MONITORING PERKARA PA RAHA

DATA PERKARA BELUM PUTUS
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Tanggal Register,
Tanggal PHS
Tanggal Sidang Pertama Status Perkara Lama Proses
1 470/Pdt.G/2021/PA.Rh (5116)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
25-10-2021
25-10-2021
02-11-2021 Persidangan
T Hadir
39 Hari
2 474/Pdt.G/2021/PA.Rh (5134)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
28-10-2021
28-10-2021
09-11-2021 Persidangan
T Hadir
36 Hari
3 483/Pdt.G/2021/PA.Rh (5143)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01-11-2021
01-11-2021
16-11-2021 Persidangan
T Hadir
32 Hari
4 491/Pdt.G/2021/PA.Rh (5151)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02-11-2021
02-11-2021
09-11-2021 Persidangan
T Hadir
31 Hari
5 492/Pdt.G/2021/PA.Rh (5152)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02-11-2021
02-11-2021
09-11-2021 Persidangan
T Hadir
31 Hari
6 499/Pdt.G/2021/PA.Rh (5160)
Penguasaan Anak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
09-11-2021
09-11-2021
17-11-2021 Persidangan
T Hadir
24 Hari
7 500/Pdt.G/2021/PA.Rh (5161)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
10-11-2021
10-11-2021
17-11-2021 Persidangan
T Hadir
23 Hari
8 506/Pdt.G/2021/PA.Rh (5167)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
10-11-2021
10-11-2021
17-11-2021 Persidangan
T Hadir
23 Hari
9 508/Pdt.G/2021/PA.Rh (5169)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
15-11-2021
15-11-2021
22-11-2021 Persidangan
T Hadir
18 Hari
10 512/Pdt.G/2021/PA.Rh (5174)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
15-11-2021
15-11-2021
29-11-2021 Persidangan 18 Hari
11 514/Pdt.G/2021/PA.Rh (5176)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
16-11-2021
16-11-2021
29-11-2021 Persidangan 17 Hari
12 515/Pdt.G/2021/PA.Rh (5177)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
16-11-2021
16-11-2021
29-11-2021 Persidangan 17 Hari
13 518/Pdt.G/2021/PA.Rh (5180)
Cerai Gugat
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
17-11-2021
17-11-2021
24-11-2021 Persidangan
T Hadir
16 Hari
14 522/Pdt.G/2021/PA.Rh (5184)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
22-11-2021
22-11-2021
29-11-2021 Persidangan
belum input mediasi
11 Hari
15 523/Pdt.G/2021/PA.Rh (5185)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
22-11-2021
22-11-2021
29-11-2021 Persidangan 11 Hari
16 524/Pdt.G/2021/PA.Rh (5186)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
22-11-2021
22-11-2021
29-11-2021 Persidangan 11 Hari
17 525/Pdt.G/2021/PA.Rh (5187)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
22-11-2021
22-11-2021
29-11-2021 Persidangan 11 Hari
18 527/Pdt.G/2021/PA.Rh (5189)
Cerai Gugat
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
24-11-2021
24-11-2021
01-12-2021 Persidangan 9 Hari
19 528/Pdt.G/2021/PA.Rh (5190)
Cerai Gugat
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
24-11-2021
24-11-2021
01-12-2021 Persidangan 9 Hari
20 530/Pdt.G/2021/PA.Rh (5192)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24-11-2021
24-11-2021
30-11-2021 Persidangan
T Hadir
9 Hari
21 532/Pdt.G/2021/PA.Rh (5194)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
26-11-2021
26-11-2021
06-12-2021 Sidang pertama 7 Hari
22 213/Pdt.P/2021/PA.Rh (5195)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
26-11-2021
26-11-2021
13-12-2021 Sidang pertama 7 Hari
23 533/Pdt.G/2021/PA.Rh (5196)
Cerai Gugat
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
30-11-2021
30-11-2021
08-12-2021 Sidang pertama 3 Hari
24 534/Pdt.G/2021/PA.Rh (5197)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01-12-2021
01-12-2021
07-12-2021 Sidang pertama 2 Hari
25 535/Pdt.G/2021/PA.Rh (5198)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01-12-2021
01-12-2021
07-12-2021 Sidang pertama 2 Hari
26 536/Pdt.G/2021/PA.Rh (5199)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01-12-2021
01-12-2021
07-12-2021 Sidang pertama 2 Hari
27 537/Pdt.G/2021/PA.Rh (5200)
Cerai Talak
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
01-12-2021
01-12-2021
15-12-2021 Sidang pertama 2 Hari
28 214/Pdt.P/2021/PA.Rh (5201)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
01-12-2021
01-12-2021
16-12-2021 Sidang pertama 2 Hari
29 538/Pdt.G/2021/PA.Rh (5202)
Cerai Gugat
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
01-12-2021
01-12-2021
08-12-2021 Sidang pertama 2 Hari
30 539/Pdt.G/2021/PA.Rh (5203)
Cerai Talak
