MONITORING PERKARA PA BAUBAU

DATA PERKARA BELUM PUTUS
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Tanggal Register,
Tanggal PHS
Tanggal Sidang Pertama Status Perkara Lama Proses
1 348/Pdt.G/2021/PA Bb (3979)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
10-08-2021
10-08-2021
13-12-2021 Sidang pertama 115 Hari
Ghaib
2 354/Pdt.G/2021/PA Bb (3988)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
16-08-2021
16-08-2021
13-12-2021 Sidang pertama 109 Hari
Ghaib
3 415/Pdt.G/2021/PA Bb (4071)
Harta Bersama
Makbul Bakari, S.HI, MH.
Lily Rahmi, S. HI.
24-09-2021
24-09-2021
06-10-2021 Persidangan
T Hadir
70 Hari
4 445/Pdt.G/2021/PA Bb (4107)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
19-10-2021
19-10-2021
27-10-2021 Persidangan
T Hadir
45 Hari
5 450/Pdt.G/2021/PA Bb (4114)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
25-10-2021
25-10-2021
08-11-2021 Persidangan
T Hadir
39 Hari
6 454/Pdt.G/2021/PA Bb (4122)
Kewarisan
Makbul Bakari, S.HI, MH.
Lily Rahmi, S. HI.
01-11-2021
01-11-2021
17-11-2021 Persidangan 32 Hari
7 464/Pdt.G/2021/PA Bb (4133)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
03-11-2021
03-11-2021
11-11-2021 Persidangan
T Hadir
30 Hari
8 467/Pdt.G/2021/PA Bb (4137)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
04-11-2021
04-11-2021
16-11-2021 Persidangan
T Hadir
29 Hari
9 469/Pdt.G/2021/PA Bb (4139)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Lily Rahmi, S. HI.
08-11-2021
08-11-2021
18-11-2021 Persidangan 25 Hari
10 475/Pdt.G/2021/PA Bb (4146)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
15-11-2021
15-11-2021
22-11-2021 Persidangan 18 Hari
11 480/Pdt.G/2021/PA Bb (4152)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
16-11-2021
16-11-2021
23-11-2021 Persidangan
T Hadir
17 Hari
12 482/Pdt.G/2021/PA Bb (4154)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
16-11-2021
16-11-2021
29-11-2021 Persidangan 17 Hari
13 483/Pdt.G/2021/PA Bb (4155)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
18-11-2021
18-11-2021
25-11-2021 Persidangan
T Hadir
15 Hari
14 486/Pdt.G/2021/PA Bb (4158)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
18-11-2021
18-11-2021
29-11-2021 Persidangan 15 Hari
15 487/Pdt.G/2021/PA Bb (4159)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
22-11-2021
22-11-2021
01-12-2021 Persidangan 11 Hari
16 140/Pdt.P/2021/PA Bb (4161)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
22-11-2021
22-11-2021
02-12-2021 Persidangan 11 Hari
17 489/Pdt.G/2021/PA Bb (4162)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
22-11-2021
22-11-2021
01-12-2021 Persidangan
T Hadir
11 Hari
18 490/Pdt.G/2021/PA Bb (4163)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Drs. Idris, S.H., M.H
24-11-2021
24-11-2021
13-12-2021 Sidang pertama 9 Hari
19 491/Pdt.G/2021/PA Bb (4164)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Drs. Idris, S.H., M.H
24-11-2021
24-11-2021
01-12-2021 Persidangan 9 Hari
20 141/Pdt.P/2021/PA Bb (4165)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Miftah Faris, S.H.I.
Lily Rahmi, S. HI.
24-11-2021
24-11-2021
06-12-2021 Sidang pertama 9 Hari
21 492/Pdt.G/2021/PA Bb (4166)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Drs. Idris, S.H., M.H
24-11-2021
24-11-2021
01-12-2021 Persidangan 9 Hari
22 493/Pdt.G/2021/PA Bb (4167)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Drs. Idris, S.H., M.H
24-11-2021
24-11-2021
08-12-2021 Persidangan 9 Hari
23 494/Pdt.G/2021/PA Bb (4168)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Drs. Idris, S.H., M.H
24-11-2021
24-11-2021
06-12-2021 Sidang pertama 9 Hari
24 495/Pdt.G/2021/PA Bb (4169)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Drs. Idris, S.H., M.H
25-11-2021
25-11-2021
02-12-2021 Persidangan 8 Hari
25 496/Pdt.G/2021/PA Bb (4170)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Drs. Idris, S.H., M.H
25-11-2021
25-11-2021
02-12-2021 Persidangan
T Hadir
8 Hari
26 497/Pdt.G/2021/PA Bb (4171)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
25-11-2021
25-11-2021
01-12-2021 Persidangan 8 Hari
27 498/Pdt.G/2021/PA Bb (4172)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
25-11-2021
25-11-2021
02-12-2021 Persidangan 8 Hari
28 499/Pdt.G/2021/PA Bb (4173)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Drs. Idris, S.H., M.H
25-11-2021
25-11-2021
02-12-2021 Persidangan 8 Hari
29 500/Pdt.G/2021/PA Bb (4174)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
25-11-2021
25-11-2021
01-12-2021 Persidangan 8 Hari
30 501/Pdt.G/2021/PA Bb (4175)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
25-11-2021
25-11-2021
02-12-2021 Persidangan 8 Hari
31 502/Pdt.G/2021/PA Bb (4176)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Drs. Idris, S.H., M.H
26-11-2021
26-11-2021
06-12-2021 Sidang pertama 7 Hari
32 142/Pdt.P/2021/PA Bb (4177)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
02-12-2021
02-12-2021
09-12-2021 Sidang pertama 1 Hari
DATA PERKARA PUTUS
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Ketua Majelis,
Panitera
Tgl Register,
Tgl Sidang Pertama
Jenis Putus Tanggal Putus,
Lama Proses
Tanggal BHT Putusan
Asli | Anonim
Tanggal Terupload
1 470/Pdt.G/2021/PA Bb (4140)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
09/11/2021
16.11.2021
Dikabulkan
Verstek
02-12-2021
24 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-12-02 15:13:10
Putusan berhasil dibuat
2021-12-02 15:20:23
2 476/Pdt.G/2021/PA Bb (4147)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
15/11/2021
23.11.2021
Dikabulkan
Verstek
02-12-2021
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-12-02 15:47:40
Putusan berhasil dibuat
2021-12-02 16:39:20
3 484/Pdt.G/2021/PA Bb (4156)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
18/11/2021
25.11.2021
Dikabulkan
Verstek
02-12-2021
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-12-02 16:31:37
Putusan berhasil dibuat
2021-12-02 16:39:16
4 478/Pdt.G/2021/PA Bb (4150)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
16/11/2021
23.11.2021
Dikabulkan
Verstek
02-12-2021
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-12-02 16:51:53
Putusan berhasil dibuat
2021-12-02 17:00:19
5 479/Pdt.G/2021/PA Bb (4151)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
16/11/2021
24.11.2021
Dikabulkan
Verstek
01-12-2021
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-12-01 13:23:41
Putusan berhasil dibuat
2021-12-01 13:24:21
6 138/Pdt.P/2021/PA Bb (4144)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
11/11/2021
18.11.2021
Dikabulkan
01-12-2021
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-12-01 13:41:11
Putusan berhasil dibuat
2021-12-01 14:35:22
7 485/Pdt.G/2021/PA Bb (4157)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
18/11/2021
25.11.2021
Dikabulkan
Verstek
01-12-2021
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-12-01 14:34:47
Putusan berhasil dibuat
2021-12-01 14:35:17
8 488/Pdt.G/2021/PA Bb (4160)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
22/11/2021
29.11.2021
Dicabut
29-11-2021
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-29 14:00:38
Putusan berhasil dibuat
2021-11-29 14:09:11
9 393/Pdt.G/2021/PA Bb (4044)
Kewarisan
Sholihin, S.Ag, M.H
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
13/09/2021
20.09.2021
Dikabulkan
29-11-2021
57 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-29 15:57:55
Putusan berhasil dibuat
2021-11-29 15:58:46
10 477/Pdt.G/2021/PA Bb (4149)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
15/11/2021
22.11.2021
Dikabulkan
Verstek
29-11-2021
15 Hari (5)
15-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-29 16:22:07
Putusan berhasil dibuat
2021-11-29 16:22:46
11 459/Pdt.G/2021/PA Bb (4128)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
01/11/2021
11.11.2021
Dikabulkan
Verstek
29-11-2021
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-29 15:19:39
Putusan berhasil dibuat
2021-11-29 15:49:34
12 461/Pdt.G/2021/PA Bb (4130)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
02/11/2021
16.11.2021
Dikabulkan
Verstek
29-11-2021
28 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-29 15:21:58
Putusan berhasil dibuat
2021-11-29 15:49:32
13 474/Pdt.G/2021/PA Bb (4145)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
11/11/2021
18.11.2021
Dikabulkan
Verstek
25-11-2021
15 Hari (5)
13-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-25 14:22:24
Putusan berhasil dibuat
2021-11-25 15:53:08
14 139/Pdt.P/2021/PA Bb (4148)
Perwalian
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
15/11/2021
23.11.2021
Dikabulkan
25-11-2021
11 Hari (5)
25-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-25 16:22:11
Putusan berhasil dibuat
2021-11-26 07:46:37
15 460/Pdt.G/2021/PA Bb (4129)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
01/11/2021
11.11.2021
Dikabulkan
Verstek
25-11-2021
25 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-25 15:23:27
Putusan berhasil dibuat
2021-11-25 15:53:06
16 472/Pdt.G/2021/PA Bb (4142)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
10/11/2021
18.11.2021
Dikabulkan
Verstek
25-11-2021
16 Hari (5)
13-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-25 13:43:32
Putusan berhasil dibuat
2021-11-25 15:53:19
17 481/Pdt.G/2021/PA Bb (4153)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
16/11/2021
24.11.2021
Dikabulkan
Verstek
24-11-2021
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-24 13:31:24
Putusan berhasil dibuat
2021-11-24 13:31:45
18 473/Pdt.G/2021/PA Bb (4143)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
10/11/2021
17.11.2021
Dikabulkan
Verstek
24-11-2021
15 Hari (5)
10-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-24 14:06:39
Putusan berhasil dibuat
2021-11-24 14:07:05
19 471/Pdt.G/2021/PA Bb (4141)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
10/11/2021
17.11.2021
Dikabulkan
24-11-2021
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-24 16:13:26
Putusan berhasil dibuat
2021-11-24 16:13:52
20 468/Pdt.G/2021/PA Bb (4138)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
08/11/2021
16.11.2021
Dicabut
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
23-11-2021
9 Hari (5)
08-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-23 11:54:10
Putusan berhasil dibuat
2021-11-23 18:04:03
21 458/Pdt.G/2021/PA Bb (4126)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
01/11/2021
09.11.2021
Dikabulkan
23-11-2021
16 Hari (5)
10-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-23 09:52:52
Putusan berhasil dibuat
2021-11-23 18:03:57
22 449/Pdt.G/2021/PA Bb (4113)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
25/10/2021
03.11.2021
Dikabulkan
18-11-2021
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-18 13:18:00
Putusan berhasil dibuat
2021-11-18 13:18:46
23 137/Pdt.P/2021/PA Bb (4136)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
03/11/2021
11.11.2021
Dikabulkan
18-11-2021
16 Hari (5)
18-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-18 14:51:07
Putusan berhasil dibuat
2021-11-18 15:29:09
24 466/Pdt.G/2021/PA Bb (4135)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Lily Rahmi, S. HI.
03/11/2021
11.11.2021
Dikabulkan
Verstek
18-11-2021
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-18 13:11:51
Putusan berhasil dibuat
2021-11-18 13:19:01
25 465/Pdt.G/2021/PA Bb (4134)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
03/11/2021
11.11.2021
Dikabulkan
Verstek
18-11-2021
16 Hari (5)
07-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-18 13:54:18
Putusan berhasil dibuat
2021-11-18 15:29:10
26 463/Pdt.G/2021/PA Bb (4132)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Lily Rahmi, S. HI.
03/11/2021
11.11.2021
Dicabut
18-11-2021
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-18 12:24:32
Putusan berhasil dibuat
2021-11-18 12:57:52
27 452/Pdt.G/2021/PA Bb (4118)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Musmiran, S.H
25/10/2021
11.11.2021
Dikabulkan
17-11-2021
18 Hari (5)
02-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-17 16:17:17
Putusan berhasil dibuat
2021-11-17 16:17:47
28 462/Pdt.G/2021/PA Bb (4131)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
02/11/2021
09.11.2021
Dikabulkan
Verstek
16-11-2021
15 Hari (5)
02-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 15:18:17
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 16:15:29
29 455/Pdt.G/2021/PA Bb (4123)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
01/11/2021
09.11.2021
Dikabulkan
Verstek
16-11-2021
16 Hari (5)
01-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 15:55:37
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 16:15:27
30 135/Pdt.P/2021/PA Bb (4121)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
27/10/2021
16.11.2021
Dikabulkan
16-11-2021
21 Hari (5)
16-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 16:41:09
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 16:44:42
31 457/Pdt.G/2021/PA Bb (4125)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Lily Rahmi, S. HI.
01/11/2021
09.11.2021
Dikabulkan
Verstek
16-11-2021
16 Hari (5)
02-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 16:26:03
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 16:29:30
32 421/Pdt.G/2021/PA Bb (4077)
Cerai Talak
Makbul Bakari, S.HI, MH.
Lily Rahmi, S. HI.
04/10/2021
13.10.2021
Dikabulkan
15-11-2021
35 Hari (3)
01-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-15 11:43:18
Putusan berhasil dibuat
2021-11-15 13:39:10
33 429/Pdt.G/2021/PA Bb (4087)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
06/10/2021
18.10.2021
Dikabulkan
11-11-2021
30 Hari (5)
26-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 13:48:54
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 15:03:21
34 456/Pdt.G/2021/PA Bb (4124)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
01/11/2021
11.11.2021
Dikabulkan
Verstek
11-11-2021
11 Hari (5)
02-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 14:00:03
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 15:03:18
35 448/Pdt.G/2021/PA Bb (4110)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Musmiran, S.H
21/10/2021
02.11.2021
Dikabulkan
Verstek
11-11-2021
22 Hari (5)
02-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 13:01:57
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 15:03:29
36 134/Pdt.P/2021/PA Bb (4119)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Musmiran, S.H
25/10/2021
11.11.2021
Dikabulkan
11-11-2021
18 Hari (5)
11-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 15:10:18
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 15:38:31
37 451/Pdt.G/2021/PA Bb (4117)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
25/10/2021
03.11.2021
Dikabulkan
Verstek
10-11-2021
17 Hari (5)
25-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-10 10:34:23
Putusan berhasil dibuat
2021-11-10 10:34:59
38 312/Pdt.G/2021/PA Bb (3935)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
09/07/2021
10.11.2021
Dikabulkan
Verstek
10-11-2021
125 Hari
Gaib
29-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-10 12:43:14
Putusan berhasil dibuat
2021-11-10 12:43:50
39 321/Pdt.G/2021/PA Bb (3945)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
13/07/2021
10.11.2021
Dikabulkan
Verstek
10-11-2021
121 Hari
Gaib
26-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-10 12:09:49
Putusan berhasil dibuat
2021-11-10 12:10:34
40 453/Pdt.G/2021/PA Bb (4120)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
26/10/2021
02.11.2021
Dikabulkan
Verstek
09-11-2021
15 Hari (5)
25-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-09 13:26:36
Putusan berhasil dibuat
2021-11-09 14:27:56
41 136/Pdt.P/2021/PA Bb (4127)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
01/11/2021
09.11.2021
Dikabulkan
09-11-2021
9 Hari (5)
09-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-09 12:38:33
Putusan berhasil dibuat
2021-11-09 14:27:59
42 435/Pdt.G/2021/PA Bb (4093)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Musmiran, S.H
08/10/2021
18.10.2021
Dikabulkan
08-11-2021
18 Hari (5)
24-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-08 15:24:16
Putusan berhasil dibuat
2021-11-08 15:34:48
43 443/Pdt.G/2021/PA Bb (4103)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
18/10/2021
27.10.2021
Dikabulkan
Verstek
08-11-2021
22 Hari (5)
23-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-08 16:41:49
Putusan berhasil dibuat
2021-11-08 16:42:11
44 431/Pdt.G/2021/PA Bb (4089)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Musmiran, S.H
07/10/2021
18.10.2021
Dikabulkan
08-11-2021
26 Hari (5)
23-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-08 16:44:53
Putusan berhasil dibuat
2021-11-08 16:51:24
45 130/Pdt.P/2021/PA Bb (4111)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Miftah Faris, S.H.I.
Musmiran, S.H
25/10/2021
02.11.2021
Dikabulkan
08-11-2021
15 Hari (5)
08-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-08 12:32:47
Putusan berhasil dibuat
2021-11-08 15:34:52
46 440/Pdt.G/2021/PA Bb (4099)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
12/10/2021
21.10.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
23-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 08:39:32
Putusan berhasil dibuat
2021-11-04 08:40:54
47 129/Pdt.P/2021/PA Bb (4105)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
18/10/2021
03.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
04-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 12:16:36
Putusan berhasil dibuat
2021-11-04 14:30:08
48 133/Pdt.P/2021/PA Bb (4116)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
25/10/2021
03.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
11 Hari (5)
04-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 14:28:36
Putusan berhasil dibuat
2021-11-04 14:29:20
49 127/Pdt.P/2021/PA Bb (4101)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
14/10/2021
03.11.2021
Dikabulkan
03-11-2021
21 Hari (5)
03-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-03 14:58:32
Putusan berhasil dibuat
2021-11-03 15:39:26
50 444/Pdt.G/2021/PA Bb (4106)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Musmiran, S.H
18/10/2021
28.10.2021
Dikabulkan
Verstek
03-11-2021
17 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-03 14:36:12
Putusan berhasil dibuat
2021-11-03 14:48:41
51 131/Pdt.P/2021/PA Bb (4112)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
25/10/2021
03.11.2021
Dikabulkan
Verstek
03-11-2021
10 Hari (5)
03-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-03 14:47:47
Putusan berhasil dibuat
2021-11-03 14:48:33
52 382/Pdt.G/2021/PA Bb (4028)
Harta Bersama
Makbul Bakari, S.HI, MH.
Lily Rahmi, S. HI.