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
01-12-2021
01-12-2021
08-12-2021 Sidang pertama 2 Hari
31 540/Pdt.G/2021/PA.Rh (5204)
Cerai Gugat
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
01-12-2021
01-12-2021
15-12-2021 Sidang pertama 2 Hari
32 541/Pdt.G/2021/PA.Rh (5205)
Cerai Gugat
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
01-12-2021
01-12-2021
08-12-2021 Sidang pertama 2 Hari
33 542/Pdt.G/2021/PA.Rh (5206)
Cerai Gugat
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
01-12-2021
01-12-2021
08-12-2021 Sidang pertama 2 Hari
34 215/Pdt.P/2021/PA.Rh (5207)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
01-12-2021
01-12-2021
16-12-2021 Sidang pertama 2 Hari
35 543/Pdt.G/2021/PA.Rh (5208)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02-12-2021
02-12-2021
09-12-2021 Sidang pertama 1 Hari
36 216/Pdt.P/2021/PA.Rh (5209)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
02-12-2021
02-12-2021
20-12-2021 Sidang pertama 1 Hari
37 217/Pdt.P/2021/PA.Rh (5210)
Perwalian
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
02-12-2021
02-12-2021
08-12-2021 Sidang pertama 1 Hari
38 544/Pdt.G/2021/PA.Rh (5211)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02-12-2021
02-12-2021
09-12-2021 Sidang pertama 1 Hari
39 545/Pdt.G/2021/PA.Rh (5212)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
02-12-2021
02-12-2021
08-12-2021 Sidang pertama 1 Hari
40 546/Pdt.G/2021/PA.Rh (5213)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
03-12-2021
03-12-2021
13-12-2021 Sidang pertama 0 Hari
41 547/Pdt.G/2021/PA.Rh (5214)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
03-12-2021
03-12-2021
13-12-2021 Sidang pertama 0 Hari
42 548/Pdt.G/2021/PA.Rh (5215)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
03-12-2021
03-12-2021
14-12-2021 Sidang pertama 0 Hari
DATA PERKARA PUTUS
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Ketua Majelis,
Panitera
Tgl Register,
Tgl Sidang Pertama
Jenis Putus Tanggal Putus,
Lama Proses
Tanggal BHT Putusan
Asli | Anonim
Tanggal Terupload
1 517/Pdt.G/2021/PA.Rh (5179)
Cerai Gugat
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
17/11/2021
24.11.2021
Dikabulkan
Verstek
01-12-2021
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-12-01 12:07:55
Putusan berhasil dibuat
2021-12-01 15:38:59
2 526/Pdt.G/2021/PA.Rh (5188)
Cerai Gugat
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
24/11/2021
01.12.2021
Dikabulkan
Verstek
01-12-2021
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-12-01 12:20:34
Putusan berhasil dibuat
2021-12-01 15:38:58
3 211/Pdt.P/2021/PA.Rh (5156)
Asal Usul Anak
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
08/11/2021
17.11.2021
Dikabulkan
01-12-2021
24 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-12-01 12:41:21
Putusan berhasil dibuat
2021-12-01 15:38:57
4 519/Pdt.G/2021/PA.Rh (5181)
Cerai Talak
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
17/11/2021
24.11.2021
Dikabulkan
Verstek
01-12-2021
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-12-01 14:45:10
Putusan berhasil dibuat
2021-12-01 15:38:56
5 521/Pdt.G/2021/PA.Rh (5183)
Cerai Talak
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
17/11/2021
24.11.2021
Dikabulkan
Verstek
01-12-2021
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-12-01 15:28:09
Putusan berhasil dibuat
2021-12-01 15:38:51
6 531/Pdt.G/2021/PA.Rh (5193)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
25/11/2021
01.12.2021
Dikabulkan
01-12-2021
7 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-12-01 15:22:43
Putusan berhasil dibuat
2021-12-01 15:38:53
7 496/Pdt.G/2021/PA.Rh (5157)
Cerai Talak
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
08/11/2021
17.11.2021
Dikabulkan
Verstek
01-12-2021
24 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-12-01 15:44:36
Putusan berhasil dibuat
2021-12-02 16:13:42
8 507/Pdt.G/2021/PA.Rh (5168)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
10/11/2021
17.11.2021
Dikabulkan
Verstek
30-11-2021
21 Hari (5)
Ada | Ada


9 529/Pdt.G/2021/PA.Rh (5191)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24/11/2021
30.11.2021
Dikabulkan
Verstek
30-11-2021
7 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-30 15:29:31
Putusan berhasil dibuat
2021-11-30 16:33:06
10 485/Pdt.G/2021/PA.Rh (5145)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/11/2021
16.11.2021
Dikabulkan
Verstek
30-11-2021
29 Hari (5)