03/09/2021
15.09.2021
Dikabulkan
03-11-2021
62 Hari (4)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-03 14:37:08
Putusan berhasil dibuat
2021-11-03 14:48:36
53 447/Pdt.G/2021/PA Bb (4109)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
21/10/2021
27.10.2021
Dikabulkan
Verstek
03-11-2021
14 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-03 15:38:22
Putusan berhasil dibuat
2021-11-03 15:39:20
54 132/Pdt.P/2021/PA Bb (4115)
Dispensasi Kawin
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
25/10/2021
02.11.2021
Dikabulkan
02-11-2021
9 Hari (5)
02-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-02 12:52:25
Putusan berhasil dibuat
2021-11-02 15:10:55
55 446/Pdt.G/2021/PA Bb (4108)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
19/10/2021
27.10.2021
Dikabulkan
Verstek
02-11-2021
15 Hari (5)
18-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-02 12:24:59
Putusan berhasil dibuat
2021-11-02 15:10:59
56 126/Pdt.P/2021/PA Bb (4096)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Musmiran, S.H
11/10/2021
28.10.2021
Dikabulkan
02-11-2021
23 Hari (5)
02-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-02 14:58:01
Putusan berhasil dibuat
2021-11-02 15:10:52
57 420/Pdt.G/2021/PA Bb (4076)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
04/10/2021
13.10.2021
Dikabulkan
01-11-2021
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-01 15:37:18
Putusan berhasil dibuat
2021-11-01 16:09:55
58 423/Pdt.G/2021/PA Bb (4079)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Musmiran, S.H
05/10/2021
14.10.2021
Dikabulkan
Verstek
28-10-2021
24 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-28 13:01:13
Putusan berhasil dibuat
2021-10-28 17:11:55
59 427/Pdt.G/2021/PA Bb (4084)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Musmiran, S.H
06/10/2021
21.10.2021
Dikabulkan
Verstek
28-10-2021
23 Hari (5)
17-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-28 13:07:25
Putusan berhasil dibuat
2021-10-28 13:47:08
60 430/Pdt.G/2021/PA Bb (4088)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
07/10/2021
18.10.2021
Dikabulkan
Verstek
27-10-2021
21 Hari (5)
22-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-27 13:08:35
Putusan berhasil dibuat
2021-10-27 13:09:03
61 424/Pdt.G/2021/PA Bb (4080)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
05/10/2021
21.10.2021
Dikabulkan
Verstek
27-10-2021
23 Hari (5)
12-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-27 15:17:59
Putusan berhasil dibuat
2021-10-27 15:18:23
62 434/Pdt.G/2021/PA Bb (4092)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
08/10/2021
18.10.2021
Dikabulkan
Verstek
27-10-2021
20 Hari (5)
16-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-27 14:05:01
Putusan berhasil dibuat
2021-10-27 14:05:55
63 433/Pdt.G/2021/PA Bb (4091)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
07/10/2021
18.10.2021
Dikabulkan
Verstek
27-10-2021
21 Hari (5)
17-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-27 14:13:30
Putusan berhasil dibuat
2021-10-27 15:18:27
64 442/Pdt.G/2021/PA Bb (4102)
Cerai Gugat
Sholihin, S.Ag, M.H
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
14/10/2021
21.10.2021
Dikabulkan
Verstek
26-10-2021
13 Hari (5)
11-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-26 12:40:38
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:07:52
65 416/Pdt.G/2021/PA Bb (4072)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
27/09/2021
11.10.2021
Dikabulkan
Verstek
26-10-2021
30 Hari (5)
11-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-26 13:21:09
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:35:49
66 438/Pdt.G/2021/PA Bb (4097)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Musmiran, S.H
12/10/2021
21.10.2021
Dikabulkan
Verstek
26-10-2021
15 Hari (5)
12-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-26 13:11:27
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:35:55
67 439/Pdt.G/2021/PA Bb (4098)
Cerai Gugat
Sholihin, S.Ag, M.H
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/10/2021
19.10.2021
Dikabulkan
Verstek
26-10-2021
15 Hari (5)
11-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-26 10:46:57
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 10:49:01
68 441/Pdt.G/2021/PA Bb (4100)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Musmiran, S.H
14/10/2021
25.10.2021
Dikabulkan
Verstek
25-10-2021
12 Hari (5)
11-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-25 14:58:38
Putusan berhasil dibuat
2021-10-25 15:00:01
69 425/Pdt.G/2021/PA Bb (4082)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
06/10/2021
18.10.2021
Dikabulkan
Verstek
25-10-2021
20 Hari (5)
10-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-25 12:40:44
Putusan berhasil dibuat
2021-10-25 16:12:10
70 128/Pdt.P/2021/PA Bb (4104)
Dispensasi Kawin
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
18/10/2021
25.10.2021
Dikabulkan
25-10-2021
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-25 15:07:23
Putusan berhasil dibuat
2021-10-25 16:12:03
71 437/Pdt.G/2021/PA Bb (4095)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
11/10/2021
25.10.2021
Dikabulkan
Verstek
25-10-2021
15 Hari (5)
17-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-25 16:08:46
Putusan berhasil dibuat
2021-10-25 16:11:58
72 436/Pdt.G/2021/PA Bb (4094)
Cerai Gugat
Sholihin, S.Ag, M.H
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
11/10/2021
18.10.2021
Dikabulkan
Verstek
25-10-2021
15 Hari (5)
10-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-25 16:20:39
Putusan berhasil dibuat
2021-10-25 16:26:18
73 422/Pdt.G/2021/PA Bb (4078)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
05/10/2021
13.10.2021
Dikabulkan
Verstek
21-10-2021
17 Hari (5)
05-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-21 15:00:40
Putusan berhasil dibuat
2021-10-21 16:12:46
74 432/Pdt.G/2021/PA Bb (4090)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
07/10/2021
14.10.2021
Dikabulkan
Verstek
21-10-2021
15 Hari (5)
08-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-21 13:27:33
Putusan berhasil dibuat
2021-10-21 14:45:25
75 426/Pdt.G/2021/PA Bb (4083)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
06/10/2021
13.10.2021
Dikabulkan
Verstek
21-10-2021
16 Hari (5)
05-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-21 15:28:27
Putusan berhasil dibuat
2021-10-21 16:12:50
76 125/Pdt.P/2021/PA Bb (4086)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
06/10/2021
21.10.2021
Dikabulkan
21-10-2021
16 Hari (5)
21-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-21 12:31:50
Putusan berhasil dibuat
2021-10-21 14:45:32
77 419/Pdt.G/2021/PA Bb (4075)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
04/10/2021
13.10.2021
Dikabulkan
Verstek
21-10-2021
18 Hari (5)
05-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-21 14:17:06
Putusan berhasil dibuat
2021-10-21 14:45:03
78 428/Pdt.G/2021/PA Bb (4085)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/10/2021
13.10.2021
Dikabulkan
Verstek
21-10-2021
16 Hari (5)
08-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-21 13:48:31
Putusan berhasil dibuat
2021-10-21 14:45:19
79 388/Pdt.G/2021/PA Bb (4036)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Mohammad Fadhil, S.H.
08/09/2021
16.09.2021
Dikabulkan
21-10-2021
35 Hari (3)
05-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-21 13:59:10
Putusan berhasil dibuat
2021-10-21 14:45:13
80 417/Pdt.G/2021/PA Bb (4073)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
04/10/2021
13.10.2021
Dikabulkan
Verstek
21-10-2021
18 Hari (5)
08-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-21 15:53:11
Putusan berhasil dibuat
2021-10-21 15:59:34
81 405/Pdt.G/2021/PA Bb (4059)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
21/09/2021
04.10.2021
Dikabulkan
19-10-2021
23 Hari (5)
09-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-19 12:58:22
Putusan berhasil dibuat
2021-10-21 09:16:00
82 398/Pdt.G/2021/PA Bb (4050)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
15/09/2021
27.09.2021
Dikabulkan
18-10-2021
27 Hari (5)
03-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-18 16:18:31
Putusan berhasil dibuat
2021-10-21 09:15:57
83 418/Pdt.G/2021/PA Bb (4074)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Musmiran, S.H
04/10/2021
11.10.2021
Dikabulkan
Verstek
18-10-2021
15 Hari (5)
03-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-18 15:33:48
Putusan berhasil dibuat
2021-10-21 09:15:48
84 413/Pdt.G/2021/PA Bb (4069)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
24/09/2021
06.10.2021
Dicabut
Verstek
18-10-2021
25 Hari (5)
18-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-18 16:38:20
Putusan berhasil dibuat
2021-10-21 09:15:50
85 403/Pdt.G/2021/PA Bb (4057)
Cerai Gugat
Makbul Bakari, S.HI, MH.
Lily Rahmi, S. HI.
21/09/2021
06.10.2021
Dikabulkan
Verstek
18-10-2021
28 Hari (5)
05-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-18 14:28:16
Putusan berhasil dibuat
2021-10-21 09:15:54
86 124/Pdt.P/2021/PA Bb (4081)
Dispensasi Kawin
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
05/10/2021
14.10.2021
Dikabulkan
14-10-2021
10 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 14:57:49
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 15:15:21
87 391/Pdt.G/2021/PA Bb (4041)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
09/09/2021
20.09.2021
Dikabulkan
14-10-2021
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 13:33:15
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 15:09:20
88 402/Pdt.G/2021/PA Bb (4055)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
17/09/2021
27.09.2021
Dikabulkan
Verstek
13-10-2021
27 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-13 16:11:22
Putusan berhasil dibuat
2021-10-13 18:06:34
89 404/Pdt.G/2021/PA Bb (4058)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
21/09/2021
04.10.2021
Dikabulkan
Verstek
13-10-2021
23 Hari (5)
02-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-13 15:17:22
Putusan berhasil dibuat
2021-10-13 15:50:50
90 414/Pdt.G/2021/PA Bb (4070)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
24/09/2021
06.10.2021
Dikabulkan
Verstek
13-10-2021
20 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-13 19:44:03
Putusan berhasil dibuat
2021-10-13 19:44:33
91 410/Pdt.G/2021/PA Bb (4066)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
23/09/2021
04.10.2021
Dikabulkan
Verstek
13-10-2021
21 Hari (5)
01-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-13 16:19:34
Putusan berhasil dibuat
2021-10-13 18:06:26
92 408/Pdt.G/2021/PA Bb (4064)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
23/09/2021
06.10.2021
Dikabulkan
Verstek
13-10-2021
21 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-13 18:05:52
Putusan berhasil dibuat
2021-10-13 18:06:23
93 411/Pdt.G/2021/PA Bb (4067)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
23/09/2021
06.10.2021
Dikabulkan
Verstek
13-10-2021
21 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-13 18:59:08
Putusan berhasil dibuat
2021-10-13 18:59:38
94 409/Pdt.G/2021/PA Bb (4065)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
23/09/2021
05.10.2021
Dikabulkan
Verstek
12-10-2021
20 Hari (5)
28-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-12 10:29:51
Putusan berhasil dibuat
2021-10-12 13:44:53
95 412/Pdt.G/2021/PA Bb (4068)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
23/09/2021
05.10.2021
Dikabulkan
Verstek
12-10-2021
20 Hari (5)
28-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-12 10:46:56
Putusan berhasil dibuat
2021-10-12 13:44:42
96 120/Pdt.P/2021/PA Bb (4051)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
15/09/2021
07.10.2021
Dikabulkan
07-10-2021
23 Hari (5)
07-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-07 12:17:01
Putusan berhasil dibuat
2021-10-07 12:24:46
97 122/Pdt.P/2021/PA Bb (4060)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
21/09/2021
07.10.2021
Dikabulkan
07-10-2021
17 Hari (5)
07-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-07 10:44:08
Putusan berhasil dibuat
2021-10-07 10:46:27
98 383/Pdt.G/2021/PA Bb (4029)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
03/09/2021
13.09.2021
Dicabut
Reshandi Ade Zein, S.H.I
06-10-2021
26 Hari (5)
06-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-06 14:24:56
Putusan berhasil dibuat
2021-10-06 14:31:57
99 401/Pdt.G/2021/PA Bb (4054)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
17/09/2021
27.09.2021
Dikabulkan
Verstek
06-10-2021
20 Hari (5)
27-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-06 11:45:16
Putusan berhasil dibuat
2021-10-06 11:46:31
100 380/Pdt.G/2021/PA Bb (4021)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Mohammad Fadhil, S.H.
01/09/2021
14.09.2021
Dikabulkan
05-10-2021
28 Hari (5)
21-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-05 14:58:50
Putusan berhasil dibuat
2021-10-15 15:39:02
101 400/Pdt.G/2021/PA Bb (4053)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
16/09/2021
23.09.2021
Dikabulkan
Verstek
05-10-2021
20 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-05 11:21:42
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 13:33:03
102 406/Pdt.G/2021/PA Bb (4061)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
21/09/2021
05.10.2021
Dikabulkan
Verstek
05-10-2021
15 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-05 15:46:30
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 13:14:56
103 366/Pdt.G/2021/PA Bb (4001)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
19/08/2021
30.08.2021
Dikabulkan
05-10-2021
34 Hari (3)
21-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-05 15:18:02
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 13:34:48
104 118/Pdt.P/2021/PA Bb (4043)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
13/09/2021
04.10.2021
Dikabulkan
04-10-2021
22 Hari (5)
04-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-04 15:48:37
Putusan berhasil dibuat
2021-10-04 16:24:36
105 395/Pdt.G/2021/PA Bb (4046)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
14/09/2021
27.09.2021
Dikabulkan
Verstek
04-10-2021
21 Hari (5)
21-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-04 17:22:58
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 13:14:54
106 407/Pdt.G/2021/PA Bb (4062)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
21/09/2021
27.09.2021
Dikabulkan
Verstek
04-10-2021
14 Hari (5)
21-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-04 16:20:51
Putusan berhasil dibuat
2021-10-04 16:23:19
107 123/Pdt.P/2021/PA Bb (4063)
Dispensasi Kawin
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
21/09/2021
04.10.2021
Dikabulkan
04-10-2021
14 Hari (5)
04-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-04 16:57:00
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 08:12:13
108 389/Pdt.G/2021/PA Bb (4038)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
08/09/2021
22.09.2021
Dikabulkan
Verstek
04-10-2021
27 Hari (5)
19-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-04 10:54:21
Putusan berhasil dibuat
2021-10-04 10:55:08
109 360/Pdt.G/2021/PA Bb (3995)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
18/08/2021
30.08.2021
Tidak Dapat Diterima
04-10-2021
41 Hari (3)
19-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-04 18:01:21
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 13:34:42
110 394/Pdt.G/2021/PA Bb (4045)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
14/09/2021
21.09.2021
Dikabulkan
Verstek
28-09-2021
15 Hari (5)
19-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-28 14:23:36
Putusan berhasil dibuat
2021-09-28 16:29:02
111 320/Pdt.G/2021/PA Bb (3944)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/07/2021
26.07.2021
Dikabulkan
28-09-2021
61 Hari (2)
13-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-28 15:29:09
Putusan berhasil dibuat
2021-09-28 16:29:14
112 397/Pdt.G/2021/PA Bb (4048)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
14/09/2021
21.09.2021
Dikabulkan
Verstek
28-09-2021
15 Hari (5)
19-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-28 15:05:42
Putusan berhasil dibuat
2021-09-28 16:28:56
113 396/Pdt.G/2021/PA Bb (4047)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
14/09/2021
22.09.2021
Dikabulkan
Verstek
28-09-2021
15 Hari (5)
13-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-28 12:26:21
Putusan berhasil dibuat
2021-09-28 12:31:31
114 379/Pdt.G/2021/PA Bb (4018)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
31/08/2021
13.09.2021
Dikabulkan
Verstek
28-09-2021
29 Hari (5)
21-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-28 16:13:32
Putusan berhasil dibuat
2021-09-28 16:29:08
115 392/Pdt.G/2021/PA Bb (4042)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
10/09/2021
20.09.2021
Dikabulkan
Verstek
27-09-2021
18 Hari (5)
13-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-27 10:21:18
Putusan berhasil dibuat
2021-09-27 16:19:21
116 121/Pdt.P/2021/PA Bb (4056)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
17/09/2021
27.09.2021
Dikabulkan
27-09-2021
11 Hari (5)
27-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-27 16:20:58
Putusan berhasil dibuat
2021-09-27 16:23:59
117 378/Pdt.G/2021/PA Bb (4017)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
27/08/2021
09.09.2021
Dikabulkan
27-09-2021
25 Hari (5)
13-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-27 15:57:37
Putusan berhasil dibuat
2021-09-27 16:16:07
118 376/Pdt.G/2021/PA Bb (4015)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
26/08/2021
08.09.2021
Dikabulkan
Verstek
23-09-2021
29 Hari (5)
27-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-23 09:57:04
Putusan berhasil dibuat
2021-09-23 11:44:55
119 386/Pdt.G/2021/PA Bb (4034)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
07/09/2021
15.09.2021
Dikabulkan
Verstek
23-09-2021
17 Hari (5)
11-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-23 12:32:17
Putusan berhasil dibuat
2021-09-23 15:29:07
120 390/Pdt.G/2021/PA Bb (4039)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
08/09/2021
21.09.2021
Dikabulkan
Verstek
23-09-2021
16 Hari (5)
11-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-23 13:56:40
Putusan berhasil dibuat
2021-09-23 15:26:53
121 385/Pdt.G/2021/PA Bb (4032)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
06/09/2021
13.09.2021
Dikabulkan
23-09-2021
11 Hari (5)
08-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-23 15:41:02
Putusan berhasil dibuat
2021-09-23 15:47:09
122 384/Pdt.G/2021/PA Bb (4031)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Mohammad Fadhil, S.H.
06/09/2021
16.09.2021
Dikabulkan
Verstek
23-09-2021
18 Hari (5)
11-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-23 13:24:31
Putusan berhasil dibuat
2021-09-23 15:26:57
123 119/Pdt.P/2021/PA Bb (4049)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
15/09/2021
23.09.2021
Dikabulkan
23-09-2021
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-23 15:31:10
Putusan berhasil dibuat
2021-09-23 15:33:13
124 113/Pdt.P/2021/PA Bb (4027)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
02/09/2021
22.09.2021
Dikabulkan
22-09-2021
21 Hari (5)
22-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-22 13:27:52
Putusan berhasil dibuat
2021-09-22 13:36:43
125 111/Pdt.P/2021/PA Bb (4025)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
02/09/2021
22.09.2021
Dikabulkan
22-09-2021
21 Hari (5)
07-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-22 15:20:24
Putusan berhasil dibuat
2021-09-22 15:21:07
126 399/Pdt.G/2021/PA Bb (4052)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
16/09/2021
22.09.2021
Dicabut
22-09-2021
7 Hari (5)
22-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-22 12:29:20
Putusan berhasil dibuat
2021-09-22 14:58:39
127 377/Pdt.G/2021/PA Bb (4016)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
27/08/2021
07.09.2021
Dikabulkan
21-09-2021
19 Hari (5)
06-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-21 16:05:25
Putusan berhasil dibuat
2021-09-21 16:08:19
128 117/Pdt.P/2021/PA Bb (4040)
Dispensasi Kawin
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
08/09/2021
20.09.2021
Dicabut
20-09-2021
13 Hari (5)
20-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-20 15:39:30
Putusan berhasil dibuat
2021-09-20 15:42:09
129 381/Pdt.G/2021/PA Bb (4022)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Mohammad Fadhil, S.H.
01/09/2021
13.09.2021
Dikabulkan
Verstek
20-09-2021
20 Hari (5)
06-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-20 15:08:02
Putusan berhasil dibuat
2021-09-20 15:42:52
130 375/Pdt.G/2021/PA Bb (4012)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
26/08/2021
09.09.2021
Dikabulkan
Verstek
20-09-2021
26 Hari (5)
06-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-20 15:27:31
Putusan berhasil dibuat
2021-09-20 15:42:26
131 107/Pdt.P/2021/PA Bb (4019)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Lily Rahmi, S. HI.
01/09/2021
16.09.2021
Ditolak
16-09-2021
16 Hari (5)
16-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-16 16:25:05
Putusan berhasil dibuat
2021-09-16 16:25:28
132 115/Pdt.P/2021/PA Bb (4033)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/09/2021
16.09.2021
Dikabulkan
16-09-2021
11 Hari (5)
16-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-16 14:13:05
Putusan berhasil dibuat
2021-09-16 14:13:44
133 108/Pdt.P/2021/PA Bb (4020)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Lily Rahmi, S. HI.
01/09/2021
16.09.2021
Dikabulkan
16-09-2021
16 Hari (5)
16-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-16 11:59:27
Putusan berhasil dibuat
2021-09-16 14:13:47
134 116/Pdt.P/2021/PA Bb (4037)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Mohammad Fadhil, S.H.
08/09/2021
16.09.2021
Dikabulkan
16-09-2021
9 Hari (5)
01-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-16 16:24:38
Putusan berhasil dibuat
2021-09-16 16:25:32
135 355/Pdt.G/2021/PA Bb (3989)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
16/08/2021
25.08.2021
Dikabulkan
15-09-2021
24 Hari (5)
30-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-15 16:16:00
Putusan berhasil dibuat
2021-09-15 16:16:25
136 373/Pdt.G/2021/PA Bb (4010)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
26/08/2021
08.09.2021
Dikabulkan
Verstek
15-09-2021
21 Hari (5)
06-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-15 13:45:18
Putusan berhasil dibuat
2021-09-15 13:45:43
137 370/Pdt.G/2021/PA Bb (4006)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
23/08/2021
01.09.2021
Dikabulkan
15-09-2021
17 Hari (5)
30-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-15 17:21:26
Putusan berhasil dibuat
2021-09-15 17:22:35
138 110/Pdt.P/2021/PA Bb (4024)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
02/09/2021
14.09.2021
Tidak Dapat Diterima
14-09-2021
13 Hari (5)
29-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-14 15:51:55
Putusan berhasil dibuat
2021-09-14 16:34:25
139 387/Pdt.G/2021/PA Bb (4035)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
07/09/2021
14.09.2021
Dicabut
14-09-2021
8 Hari (5)
14-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-14 14:08:28
Putusan berhasil dibuat
2021-09-14 15:56:14
140 109/Pdt.P/2021/PA Bb (4023)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
02/09/2021
14.09.2021
Tidak Dapat Diterima
14-09-2021
13 Hari (5)
29-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-14 15:52:53
Putusan berhasil dibuat
2021-09-14 16:35:12
141 290/Pdt.G/2021/PA Bb (3903)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
24/06/2021
01.07.2021
Dikabulkan
14-09-2021
62 Hari (2)
08-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-14 13:28:17
Putusan berhasil dibuat
2021-09-14 15:56:16
142 372/Pdt.G/2021/PA Bb (4008)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
24/08/2021
06.09.2021
Dikabulkan
Verstek
13-09-2021
21 Hari (5)
29-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-13 13:45:53
Putusan berhasil dibuat
2021-09-13 16:44:41
143 357/Pdt.G/2021/PA Bb (3991)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Mohammad Fadhil, S.H.
16/08/2021
30.08.2021
Dikabulkan
Verstek
13-09-2021
29 Hari (5)
29-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-13 16:21:27
Putusan berhasil dibuat
2021-09-13 16:44:30
144 369/Pdt.G/2021/PA Bb (4005)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
20/08/2021
30.08.2021
Dikabulkan
Verstek
13-09-2021
25 Hari (5)
29-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-13 15:49:02
Putusan berhasil dibuat
2021-09-13 16:44:31
145 316/Pdt.G/2021/PA Bb (3939)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
12/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
13-09-2021
58 Hari (3)
04-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-13 14:58:17
Putusan berhasil dibuat
2021-09-13 15:07:23
146 112/Pdt.P/2021/PA Bb (4026)
Dispensasi Kawin
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
02/09/2021
13.09.2021
Dikabulkan
13-09-2021
12 Hari (5)
28-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-13 15:10:38
Putusan berhasil dibuat
2021-09-13 16:44:33
147 114/Pdt.P/2021/PA Bb (4030)
Dispensasi Kawin
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
03/09/2021
09.09.2021
Dikabulkan
09-09-2021
7 Hari (5)
09-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-09 12:32:04
Putusan berhasil dibuat
2021-09-09 14:15:46
148 365/Pdt.G/2021/PA Bb (4000)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
18/08/2021
30.08.2021
Dikabulkan
Verstek
09-09-2021
23 Hari (5)
27-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-09 13:26:39
Putusan berhasil dibuat
2021-09-09 16:52:37
149 102/Pdt.P/2021/PA Bb (3993)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
16/08/2021
25.08.2021
Dikabulkan
09-09-2021
25 Hari (5)
09-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-09 17:00:12
Putusan berhasil dibuat
2021-09-09 17:01:34
150 104/Pdt.P/2021/PA Bb (4009)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
24/08/2021
09.09.2021
Dikabulkan
09-09-2021
17 Hari (5)
24-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-09 14:52:26
Putusan berhasil dibuat
2021-09-14 17:45:28
151 363/Pdt.G/2021/PA Bb (3998)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
18/08/2021
30.08.2021
Dicabut
08-09-2021
22 Hari (5)
08-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-08 13:34:13
Putusan berhasil dibuat
2021-09-08 15:50:49
152 331/Pdt.G/2021/PA Bb (3958)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
02/08/2021
10.08.2021
Dikabulkan
08-09-2021
30 Hari (5)
23-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-08 14:03:05
Putusan berhasil dibuat
2021-09-08 15:50:35
153 343/Pdt.G/2021/PA Bb (3972)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
05/08/2021
19.08.2021
Digugurkan
08-09-2021
35 Hari (3)
27-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-08 13:50:30
Putusan berhasil dibuat
2021-09-08 15:50:43
154 356/Pdt.G/2021/PA Bb (3990)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
16/08/2021
24.08.2021
Dikabulkan
Verstek
08-09-2021
24 Hari (5)
27-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-08 14:01:27
Putusan berhasil dibuat
2021-09-08 15:50:39
155 358/Pdt.G/2021/PA Bb (3992)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
16/08/2021
25.08.2021
Dikabulkan
Verstek
08-09-2021
24 Hari (5)
27-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-08 16:37:36
Putusan berhasil dibuat
2021-09-08 16:38:05
156 352/Pdt.G/2021/PA Bb (3985)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
12/08/2021
25.08.2021
Dikabulkan
08-09-2021
21 Hari (5)
23-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-08 17:42:02
Putusan berhasil dibuat
2021-09-08 17:43:02
157 367/Pdt.G/2021/PA Bb (4002)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Musmiran, S.H
19/08/2021
26.08.2021
Dikabulkan
Verstek
07-09-2021
20 Hari (5)
23-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-07 11:55:38
Putusan berhasil dibuat
2021-09-07 14:46:24
158 374/Pdt.G/2021/PA Bb (4011)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
26/08/2021
07.09.2021
Dicabut
07-09-2021
13 Hari (5)
07-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-07 12:53:30
Putusan berhasil dibuat
2021-09-07 14:46:22
159 368/Pdt.G/2021/PA Bb (4004)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
19/08/2021
30.08.2021
Dikabulkan
Verstek
07-09-2021
20 Hari (5)
23-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-07 12:54:06
Putusan berhasil dibuat
2021-09-07 14:46:20
160 371/Pdt.G/2021/PA Bb (4007)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
24/08/2021
01.09.2021
Dikabulkan
Verstek
07-09-2021
15 Hari (5)
23-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-07 12:54:33
Putusan berhasil dibuat
2021-09-07 14:46:17
161 101/Pdt.P/2021/PA Bb (3987)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
16/08/2021
06.09.2021
Dikabulkan
06-09-2021
22 Hari (5)
06-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-06 13:45:49
Putusan berhasil dibuat
2021-09-06 15:29:29
162 345/Pdt.G/2021/PA Bb (3975)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
09/08/2021
23.08.2021
Dikabulkan
Verstek
06-09-2021
29 Hari (5)
28-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-06 14:51:23
Putusan berhasil dibuat
2021-09-06 15:29:26
163 344/Pdt.G/2021/PA Bb (3973)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
05/08/2021
12.08.2021
Dikabulkan
Verstek
02-09-2021
29 Hari (5)
20-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-02 15:49:14
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:09:02
164 341/Pdt.G/2021/PA Bb (3970)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
04/08/2021
12.08.2021
Dicabut
Miftah Faris, S.H.I.
02-09-2021
27 Hari (5)
02-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-02 16:20:39
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:08:55
165 361/Pdt.G/2021/PA Bb (3996)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Musmiran, S.H
18/08/2021
26.08.2021
Dikabulkan
Verstek
02-09-2021
16 Hari (5)
20-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-02 10:42:33
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:09:26
166 353/Pdt.G/2021/PA Bb (3986)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
12/08/2021
24.08.2021
Dikabulkan
Verstek
02-09-2021
22 Hari (5)
22-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-02 15:10:22
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:09:11
167 362/Pdt.G/2021/PA Bb (3997)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
18/08/2021
26.08.2021
Dikabulkan
Verstek
02-09-2021
16 Hari (5)
20-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-02 13:45:38
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:09:17
168 105/Pdt.P/2021/PA Bb (4013)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
26/08/2021
01.09.2021
Dikabulkan
01-09-2021
7 Hari (5)
01-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-01 13:55:21
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:12:18
169 106/Pdt.P/2021/PA Bb (4014)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
26/08/2021
01.09.2021
Dikabulkan
01-09-2021
7 Hari (5)
01-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-01 14:24:17
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:12:05
170 346/Pdt.G/2021/PA Bb (3976)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
09/08/2021
19.08.2021
Dikabulkan
01-09-2021
17 Hari (5)
17-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-01 15:36:42
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:11:51
171 364/Pdt.G/2021/PA Bb (3999)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
18/08/2021
01.09.2021
Dicabut
01-09-2021
15 Hari (5)
16-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-01 16:32:39
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:11:24
172 327/Pdt.G/2021/PA Bb (3953)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
15/07/2021
28.07.2021
Dikabulkan
01-09-2021
36 Hari (3)
17-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-01 16:02:54
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:11:39
173 349/Pdt.G/2021/PA Bb (3981)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
10/08/2021
23.08.2021
Tidak Dapat Diterima
01-09-2021
14 Hari (5)
17-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-01 16:56:15
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:09:32
174 330/Pdt.G/2021/PA Bb (3957)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
02/08/2021
19.08.2021
Dikabulkan
Verstek
30-08-2021
29 Hari (5)
16-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-30 16:23:15
Putusan berhasil dibuat
2021-09-06 15:31:55
175 334/Pdt.G/2021/PA Bb (3963)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
02/08/2021
23.08.2021
Dikabulkan
30-08-2021
22 Hari (5)
14-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-30 17:04:58
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:13:31
176 351/Pdt.G/2021/PA Bb (3983)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
10/08/2021
23.08.2021
Dikabulkan
Verstek
30-08-2021
21 Hari (5)
15-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-30 14:15:16
Putusan berhasil dibuat
2021-09-06 15:31:09
177 318/Pdt.G/2021/PA Bb (3942)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
12/07/2021
19.08.2021
Dikabulkan
30-08-2021
43 Hari (3)
17-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-30 21:34:34
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:13:18
178 103/Pdt.P/2021/PA Bb (4003)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
19/08/2021
26.08.2021
Dikabulkan
26-08-2021
8 Hari (5)
26-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-26 11:27:11
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:12:31
179 98/Pdt.P/2021/PA Bb (3978)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Musmiran, S.H
10/08/2021
26.08.2021
Dikabulkan
26-08-2021
17 Hari (5)
26-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-26 12:42:22
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:13:02
180 99/Pdt.P/2021/PA Bb (3980)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Musmiran, S.H
10/08/2021
26.08.2021
Dikabulkan
26-08-2021
17 Hari (5)
26-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-26 12:58:20
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:12:47
181 337/Pdt.G/2021/PA Bb (3966)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
03/08/2021
12.08.2021
Dicabut
25-08-2021
23 Hari (5)
09-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-25 10:54:57
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:09:41
182 359/Pdt.G/2021/PA Bb (3994)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
16/08/2021
24.08.2021
Dicabut
24-08-2021
9 Hari (5)
09-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-24 15:26:25
Putusan berhasil dibuat
2021-09-03 07:16:34
183 100/Pdt.P/2021/PA Bb (3984)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
12/08/2021
24.08.2021
Dicabut
24-08-2021
13 Hari (5)
24-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-24 15:30:01
Putusan berhasil dibuat
2021-09-03 07:16:29
184 333/Pdt.G/2021/PA Bb (3961)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
02/08/2021
10.08.2021
Dikabulkan
Verstek
24-08-2021
23 Hari (5)
09-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-24 16:16:23
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:10:32
185 350/Pdt.G/2021/PA Bb (3982)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
10/08/2021
18.08.2021
Dikabulkan
Verstek
24-08-2021
15 Hari (5)
09-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-24 15:38:55
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:10:01
186 335/Pdt.G/2021/PA Bb (3964)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Mohammad Fadhil, S.H.
03/08/2021
10.08.2021
Dikabulkan
24-08-2021
14 Hari (5)
08-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-24 17:05:10
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:10:23
187 347/Pdt.G/2021/PA Bb (3977)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
09/08/2021
18.08.2021
Dikabulkan
Verstek
24-08-2021
16 Hari (5)
09-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-24 17:45:49
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:10:12
188 216/Pdt.G/2021/PA Bb (3795)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
27/04/2021
23.08.2021
Dikabulkan
Verstek
23-08-2021
119 Hari
Gaib
08-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-23 12:36:26
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:11:11
189 340/Pdt.G/2021/PA Bb (3969)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Mohammad Fadhil, S.H.
04/08/2021
16.08.2021
Dikabulkan
Verstek
23-08-2021
20 Hari (5)
08-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-23 13:08:29
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:10:59
190 342/Pdt.G/2021/PA Bb (3971)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Mohammad Fadhil, S.H.
04/08/2021
16.08.2021
Dikabulkan
Verstek
23-08-2021
20 Hari (5)
08-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-23 13:26:35
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:10:46
191 339/Pdt.G/2021/PA Bb (3968)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
04/08/2021
12.08.2021
Dikabulkan
Verstek
19-08-2021
16 Hari (5)
06-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-19 14:13:40
Putusan berhasil dibuat
2021-08-19 14:14:16
192 96/Pdt.P/2021/PA Bb (3962)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Lily Rahmi, S. HI.
02/08/2021
19.08.2021
Tidak Dapat Diterima
19-08-2021
18 Hari (5)
19-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-19 14:34:36
Putusan berhasil dibuat
2021-09-06 16:29:50
193 329/Pdt.G/2021/PA Bb (3956)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
23/07/2021
09.08.2021
Dikabulkan
Verstek
19-08-2021
28 Hari (5)
06-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-19 14:24:37
Putusan berhasil dibuat
2021-08-19 14:54:18
194 336/Pdt.G/2021/PA Bb (3965)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Mohammad Fadhil, S.H.
03/08/2021
10.08.2021
Dikabulkan
Verstek
18-08-2021
16 Hari (5)
02-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-18 13:36:55
Putusan berhasil dibuat
2021-08-18 15:48:53
195 97/Pdt.P/2021/PA Bb (3974)
Wali Adhol
Sholihin, S.Ag, M.H
Drs. Idris, S.H., M.H
09/08/2021
16.08.2021
Tidak Dapat Diterima
16-08-2021
8 Hari (5)
16-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-16 13:15:22
Putusan berhasil dibuat
2021-08-16 15:30:58
196 332/Pdt.G/2021/PA Bb (3959)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
02/08/2021
09.08.2021
Dikabulkan
Verstek
16-08-2021
15 Hari (5)
02-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-16 12:09:19
Putusan berhasil dibuat
2021-08-16 15:31:00
197 338/Pdt.G/2021/PA Bb (3967)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
03/08/2021
16.08.2021
Dicabut
16-08-2021
14 Hari (5)
16-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-16 12:27:59
Putusan berhasil dibuat
2021-08-16 15:30:59
198 328/Pdt.G/2021/PA Bb (3954)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Mohammad Fadhil, S.H.
15/07/2021
27.07.2021
Dikabulkan
Verstek
12-08-2021
29 Hari (5)
30-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-12 15:11:34
Putusan berhasil dibuat
2021-08-12 16:14:07
199 95/Pdt.P/2021/PA Bb (3960)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
02/08/2021
12.08.2021
Dikabulkan
12-08-2021
11 Hari (5)
12-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-12 13:49:40
Putusan berhasil dibuat
2021-08-12 13:50:15
200 325/Pdt.G/2021/PA Bb (3951)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Mohammad Fadhil, S.H.
14/07/2021
29.07.2021
Dikabulkan
Verstek
12-08-2021
30 Hari (5)
07-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-12 16:13:29
Putusan berhasil dibuat
2021-08-12 16:14:02
201 301/Pdt.G/2021/PA Bb (3919)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
05/07/2021
13.07.2021
Dikabulkan
10-08-2021
30 Hari (5)
26-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-10 14:56:00
Putusan berhasil dibuat
2021-08-18 16:51:56
202 323/Pdt.G/2021/PA Bb (3947)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
13/07/2021
26.07.2021
Dikabulkan
Verstek
10-08-2021
29 Hari (5)
31-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-10 14:56:55
Putusan berhasil dibuat
2021-08-10 15:46:35
203 324/Pdt.G/2021/PA Bb (3950)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
13/07/2021
21.07.2021
Dikabulkan
09-08-2021
21 Hari (5)
24-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-09 15:59:35
Putusan berhasil dibuat
2021-08-09 16:00:19
204 314/Pdt.G/2021/PA Bb (3937)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/07/2021
26.07.2021
Dikabulkan
Verstek
09-08-2021
29 Hari (5)
31-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-09 15:10:39
Putusan berhasil dibuat
2021-08-09 15:26:17
205 317/Pdt.G/2021/PA Bb (3940)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/07/2021
29.07.2021
Ditolak
Verstek
09-08-2021
29 Hari (5)
31-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-09 16:18:43
Putusan berhasil dibuat
2021-08-09 16:54:01
206 94/Pdt.P/2021/PA Bb (3955)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
21/07/2021
09.08.2021
Dikabulkan
09-08-2021
20 Hari (5)
09-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-09 14:58:57
Putusan berhasil dibuat
2021-08-09 15:26:20
207 308/Pdt.G/2021/PA Bb (3929)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Mohammad Fadhil, S.H.
08/07/2021
19.07.2021
Dikabulkan
Verstek
05-08-2021
29 Hari (5)
23-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-05 13:54:34
Putusan berhasil dibuat
2021-08-05 14:12:47
208 313/Pdt.G/2021/PA Bb (3936)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
09/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
Verstek
05-08-2021
28 Hari (5)
23-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-05 09:05:43
Putusan berhasil dibuat
2021-08-05 09:29:51
209 297/Pdt.G/2021/PA Bb (3915)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
01/07/2021
28.07.2021
Dikabulkan
Verstek
04-08-2021
35 Hari (3)
24-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-04 15:22:47
Putusan berhasil dibuat
2021-08-04 15:23:20
210 92/Pdt.P/2021/PA Bb (3948)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
13/07/2021
04.08.2021
Dikabulkan
04-08-2021
23 Hari (5)
04-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-04 12:23:09
Putusan berhasil dibuat
2021-08-04 12:29:03
211 322/Pdt.G/2021/PA Bb (3946)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
13/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
Verstek
03-08-2021
22 Hari (5)
18-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-03 12:59:38
Putusan berhasil dibuat
2021-08-03 14:50:12
212 319/Pdt.G/2021/PA Bb (3943)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
12/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
Verstek
03-08-2021
23 Hari (5)
19-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-03 13:52:58
Putusan berhasil dibuat
2021-08-03 14:50:10
213 302/Pdt.G/2021/PA Bb (3920)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
05/07/2021
19.07.2021
Dikabulkan
Verstek
02-08-2021
29 Hari (5)
24-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-02 09:44:30
Putusan berhasil dibuat
2021-08-02 11:39:13
214 326/Pdt.G/2021/PA Bb (3952)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
15/07/2021
26.07.2021
Dikabulkan
Verstek
02-08-2021
19 Hari (5)
18-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-02 14:03:11
Putusan berhasil dibuat
2021-08-02 16:01:02
215 307/Pdt.G/2021/PA Bb (3927)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
06/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
Verstek
29-07-2021
24 Hari (5)
16-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-29 14:25:03
Putusan berhasil dibuat
2021-07-29 16:30:42
216 93/Pdt.P/2021/PA Bb (3949)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
13/07/2021
29.07.2021
Ditolak
29-07-2021
17 Hari (5)
29-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-29 15:55:59
Putusan berhasil dibuat
2021-07-29 16:30:38
217 91/Pdt.P/2021/PA Bb (3941)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Mohammad Fadhil, S.H.
12/07/2021
29.07.2021
Dikabulkan
29-07-2021
18 Hari (5)
13-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-29 13:31:47
Putusan berhasil dibuat
2021-07-29 13:40:18
218 286/Pdt.G/2021/PA Bb (3898)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
22/06/2021
29.06.2021
Dikabulkan
29-07-2021
24 Hari (5)
13-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-29 13:16:09
Putusan berhasil dibuat
2021-07-29 13:40:39
219 306/Pdt.G/2021/PA Bb (3926)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/07/2021
14.07.2021
Dikabulkan
Verstek
28-07-2021
23 Hari (5)
13-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-28 14:28:08
Putusan berhasil dibuat
2021-07-28 14:28:33
220 315/Pdt.G/2021/PA Bb (3938)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
12/07/2021
21.07.2021
Dikabulkan
Verstek
28-07-2021
17 Hari (5)
13-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-28 12:11:07
Putusan berhasil dibuat
2021-07-28 12:11:33
221 295/Pdt.G/2021/PA Bb (3913)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
30/06/2021
13.07.2021
Dikabulkan
Verstek
27-07-2021
28 Hari (5)
12-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-27 12:27:12
Putusan berhasil dibuat
2021-07-27 13:22:52
222 299/Pdt.G/2021/PA Bb (3917)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
02/07/2021
12.07.2021
Dikabulkan
26-07-2021
18 Hari (5)
10-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-26 14:35:33
Putusan berhasil dibuat
2021-07-26 15:32:14
223 281/Pdt.G/2021/PA Bb (3893)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
22/06/2021
05.07.2021
Dikabulkan
26-07-2021
28 Hari (5)
12-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-26 16:00:08
Putusan berhasil dibuat
2021-07-27 07:13:28
224 296/Pdt.G/2021/PA Bb (3914)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
01/07/2021
12.07.2021
Dikabulkan
26-07-2021
19 Hari (5)
12-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-26 15:25:56
Putusan berhasil dibuat
2021-07-26 15:32:08
225 305/Pdt.G/2021/PA Bb (3925)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
06/07/2021
19.07.2021
Dikabulkan
Verstek
26-07-2021
21 Hari (5)
12-08-2021 Ada | Ada 2021-07-26 15:46:35
Putusan berhasil dibuat
2021-07-26 15:48:18
226 90/Pdt.P/2021/PA Bb (3933)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
08/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
22-07-2021
15 Hari (5)
22-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 14:01:35
Putusan berhasil dibuat
2021-08-06 15:11:33
227 87/Pdt.P/2021/PA Bb (3922)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
05/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
22-07-2021
18 Hari (5)
22-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 14:26:48
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 14:27:42
228 260/Pdt.G/2021/PA Bb (3856)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
08/06/2021
29.06.2021
Dikabulkan
22-07-2021
38 Hari (3)
09-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 17:36:06
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 17:37:04
229 298/Pdt.G/2021/PA Bb (3916)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
02/07/2021
13.07.2021
Dikabulkan
Verstek
22-07-2021
21 Hari (5)
12-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 15:44:56
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 16:24:17
230 304/Pdt.G/2021/PA Bb (3924)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Mohammad Fadhil, S.H.
06/07/2021
13.07.2021
Dikabulkan
Verstek
22-07-2021
17 Hari (5)
10-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 15:11:28
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 15:11:54
231 310/Pdt.G/2021/PA Bb (3932)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
08/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
Verstek
22-07-2021
15 Hari (5)
06-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 16:21:04
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 16:24:12
232 292/Pdt.G/2021/PA Bb (3905)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
24/06/2021
06.07.2021
Ditolak
Verstek
21-07-2021
28 Hari (5)
06-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-21 17:10:59
Putusan berhasil dibuat
2021-07-21 17:12:59
233 303/Pdt.G/2021/PA Bb (3923)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/07/2021
14.07.2021
Digugurkan
21-07-2021
16 Hari (5)
10-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-21 16:44:57
Putusan berhasil dibuat
2021-07-21 17:13:02
234 180/Pdt.G/2021/PA Bb (3742)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
25/03/2021
21.07.2021
Dikabulkan
Verstek
21-07-2021
119 Hari
Gaib
06-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-21 16:27:37
Putusan berhasil dibuat
2021-07-21 17:13:06
235 89/Pdt.P/2021/PA Bb (3931)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
08/07/2021
21.07.2021
Dikabulkan
21-07-2021
14 Hari (5)
21-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-21 16:05:59
Putusan berhasil dibuat
2021-07-21 17:13:09
236 252/Pdt.G/2021/PA Bb (3848)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
07/06/2021
14.06.2021
Dikabulkan
19-07-2021
29 Hari (5)
09-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-19 14:35:55
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:51:11
237 288/Pdt.G/2021/PA Bb (3901)
Harta Bersama
Sholihin, S.Ag, M.H
Drs. Idris, S.H., M.H
24/06/2021
01.07.2021
Dicabut
Miftah Faris, S.H.I.