Ada | Ada 2021-11-30 14:51:12
File putusan gagal disimpan, harap kirimkan file .pdf
2021-12-03 18:37:11
11 481/Pdt.G/2021/PA.Rh (5141)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01/11/2021
16.11.2021
Dicabut
Abdul Salam, S.HI
30-11-2021
23 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-30 15:31:28
Putusan berhasil dibuat
2021-11-30 16:33:00
12 511/Pdt.G/2021/PA.Rh (5173)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
15/11/2021
22.11.2021
Dikabulkan
Verstek
29-11-2021
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-29 12:50:19
Putusan berhasil dibuat
2021-11-30 16:33:42
13 516/Pdt.G/2021/PA.Rh (5178)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
16/11/2021
22.11.2021
Dikabulkan
Verstek
29-11-2021
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-29 13:25:16
Putusan berhasil dibuat
2021-11-30 16:33:34
14 212/Pdt.P/2021/PA.Rh (5171)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
15/11/2021
22.11.2021
Dikabulkan
29-11-2021
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-29 14:45:52
Putusan berhasil dibuat
2021-11-30 16:33:24
15 510/Pdt.G/2021/PA.Rh (5172)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
15/11/2021
22.11.2021
Dikabulkan
Verstek
29-11-2021
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-29 12:48:27
Putusan berhasil dibuat
2021-11-30 16:33:50
16 497/Pdt.G/2021/PA.Rh (5158)
Cerai Gugat
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
08/11/2021
17.11.2021
Dikabulkan
Verstek
24-11-2021
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-24 13:07:51
Putusan berhasil dibuat
2021-11-24 18:38:54
17 520/Pdt.G/2021/PA.Rh (5182)
Cerai Gugat
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
17/11/2021
24.11.2021
Dikabulkan
Verstek
24-11-2021
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-24 14:33:12
Putusan berhasil dibuat
2021-11-24 18:38:52
18 504/Pdt.G/2021/PA.Rh (5165)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
10/11/2021
17.11.2021
Dikabulkan
Verstek
24-11-2021
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-24 17:51:25
Putusan berhasil dibuat
2021-11-24 18:38:50
19 503/Pdt.G/2021/PA.Rh (5164)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
10/11/2021
17.11.2021
Dikabulkan
Verstek
23-11-2021
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-23 15:46:47
Putusan berhasil dibuat
2021-11-24 18:39:08
20 498/Pdt.G/2021/PA.Rh (5159)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
09/11/2021
16.11.2021
Dikabulkan
Verstek
23-11-2021
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-23 17:00:14
Putusan berhasil dibuat
2021-11-24 18:39:10
21 495/Pdt.G/2021/PA.Rh (5155)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
04/11/2021
16.11.2021
Dikabulkan
Verstek
23-11-2021
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-23 14:07:10
Putusan berhasil dibuat
2021-11-24 18:39:12
22 513/Pdt.G/2021/PA.Rh (5175)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
15/11/2021
22.11.2021
Dikabulkan
Verstek
22-11-2021
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-22 14:08:42
Putusan berhasil dibuat
2021-11-22 16:50:09
23 509/Pdt.G/2021/PA.Rh (5170)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
15/11/2021
22.11.2021
Dikabulkan
Verstek
22-11-2021
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-22 14:48:41
Putusan berhasil dibuat
2021-11-22 16:50:08
24 454/Pdt.G/2021/PA.Rh (5080)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
11/10/2021
25.10.2021
Dikabulkan
Verstek
17-11-2021
38 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-17 16:00:34
Putusan berhasil dibuat
2021-11-18 07:03:23
25 505/Pdt.G/2021/PA.Rh (5166)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
10/11/2021
17.11.2021
Dikabulkan
Verstek
17-11-2021
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-17 13:58:03
Putusan berhasil dibuat
2021-11-18 07:03:25
26 494/Pdt.G/2021/PA.Rh (5154)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
03/11/2021
09.11.2021
Dicabut
Verstek
16-11-2021
14 Hari (5)
03-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 15:36:48
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 17:49:50
27 477/Pdt.G/2021/PA.Rh (5137)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
01/11/2021
16.11.2021
Dikabulkan
Verstek
16-11-2021
16 Hari (5)
02-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 16:55:54
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 17:49:46