19-07-2021
17 Hari (7)
03-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-19 11:25:00
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:06:23
238 284/Pdt.G/2021/PA Bb (3896)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
22/06/2021
05.07.2021
Dikabulkan
Verstek
19-07-2021
28 Hari (5)
10-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-19 11:36:46
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:06:17
239 84/Pdt.P/2021/PA Bb (3910)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
25/06/2021
16.07.2021
Dikabulkan
16-07-2021
22 Hari (5)
16-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-16 13:41:35
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:22:54
240 83/Pdt.P/2021/PA Bb (3909)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
25/06/2021
16.07.2021
Dikabulkan
16-07-2021
22 Hari (5)
16-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-16 13:57:26
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:22:52
241 85/Pdt.P/2021/PA Bb (3911)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
25/06/2021
16.07.2021
Digugurkan
16-07-2021
22 Hari (5)
16-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-16 14:04:57
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:22:57
242 311/Pdt.G/2021/PA Bb (3934)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
08/07/2021
16.07.2021
Dikabulkan
Verstek
16-07-2021
9 Hari (5)
02-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-16 14:47:17
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:53:10
243 294/Pdt.G/2021/PA Bb (3912)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
25/06/2021
15.07.2021
Dikabulkan
16-07-2021
22 Hari (5)
02-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-16 15:02:28
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:53:01
244 82/Pdt.P/2021/PA Bb (3908)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
25/06/2021
15.07.2021
Dikabulkan
15-07-2021
21 Hari (5)
15-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-15 15:31:00
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:22:49
245 293/Pdt.G/2021/PA Bb (3906)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
25/06/2021
15.07.2021
Dikabulkan
Verstek
15-07-2021
21 Hari (5)
02-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-15 16:25:06
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 15:37:38
246 81/Pdt.P/2021/PA Bb (3907)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
25/06/2021
15.07.2021
Dikabulkan
15-07-2021
21 Hari (5)
15-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-15 13:55:21
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:22:46
247 282/Pdt.G/2021/PA Bb (3894)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
22/06/2021
30.06.2021
Dikabulkan
Verstek
14-07-2021
23 Hari (5)
30-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 16:48:19
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:56:42
248 289/Pdt.G/2021/PA Bb (3902)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
24/06/2021
06.07.2021
Dikabulkan
Verstek
14-07-2021
21 Hari (5)
30-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 18:16:27
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:54:37
249 279/Pdt.G/2021/PA Bb (3889)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
22/06/2021
30.06.2021
Dikabulkan
Verstek
14-07-2021
23 Hari (5)
30-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 18:51:02
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:57:40
250 270/Pdt.G/2021/PA Bb (3875)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
14/06/2021
23.06.2021
Dikabulkan
14-07-2021
18 Hari (5)
29-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 14:55:05
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 15:01:07
251 309/Pdt.G/2021/PA Bb (3930)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
08/07/2021
14.07.2021
Dicabut
14-07-2021
7 Hari (5)
29-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 15:44:14
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:53:07
252 276/Pdt.G/2021/PA Bb (3885)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
17/06/2021
30.06.2021
Dikabulkan
Verstek
14-07-2021
28 Hari (5)
30-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 19:12:15
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:59:08
253 300/Pdt.G/2021/PA Bb (3918)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
02/07/2021
14.07.2021
Dicabut
14-07-2021
13 Hari (5)
29-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 16:00:02
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:53:03
254 86/Pdt.P/2021/PA Bb (3921)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
05/07/2021
14.07.2021
Dikabulkan
14-07-2021
10 Hari (5)
29-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 20:02:05
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:51:01
255 88/Pdt.P/2021/PA Bb (3928)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/07/2021
14.07.2021
Dikabulkan
14-07-2021
9 Hari (5)
14-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 20:30:42
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:51:05
256 241/Pdt.G/2021/PA Bb (3832)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
03/06/2021
16.06.2021
Dikabulkan
14-07-2021
28 Hari (5)
29-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 21:45:46
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:33:43
257 79/Pdt.P/2021/PA Bb (3891)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
22/06/2021
14.07.2021
Dikabulkan
14-07-2021
23 Hari (5)
14-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 14:03:14
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:22:40
258 285/Pdt.G/2021/PA Bb (3897)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
22/06/2021
30.06.2021
Dikabulkan
Verstek
14-07-2021
23 Hari (5)
30-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 16:18:50
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:56:48
259 80/Pdt.P/2021/PA Bb (3900)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
23/06/2021
13.07.2021
Dikabulkan
13-07-2021
21 Hari (5)
13-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-13 13:03:31
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:22:42
260 239/Pdt.G/2021/PA Bb (3829)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
03/06/2021
15.06.2021
Dikabulkan
13-07-2021
27 Hari (5)
28-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-13 14:59:47
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:33:11
261 269/Pdt.G/2021/PA Bb (3874)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
14/06/2021
01.07.2021
Dikabulkan
Verstek
12-07-2021
29 Hari (5)
28-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-12 15:53:40
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 15:01:01
262 249/Pdt.G/2021/PA Bb (3845)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
04/06/2021
14.06.2021
Dikabulkan
12-07-2021
25 Hari (5)
12-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-12 15:11:11
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:34:31
263 78/Pdt.P/2021/PA Bb (3890)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
22/06/2021
12.07.2021
Dikabulkan
12-07-2021
21 Hari (5)
12-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-12 16:15:35
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:22:36
264 291/Pdt.G/2021/PA Bb (3904)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
24/06/2021
05.07.2021
Dikabulkan
Verstek
12-07-2021
19 Hari (5)
29-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-12 11:29:27
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:54:43
265 287/Pdt.G/2021/PA Bb (3899)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
23/06/2021
05.07.2021
Dikabulkan
Verstek
12-07-2021
20 Hari (5)
28-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-12 15:07:34
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:54:33
266 147/Pdt.G/2021/PA Bb (3703)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
03/03/2021
07.07.2021
Dikabulkan
Verstek
07-07-2021
127 Hari
Gaib
26-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-07 08:32:52
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:52:25
267 76/Pdt.P/2021/PA Bb (3881)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
15/06/2021
07.07.2021
Dikabulkan
07-07-2021
23 Hari (5)
07-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-07 08:26:24
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:08:13
268 256/Pdt.G/2021/PA Bb (3852)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
07/06/2021
16.06.2021
Dikabulkan
06-07-2021
16 Hari (5)
26-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-06 20:27:14
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:37:25
269 274/Pdt.G/2021/PA Bb (3883)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
16/06/2021
29.06.2021
Dikabulkan
Verstek
06-07-2021
21 Hari (5)
22-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-06 15:59:49
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:58:58
270 283/Pdt.G/2021/PA Bb (3895)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
22/06/2021
29.06.2021
Dikabulkan
Verstek
06-07-2021
15 Hari (5)
22-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-06 16:19:20
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:56:45
271 72/Pdt.P/2021/PA Bb (3872)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
10/06/2021
30.06.2021
Dikabulkan
06-07-2021
27 Hari (5)
21-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-06 17:01:25
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:07:34
272 259/Pdt.G/2021/PA Bb (3855)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
07/06/2021
16.06.2021
Dikabulkan
06-07-2021
16 Hari (5)
21-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-06 17:54:29
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:37:10
273 277/Pdt.G/2021/PA Bb (3886)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
17/06/2021
29.06.2021
Dikabulkan
Verstek
06-07-2021
20 Hari (5)
22-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-06 15:32:21
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:57:34
274 236/Pdt.G/2021/PA Bb (3826)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
03/06/2021
16.06.2021
Dikabulkan
05-07-2021
25 Hari (5)
21-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 13:29:02
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:10:57
275 146/Pdt.G/2021/PA Bb (3702)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
03/03/2021
05.07.2021
Dikabulkan
Verstek
05-07-2021
125 Hari
Gaib
22-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 12:00:28
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:10:17
276 240/Pdt.G/2021/PA Bb (3830)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
03/06/2021
14.06.2021
Dikabulkan
05-07-2021
19 Hari (5)
21-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 15:37:51
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:33:46
277 280/Pdt.G/2021/PA Bb (3892)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
22/06/2021
05.07.2021
Dikabulkan
Verstek
05-07-2021
14 Hari (5)
22-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 15:40:20
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:11:35
278 275/Pdt.G/2021/PA Bb (3884)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
16/06/2021
28.06.2021
Dikabulkan
Verstek
05-07-2021
20 Hari (5)
21-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 16:22:49
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:59:01
279 263/Pdt.G/2021/PA Bb (3865)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
08/06/2021
28.06.2021
Ditolak
Verstek
05-07-2021
28 Hari (5)
21-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 18:12:28
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:37:04
280 278/Pdt.G/2021/PA Bb (3888)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
17/06/2021
28.06.2021
Dikabulkan
Verstek
05-07-2021
19 Hari (5)
21-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 17:05:13
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:57:36
281 253/Pdt.G/2021/PA Bb (3849)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
07/06/2021
23.06.2021
Dicabut
Reshandi Ade Zein, S.H.I
05-07-2021
25 Hari (5)
21-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 14:39:29
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:11:07
282 77/Pdt.P/2021/PA Bb (3887)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
17/06/2021
29.06.2021
Dikabulkan
01-07-2021
15 Hari (5)
01-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-01 16:53:51
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:11:44
283 74/Pdt.P/2021/PA Bb (3879)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
14/06/2021
01.07.2021
Dikabulkan
01-07-2021
18 Hari (5)
01-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-01 17:01:07
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:11:53
284 273/Pdt.G/2021/PA Bb (3882)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
15/06/2021
30.06.2021
Ditolak
Verstek
01-07-2021
17 Hari (5)
26-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-01 17:18:48
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:11:30
285 73/Pdt.P/2021/PA Bb (3878)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
14/06/2021
29.06.2021
Dikabulkan
01-07-2021
18 Hari (5)
01-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-01 16:52:48
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:12:03
286 268/Pdt.G/2021/PA Bb (3873)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
11/06/2021
22.06.2021
Dikabulkan
Verstek
29-06-2021
19 Hari (5)
15-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-29 14:41:38
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 15:00:58
287 265/Pdt.G/2021/PA Bb (3868)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
09/06/2021
22.06.2021
Dikabulkan
Verstek
29-06-2021
21 Hari (5)
15-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-29 15:11:39
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 15:00:52
288 257/Pdt.G/2021/PA Bb (3853)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
07/06/2021
15.06.2021
Dikabulkan
Verstek
29-06-2021
23 Hari (5)
21-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-29 16:39:31
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:37:22
289 271/Pdt.G/2021/PA Bb (3876)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
14/06/2021
22.06.2021
Dikabulkan
Verstek
29-06-2021
16 Hari (5)
15-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-29 16:05:02
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 14:58:55
290 261/Pdt.G/2021/PA Bb (3857)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
08/06/2021
21.06.2021
Dikabulkan
Verstek
28-06-2021
21 Hari (5)
15-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-28 14:29:12
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:11:12
291 243/Pdt.G/2021/PA Bb (3834)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
03/06/2021
14.06.2021
Dikabulkan
Verstek
28-06-2021
26 Hari (5)
15-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-28 15:48:23
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:11:02
292 266/Pdt.G/2021/PA Bb (3870)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
09/06/2021
21.06.2021
Dikabulkan
Verstek
28-06-2021
20 Hari (5)
14-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-28 15:01:51
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:11:17
293 75/Pdt.P/2021/PA Bb (3880)
Asal Usul Anak
Sholihin, S.Ag, M.H
Drs. Idris, S.H., M.H
14/06/2021
21.06.2021
Dikabulkan
28-06-2021
15 Hari (5)
28-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-28 10:34:17
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:11:48
294 128/Pdt.G/2021/PA Bb (3678)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
22/02/2021
28.06.2021
Dikabulkan
Verstek
28-06-2021
127 Hari
Gaib
14-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-28 15:25:25
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:10:12
295 272/Pdt.G/2021/PA Bb (3877)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
14/06/2021
21.06.2021
Dikabulkan
Verstek
28-06-2021
15 Hari (5)
15-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-28 13:57:15
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:11:24
296 200/Pdt.G/2021/PA Bb (3768)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
08/04/2021
20.04.2021
Dikabulkan
25-06-2021
73 Hari (2)
23-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-25 20:51:23
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:10:29
297 66/Pdt.P/2021/PA Bb (3859)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Drs. Idris, S.H., M.H
08/06/2021
24.06.2021
Ditolak
24-06-2021
17 Hari (5)
24-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-24 16:48:45
Putusan berhasil dibuat
2021-06-24 17:04:15
298 68/Pdt.P/2021/PA Bb (3861)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
08/06/2021
24.06.2021
Dikabulkan
24-06-2021
17 Hari (5)
24-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-24 13:59:05
Putusan berhasil dibuat
2021-06-24 15:46:14
299 65/Pdt.P/2021/PA Bb (3858)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Drs. Idris, S.H., M.H
08/06/2021
24.06.2021
Dikabulkan
24-06-2021
17 Hari (5)
24-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-24 14:40:16
Putusan berhasil dibuat
2021-06-29 15:01:22
300 67/Pdt.P/2021/PA Bb (3860)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
08/06/2021
24.06.2021
Dikabulkan
24-06-2021
17 Hari (5)
24-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-24 15:18:41
Putusan berhasil dibuat
2021-06-24 15:45:53
301 69/Pdt.P/2021/PA Bb (3862)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
08/06/2021
24.06.2021
Dikabulkan
24-06-2021
17 Hari (5)
24-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-24 15:52:44
Putusan berhasil dibuat
2021-06-24 15:54:51
302 264/Pdt.G/2021/PA Bb (3867)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
09/06/2021
16.06.2021
Dikabulkan
Verstek
23-06-2021
15 Hari (5)
09-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-23 17:34:43
Putusan berhasil dibuat
2021-08-19 15:07:08
303 247/Pdt.G/2021/PA Bb (3843)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
04/06/2021
16.06.2021
Dikabulkan
Verstek
23-06-2021
20 Hari (5)
12-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-23 15:47:52
Putusan berhasil dibuat
2021-06-23 15:48:39
304 267/Pdt.G/2021/PA Bb (3871)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
09/06/2021
16.06.2021
Dikabulkan
Verstek
23-06-2021
15 Hari (5)
09-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-23 18:02:06
Putusan berhasil dibuat
2021-08-18 16:07:51
305 125/Pdt.G/2021/PA Bb (3675)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
22/02/2021
23.06.2021
Dikabulkan
Verstek
23-06-2021
122 Hari
Gaib
09-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-23 13:49:52
Putusan berhasil dibuat
2021-08-18 16:04:59
306 250/Pdt.G/2021/PA Bb (3846)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
07/06/2021
16.06.2021
Dikabulkan
Verstek
23-06-2021
17 Hari (5)
09-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-23 16:15:16
Putusan berhasil dibuat
2021-06-23 16:15:45
307 238/Pdt.G/2021/PA Bb (3828)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
03/06/2021
16.06.2021
Dikabulkan
Verstek
23-06-2021
21 Hari (5)
09-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-23 14:29:58
Putusan berhasil dibuat
2021-08-18 16:04:56
308 237/Pdt.G/2021/PA Bb (3827)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
03/06/2021
16.06.2021
Dikabulkan
Verstek
23-06-2021
21 Hari (5)
09-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-23 18:44:34
Putusan berhasil dibuat
2021-08-18 16:04:55
309 262/Pdt.G/2021/PA Bb (3864)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
08/06/2021
16.06.2021
Dikabulkan
Verstek
23-06-2021
16 Hari (5)
09-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-23 16:53:50
Putusan berhasil dibuat
2021-08-19 15:07:12
310 244/Pdt.G/2021/PA Bb (3839)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
04/06/2021
16.06.2021
Dikabulkan
Verstek
23-06-2021
20 Hari (5)
09-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-23 14:55:31
Putusan berhasil dibuat
2021-06-23 14:56:01
311 251/Pdt.G/2021/PA Bb (3847)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
07/06/2021
15.06.2021
Dikabulkan
Verstek
22-06-2021
16 Hari (5)
08-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-22 13:35:18
Putusan berhasil dibuat
2021-06-22 13:46:29
312 254/Pdt.G/2021/PA Bb (3850)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
07/06/2021
15.06.2021
Dicabut
22-06-2021
16 Hari (5)
22-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-22 14:37:48
Putusan berhasil dibuat
2021-09-13 19:08:05
313 242/Pdt.G/2021/PA Bb (3833)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
03/06/2021
15.06.2021
Dikabulkan
Verstek
22-06-2021
20 Hari (5)
09-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-22 13:59:04
Putusan berhasil dibuat
2021-08-19 15:07:07
314 235/Pdt.G/2021/PA Bb (3824)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
24/05/2021
08.06.2021
Dikabulkan
22-06-2021
23 Hari (5)
07-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-22 08:40:21
Putusan berhasil dibuat
2021-08-18 16:04:57
315 248/Pdt.G/2021/PA Bb (3844)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
04/06/2021
15.06.2021
Dikabulkan
Verstek
22-06-2021
19 Hari (5)
09-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-22 15:47:51
Putusan berhasil dibuat
2021-06-22 15:56:23
316 245/Pdt.G/2021/PA Bb (3840)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
04/06/2021
15.06.2021
Dikabulkan
Verstek
22-06-2021
19 Hari (5)
08-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-22 16:10:29
Putusan berhasil dibuat
2021-09-13 19:13:16
317 258/Pdt.G/2021/PA Bb (3854)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
07/06/2021
14.06.2021
Dicabut
21-06-2021
15 Hari (5)
21-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-21 15:37:08
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:37:17
318 124/Pdt.G/2021/PA Bb (3674)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
17/02/2021
21.06.2021
Dikabulkan
Verstek
21-06-2021
125 Hari
Gaib
07-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-21 16:15:08
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:33:14
319 246/Pdt.G/2021/PA Bb (3841)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
04/06/2021
14.06.2021
Dikabulkan
Verstek
21-06-2021
18 Hari (5)
07-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-21 16:41:00
Putusan berhasil dibuat
2021-06-22 00:21:31
320 232/Pdt.G/2021/PA Bb (3821)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
24/05/2021
07.06.2021
Dikabulkan
Verstek
21-06-2021
29 Hari (5)
08-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-21 15:52:43
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 07:31:06
321 104/Pdt.G/2021/PA Bb (3648)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
09/02/2021
14.06.2021
Digugurkan
21-06-2021
133 Hari
Gaib
07-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-21 15:25:07
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:10:03
322 70/Pdt.P/2021/PA Bb (3866)
Dispensasi Kawin
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
09/06/2021
21.06.2021
Dikabulkan
21-06-2021
13 Hari (5)
21-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-21 17:08:01
Putusan berhasil dibuat
2021-08-18 15:56:51
323 71/Pdt.P/2021/PA Bb (3869)
Dispensasi Kawin
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
09/06/2021
21.06.2021
Dikabulkan
21-06-2021
13 Hari (5)
21-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-21 17:41:01
Putusan berhasil dibuat
2021-08-18 15:56:50
324 255/Pdt.G/2021/PA Bb (3851)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
07/06/2021
14.06.2021
Dikabulkan
Verstek
21-06-2021
15 Hari (5)
09-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-21 15:10:27
Putusan berhasil dibuat
2021-09-13 19:08:48
325 122/Pdt.G/2021/PA Bb (3672)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
17/02/2021
16.06.2021
Dikabulkan
Verstek
16-06-2021
120 Hari
Gaib
02-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-16 12:22:54
Putusan berhasil dibuat
2021-06-16 12:23:33
326 233/Pdt.G/2021/PA Bb (3822)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
24/05/2021
15.06.2021
Dikabulkan
Verstek
15-06-2021
23 Hari (5)
01-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-15 16:52:34
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:10:47
327 227/Pdt.G/2021/PA Bb (3815)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
20/05/2021
27.05.2021
Dicabut
15-06-2021
27 Hari (5)
01-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-15 17:08:05
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:10:34
328 231/Pdt.G/2021/PA Bb (3820)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
24/05/2021
08.06.2021
Dikabulkan
Verstek
15-06-2021
23 Hari (5)
02-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-15 15:46:21
Putusan berhasil dibuat
2021-06-15 17:12:23
329 229/Pdt.G/2021/PA Bb (3818)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
24/05/2021
08.06.2021
Dikabulkan
Verstek
15-06-2021
23 Hari (5)
01-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-15 16:15:33
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:10:42
330 64/Pdt.P/2021/PA Bb (3842)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
04/06/2021
14.06.2021
Dikabulkan
14-06-2021
11 Hari (5)
14-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-14 16:47:27
Putusan berhasil dibuat
2021-06-14 16:54:48
331 108/Pdt.G/2021/PA Bb (3652)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
09/02/2021
14.06.2021
Dikabulkan
Verstek
14-06-2021
126 Hari
Gaib
30-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-14 14:08:56
Putusan berhasil dibuat
2021-06-14 15:22:39
332 111/Pdt.G/2021/PA Bb (3656)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
10/02/2021
14.06.2021
Dikabulkan
Verstek
14-06-2021
125 Hari
Gaib
30-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-14 14:38:44
Putusan berhasil dibuat
2021-06-14 15:22:31
333 60/Pdt.P/2021/PA Bb (3835)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
03/06/2021
10.06.2021
Dikabulkan
10-06-2021
8 Hari (5)
25-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-10 12:14:52
Putusan berhasil dibuat
2021-06-10 12:15:45
334 61/Pdt.P/2021/PA Bb (3836)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
03/06/2021
10.06.2021
Dikabulkan
10-06-2021
8 Hari (5)
25-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-10 13:51:00
Putusan berhasil dibuat
2021-06-10 13:52:28
335 58/Pdt.P/2021/PA Bb (3825)
Dispensasi Kawin
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
03/06/2021
10.06.2021
Dikabulkan
10-06-2021
8 Hari (5)
10-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-10 15:10:10
Putusan berhasil dibuat
2021-06-10 15:27:12
336 62/Pdt.P/2021/PA Bb (3837)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
03/06/2021
10.06.2021
Dikabulkan
10-06-2021
8 Hari (5)
10-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-10 13:52:40
Putusan berhasil dibuat
2021-06-10 15:27:21
337 63/Pdt.P/2021/PA Bb (3838)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
03/06/2021
10.06.2021
Dikabulkan
10-06-2021
8 Hari (5)
10-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-10 13:53:07
Putusan berhasil dibuat
2021-06-10 15:27:16
338 59/Pdt.P/2021/PA Bb (3831)
Dispensasi Kawin
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
03/06/2021
10.06.2021
Dikabulkan
10-06-2021
8 Hari (5)
10-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-10 15:21:30
Putusan berhasil dibuat
2021-06-10 15:27:08
339 53/Pdt.P/2021/PA Bb (3807)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
19/05/2021
07.06.2021
Dikabulkan
09-06-2021
22 Hari (5)
09-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-09 16:40:13
Putusan berhasil dibuat
2021-06-09 16:44:41
340 57/Pdt.P/2021/PA Bb (3817)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
24/05/2021
08.06.2021
Dikabulkan
09-06-2021
17 Hari (5)
09-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-09 13:43:08
Putusan berhasil dibuat
2021-06-09 15:06:20
341 220/Pdt.G/2021/PA Bb (3801)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
18/05/2021
02.06.2021
Dikabulkan
Verstek
09-06-2021
23 Hari (5)
25-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-09 12:27:51
Putusan berhasil dibuat
2021-06-09 12:28:28
342 224/Pdt.G/2021/PA Bb (3811)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
20/05/2021
27.05.2021
Dikabulkan
Verstek
08-06-2021
20 Hari (5)
25-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-08 12:46:27
Putusan berhasil dibuat
2021-06-08 15:26:12
343 234/Pdt.G/2021/PA Bb (3823)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
24/05/2021
07.06.2021
Dikabulkan
Verstek
07-06-2021
15 Hari (5)
23-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-07 14:13:25
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 11:10:52
344 81/Pdt.G/2021/PA Bb (3622)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
01/02/2021
07.06.2021
Digugurkan
07-06-2021
127 Hari
Gaib
23-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-07 15:00:06
Putusan berhasil dibuat
2021-06-07 19:09:26
345 230/Pdt.G/2021/PA Bb (3819)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
24/05/2021
07.06.2021
Dicabut
07-06-2021
15 Hari (5)
07-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-07 14:35:51
Putusan berhasil dibuat
2021-06-07 19:09:53
346 90/Pdt.G/2021/PA Bb (3632)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
03/02/2021
07.06.2021
Digugurkan
07-06-2021
125 Hari
Gaib
23-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-07 15:13:55
Putusan berhasil dibuat
2021-06-07 19:09:23
347 226/Pdt.G/2021/PA Bb (3813)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
20/05/2021
27.05.2021
Dikabulkan
Verstek
07-06-2021
19 Hari (5)
23-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-07 13:34:03
Putusan berhasil dibuat
2021-06-07 19:09:47
348 94/Pdt.G/2021/PA Bb (3636)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
04/02/2021
07.06.2021
Dikabulkan
Verstek
07-06-2021
124 Hari
Gaib
23-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-07 13:12:50
Putusan berhasil dibuat
2021-06-07 19:09:37
349 222/Pdt.G/2021/PA Bb (3805)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
19/05/2021
27.05.2021
Dikabulkan
Verstek
03-06-2021
16 Hari (5)
21-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-03 10:56:17
Putusan berhasil dibuat
2021-06-03 13:23:44
350 228/Pdt.G/2021/PA Bb (3816)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
20/05/2021
27.05.2021
Dikabulkan
Verstek
03-06-2021
15 Hari (5)
21-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-03 11:06:08
Putusan berhasil dibuat
2021-06-03 13:23:34
351 219/Pdt.G/2021/PA Bb (3800)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
05/05/2021
18.05.2021
Dikabulkan
03-06-2021
27 Hari (5)
21-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-03 12:30:03
Putusan berhasil dibuat
2021-06-03 13:23:23
352 223/Pdt.G/2021/PA Bb (3810)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
20/05/2021
02.06.2021
Dikabulkan
Verstek
02-06-2021
14 Hari (5)
21-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-02 13:49:32
Putusan berhasil dibuat
2021-06-02 13:49:58
353 55/Pdt.P/2021/PA Bb (3809)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
20/05/2021
02.06.2021
Dikabulkan
02-06-2021
14 Hari (5)
17-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-02 15:43:22
Putusan berhasil dibuat
2021-06-02 15:43:48
354 54/Pdt.P/2021/PA Bb (3808)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
20/05/2021
02.06.2021
Dikabulkan
02-06-2021
14 Hari (5)
17-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-02 16:30:11
Putusan berhasil dibuat
2021-06-02 16:30:33
355 225/Pdt.G/2021/PA Bb (3812)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
20/05/2021
02.06.2021
Dikabulkan
Verstek
02-06-2021
14 Hari (5)
29-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-02 14:25:33
Putusan berhasil dibuat
2021-06-02 14:26:02
356 88/Pdt.G/2021/PA Bb (3630)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
02/02/2021
02.06.2021
Dikabulkan
Verstek
02-06-2021
121 Hari
Gaib
21-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-02 12:39:07
Putusan berhasil dibuat
2021-06-02 12:39:37
357 217/Pdt.G/2021/PA Bb (3796)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
03/05/2021
19.05.2021
Dikabulkan
Verstek
02-06-2021
31 Hari (3)
18-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-02 13:07:15
Putusan berhasil dibuat
2021-06-02 13:07:40
358 56/Pdt.P/2021/PA Bb (3814)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
20/05/2021
27.05.2021
Dikabulkan
27-05-2021
8 Hari (5)
27-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-27 13:33:30
Putusan berhasil dibuat
2021-05-27 14:17:25
359 52/Pdt.P/2021/PA Bb (3806)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
19/05/2021
27.05.2021
Dikabulkan
27-05-2021
9 Hari (5)
27-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-27 14:42:27
Putusan berhasil dibuat
2021-05-27 14:53:25
360 221/Pdt.G/2021/PA Bb (3804)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
18/05/2021
25.05.2021
Dikabulkan
Verstek
25-05-2021
8 Hari (5)
14-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-25 14:03:08
Putusan berhasil dibuat
2021-05-25 15:43:08
361 51/Pdt.P/2021/PA Bb (3803)
Dispensasi Kawin
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
18/05/2021
25.05.2021
Dikabulkan
25-05-2021
8 Hari (5)
25-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-25 14:16:06
Putusan berhasil dibuat
2021-05-25 15:43:05
362 71/Pdt.G/2021/PA Bb (3610)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
18/01/2021
25.05.2021
Dikabulkan
Verstek
25-05-2021
128 Hari
Gaib
11-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-25 13:15:50
Putusan berhasil dibuat
2021-05-25 15:43:10
363 218/Pdt.G/2021/PA Bb (3797)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
03/05/2021
18.05.2021
Dikabulkan
Verstek
25-05-2021
23 Hari (5)
11-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-25 15:04:18
Putusan berhasil dibuat
2021-05-25 15:43:01
364 77/Pdt.G/2021/PA Bb (3617)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
19/01/2021
25.05.2021
Ditolak
Verstek
25-05-2021
127 Hari
Gaib
11-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-25 15:55:57
Putusan berhasil dibuat
2021-05-25 15:59:58
365 50/Pdt.P/2021/PA Bb (3802)
Dispensasi Kawin
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
18/05/2021
25.05.2021
Dikabulkan
25-05-2021
8 Hari (5)
25-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-25 15:38:29
Putusan berhasil dibuat
2021-05-25 15:42:53
366 72/Pdt.G/2021/PA Bb (3611)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
18/01/2021
24.05.2021
Digugurkan
24-05-2021
127 Hari
Gaib
11-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-24 13:33:04
Putusan berhasil dibuat
2021-05-24 15:59:58
367 78/Pdt.G/2021/PA Bb (3619)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
19/01/2021
24.05.2021
Digugurkan
24-05-2021
126 Hari
Gaib
10-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-24 13:40:40
Putusan berhasil dibuat
2021-05-24 15:59:55
368 214/Pdt.G/2021/PA Bb (3793)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
23/04/2021
05.05.2021
Dikabulkan
19-05-2021
13 Hari (5)
03-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-19 15:30:14
Putusan berhasil dibuat
2021-05-19 15:34:04
369 30/Pdt.G/2021/PA Bb (3563)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/01/2021
05.05.2021
Digugurkan
19-05-2021
134 Hari
Gaib
03-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-19 13:40:41
Putusan berhasil dibuat
2021-05-19 15:34:07
370 211/Pdt.G/2021/PA Bb (3782)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
20/04/2021
05.05.2021
Dikabulkan
Verstek
19-05-2021
30 Hari (5)
09-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-19 13:09:28
Putusan berhasil dibuat
2021-05-19 13:09:56
371 215/Pdt.G/2021/PA Bb (3794)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
23/04/2021
04.05.2021
Dikabulkan
Verstek
18-05-2021
26 Hari (5)
14-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-18 10:45:50
Putusan berhasil dibuat
2021-05-18 14:38:42
372 48/Pdt.P/2021/PA Bb (3798)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
04/05/2021
18.05.2021
Dicabut
18-05-2021
15 Hari (5)
18-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-18 10:57:31
Putusan berhasil dibuat
2021-05-18 14:38:26
373 44/Pdt.P/2021/PA Bb (3787)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Musmiran, S.H
21/04/2021
10.05.2021
Dikabulkan
10-05-2021
20 Hari (5)
10-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-10 14:06:16
Putusan berhasil dibuat
2021-05-10 14:07:01
374 45/Pdt.P/2021/PA Bb (3788)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Musmiran, S.H
21/04/2021
10.05.2021
Digugurkan
10-05-2021
20 Hari (5)
10-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-10 14:23:33
Putusan berhasil dibuat
2021-05-10 14:24:00
375 49/Pdt.P/2021/PA Bb (3799)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
04/05/2021
10.05.2021
Dikabulkan
10-05-2021
7 Hari (5)
10-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-10 15:42:57
Putusan berhasil dibuat
2021-05-10 15:43:29
376 40/Pdt.P/2021/PA Bb (3783)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
21/04/2021
10.05.2021
Dikabulkan
10-05-2021
20 Hari (5)
10-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-10 12:34:53
Putusan berhasil dibuat
2021-05-31 08:21:16
377 41/Pdt.P/2021/PA Bb (3784)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
21/04/2021
10.05.2021
Dikabulkan
10-05-2021
20 Hari (5)
10-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-10 12:58:36
Putusan berhasil dibuat
2021-05-10 12:59:09
378 42/Pdt.P/2021/PA Bb (3785)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
21/04/2021
10.05.2021
Dikabulkan
10-05-2021
20 Hari (5)
10-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-10 13:23:49
Putusan berhasil dibuat
2021-05-10 13:24:39
379 43/Pdt.P/2021/PA Bb (3786)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Musmiran, S.H
21/04/2021
10.05.2021
Dikabulkan
10-05-2021
20 Hari (5)
10-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-10 13:44:50
Putusan berhasil dibuat
2021-05-10 13:45:29
380 206/Pdt.G/2021/PA Bb (3774)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
14/04/2021
27.04.2021
Dikabulkan
Verstek
07-05-2021
24 Hari (5)
25-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-07 13:04:46
Putusan berhasil dibuat
2021-05-07 18:01:22
381 39/Pdt.P/2021/PA Bb (3780)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
20/04/2021
07.05.2021
Ditolak
07-05-2021
18 Hari (5)
07-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-07 12:41:19
Putusan berhasil dibuat
2021-05-07 18:01:26
382 38/Pdt.P/2021/PA Bb (3778)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
20/04/2021
07.05.2021
Dikabulkan
07-05-2021
18 Hari (5)
07-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-07 13:41:44
Putusan berhasil dibuat
2021-05-07 18:01:14
383 55/Pdt.G/2021/PA Bb (3592)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/01/2021
06.05.2021
Dikabulkan
Verstek
06-05-2021
115 Hari (1)
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-06 13:13:32
Putusan berhasil dibuat
2021-05-07 18:01:34
384 48/Pdt.G/2021/PA Bb (3585)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/01/2021
06.05.2021
Dikabulkan
Verstek
06-05-2021
115 Hari (1)
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-06 13:18:45
Putusan berhasil dibuat
2021-05-07 18:01:28
385 49/Pdt.G/2021/PA Bb (3586)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/01/2021
06.05.2021
Dikabulkan
Verstek
06-05-2021
115 Hari (1)
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-06 13:22:13
Putusan berhasil dibuat
2021-05-07 18:01:30
386 66/Pdt.G/2021/PA Bb (3605)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
13/01/2021
06.05.2021
Dikabulkan
Verstek
06-05-2021
114 Hari (1)
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-06 13:09:00
Putusan berhasil dibuat
2021-05-07 18:01:36
387 208/Pdt.G/2021/PA Bb (3776)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
16/04/2021
28.04.2021
Dikabulkan
Verstek
05-05-2021
20 Hari (5)
21-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-05 14:34:45
Putusan berhasil dibuat
2021-05-05 14:35:16
388 17/Pdt.G/2021/PA Bb (3549)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/01/2021
05.05.2021
Dikabulkan
Verstek
05-05-2021
120 Hari
Gaib
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-05 13:15:38
Putusan berhasil dibuat
2021-05-05 13:16:23
389 1/Pdt.G/2021/PA Bb (3533)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
05/01/2021
05.05.2021
Dikabulkan
Verstek
05-05-2021
121 Hari
Gaib
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-05 12:56:07
Putusan berhasil dibuat
2021-05-05 12:56:44
390 38/Pdt.G/2021/PA Bb (3572)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
07/01/2021
05.05.2021
Dikabulkan
Verstek
05-05-2021
119 Hari
Gaib
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-05 14:04:56
Putusan berhasil dibuat
2021-05-05 14:05:45
391 70/Pdt.G/2021/PA Bb (3609)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
14/01/2021
05.05.2021
Dikabulkan
Verstek
05-05-2021
112 Hari (1)
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-05 14:02:00
Putusan berhasil dibuat
2021-05-05 14:02:34
392 212/Pdt.G/2021/PA Bb (3790)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
21/04/2021
04.05.2021
Dikabulkan
Verstek
04-05-2021
14 Hari (5)
21-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-04 13:37:55
Putusan berhasil dibuat
2021-05-04 14:54:11
393 47/Pdt.P/2021/PA Bb (3791)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
23/04/2021
29.04.2021
Ditolak
04-05-2021
12 Hari (5)
04-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-04 14:47:34
Putusan berhasil dibuat
2021-05-04 14:54:06
394 4/Pdt.G/2021/PA Bb (3536)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
05/01/2021
04.05.2021
Dikabulkan
Verstek
04-05-2021
120 Hari
Gaib
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-04 11:46:54
Putusan berhasil dibuat
2021-05-04 13:10:56
395 31/Pdt.G/2021/PA Bb (3564)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
06/01/2021
04.05.2021
Dikabulkan
Verstek
04-05-2021
119 Hari
Gaib
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-04 12:15:02
Putusan berhasil dibuat
2021-05-31 08:21:11
396 68/Pdt.G/2021/PA Bb (3607)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
14/01/2021
04.05.2021
Dikabulkan
Verstek
04-05-2021
111 Hari (1)
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-04 12:51:34
Putusan berhasil dibuat
2021-05-04 13:10:30
397 159/Pdt.G/2021/PA Bb (3717)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
09/03/2021
22.03.2021
Dikabulkan
03-05-2021
49 Hari (3)
25-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-03 13:47:40
Putusan berhasil dibuat
2021-05-03 14:00:13
398 198/Pdt.G/2021/PA Bb (3766)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
07/04/2021
27.04.2021
Ditolak
Verstek
03-05-2021
27 Hari (5)
19-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-03 11:25:03
Putusan berhasil dibuat
2021-05-03 14:00:45
399 210/Pdt.G/2021/PA Bb (3781)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
20/04/2021
03.05.2021
Dicabut
Verstek
03-05-2021
14 Hari (5)
03-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-03 11:44:49
Putusan berhasil dibuat
2021-05-03 14:00:23
400 204/Pdt.G/2021/PA Bb (3772)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
13/04/2021
21.04.2021
Ditolak
03-05-2021
16 Hari (5)
18-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-03 11:30:35
Putusan berhasil dibuat
2021-05-03 14:00:35
401 213/Pdt.G/2021/PA Bb (3792)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
23/04/2021
29.04.2021
Dicabut
Verstek
29-04-2021
7 Hari (5)
29-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-29 11:13:36
Putusan berhasil dibuat
2021-04-29 13:51:01
402 46/Pdt.P/2021/PA Bb (3789)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
21/04/2021
28.04.2021
Ditolak
29-04-2021
9 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-29 13:38:08
Putusan berhasil dibuat
2021-04-29 13:50:54
403 37/Pdt.P/2021/PA Bb (3777)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
19/04/2021
28.04.2021
Ditolak
29-04-2021
11 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-29 12:14:23
Putusan berhasil dibuat
2021-04-29 13:50:56
404 189/Pdt.G/2021/PA Bb (3751)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
01/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
28-04-2021
21 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-28 12:57:44
Putusan berhasil dibuat
2021-04-28 12:58:12
405 186/Pdt.G/2021/PA Bb (3748)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
01/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
28-04-2021
28 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-28 13:47:02
Putusan berhasil dibuat
2021-04-28 13:48:07
406 199/Pdt.G/2021/PA Bb (3767)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
08/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
28-04-2021
21 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-28 14:15:20
Putusan berhasil dibuat
2021-04-28 14:16:04
407 205/Pdt.G/2021/PA Bb (3773)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
13/04/2021
28.04.2021
Dikabulkan
Verstek
28-04-2021
16 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-28 15:53:30
Putusan berhasil dibuat
2021-04-28 15:53:58
408 195/Pdt.G/2021/PA Bb (3763)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
06/04/2021
15.04.2021
Dikabulkan
Verstek
27-04-2021
22 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-27 13:01:02
Putusan berhasil dibuat
2021-04-27 14:12:51
409 209/Pdt.G/2021/PA Bb (3779)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
20/04/2021
27.04.2021
Dikabulkan
Verstek
27-04-2021
8 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-27 13:42:42
Putusan berhasil dibuat
2021-04-27 14:12:48
410 194/Pdt.G/2021/PA Bb (3759)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
05/04/2021
15.04.2021
Dikabulkan
Verstek
27-04-2021
23 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-27 12:31:21
Putusan berhasil dibuat
2021-04-27 14:12:59
411 184/Pdt.G/2021/PA Bb (3746)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
29/03/2021
06.04.2021
Dikabulkan
Verstek
27-04-2021
30 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-27 14:36:21
Putusan berhasil dibuat
2021-04-27 14:38:12
412 196/Pdt.G/2021/PA Bb (3764)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
06/04/2021
19.04.2021
Dikabulkan
Verstek
26-04-2021
21 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-26 12:48:45
Putusan berhasil dibuat
2021-04-26 14:02:39
413 201/Pdt.G/2021/PA Bb (3769)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
09/04/2021
19.04.2021
Dikabulkan
Verstek
26-04-2021
18 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-26 13:25:02
Putusan berhasil dibuat
2021-05-31 08:21:23
414 207/Pdt.G/2021/PA Bb (3775)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
15/04/2021
26.04.2021
Dikabulkan
Verstek
26-04-2021
12 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-26 13:49:19
Putusan berhasil dibuat
2021-04-26 14:02:26
415 185/Pdt.G/2021/PA Bb (3747)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
29/03/2021
19.04.2021
Dikabulkan
Verstek
26-04-2021
29 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-26 12:19:07
Putusan berhasil dibuat
2021-04-26 14:02:43
416 34/Pdt.P/2021/PA Bb (3760)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Lily Rahmi, S. HI.
06/04/2021
22.04.2021
Dikabulkan
22-04-2021
17 Hari (5)
07-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-22 09:51:54
Putusan berhasil dibuat
2021-04-22 10:36:58
417 35/Pdt.P/2021/PA Bb (3761)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Lily Rahmi, S. HI.
06/04/2021
22.04.2021
Dikabulkan
22-04-2021
17 Hari (5)
07-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-22 09:56:04
Putusan berhasil dibuat
2021-04-22 10:36:55
418 36/Pdt.P/2021/PA Bb (3762)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Lily Rahmi, S. HI.