28 501/Pdt.G/2021/PA.Rh (5162)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
10/11/2021
16.11.2021
Dikabulkan
Verstek
16-11-2021
7 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 16:21:13
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 17:49:49
29 488/Pdt.G/2021/PA.Rh (5148)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/11/2021
09.11.2021
Dikabulkan
Verstek
16-11-2021
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 18:18:13
Putusan berhasil dibuat
2021-11-18 07:03:30
30 502/Pdt.G/2021/PA.Rh (5163)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
10/11/2021
16.11.2021
Dikabulkan
Verstek
16-11-2021
7 Hari (5)
03-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 16:42:46
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 17:49:47
31 487/Pdt.G/2021/PA.Rh (5147)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/11/2021
09.11.2021
Dikabulkan
Verstek
16-11-2021
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 18:19:17
Putusan berhasil dibuat
2021-11-18 07:03:28
32 479/Pdt.G/2021/PA.Rh (5139)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
01/11/2021
09.11.2021
Dikabulkan
Verstek
16-11-2021
16 Hari (5)
02-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 14:23:33
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 17:49:57
33 476/Pdt.G/2021/PA.Rh (5136)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
01/11/2021
09.11.2021
Dikabulkan
Verstek
16-11-2021
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 14:04:21
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 17:49:58
34 478/Pdt.G/2021/PA.Rh (5138)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
01/11/2021
09.11.2021
Dikabulkan
Verstek
16-11-2021
16 Hari (5)
02-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 17:19:26
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 17:49:45
35 475/Pdt.G/2021/PA.Rh (5135)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
01/11/2021
16.11.2021
Dikabulkan
Verstek
16-11-2021
16 Hari (5)
02-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 15:32:03
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 17:49:56
36 480/Pdt.G/2021/PA.Rh (5140)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
01/11/2021
09.11.2021
Dikabulkan
Verstek
16-11-2021
16 Hari (5)
02-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 18:20:17
Putusan berhasil dibuat
2021-11-18 07:03:26
37 493/Pdt.G/2021/PA.Rh (5153)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
03/11/2021
09.11.2021
Dikabulkan
Verstek
16-11-2021
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 15:35:14
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 17:49:51
38 489/Pdt.G/2021/PA.Rh (5149)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/11/2021
09.11.2021
Dikabulkan
Verstek
16-11-2021
15 Hari (5)
03-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-16 15:34:00
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 17:49:55
39 471/Pdt.G/2021/PA.Rh (5117)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
25/10/2021
01.11.2021
Dikabulkan
Verstek
15-11-2021
22 Hari (5)
03-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-15 14:12:25
Putusan berhasil dibuat
2021-11-15 16:41:01
40 473/Pdt.G/2021/PA.Rh (5133)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
26/10/2021
01.11.2021
Dikabulkan
Verstek
15-11-2021
21 Hari (5)
02-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-15 14:17:09
Putusan berhasil dibuat
2021-11-15 16:40:58
41 484/Pdt.G/2021/PA.Rh (5144)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01/11/2021
15.11.2021
Dikabulkan
Verstek
15-11-2021
15 Hari (5)
03-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-15 12:49:03
Putusan berhasil dibuat
2021-11-15 16:41:03
42 464/Pdt.G/2021/PA.Rh (5091)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
18/10/2021
25.10.2021
Dikabulkan
Verstek
15-11-2021
29 Hari (5)
03-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-15 19:56:02
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 17:52:37
43 343/Pdt.G/2021/PA.Rh (4881)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
13/07/2021
15.11.2021
Dikabulkan
Verstek
15-11-2021
126 Hari
Gaib
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-15 19:25:44
Putusan berhasil dibuat
2021-11-16 17:51:57
44 205/Pdt.P/2021/PA.Rh (5127)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Dra. Waode Nurhaisa
25/10/2021
11.11.2021
Dikabulkan
11-11-2021
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 09:04:04