06/04/2021
22.04.2021
Dikabulkan
22-04-2021
17 Hari (5)
07-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-22 10:00:55
Putusan berhasil dibuat
2021-04-22 10:36:53
419 192/Pdt.G/2021/PA Bb (3755)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
05/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
21-04-2021
17 Hari (5)
06-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-21 13:10:33
Putusan berhasil dibuat
2021-04-21 13:12:24
420 197/Pdt.G/2021/PA Bb (3765)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
21-04-2021
16 Hari (5)
06-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-21 13:38:18
Putusan berhasil dibuat
2021-04-21 13:38:42
421 202/Pdt.G/2021/PA Bb (3770)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
12/04/2021
21.04.2021
Dikabulkan
Verstek
21-04-2021
10 Hari (5)
07-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-21 14:13:49
Putusan berhasil dibuat
2021-04-21 14:14:15
422 190/Pdt.G/2021/PA Bb (3753)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
01/04/2021
13.04.2021
Dikabulkan
Verstek
20-04-2021
20 Hari (5)
05-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-20 12:23:55
Putusan berhasil dibuat
2021-04-20 13:07:24
423 150/Pdt.G/2021/PA Bb (3706)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
03/03/2021
10.03.2021
Dikabulkan
20-04-2021
42 Hari (3)
05-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-20 13:06:03
Putusan berhasil dibuat
2021-04-20 13:07:15
424 203/Pdt.G/2021/PA Bb (3771)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
12/04/2021
20.04.2021
Dikabulkan
Verstek
20-04-2021
9 Hari (5)
07-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-20 13:40:00
Putusan berhasil dibuat
2021-04-20 14:05:11
425 191/Pdt.G/2021/PA Bb (3754)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
01/04/2021
12.04.2021
Dicabut
Verstek
19-04-2021
19 Hari (5)
05-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-19 12:28:28
Putusan berhasil dibuat
2021-04-19 14:07:12
426 188/Pdt.G/2021/PA Bb (3750)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
01/04/2021
12.04.2021
Dikabulkan
Verstek
19-04-2021
19 Hari (5)
06-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-19 12:45:23
Putusan berhasil dibuat
2021-04-19 14:07:11
427 169/Pdt.G/2021/PA Bb (3730)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
17/03/2021
30.03.2021
Ditolak
Verstek
19-04-2021
34 Hari (3)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-19 13:39:38
Putusan berhasil dibuat
2021-04-19 14:07:02
428 31/Pdt.P/2021/PA Bb (3752)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
01/04/2021
19.04.2021
Dikabulkan
19-04-2021
19 Hari (5)
19-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-19 13:10:46
Putusan berhasil dibuat
2021-04-19 14:07:05
429 187/Pdt.G/2021/PA Bb (3749)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
01/04/2021
15.04.2021
Dikabulkan
Verstek
15-04-2021
15 Hari (5)
03-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-15 11:55:43
Putusan berhasil dibuat
2021-04-15 13:29:52
430 193/Pdt.G/2021/PA Bb (3758)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
05/04/2021
15.04.2021
Dicabut
15-04-2021
11 Hari (5)
15-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-15 12:01:31
Putusan berhasil dibuat
2021-04-15 13:29:50
431 30/Pdt.P/2021/PA Bb (3737)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
22/03/2021
15.04.2021
Dikabulkan
15-04-2021
25 Hari (5)
15-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-15 12:08:59
Putusan berhasil dibuat
2021-04-15 13:29:47
432 32/Pdt.P/2021/PA Bb (3756)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
05/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
14-04-2021
10 Hari (5)
29-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-14 14:08:41
Putusan berhasil dibuat
2021-04-14 14:09:52
433 33/Pdt.P/2021/PA Bb (3757)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
05/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
14-04-2021
10 Hari (5)
29-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-14 14:43:21
Putusan berhasil dibuat
2021-04-14 14:44:01
434 183/Pdt.G/2021/PA Bb (3745)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
25/03/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
14-04-2021
21 Hari (5)
30-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-14 13:37:27
Putusan berhasil dibuat
2021-04-14 14:12:33
435 175/Pdt.G/2021/PA Bb (3736)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
22/03/2021
30.03.2021
Dikabulkan
Verstek
13-04-2021
23 Hari (5)
30-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-13 12:59:08
Putusan berhasil dibuat
2021-04-13 13:08:15
436 181/Pdt.G/2021/PA Bb (3743)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
25/03/2021
06.04.2021
Dikabulkan
Verstek
13-04-2021
20 Hari (5)
29-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-13 13:01:51
Putusan berhasil dibuat
2021-04-13 13:08:12
437 117/Pdt.G/2021/PA Bb (3665)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
15/02/2021
01.03.2021
Tidak Dapat Diterima
12-04-2021
49 Hari (3)
26-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-12 11:51:18
Putusan berhasil dibuat
2021-04-12 15:49:41
438 182/Pdt.G/2021/PA Bb (3744)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
25/03/2021
05.04.2021
Dikabulkan
Verstek
12-04-2021
19 Hari (5)
28-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-12 12:28:48
Putusan berhasil dibuat
2021-04-12 15:50:40
439 179/Pdt.G/2021/PA Bb (3741)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
24/03/2021
05.04.2021
Dikabulkan
Verstek
12-04-2021
20 Hari (5)
28-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-12 12:54:08
Putusan berhasil dibuat
2021-04-12 15:33:31
440 162/Pdt.G/2021/PA Bb (3720)
Harta Bersama
Sholihin, S.Ag, M.H
Drs. Idris, S.H., M.H
12/03/2021
18.03.2021
Tidak Dapat Diterima
09-04-2021
29 Hari (7)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-09 08:10:37
Putusan berhasil dibuat
2021-04-09 08:23:59
441 170/Pdt.G/2021/PA Bb (3731)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
18/03/2021
30.03.2021
Dicabut
08-04-2021
22 Hari (5)
08-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-08 11:48:25
Putusan berhasil dibuat
2021-04-08 12:34:15
442 176/Pdt.G/2021/PA Bb (3738)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
22/03/2021
01.04.2021
Dikabulkan
Verstek
08-04-2021
18 Hari (5)
26-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-08 12:19:16
Putusan berhasil dibuat
2021-04-08 12:34:13
443 160/Pdt.G/2021/PA Bb (3718)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
10/03/2021
24.03.2021
Dikabulkan
07-04-2021
22 Hari (5)
23-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-07 10:57:01
Putusan berhasil dibuat
2021-04-07 12:20:44
444 172/Pdt.G/2021/PA Bb (3733)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
18/03/2021
30.03.2021
Dikabulkan
Verstek
06-04-2021
20 Hari (5)
22-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-06 15:49:19
Putusan berhasil dibuat
2021-04-06 15:49:46
445 168/Pdt.G/2021/PA Bb (3729)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
16/03/2021
25.03.2021
Dikabulkan
Verstek
06-04-2021
22 Hari (5)
23-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-06 16:50:38
Putusan berhasil dibuat
2021-04-06 16:57:00
446 29/Pdt.P/2021/PA Bb (3728)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
16/03/2021
06.04.2021
Dikabulkan
06-04-2021
22 Hari (5)
06-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-06 13:17:10
Putusan berhasil dibuat
2021-04-06 15:36:28
447 166/Pdt.G/2021/PA Bb (3726)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
15/03/2021
23.03.2021
Dikabulkan
Verstek
06-04-2021
23 Hari (5)
23-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-06 13:50:03
Putusan berhasil dibuat
2021-04-06 15:36:24
448 165/Pdt.G/2021/PA Bb (3725)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
15/03/2021
23.03.2021
Dikabulkan
Verstek
06-04-2021
23 Hari (5)
23-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-06 14:23:55
Putusan berhasil dibuat
2021-04-06 15:36:22
449 167/Pdt.G/2021/PA Bb (3727)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
15/03/2021
25.03.2021
Dikabulkan
Verstek
06-04-2021
23 Hari (5)
30-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-06 15:14:52
Putusan berhasil dibuat
2021-04-06 15:36:19
450 140/Pdt.G/2021/PA Bb (3695)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
02/03/2021
08.03.2021
Dikabulkan
05-04-2021
28 Hari (5)
20-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-05 10:12:44
Putusan berhasil dibuat
2021-04-05 10:31:41
451 173/Pdt.G/2021/PA Bb (3734)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
18/03/2021
01.04.2021
Dikabulkan
Verstek
01-04-2021
15 Hari (5)
20-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-01 13:08:41
Putusan berhasil dibuat
2021-04-01 17:13:11
452 27/Pdt.P/2021/PA Bb (3722)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/03/2021
01.04.2021
Ditolak
01-04-2021
21 Hari (5)
01-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-01 15:35:09
Putusan berhasil dibuat
2021-04-01 16:02:56
453 177/Pdt.G/2021/PA Bb (3739)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
23/03/2021
01.04.2021
Dikabulkan
Verstek
01-04-2021
10 Hari (5)
20-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-01 14:10:41
Putusan berhasil dibuat
2021-04-01 14:27:17
454 178/Pdt.G/2021/PA Bb (3740)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
23/03/2021
30.03.2021
Dicabut
30-03-2021
8 Hari (5)
15-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-30 14:13:45
Putusan berhasil dibuat
2021-03-30 15:24:19
455 83/Pdt.G/2021/PA Bb (3625)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
01/02/2021
09.02.2021
Ditolak
30-03-2021
51 Hari (3)
14-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-30 14:53:07
Putusan berhasil dibuat
2021-03-30 15:24:18
456 174/Pdt.G/2021/PA Bb (3735)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
18/03/2021
24.03.2021
Dikabulkan
Verstek
30-03-2021
13 Hari (5)
15-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-30 13:24:30
Putusan berhasil dibuat
2021-03-30 15:24:23
457 171/Pdt.G/2021/PA Bb (3732)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
18/03/2021
24.03.2021
Dikabulkan
Verstek
30-03-2021
13 Hari (5)
15-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-30 13:55:58
Putusan berhasil dibuat
2021-03-30 15:24:21
458 157/Pdt.G/2021/PA Bb (3715)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
09/03/2021
29.03.2021
Dikabulkan
Verstek
29-03-2021
21 Hari (5)
15-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 16:08:49
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:24:33
459 164/Pdt.G/2021/PA Bb (3723)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/03/2021
22.03.2021
Dikabulkan
Verstek
29-03-2021
18 Hari (5)
14-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 14:37:58
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:24:35
460 163/Pdt.G/2021/PA Bb (3721)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
12/03/2021
24.03.2021
Dikabulkan
29-03-2021
13 Hari (5)
13-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 16:22:14
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:24:31
461 161/Pdt.G/2021/PA Bb (3719)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
10/03/2021
22.03.2021
Dikabulkan
Verstek
29-03-2021
20 Hari (5)
14-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 13:22:15
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:24:43
462 155/Pdt.G/2021/PA Bb (3713)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
09/03/2021
22.03.2021
Dikabulkan
Verstek
29-03-2021
21 Hari (5)
14-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 14:03:29
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:24:38
463 28/Pdt.P/2021/PA Bb (3724)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
15/03/2021
25.03.2021
Dikabulkan
25-03-2021
11 Hari (5)
09-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-25 14:05:46
Putusan berhasil dibuat
2021-03-25 15:06:21
464 26/Pdt.P/2021/PA Bb (3712)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
08/03/2021
25.03.2021
Dikabulkan
25-03-2021
18 Hari (5)
25-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-25 12:51:51
Putusan berhasil dibuat
2021-03-25 15:06:24
465 134/Pdt.G/2021/PA Bb (3684)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
23/02/2021
08.03.2021
Dikabulkan
25-03-2021
24 Hari (5)
16-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-25 13:12:51
Putusan berhasil dibuat
2021-03-25 15:06:22
466 25/Pdt.P/2021/PA Bb (3709)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
04/03/2021
24.03.2021
Dikabulkan
24-03-2021
21 Hari (5)
08-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-24 12:54:31
Putusan berhasil dibuat
2021-03-24 15:12:58
467 152/Pdt.G/2021/PA Bb (3708)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
04/03/2021
17.03.2021
Dikabulkan
Verstek
24-03-2021
21 Hari (5)
12-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-24 13:22:03
Putusan berhasil dibuat
2021-03-24 15:12:55
468 158/Pdt.G/2021/PA Bb (3716)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
09/03/2021
17.03.2021
Dikabulkan
Verstek
24-03-2021
16 Hari (5)
09-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-24 14:51:43
Putusan berhasil dibuat
2021-03-24 15:12:51
469 156/Pdt.G/2021/PA Bb (3714)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
09/03/2021
17.03.2021
Tidak Dapat Diterima
24-03-2021
16 Hari (5)
08-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-24 13:49:24
Putusan berhasil dibuat
2021-03-24 15:12:53
470 137/Pdt.G/2021/PA Bb (3687)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
24/02/2021
08.03.2021
Dikabulkan
24-03-2021
22 Hari (5)
12-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-24 12:15:20
Putusan berhasil dibuat
2021-03-24 15:13:01
471 148/Pdt.G/2021/PA Bb (3704)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
03/03/2021
16.03.2021
Dikabulkan
Verstek
23-03-2021
21 Hari (5)
08-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-23 13:56:47
Putusan berhasil dibuat
2021-03-23 15:23:49
472 145/Pdt.G/2021/PA Bb (3701)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
03/03/2021
16.03.2021
Dikabulkan
Verstek
23-03-2021
21 Hari (5)
12-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-23 13:20:19
Putusan berhasil dibuat
2021-03-23 15:23:51
473 79/Pdt.G/2021/PA Bb (3620)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
26/01/2021
03.02.2021
Dikabulkan
23-03-2021
50 Hari (3)
07-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-23 14:40:00
Putusan berhasil dibuat
2021-03-23 15:23:46
474 142/Pdt.G/2021/PA Bb (3698)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
02/03/2021
23.03.2021
Dicabut
23-03-2021
22 Hari (5)
08-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-23 15:17:58
Putusan berhasil dibuat
2021-03-23 15:23:43
475 139/Pdt.G/2021/PA Bb (3694)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
25/02/2021
16.03.2021
Tidak Dapat Diterima
23-03-2021
24 Hari (5)
08-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-23 15:19:43
Putusan berhasil dibuat
2021-03-23 15:23:42
476 20/Pdt.P/2021/PA Bb (3689)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Lily Rahmi, S. HI.
25/02/2021
18.03.2021
Ditolak
22-03-2021
26 Hari (5)
06-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-22 14:09:13
Putusan berhasil dibuat
2021-03-22 14:29:50
477 153/Pdt.G/2021/PA Bb (3710)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
08/03/2021
15.03.2021
Dikabulkan
Verstek
22-03-2021
15 Hari (5)
08-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-22 14:20:12
Putusan berhasil dibuat
2021-03-22 14:29:49
478 23/Pdt.P/2021/PA Bb (3692)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Lily Rahmi, S. HI.
25/02/2021
18.03.2021
Ditolak
18-03-2021
22 Hari (5)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-18 15:06:08
Putusan berhasil dibuat
2021-03-18 15:50:24
479 24/Pdt.P/2021/PA Bb (3696)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Lily Rahmi, S. HI.
02/03/2021
18.03.2021
Dikabulkan
18-03-2021
17 Hari (5)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-18 15:19:52
Putusan berhasil dibuat
2021-03-18 15:50:18
480 21/Pdt.P/2021/PA Bb (3690)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Lily Rahmi, S. HI.
25/02/2021
18.03.2021
Dikabulkan
18-03-2021
22 Hari (5)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-18 14:25:30
Putusan berhasil dibuat
2021-03-18 15:50:49
481 19/Pdt.P/2021/PA Bb (3688)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Lily Rahmi, S. HI.
25/02/2021
18.03.2021
Gugur (93)
Jenis Putus ini tidak terbaca di Laporan Perkara Putus SIPP
harap ganti dengan Jenis Putus Digugurkan (65)
18-03-2021
22 Hari (5)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-18 14:54:14
Putusan berhasil dibuat
2021-03-18 15:50:40
482 22/Pdt.P/2021/PA Bb (3691)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Lily Rahmi, S. HI.
25/02/2021
18.03.2021
Dikabulkan
18-03-2021
22 Hari (5)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-18 14:59:45
Putusan berhasil dibuat
2021-03-18 15:50:34
483 138/Pdt.G/2021/PA Bb (3693)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
25/02/2021
10.03.2021
Dikabulkan
Verstek
17-03-2021
21 Hari (5)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-17 13:49:57
Putusan berhasil dibuat
2021-04-14 14:21:45
484 141/Pdt.G/2021/PA Bb (3697)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
02/03/2021
10.03.2021
Dikabulkan
Verstek
17-03-2021
16 Hari (5)
06-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-17 16:03:20
Putusan berhasil dibuat
2021-04-14 14:21:37
485 144/Pdt.G/2021/PA Bb (3700)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
02/03/2021
10.03.2021
Dikabulkan
Verstek
17-03-2021
16 Hari (5)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-17 16:42:33
Putusan berhasil dibuat
2021-04-13 13:21:35
486 154/Pdt.G/2021/PA Bb (3711)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
08/03/2021
17.03.2021
Dicabut
17-03-2021
10 Hari (5)
01-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-17 13:12:11
Putusan berhasil dibuat
2021-04-12 15:22:38
487 119/Pdt.G/2021/PA Bb (3667)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
15/02/2021
23.02.2021
Dikabulkan
16-03-2021
23 Hari (5)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-16 13:41:40
Putusan berhasil dibuat
2021-03-16 13:42:54
488 127/Pdt.G/2021/PA Bb (3677)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
22/02/2021
02.03.2021
Dikabulkan
Verstek
16-03-2021
23 Hari (5)
01-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-16 14:42:04
Putusan berhasil dibuat
2021-03-16 15:01:26
489 133/Pdt.G/2021/PA Bb (3683)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
23/02/2021
02.03.2021
Dikabulkan
Verstek
16-03-2021
22 Hari (5)
01-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-16 15:27:31
Putusan berhasil dibuat
2021-03-16 16:28:46
490 99/Pdt.G/2021/PA Bb (3642)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
08/02/2021
18.02.2021
Dikabulkan
16-03-2021
25 Hari (5)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-16 16:43:08
Putusan berhasil dibuat
2021-03-16 17:05:28
491 113/Pdt.G/2021/PA Bb (3658)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
10/02/2021
23.02.2021
Ditolak
16-03-2021
28 Hari (5)
31-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-16 17:23:39
Putusan berhasil dibuat
2021-03-23 06:51:57
492 136/Pdt.G/2021/PA Bb (3686)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
24/02/2021
02.03.2021
Dikabulkan
Verstek
16-03-2021
21 Hari (5)
01-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-16 14:15:46
Putusan berhasil dibuat
2021-03-16 15:01:28
493 54/Pdt.G/2021/PA Bb (3591)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/01/2021
04.03.2021
Dikabulkan
Verstek
15-03-2021
63 Hari (2)
31-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-15 12:53:37
Putusan berhasil dibuat
2021-03-15 15:19:56
494 121/Pdt.G/2021/PA Bb (3671)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
16/02/2021
01.03.2021
Dikabulkan
15-03-2021
21 Hari (5)
30-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-15 13:10:05
Putusan berhasil dibuat
2021-03-15 15:19:55
495 151/Pdt.G/2021/PA Bb (3707)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
04/03/2021
15.03.2021
Dicabut
15-03-2021
12 Hari (5)
15-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-15 11:49:44
Putusan berhasil dibuat
2021-03-15 15:19:59
496 149/Pdt.G/2021/PA Bb (3705)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
03/03/2021
15.03.2021
Dikabulkan
Verstek
15-03-2021
13 Hari (5)
01-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-15 12:41:17
Putusan berhasil dibuat
2021-03-15 15:19:58
497 143/Pdt.G/2021/PA Bb (3699)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
02/03/2021
08.03.2021
Dikabulkan
Verstek
15-03-2021
14 Hari (5)
01-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-15 13:24:14
Putusan berhasil dibuat
2021-03-15 15:19:53
498 129/Pdt.G/2021/PA Bb (3679)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
22/02/2021
03.03.2021
Dikabulkan
Verstek
10-03-2021
17 Hari (5)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-10 15:32:09
Putusan berhasil dibuat
2021-03-10 15:36:59
499 112/Pdt.G/2021/PA Bb (3657)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
10/02/2021
10.03.2021
Dikabulkan
Verstek
10-03-2021
29 Hari (5)
29-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-10 13:57:47
Putusan berhasil dibuat
2021-03-10 15:37:03
500 135/Pdt.G/2021/PA Bb (3685)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
24/02/2021
03.03.2021
Tidak Dapat Diterima
10-03-2021
15 Hari (5)
25-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-10 12:52:30
Putusan berhasil dibuat
2021-03-10 15:37:05
501 132/Pdt.G/2021/PA Bb (3682)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
23/02/2021
03.03.2021
Dikabulkan
Verstek
10-03-2021
16 Hari (5)
29-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-10 14:31:10
Putusan berhasil dibuat
2021-03-10 15:37:01
502 324/Pdt.G/2020/PA Bb (3322)
Kewarisan
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Drs. Idris, S.H., M.H.
24/08/2020
29.09.2020
Perdamaian
09-03-2021
188 Hari (1)
29-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-09 12:48:18
putusan_no 324/Pdt.G/2020/PA Bb sudah ada, dan tidak boleh sama
2021-03-09 14:58:16
503 131/Pdt.G/2021/PA Bb (3681)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
23/02/2021
01.03.2021
Dikabulkan
Verstek
08-03-2021
14 Hari (5)
29-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-08 11:44:06
Putusan berhasil dibuat
2021-03-08 14:48:49
504 18/Pdt.P/2021/PA Bb (3670)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
16/02/2021
08.03.2021
Ditolak
08-03-2021
21 Hari (5)
08-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-08 14:31:08
Putusan berhasil dibuat
2021-03-08 14:48:46
505 120/Pdt.G/2021/PA Bb (3668)
Harta Bersama
Sholihin, S.Ag, M.H
Drs. Idris, S.H., M.H
15/02/2021
22.02.2021
Tidak Dapat Diterima
08-03-2021
19 Hari (7)
08-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-08 15:38:29
Putusan berhasil dibuat
2021-03-08 15:57:34
506 126/Pdt.G/2021/PA Bb (3676)
Penguasaan Anak
Sholihin, S.Ag, M.H
Drs. Idris, S.H., M.H
22/02/2021
01.03.2021
Dikabulkan
Verstek
04-03-2021
11 Hari (5)
23-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-04 11:12:02
Putusan berhasil dibuat
2021-03-12 09:40:12
507 116/Pdt.G/2021/PA Bb (3664)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
15/02/2021
25.02.2021
Dikabulkan
Verstek
03-03-2021
17 Hari (5)
19-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-03 10:43:04
Putusan berhasil dibuat
2021-03-03 15:36:24
508 118/Pdt.G/2021/PA Bb (3666)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
15/02/2021
25.02.2021
Dikabulkan
Verstek
03-03-2021
17 Hari (5)
19-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-03 11:08:16
Putusan berhasil dibuat
2021-03-03 15:40:34
509 16/Pdt.P/2021/PA Bb (3663)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
15/02/2021
03.03.2021
Dikabulkan
03-03-2021
17 Hari (5)
18-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-03 13:10:01
Putusan berhasil dibuat
2021-03-03 15:26:45
510 102/Pdt.G/2021/PA Bb (3646)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
08/02/2021
18.02.2021
Dikabulkan
Verstek
03-03-2021
24 Hari (5)
19-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-03 13:37:14
Putusan berhasil dibuat
2021-03-03 15:39:28
511 10/Pdt.G/2021/PA Bb (3542)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
05/01/2021
12.01.2021
Dikabulkan
02-03-2021
55 Hari (3)
17-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-02 14:44:12
Putusan berhasil dibuat
2021-03-04 10:13:12
512 96/Pdt.G/2021/PA Bb (3638)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
04/02/2021
23.02.2021
Dikabulkan
Verstek
02-03-2021
27 Hari (5)
19-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-02 17:22:43
Putusan berhasil dibuat
2021-03-12 09:40:21
513 130/Pdt.G/2021/PA Bb (3680)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
22/02/2021
02.03.2021
Dicabut
02-03-2021
9 Hari (5)
02-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-02 12:40:11
Putusan berhasil dibuat
2021-03-12 09:40:16
514 14/Pdt.P/2021/PA Bb (3661)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
11/02/2021
02.03.2021
Dikabulkan
02-03-2021
20 Hari (5)
02-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-02 15:34:22
Putusan berhasil dibuat
2021-03-03 15:36:38
515 123/Pdt.G/2021/PA Bb (3673)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
17/02/2021
02.03.2021
Dikabulkan
Verstek
02-03-2021
14 Hari (5)
23-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-02 14:52:22
Putusan berhasil dibuat
2021-03-04 10:31:02
516 15/Pdt.P/2021/PA Bb (3662)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
11/02/2021
01.03.2021
Dikabulkan
01-03-2021
19 Hari (5)
01-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-01 12:40:53
Putusan berhasil dibuat
2021-03-08 15:36:43
517 107/Pdt.G/2021/PA Bb (3651)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
09/02/2021
22.02.2021
Dikabulkan
Verstek
01-03-2021
21 Hari (5)
19-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-01 12:54:11
Putusan berhasil dibuat
2021-03-02 15:53:43
518 114/Pdt.G/2021/PA Bb (3659)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
10/02/2021
22.02.2021
Ditolak
Verstek
01-03-2021
20 Hari (5)
17-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-01 15:18:21
Putusan berhasil dibuat
2021-03-02 15:53:52
519 53/Pdt.G/2021/PA Bb (3590)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/01/2021
25.01.2021
Dicabut
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
01-03-2021
35 Hari (3)
16-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-01 15:46:19
Putusan berhasil dibuat
2021-03-02 15:53:33
520 13/Pdt.G/2021/PA Bb (3545)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/01/2021
25.02.2021
Dikabulkan
Verstek
25-02-2021
51 Hari (3)
23-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-25 16:32:44
Putusan berhasil dibuat
2021-03-01 11:54:09
521 13/Pdt.P/2021/PA Bb (3653)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
09/02/2021
25.02.2021
Dikabulkan
25-02-2021
17 Hari (5)
25-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-25 15:18:07
Putusan berhasil dibuat
2021-02-25 15:52:24
522 97/Pdt.G/2021/PA Bb (3639)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
04/02/2021
15.02.2021
Dikabulkan
Verstek
25-02-2021
22 Hari (5)
16-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-25 15:54:07
Putusan berhasil dibuat
2021-02-25 16:01:24
523 17/Pdt.P/2021/PA Bb (3669)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
16/02/2021
23.02.2021
Dikabulkan
25-02-2021
10 Hari (5)
25-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-25 13:21:43
Putusan berhasil dibuat
2021-02-25 15:52:52
524 11/Pdt.P/2021/PA Bb (3641)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
08/02/2021
25.02.2021
Dikabulkan
25-02-2021
18 Hari (5)
25-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-25 14:00:25
Putusan berhasil dibuat
2021-02-25 16:01:13
525 106/Pdt.G/2021/PA Bb (3650)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
09/02/2021
17.02.2021
Dikabulkan
Verstek
24-02-2021
16 Hari (5)
15-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-24 10:40:50
Putusan berhasil dibuat
2021-02-24 14:36:09
526 109/Pdt.G/2021/PA Bb (3654)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
09/02/2021
17.02.2021
Dicabut
24-02-2021
16 Hari (5)
15-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-24 11:11:45
Putusan berhasil dibuat
2021-02-24 14:36:06
527 115/Pdt.G/2021/PA Bb (3660)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
10/02/2021
17.02.2021
Dikabulkan
Verstek
24-02-2021
15 Hari (5)
15-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-24 13:11:13
Putusan berhasil dibuat
2021-02-24 15:09:29
528 93/Pdt.G/2021/PA Bb (3635)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
03/02/2021
09.02.2021
Dikabulkan
Verstek
23-02-2021
21 Hari (5)
15-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-23 12:43:49
Putusan berhasil dibuat
2021-02-23 15:30:46
529 110/Pdt.G/2021/PA Bb (3655)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
09/02/2021
16.02.2021
Dikabulkan
Verstek
23-02-2021
15 Hari (5)
15-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-23 13:11:45
Putusan berhasil dibuat
2021-02-23 15:31:05
530 87/Pdt.G/2021/PA Bb (3629)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
02/02/2021
08.02.2021
Dikabulkan
22-02-2021
14 Hari (5)
12-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-22 14:18:17
Putusan berhasil dibuat
2021-02-22 16:02:06
531 84/Pdt.G/2021/PA Bb (3626)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
01/02/2021
08.02.2021
Ditolak
Verstek
22-02-2021
22 Hari (5)
15-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-22 15:02:28
Putusan berhasil dibuat
2021-02-22 16:01:56
532 100/Pdt.G/2021/PA Bb (3643)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
08/02/2021
22.02.2021
Dikabulkan
Verstek
22-02-2021
15 Hari (5)
15-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-22 13:08:28
Putusan berhasil dibuat
2021-02-22 15:48:16
533 12/Pdt.P/2021/PA Bb (3645)
Dispensasi Kawin
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
08/02/2021
18.02.2021
Dikabulkan
18-02-2021
11 Hari (5)
18-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-18 16:15:45
Putusan berhasil dibuat
2021-02-18 16:18:53
534 103/Pdt.G/2021/PA Bb (3647)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
09/02/2021
18.02.2021
Dicabut
18-02-2021
10 Hari (5)
09-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-18 12:02:17
Putusan berhasil dibuat
2021-02-18 16:35:50
535 105/Pdt.G/2021/PA Bb (3649)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
09/02/2021
18.02.2021
Dicabut
18-02-2021
10 Hari (5)
18-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-18 12:03:38
Putusan berhasil dibuat
2021-02-18 16:39:38
536 98/Pdt.G/2021/PA Bb (3640)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
04/02/2021
10.02.2021
Dikabulkan
Verstek
17-02-2021
14 Hari (5)
08-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-17 13:04:58
Putusan berhasil dibuat
2021-02-17 13:20:53
537 101/Pdt.G/2021/PA Bb (3644)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
08/02/2021
17.02.2021
Dicabut
17-02-2021
10 Hari (5)
22-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-17 13:20:17
Putusan berhasil dibuat
2021-02-17 13:20:51
538 85/Pdt.G/2021/PA Bb (3627)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
02/02/2021
10.02.2021
Dikabulkan
Verstek
17-02-2021
16 Hari (5)
05-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-17 12:25:08
Putusan berhasil dibuat
2021-02-17 13:20:56
539 92/Pdt.G/2021/PA Bb (3634)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
03/02/2021
10.02.2021
Dikabulkan
Verstek
17-02-2021
15 Hari (5)
05-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-17 15:54:32
Putusan berhasil dibuat
2021-02-17 16:05:36
540 86/Pdt.G/2021/PA Bb (3628)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
02/02/2021
09.02.2021
Dikabulkan
Verstek
16-02-2021
15 Hari (5)
10-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-16 11:43:37
Putusan berhasil dibuat
2021-02-16 15:14:12
541 89/Pdt.G/2021/PA Bb (3631)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
02/02/2021
09.02.2021
Dikabulkan
Verstek
16-02-2021
15 Hari (5)
10-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-16 12:13:29
Putusan berhasil dibuat
2021-02-16 15:13:57
542 21/Pdt.G/2021/PA Bb (3554)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
06/01/2021
19.01.2021
Dikabulkan
16-02-2021
42 Hari (3)
03-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-16 15:08:02
Putusan berhasil dibuat
2021-02-16 15:13:38
543 58/Pdt.G/2021/PA Bb (3597)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
13/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
15-02-2021
20 Hari (5)
02-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 12:01:28
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 14:26:12
544 82/Pdt.G/2021/PA Bb (3624)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
01/02/2021
10.02.2021
Dicabut
Reshandi Ade Zein, S.H.I
11-02-2021
11 Hari (5)
11-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-11 09:08:01
Putusan berhasil dibuat
2021-02-11 13:04:04
545 91/Pdt.G/2021/PA Bb (3633)
Penguasaan Anak
Sholihin, S.Ag, M.H
Drs. Idris, S.H., M.H
03/02/2021
11.02.2021
Dicabut
11-02-2021
9 Hari (5)
02-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-11 10:28:05
Putusan berhasil dibuat
2021-02-11 13:04:02
546 75/Pdt.G/2021/PA Bb (3614)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
18/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
Verstek
11-02-2021
25 Hari (5)
03-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-11 11:16:15
Putusan berhasil dibuat
2021-02-11 13:03:58
547 374/Pdt.G/2020/PA Bb (3396)
Harta Bersama
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S. H
22/09/2020
06.10.2020
Dikabulkan
11-02-2021
140 Hari (1)
Ada | Ada 2021-02-11 11:30:15
Putusan berhasil dibuat
2021-02-11 13:03:54
548 67/Pdt.G/2021/PA Bb (3606)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
14/01/2021
27.01.2021
Dicabut
Reshandi Ade Zein, S.H.I
10-02-2021
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-10 13:01:23
Putusan berhasil dibuat
2021-02-10 15:01:16
549 73/Pdt.G/2021/PA Bb (3612)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
18/01/2021
10.02.2021
Dikabulkan
Verstek
10-02-2021
24 Hari (5)
04-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-10 14:55:04
Putusan berhasil dibuat
2021-02-10 15:00:56
550 34/Pdt.G/2021/PA Bb (3568)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/01/2021
20.01.2021
Dicabut
Reshandi Ade Zein, S.H.I
10-02-2021
15 Hari (5)
10-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-10 12:28:00
Putusan berhasil dibuat
2021-02-10 15:01:23
551 95/Pdt.G/2021/PA Bb (3637)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
04/02/2021
10.02.2021
Dikabulkan
Verstek
10-02-2021
7 Hari (5)
26-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-10 13:51:36
Putusan berhasil dibuat
2021-02-10 17:19:58
552 5/Pdt.G/2021/PA Bb (3537)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
05/01/2021
27.01.2021
Ditolak
10-02-2021
30 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-10 10:55:31
Putusan berhasil dibuat
2021-02-10 15:01:27
553 80/Pdt.G/2021/PA Bb (3621)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
26/01/2021
02.02.2021
Dikabulkan
Verstek
09-02-2021
15 Hari (5)
25-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-09 11:20:13
Putusan berhasil dibuat
2021-02-09 14:17:10
554 9/Pdt.P/2021/PA Bb (3618)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
19/01/2021
09.02.2021
Dikabulkan
09-02-2021
22 Hari (5)
09-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-09 11:58:47
Putusan berhasil dibuat
2021-02-09 14:17:07
555 74/Pdt.G/2021/PA Bb (3613)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
18/01/2021
26.01.2021
Dikabulkan
Verstek
09-02-2021
23 Hari (5)
25-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-09 14:40:33
Putusan berhasil dibuat
2021-02-09 15:23:12
556 52/Pdt.G/2021/PA Bb (3589)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
08-02-2021
28 Hari (5)
23-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-08 12:27:35
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 15:54:06
557 60/Pdt.G/2021/PA Bb (3599)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
13/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
08-02-2021
13 Hari (5)
26-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-08 14:52:48
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 15:53:50
558 10/Pdt.P/2021/PA Bb (3623)
Dispensasi Kawin
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
01/02/2021
08.02.2021
Digugurkan
08-02-2021
8 Hari (5)
01-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-08 15:50:43
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 15:53:45
559 51/Pdt.G/2021/PA Bb (3588)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
04-02-2021
24 Hari (5)
18-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-04 11:35:46
Putusan berhasil dibuat
2021-02-04 12:21:02
560 27/Pdt.G/2021/PA Bb (3560)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
06/01/2021
19.01.2021
Dikabulkan
04-02-2021
28 Hari (5)
19-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-04 09:17:50
Putusan berhasil dibuat
2021-02-04 12:21:06
561 57/Pdt.G/2021/PA Bb (3596)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
04-02-2021
24 Hari (5)
23-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-04 12:14:20
Putusan berhasil dibuat
2021-02-04 12:20:58
562 47/Pdt.G/2021/PA Bb (3583)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
11/01/2021
18.01.2021
Dicabut
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
04-02-2021
8 Hari (5)
04-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-04 13:02:40
Putusan berhasil dibuat
2021-02-04 13:19:01
563 26/Pdt.G/2021/PA Bb (3559)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/01/2021
20.01.2021
Dikabulkan
Verstek
03-02-2021
29 Hari (5)
08-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-03 17:12:45
Putusan berhasil dibuat
2021-02-04 07:46:41
564 36/Pdt.G/2021/PA Bb (3570)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
07/01/2021
27.01.2021
Gugur (93)
Jenis Putus ini tidak terbaca di Laporan Perkara Putus SIPP
harap ganti dengan Jenis Putus Digugurkan (65)
03-02-2021
28 Hari (5)
18-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-03 14:40:29
Putusan berhasil dibuat
2021-02-04 15:33:26
565 76/Pdt.G/2021/PA Bb (3616)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
19/01/2021
27.01.2021
Dikabulkan
03-02-2021
16 Hari (5)
19-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-03 17:56:16
Putusan berhasil dibuat
2021-02-04 07:46:38
566 3/Pdt.P/2021/PA Bb (3573)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
07/01/2021
27.01.2021
Dikabulkan
03-02-2021
28 Hari (5)
03-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-03 18:30:47
Putusan berhasil dibuat
2021-02-04 07:46:31
567 9/Pdt.G/2021/PA Bb (3541)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
05/01/2021
20.01.2021
Dikabulkan
Verstek
03-02-2021
30 Hari (5)
17-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-03 16:07:27
Putusan berhasil dibuat
2021-02-04 07:46:47
568 20/Pdt.G/2021/PA Bb (3553)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/01/2021
20.01.2021
Dikabulkan
Verstek
03-02-2021
29 Hari (5)
19-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-03 16:40:21
Putusan berhasil dibuat
2021-02-04 07:46:43
569 8/Pdt.G/2021/PA Bb (3540)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
05/01/2021
12.01.2021
Dikabulkan
02-02-2021
27 Hari (5)
17-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-02 11:23:11
Putusan berhasil dibuat
2021-02-02 17:07:17
570 18/Pdt.G/2021/PA Bb (3550)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
06/01/2021
12.01.2021
Dikabulkan
Verstek
02-02-2021
28 Hari (5)
19-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-02 11:51:57
Putusan berhasil dibuat
2021-02-02 17:07:14
571 61/Pdt.G/2021/PA Bb (3600)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
13/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
20 Hari (5)
18-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 18:30:41
Putusan berhasil dibuat
2021-02-02 09:45:47
572 63/Pdt.G/2021/PA Bb (3602)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
13/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
20 Hari (5)
18-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 18:41:47
Putusan berhasil dibuat
2021-02-02 09:45:45
573 6/Pdt.P/2021/PA Bb (3594)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
01-02-2021
21 Hari (5)
01-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 15:52:51
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 16:41:18
574 44/Pdt.G/2021/PA Bb (3580)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
11/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
22 Hari (5)
17-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 11:34:08
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 08:43:25
575 69/Pdt.G/2021/PA Bb (3608)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
14/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
19 Hari (5)
17-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 18:58:57
Putusan berhasil dibuat
2021-02-02 09:45:43
576 7/Pdt.P/2021/PA Bb (3595)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
01-02-2021
21 Hari (5)
01-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 16:12:38
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 16:41:17
577 62/Pdt.G/2021/PA Bb (3601)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
13/01/2021
25.01.2021
Digugurkan
01-02-2021
20 Hari (5)
02-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 16:52:55
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:24:17
578 50/Pdt.G/2021/PA Bb (3587)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
21 Hari (5)