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 20:13:46
45 210/Pdt.P/2021/PA.Rh (5132)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Dra. Waode Nurhaisa
25/10/2021
11.11.2021
Dicabut
11-11-2021
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 14:29:37
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 20:12:42
46 207/Pdt.P/2021/PA.Rh (5129)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Dra. Waode Nurhaisa
25/10/2021
11.11.2021
Dikabulkan
11-11-2021
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 11:50:33
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 20:13:03
47 197/Pdt.P/2021/PA.Rh (5119)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
25/10/2021
11.11.2021
Dikabulkan
11-11-2021
18 Hari (5)
26-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 09:28:09
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 20:13:38
48 201/Pdt.P/2021/PA.Rh (5123)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Dra. Waode Nurhaisa
25/10/2021
11.11.2021
Dicabut
11-11-2021
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 11:54:03
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 20:13:01
49 198/Pdt.P/2021/PA.Rh (5120)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
25/10/2021
11.11.2021
Dikabulkan
11-11-2021
18 Hari (5)
26-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 09:31:11
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 20:13:35
50 202/Pdt.P/2021/PA.Rh (5124)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Dra. Waode Nurhaisa
25/10/2021
11.11.2021
Dikabulkan
11-11-2021
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 11:56:12
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 20:12:58
51 199/Pdt.P/2021/PA.Rh (5121)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
25/10/2021
11.11.2021
Dikabulkan
11-11-2021
18 Hari (5)
26-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 09:35:54
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 20:13:26
52 203/Pdt.P/2021/PA.Rh (5125)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Dra. Waode Nurhaisa
25/10/2021
11.11.2021
Dikabulkan
11-11-2021
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 11:59:33
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 20:12:53
53 200/Pdt.P/2021/PA.Rh (5122)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
25/10/2021
11.11.2021
Dikabulkan
11-11-2021
18 Hari (5)
26-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 09:38:43
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 20:13:15
54 208/Pdt.P/2021/PA.Rh (5130)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Dra. Waode Nurhaisa
25/10/2021
11.11.2021
Dikabulkan
11-11-2021
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 13:22:30
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 20:12:48
55 204/Pdt.P/2021/PA.Rh (5126)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Dra. Waode Nurhaisa
25/10/2021
11.11.2021
Dikabulkan
11-11-2021
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 10:15:07
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 20:13:11
56 209/Pdt.P/2021/PA.Rh (5131)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Dra. Waode Nurhaisa
25/10/2021
11.11.2021
Dikabulkan
11-11-2021
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 13:55:04
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 20:12:46
57 206/Pdt.P/2021/PA.Rh (5128)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Dra. Waode Nurhaisa
25/10/2021
11.11.2021
Dikabulkan
11-11-2021
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-11 10:58:33
Putusan berhasil dibuat
2021-11-11 20:13:08
58 193/Pdt.P/2021/PA.Rh (5109)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
19/10/2021
10.11.2021
Dikabulkan
10-11-2021
23 Hari (5)
25-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-10 10:57:10
Putusan berhasil dibuat
2021-11-10 14:13:27
59 196/Pdt.P/2021/PA.Rh (5114)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
21/10/2021
10.11.2021
Dikabulkan
10-11-2021
21 Hari (5)
25-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-10 11:38:03
Putusan berhasil dibuat
2021-11-10 14:13:14
60 486/Pdt.G/2021/PA.Rh (5146)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/11/2021
09.11.2021
Dikabulkan
Verstek
09-11-2021
8 Hari (5)
26-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-09 14:31:28
Putusan berhasil dibuat
2021-11-09 15:40:03
61 490/Pdt.G/2021/PA.Rh (5150)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/11/2021