19-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 17:13:19
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 08:43:29
579 56/Pdt.G/2021/PA Bb (3593)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
12/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
21 Hari (5)
18-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 17:35:50
Putusan berhasil dibuat
2021-02-02 09:45:56
580 59/Pdt.G/2021/PA Bb (3598)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
13/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
20 Hari (5)
18-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 18:02:26
Putusan berhasil dibuat
2021-02-02 09:45:49
581 41/Pdt.G/2021/PA Bb (3577)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
08/01/2021
19.01.2021
Dikabulkan
Verstek
28-01-2021
21 Hari (5)
18-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-28 17:05:14
Putusan berhasil dibuat
2021-01-29 09:52:01
582 11/Pdt.G/2021/PA Bb (3543)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/01/2021
20.01.2021
Tidak Dapat Diterima
28-01-2021
23 Hari (5)
28-01-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-28 15:17:02
Putusan berhasil dibuat
2021-01-28 15:29:42
583 19/Pdt.G/2021/PA Bb (3552)
Kewarisan
Sholihin, S.Ag, M.H
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
06/01/2021
18.01.2021
Perdamaian
28-01-2021
20 Hari (7)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-28 16:55:06
Putusan berhasil dibuat
2021-01-29 13:46:14
584 29/Pdt.G/2021/PA Bb (3562)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
06/01/2021
19.01.2021
Dikabulkan
Verstek
28-01-2021
23 Hari (5)
18-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-28 14:41:43
Putusan berhasil dibuat
2021-01-28 15:11:31
585 37/Pdt.G/2021/PA Bb (3571)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
07/01/2021
19.01.2021
Dikabulkan
Verstek
28-01-2021
22 Hari (5)
17-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-28 15:33:42
Putusan berhasil dibuat
2021-01-28 16:07:53
586 22/Pdt.G/2021/PA Bb (3555)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/01/2021
20.01.2021
Dikabulkan
Verstek
28-01-2021
23 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-28 16:02:12
Putusan berhasil dibuat
2021-01-28 16:07:49
587 42/Pdt.G/2021/PA Bb (3578)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
08/01/2021
20.01.2021
Dikabulkan
Verstek
28-01-2021
21 Hari (5)
18-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-28 15:33:58
Putusan berhasil dibuat
2021-01-28 16:07:51
588 23/Pdt.G/2021/PA Bb (3556)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
06/01/2021
19.01.2021
Dikabulkan
Verstek
28-01-2021
23 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-28 16:39:17
Putusan berhasil dibuat
2021-01-29 13:46:36
589 43/Pdt.G/2021/PA Bb (3579)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
08/01/2021
19.01.2021
Dikabulkan
Verstek
28-01-2021
21 Hari (5)
18-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-28 16:02:16
Putusan berhasil dibuat
2021-01-28 16:07:47
590 32/Pdt.G/2021/PA Bb (3565)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/01/2021
20.01.2021
Dikabulkan
Verstek
27-01-2021
22 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-27 14:16:25
Putusan berhasil dibuat
2021-01-28 06:55:10
591 15/Pdt.G/2021/PA Bb (3547)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/01/2021
13.01.2021
Dicabut
Reshandi Ade Zein, S.H.I
27-01-2021
15 Hari (5)
27-01-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-27 08:59:25
Putusan berhasil dibuat
2021-01-28 08:03:38
592 28/Pdt.G/2021/PA Bb (3561)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/01/2021
20.01.2021
Dikabulkan
Verstek
27-01-2021
22 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-27 14:41:00
Putusan berhasil dibuat
2021-01-28 06:55:04
593 24/Pdt.G/2021/PA Bb (3557)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/01/2021
27.01.2021
Dikabulkan
Verstek
27-01-2021
22 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-27 16:25:05
Putusan berhasil dibuat
2021-01-28 06:55:01
594 40/Pdt.G/2021/PA Bb (3576)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
07/01/2021
20.01.2021
Dicabut
27-01-2021
21 Hari (5)
27-01-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-27 14:31:47
Putusan berhasil dibuat
2021-01-28 06:55:08
595 64/Pdt.G/2021/PA Bb (3603)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
13/01/2021
20.01.2021
Dikabulkan
Verstek
27-01-2021
15 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-27 14:35:52
Putusan berhasil dibuat
2021-01-28 06:55:06
596 8/Pdt.P/2021/PA Bb (3615)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
18/01/2021
27.01.2021
Tidak Dapat Diterima
27-01-2021
10 Hari (5)
27-01-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-27 16:49:54
Putusan berhasil dibuat
2021-01-28 06:55:00
597 4/Pdt.P/2021/PA Bb (3574)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
07/01/2021
26.01.2021
Ditolak
26-01-2021
20 Hari (5)
26-01-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-26 15:11:36
Putusan berhasil dibuat
2021-01-26 15:59:46
598 39/Pdt.G/2021/PA Bb (3575)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
07/01/2021
19.01.2021
Dikabulkan
Verstek
26-01-2021
20 Hari (5)
19-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-26 17:19:36
Putusan berhasil dibuat
2021-01-26 17:22:50
599 33/Pdt.G/2021/PA Bb (3566)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
06/01/2021
19.01.2021
Dikabulkan
Verstek
26-01-2021
21 Hari (5)
19-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-26 15:13:59
Putusan berhasil dibuat
2021-01-26 15:59:45
600 25/Pdt.G/2021/PA Bb (3558)
Cerai Talak
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
06/01/2021
19.01.2021
Dikabulkan
Verstek
26-01-2021
21 Hari (5)
11-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-26 15:24:52
Putusan berhasil dibuat
2021-01-26 15:59:43
601 65/Pdt.G/2021/PA Bb (3604)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
13/01/2021
19.01.2021
Dikabulkan
Verstek
26-01-2021
14 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-26 16:44:31
Putusan berhasil dibuat
2021-01-26 17:22:52
602 2/Pdt.P/2021/PA Bb (3567)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
06/01/2021
26.01.2021
Dikabulkan
26-01-2021
21 Hari (5)
26-01-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-26 16:08:10
Putusan berhasil dibuat
2021-01-26 17:22:57
603 35/Pdt.G/2021/PA Bb (3569)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
07/01/2021
19.01.2021
Dikabulkan
Verstek
26-01-2021
20 Hari (5)
11-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-26 16:43:08
Putusan berhasil dibuat
2021-01-26 17:22:54
604 45/Pdt.G/2021/PA Bb (3581)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
11/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
25-01-2021
15 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-25 17:27:21
Putusan berhasil dibuat
2021-01-26 15:59:52
605 46/Pdt.G/2021/PA Bb (3582)
Cerai Talak
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
11/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
25-01-2021
15 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-25 17:35:37
Putusan berhasil dibuat
2021-01-28 08:03:45
606 5/Pdt.P/2021/PA Bb (3584)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
11/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
25-01-2021
15 Hari (5)
08-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-25 16:56:02
Putusan berhasil dibuat
2021-01-26 15:59:54
607 6/Pdt.G/2021/PA Bb (3538)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
05/01/2021
19.01.2021
Dikabulkan
Verstek
21-01-2021
17 Hari (5)
09-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-21 10:15:13
Putusan berhasil dibuat
2021-01-21 13:26:27
608 3/Pdt.G/2021/PA Bb (3535)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
05/01/2021
13.01.2021
Dikabulkan
Verstek
20-01-2021
16 Hari (5)
05-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-20 13:31:00
Putusan berhasil dibuat
2021-01-20 16:43:53
609 7/Pdt.G/2021/PA Bb (3539)
Cerai Talak
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
05/01/2021
13.01.2021
Dikabulkan
Verstek
20-01-2021
16 Hari (5)
08-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-20 14:26:48
Putusan berhasil dibuat
2021-01-20 16:44:05
610 2/Pdt.G/2021/PA Bb (3534)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
05/01/2021
12.01.2021
Dikabulkan
Verstek
19-01-2021
15 Hari (5)
04-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-19 14:19:38
Putusan berhasil dibuat
2021-01-19 15:01:55
611 16/Pdt.G/2021/PA Bb (3548)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
06/01/2021
12.01.2021
Dikabulkan
Verstek
19-01-2021
14 Hari (5)
05-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-19 15:46:37
Putusan berhasil dibuat
2021-01-20 07:31:54
612 12/Pdt.G/2021/PA Bb (3544)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
06/01/2021
12.01.2021
Dicabut
19-01-2021
14 Hari (5)
19-01-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-19 13:46:56
Putusan berhasil dibuat
2021-01-19 13:53:52
613 14/Pdt.G/2021/PA Bb (3546)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
06/01/2021
12.01.2021
Dikabulkan
Verstek
19-01-2021
14 Hari (5)
08-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-19 15:19:21
Putusan berhasil dibuat
2021-01-20 07:32:06
614 1/Pdt.P/2021/PA Bb (3551)
Dispensasi Kawin
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
06/01/2021
13.01.2021
Dikabulkan
13-01-2021
8 Hari (5)
28-01-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-13 13:16:02
Putusan berhasil dibuat
2021-01-13 15:45:16
DATA PERKARA PUTUS, BELUM BHT
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Jurusita Tanggal Putus
Tanggal Minutasi
Jenis Putus Upaya Hukum
1 485/Pdt.G/2021/PA Bb (4157)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Drs. Idris, S.H., M.H
Andi Sapada 01-12-2021
01-12-2021
Dikabulkan
Verstek
2 484/Pdt.G/2021/PA Bb (4156)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
Andi Sapada 02-12-2021
02-12-2021
Dikabulkan
Verstek
3 481/Pdt.G/2021/PA Bb (4153)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
Andi Sapada 24-11-2021
24-11-2021
Dikabulkan
Verstek
4 479/Pdt.G/2021/PA Bb (4151)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
Andi Sapada 01-12-2021
01-12-2021
Dikabulkan
Verstek
5 478/Pdt.G/2021/PA Bb (4150)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
Andi Sapada 02-12-2021
02-12-2021
Dikabulkan
Verstek
6 476/Pdt.G/2021/PA Bb (4147)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
Andi Sapada 02-12-2021
02-12-2021
Dikabulkan
Verstek
7 471/Pdt.G/2021/PA Bb (4141)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
Hasdin 24-11-2021
24-11-2021
Dikabulkan
8 470/Pdt.G/2021/PA Bb (4140)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
Andi Sapada 02-12-2021
02-12-2021
Dikabulkan
Verstek
9 466/Pdt.G/2021/PA Bb (4135)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Lily Rahmi, S. HI.
Andi Sapada 18-11-2021
18-11-2021
Dikabulkan
Verstek
10 461/Pdt.G/2021/PA Bb (4130)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
Andi Sapada 29-11-2021
29-11-2021
Dikabulkan
Verstek
11 460/Pdt.G/2021/PA Bb (4129)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
Andi Sapada 25-11-2021
25-11-2021
Dikabulkan
Verstek
12 459/Pdt.G/2021/PA Bb (4128)
Cerai Gugat
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S.H
Andi Sapada 29-11-2021
29-11-2021
Dikabulkan
Verstek
13 449/Pdt.G/2021/PA Bb (4113)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Mohammad Fadhil, S.H.
Hasdin 18-11-2021
18-11-2021
Dikabulkan
14 420/Pdt.G/2021/PA Bb (4076)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
Andi Sapada 01-11-2021
01-11-2021
Dikabulkan
19-11-2021 Banding
01-01-1970
15 393/Pdt.G/2021/PA Bb (4044)
Kewarisan
Sholihin, S.Ag, M.H
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
Musmiran 29-11-2021
29-11-2021
Dikabulkan
16 391/Pdt.G/2021/PA Bb (4041)
Cerai Gugat
Miftah Faris, S.H.I.
Muhammad Rehadis Tofa, S.H.
Andi Sapada 14-10-2021
14-10-2021
Dikabulkan
21-10-2021 Banding
01-01-1970
17 382/Pdt.G/2021/PA Bb (4028)
Harta Bersama
Makbul Bakari, S.HI, MH.
Lily Rahmi, S. HI.
Andi Sapada 03-11-2021
03-11-2021
Dikabulkan
17-11-2021 Banding
01-01-1970
18 162/Pdt.G/2021/PA Bb (3720)
Harta Bersama
Sholihin, S.Ag, M.H
Drs. Idris, S.H., M.H
Mohammad Fadhil, S.H. 09-04-2021
09-04-2021
Tidak Dapat Diterima
19 5/Pdt.G/2021/PA Bb (3537)
Cerai Gugat
Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Lily Rahmi, S. HI.
Mohammad Fadhil 10-02-2021
10-02-2021
Ditolak
20 374/Pdt.G/2020/PA Bb (3396)
Harta Bersama
Reshandi Ade Zein, S.H.I
Musmiran, S. H
MUHAMMAD REHADIS TOFA 11-02-2021
11-02-2021
Dikabulkan
19-04-2021 Kasasi
01-01-1970
21 0411/Pdt.G/2019/PA Bb (2773)
Penguasaan Anak
Mohamad Arif, S.Ag, M.H
Sudirman, S.H.
La Ausa 04-12-2019
05-12-2019
Ditolak
22 0549/Pdt.G/2018/PA Bb (2197)
Harta Bersama
Mohamad Arif, S.Ag, M.H
Sudirman, S.H.
La Nuru 24-07-2019
24-07-2019
Dikabulkan
07-08-2019 Banding
13-11-2019 Membatalkan
23 0026/Pdt.G/2018/PA.Bb (1504)
Cerai Talak
Muhammad Taufiq Torano, S. HI
Andi Palaloi, S.H.,M.H.
La Nuru 07-05-2018
14-05-2018
Dikabulkan
Verstek
24 0231/Pdt.G/2017/PA.Bb (964)
Cerai Gugat
Mushlih, S.HI
Sudirman, S.H.
Asril Amrah 18-07-2017
17-08-2017
Ditolak
25 0167/Pdt.G/2017/PA.Bb (886)
Cerai Talak
Muhammad Taufiq Torano, S. HI
Andi Palaloi, S.H.,M.H.
La Nuru 14-08-2017
14-08-2017
Ditolak
26 42/Pdt.G/2017/PA.Bb (737)
Lain-Lain
Dr. H.M. Hasby, M.H.
Abd. Rahim, S.Ag
La Nuru 24-05-2017
30-05-2017
Dikabulkan
05-06-2017 Banding
25-10-2017 Dikabulkan
27 225/Pdt.G/2016/PA.Bb (277)
Cerai Gugat
Masri Olii,S.Ag.,SH.MH
Sudirman, S.H.
La Nuru 25-08-2016
31-08-2016
Dikabulkan
Verstek
28 224/Pdt.G/2016/PA.Bb (276)
Cerai Talak
Dr. H.M. Hasby, M.H.
Abd. Rahim, S.Ag
La Ausa 10-08-2016
18-08-2016
Dikabulkan
Verstek
29 111/Pdt.G/2016/PA.Bb (130)
Cerai Talak
Masri Olii,S.Ag.,SH.MH
Andi Palaloi, S.H.,M.H.
La Ausa 14-04-2016
21-04-2016
Tidak Dapat Diterima
30 88/Pdt.G/2016/PA.Bb (107)
Cerai Gugat
Dr. H.M. Hasby, M.H.
Andi Palaloi, S.H.,M.H.
Musmiran 06-04-2016
18-04-2016
Dikabulkan
Verstek
31 78/Pdt.G/2016/PA.Bb (97)
Cerai Talak
Dr. H.M. Hasby, M.H.
Andi Palaloi, S.H.,M.H.
La Nuru 22-06-2016
24-06-2016
Dikabulkan
Verstek
32 28/Pdt.G/2016/PA.Bb (48)
Cerai Gugat
Dr. H.M. Hasby, M.H.
Andi Palaloi, S.H.,M.H.
La Nuru 02-03-2016
07-03-2016
Dikabulkan
33 125/Pdt.G/2016/PA.Bb (23)
Cerai Talak
Dr. H.M. Hasby, M.H.
Drs. Asdar
Musmiran 27-07-2016
03-08-2016
Dikabulkan
Verstek
PERKARA PERCERAIAN SUDAH PUTUS BELUM TERBIT AKTA CERAI / IKRAR TALAK
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Jurusita Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 459/Pdt.G/2021/PA Bb (4128)
Cerai Gugat
29-11-2021 Andi Sapada Pasar WosiRT.03/Rw.03, Kelurahan Wosi , Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat
2 485/Pdt.G/2021/PA Bb (4157)
Cerai Gugat
01-12-2021 Andi Sapada Jalan Gatot Subroto, Rt. 001, RW. 003, Kelurahan Bukit Wolio Indah,Kecamatan Wolio, Kota Baubau
3 449/Pdt.G/2021/PA Bb (4113)
Cerai Gugat
18-11-2021 Hasdin 22-11-2021
4 481/Pdt.G/2021/PA Bb (4153)
Cerai Gugat
24-11-2021 Andi Sapada Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton
5 391/Pdt.G/2021/PA Bb (4041)
Cerai Gugat
14-10-2021 Andi Sapada P dan T hadir 21-10-2021 Banding
01-01-1970
6 478/Pdt.G/2021/PA Bb (4150)
Cerai Gugat
02-12-2021 Andi Sapada Jalan Ckhairil Anwar, RT.002/RW.004. Kelurahan Tomba,Kecamatan Wolio,Kota Baubau
7 476/Pdt.G/2021/PA Bb (4147)
Cerai Gugat
02-12-2021 Andi Sapada 03-12-2021
8 471/Pdt.G/2021/PA Bb (4141)
Cerai Gugat
24-11-2021 Hasdin P dan T hadir
9 466/Pdt.G/2021/PA Bb (4135)
Cerai Gugat
18-11-2021 Andi Sapada 22-11-2021
10 460/Pdt.G/2021/PA Bb (4129)
Cerai Gugat
25-11-2021 Andi Sapada BTN Silva Mas, Blok G, No.3, Kelurahan Mokoawu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari
11 484/Pdt.G/2021/PA Bb (4156)
Cerai Gugat
02-12-2021 Andi Sapada Jalan Tanggul, Lingkungan Kaliwu-Liwu, Rt. 002, RW.008, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau
12 420/Pdt.G/2021/PA Bb (4076)
Cerai Gugat
01-11-2021 Andi Sapada 05-11-2021 19-11-2021 Banding
01-01-1970
13 479/Pdt.G/2021/PA Bb (4151)
Cerai Gugat
01-12-2021 Andi Sapada Jalan Sepuluh November, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau
14 470/Pdt.G/2021/PA Bb (4140)
Cerai Gugat
02-12-2021 Andi Sapada 03-12-2021
15 461/Pdt.G/2021/PA Bb (4130)
Cerai Gugat
29-11-2021 Andi Sapada Jalan poros gontor 7, dusun 1, desa tetesingi, kecamatan mowila, Kabupaten konawe selatan
16 155/Pdt.G/2020/PA Bb (3085)
Cerai Talak
01-04-2020 La Ausa 02-04-2020 17-04-2020 Tidak Ikrar Talak > 6 bulan sejak PHS Ikrar
17 45/Pdt.G/2020/PA Bb (2953)
Cerai Talak
14-04-2020 Andi Sapada 14-04-2020 29-04-2020 Tidak Ikrar Talak > 6 bulan sejak PHS Ikrar
18 34/Pdt.G/2020/PA Bb (2940)
Cerai Talak
08-04-2020 Andi Sapada 12-05-2020 28-05-2020 Tidak Ikrar Talak > 6 bulan sejak PHS Ikrar
19 210/Pdt.G/2020/PA Bb (3165)
Cerai Talak
29-06-2020 La Ausa P dan T hadir 14-07-2020 Belum Ikrar
20 311/Pdt.G/2020/PA Bb (3299)
Cerai Talak
23-09-2020 Hasdin 24-09-2020 09-10-2020 Tidak Ikrar Talak > 6 bulan sejak PHS Ikrar
21 336/Pdt.G/2020/PA Bb (3338)
Cerai Gugat
05-10-2020 Andi Sapada 22-10-2020 Jalan La Ode Boha No. 6, Rt. 003/007 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau
22 364/Pdt.G/2020/PA Bb (3383)
Cerai Gugat
07-10-2020 Hasdin 08-10-2020 23-10-2020
23 367/Pdt.G/2020/PA Bb (3386)
Cerai Gugat
07-10-2020 Hasdin 12-10-2020 27-10-2020
24 159/Pdt.G/2021/PA Bb (3717)
Cerai Talak
03-05-2021 Mohammad Fadhil, S.H. P dan T hadir 25-05-2021 Tidak Ikrar Talak > 6 bulan sejak PHS Ikrar
25 290/Pdt.G/2021/PA Bb (3903)
Cerai Talak
14-09-2021 Andi Sapada P dan T hadir 08-10-2021 27-09-2021 Banding
01-01-1970 Tidak Ikrar Talak > 6 bulan sejak PHS Ikrar
26 447/Pdt.G/2021/PA Bb (4109)
Cerai Talak
03-11-2021 Hasdin 04-11-2021 19-11-2021 Belum Ikrar
27 331/Pdt.G/2021/PA Bb (3958)
Cerai Talak
08-09-2021 Andi Sapada 10-09-2021 23-11-2021 27-09-2021 Banding
01-01-1970 Belum Ikrar
28 443/Pdt.G/2021/PA Bb (4103)
Cerai Talak
08-11-2021 Hasdin 08-11-2021 23-11-2021 Belum Ikrar
29 429/Pdt.G/2021/PA Bb (4087)
Cerai Talak
11-11-2021 Andi Sapada P dan T hadir 26-11-2021 Belum Ikrar
30 321/Pdt.G/2021/PA Bb (3945)
Cerai Talak
10-11-2021 Andi Sapada 11-11-2021 26-11-2021 Belum Ikrar
31 312/Pdt.G/2021/PA Bb (3935)
Cerai Talak
10-11-2021 Hasdin 29-11-2021 dahulu beralamat di Dusun Lianabanggai, Desa Lanto, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya
Belum Ikrar
32 373/Pdt.G/2020/PA Bb (3395)
Cerai Talak
08-12-2020 Hasdin 15-12-2020 30-11-2021 23-02-2021 Kasasi
29-07-2021 DitolakBelum Ikrar
33 421/Pdt.G/2021/PA Bb (4077)
Cerai Talak
15-11-2021 Hasdin 01-12-2021 Jl wolter monginsidi, Tomba, Wolio, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara
Belum Ikrar
34 462/Pdt.G/2021/PA Bb (4131)
Cerai Talak
16-11-2021 Andi Sapada 17-11-2021 02-12-2021 Tidak Ikrar Talak > 6 bulan sejak PHS Ikrar
35 456/Pdt.G/2021/PA Bb (4124)
Cerai Talak
11-11-2021 Andi Sapada 17-11-2021 02-12-2021 Belum Ikrar
36 465/Pdt.G/2021/PA Bb (4134)
Cerai Talak
18-11-2021 Andi Sapada 22-11-2021 07-12-2021
37 473/Pdt.G/2021/PA Bb (4143)
Cerai Gugat
24-11-2021 Andi Sapada 25-11-2021 10-12-2021
38 458/Pdt.G/2021/PA Bb (4126)
Cerai Gugat
23-11-2021 Andi Sapada 25-11-2021 10-12-2021
39 474/Pdt.G/2021/PA Bb (4145)
Cerai Gugat
25-11-2021 Andi Sapada 13-12-2021 Jalan Hayam Wuruk No.99, RT.003/RW.004, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau
40 472/Pdt.G/2021/PA Bb (4142)
Cerai Gugat
25-11-2021 Andi Sapada 13-12-2021 JALAN WAWOKIA RT 003 RW 001, Bone-bone, Batupoaro, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara
41 477/Pdt.G/2021/PA Bb (4149)
Cerai Gugat
29-11-2021 Hasdin 30-11-2021 15-12-2021
DATA PERKARA GHAIB
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Penggugat Tergugat Tanggal Sidang
1 348/Pdt.G/2021/PA Bb
Cerai Gugat
Wa Ode Nurlia Rasidu Binti La Ode Rasidu Mustakim Bin Nafiu 13-12-2021
2 354/Pdt.G/2021/PA Bb
Cerai Gugat
FATMA BINTI DG. RIFIN SIJA JARNI BIN ASURI 13-12-2021