09.11.2021
Dikabulkan
Verstek
09-11-2021
8 Hari (5)
29-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-09 18:10:10
Putusan berhasil dibuat
2021-11-10 14:13:35
62 482/Pdt.G/2021/PA.Rh (5142)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01/11/2021
08.11.2021
Dicabut
08-11-2021
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-08 12:11:39
Putusan berhasil dibuat
2021-11-08 17:48:25
63 194/Pdt.P/2021/PA.Rh (5110)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
19/10/2021
08.11.2021
Dikabulkan
08-11-2021
21 Hari (5)
23-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-08 11:22:43
Putusan berhasil dibuat
2021-11-08 17:48:26
64 433/Pdt.G/2021/PA.Rh (5048)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
04/10/2021
02.11.2021
Dikabulkan
08-11-2021
29 Hari (5)
23-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-08 13:41:58
Putusan berhasil dibuat
2021-11-08 17:48:23
65 185/Pdt.P/2021/PA.Rh (5100)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
18/10/2021
04.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 15:45:16
Putusan berhasil dibuat
2021-11-05 07:15:13
66 179/Pdt.P/2021/PA.Rh (5094)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
18/10/2021
04.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 14:27:52
Putusan berhasil dibuat
2021-11-05 07:15:22
67 188/Pdt.P/2021/PA.Rh (5103)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Gunawan Bangu, S.HI
18/10/2021
04.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 12:55:56
Putusan berhasil dibuat
2021-11-05 07:15:31
68 186/Pdt.P/2021/PA.Rh (5101)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
18/10/2021
04.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 15:50:28
Putusan berhasil dibuat
2021-11-05 07:15:11
69 180/Pdt.P/2021/PA.Rh (5095)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
18/10/2021
04.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 14:33:15
Putusan berhasil dibuat
2021-11-05 07:15:20
70 189/Pdt.P/2021/PA.Rh (5104)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Gunawan Bangu, S.HI
18/10/2021
04.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 13:00:27
Putusan berhasil dibuat
2021-11-05 07:15:29
71 187/Pdt.P/2021/PA.Rh (5102)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
18/10/2021
04.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 15:54:29
Putusan berhasil dibuat
2021-11-05 07:15:09
72 181/Pdt.P/2021/PA.Rh (5096)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
18/10/2021
04.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 14:36:34
Putusan berhasil dibuat
2021-11-05 07:15:19
73 190/Pdt.P/2021/PA.Rh (5105)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Gunawan Bangu, S.HI
18/10/2021
04.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 13:04:33
Putusan berhasil dibuat
2021-11-05 07:15:28
74 182/Pdt.P/2021/PA.Rh (5097)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
18/10/2021
04.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 14:39:45
Putusan berhasil dibuat
2021-11-05 07:15:17
75 191/Pdt.P/2021/PA.Rh (5106)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Gunawan Bangu, S.HI
18/10/2021
04.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 13:10:22
Putusan berhasil dibuat
2021-11-05 07:15:27
76 183/Pdt.P/2021/PA.Rh (5098)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
18/10/2021
04.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 15:36:46
Putusan berhasil dibuat
2021-11-05 07:15:15
77 192/Pdt.P/2021/PA.Rh (5107)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Gunawan Bangu, S.HI
18/10/2021
04.11.2021
Dicabut
04-11-2021
18 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 14:10:18
Putusan berhasil dibuat
2021-11-05 07:15:25
78 184/Pdt.P/2021/PA.Rh (5099)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
18/10/2021
04.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 15:41:04
Putusan berhasil dibuat
2021-11-05 07:15:14
79 178/Pdt.P/2021/PA.Rh (5093)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
18/10/2021
04.11.2021
Dikabulkan
04-11-2021
18 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-04 14:23:58
Putusan berhasil dibuat
2021-11-05 07:15:24
80 443/Pdt.G/2021/PA.Rh (5068)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/10/2021
21.10.2021
Dikabulkan
Verstek
03-11-2021
30 Hari (5)
23-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-03 11:56:56
Putusan berhasil dibuat
2021-11-03 19:28:10
81 462/Pdt.G/2021/PA.Rh (5089)
Cerai Talak
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
13/10/2021
19.10.2021
Dikabulkan
Verstek
02-11-2021
21 Hari (5)
23-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-02 11:26:34
Putusan berhasil dibuat
2021-11-02 16:27:44
82 425/Pdt.G/2021/PA.Rh (5005)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
20/09/2021
27.09.2021
Dikabulkan
02-11-2021
37 Hari (3)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-02 16:24:24
Putusan berhasil dibuat
2021-11-02 16:27:38
83 420/Pdt.G/2021/PA.Rh (4999)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
14/09/2021
21.09.2021
Dikabulkan
02-11-2021
28 Hari (5)
17-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-02 18:21:14
Putusan berhasil dibuat
2021-11-03 19:28:18
84 469/Pdt.G/2021/PA.Rh (5115)
Cerai Gugat
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
21/10/2021
27.10.2021
Dikabulkan
Verstek
02-11-2021
13 Hari (5)
18-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-02 18:25:04
Putusan berhasil dibuat
2021-11-03 19:28:16
85 466/Pdt.G/2021/PA.Rh (5108)
Cerai Gugat
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
19/10/2021
02.11.2021
Dikabulkan
Verstek
02-11-2021
15 Hari (5)
30-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-02 18:33:35
Putusan berhasil dibuat
2021-11-03 19:28:13
86 439/Pdt.G/2021/PA.Rh (5064)
Cerai Talak
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
05/10/2021
13.10.2021
Dikabulkan
Verstek
02-11-2021
29 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-02 18:27:06
Putusan berhasil dibuat
2021-11-03 19:28:15
87 444/Pdt.G/2021/PA.Rh (5069)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/10/2021
19.10.2021
Dikabulkan
Verstek
02-11-2021
29 Hari (5)
22-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-02 13:00:03
Putusan berhasil dibuat
2021-11-02 16:27:41
88 414/Pdt.G/2021/PA.Rh (4993)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13/09/2021
22.09.2021
Dikabulkan
02-11-2021
39 Hari (3)
11-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-02 16:40:09
Putusan berhasil dibuat
2021-11-03 19:28:24
89 441/Pdt.G/2021/PA.Rh (5066)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/10/2021
21.10.2021
Dikabulkan
Verstek
02-11-2021
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-02 16:43:53
Putusan berhasil dibuat
2021-11-03 19:28:21
90 472/Pdt.G/2021/PA.Rh (5118)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
25/10/2021
01.11.2021
Dikabulkan
Verstek
01-11-2021
8 Hari (5)
18-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-01 13:16:03
Putusan berhasil dibuat
2021-11-02 06:46:16
91 435/Pdt.G/2021/PA.Rh (5050)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
04/10/2021
01.11.2021
Dikabulkan
Verstek
01-11-2021
29 Hari (5)
03-12-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-01 14:05:24
Putusan berhasil dibuat
2021-11-02 06:46:10
92 463/Pdt.G/2021/PA.Rh (5090)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
18/10/2021
25.10.2021
Dikabulkan
Verstek
01-11-2021
15 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-01 13:53:24
Putusan berhasil dibuat
2021-11-02 06:46:12
93 468/Pdt.G/2021/PA.Rh (5113)
Cerai Gugat
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
21/10/2021
01.11.2021
Dikabulkan
Verstek
01-11-2021
12 Hari (5)
18-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-11-01 13:11:18
Putusan berhasil dibuat
2021-11-02 08:54:37
94 458/Pdt.G/2021/PA.Rh (5084)
Cerai Gugat
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
12/10/2021
19.10.2021
Dikabulkan
Verstek
27-10-2021
16 Hari (5)
24-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-27 15:33:11
Putusan berhasil dibuat
2021-10-27 15:49:15
95 460/Pdt.G/2021/PA.Rh (5087)
Cerai Gugat
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
13/10/2021
19.10.2021
Dikabulkan
Verstek
27-10-2021
15 Hari (5)
11-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-27 15:44:57
Putusan berhasil dibuat
2021-10-27 15:49:14
96 459/Pdt.G/2021/PA.Rh (5085)
Cerai Gugat
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
12/10/2021
19.10.2021
Dikabulkan
Verstek
27-10-2021
16 Hari (5)
19-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-27 16:40:39
Putusan berhasil dibuat
2021-10-29 17:35:31
97 450/Pdt.G/2021/PA.Rh (5076)
Cerai Gugat
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
06/10/2021
13.10.2021
Dikabulkan
Verstek
27-10-2021
22 Hari (5)
18-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-27 12:44:01
Putusan berhasil dibuat
2021-10-27 15:49:23
98 456/Pdt.G/2021/PA.Rh (5082)
Cerai Gugat
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
11/10/2021
19.10.2021
Dikabulkan
Verstek
27-10-2021
17 Hari (5)
16-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-27 16:41:16
Putusan berhasil dibuat
2021-10-29 17:35:29
99 440/Pdt.G/2021/PA.Rh (5065)
Cerai Gugat
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
05/10/2021
13.10.2021
Dikabulkan
Verstek
27-10-2021
23 Hari (5)
15-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-27 15:15:27
Putusan berhasil dibuat
2021-10-27 15:49:19
100 177/Pdt.P/2021/PA.Rh (5086)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
12/10/2021
27.10.2021
Dikabulkan
27-10-2021
16 Hari (5)
12-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-27 16:41:55
Putusan berhasil dibuat
2021-10-29 17:35:27
101 457/Pdt.G/2021/PA.Rh (5083)
Cerai Gugat
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
11/10/2021
19.10.2021
Dikabulkan
Verstek
27-10-2021
17 Hari (5)
15-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-27 12:12:02
Putusan berhasil dibuat
2021-10-27 15:49:26
102 195/Pdt.P/2021/PA.Rh (5112)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
19/10/2021
27.10.2021
Dicabut
27-10-2021
9 Hari (5)
11-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-27 14:52:31
Putusan berhasil dibuat
2021-10-27 15:49:21
103 461/Pdt.G/2021/PA.Rh (5088)
Cerai Gugat
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
13/10/2021
19.10.2021
Dikabulkan
Verstek
27-10-2021
15 Hari (5)
15-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-27 12:55:54
Putusan berhasil dibuat
2021-10-27 15:49:22
104 467/Pdt.G/2021/PA.Rh (5111)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
19/10/2021
26.10.2021
Dikabulkan
Verstek
26-10-2021
8 Hari (5)
12-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-26 13:06:07
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:10:18
105 453/Pdt.G/2021/PA.Rh (5079)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
11/10/2021
25.10.2021
Dikabulkan
Verstek
25-10-2021
15 Hari (5)
10-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-25 13:58:05
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:46:29
106 465/Pdt.G/2021/PA.Rh (5092)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
18/10/2021
25.10.2021
Dicabut
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
25-10-2021
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-25 13:29:34
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:41:06
107 455/Pdt.G/2021/PA.Rh (5081)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
11/10/2021
25.10.2021
Dikabulkan
Verstek
25-10-2021
15 Hari (5)
12-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-25 14:00:21
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:48:35
108 172/Pdt.P/2021/PA.Rh (5059)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
05/10/2021
22.10.2021
Dikabulkan
22-10-2021
18 Hari (5)
08-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-22 14:53:58
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:23:38
109 174/Pdt.P/2021/PA.Rh (5061)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/10/2021
22.10.2021
Dikabulkan
22-10-2021
18 Hari (5)
08-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-22 15:12:12
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:29:25
110 173/Pdt.P/2021/PA.Rh (5060)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/10/2021
22.10.2021
Dikabulkan
22-10-2021
18 Hari (5)
08-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-22 15:30:01
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:34:51
111 167/Pdt.P/2021/PA.Rh (5054)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/10/2021
22.10.2021
Dikabulkan
22-10-2021
18 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-22 09:48:42
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:10:13
112 175/Pdt.P/2021/PA.Rh (5062)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/10/2021
22.10.2021
Dikabulkan
22-10-2021
18 Hari (5)
08-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-22 15:19:02
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:32:01
113 168/Pdt.P/2021/PA.Rh (5055)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/10/2021
22.10.2021
Dikabulkan
22-10-2021
18 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-22 09:52:55
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:12:22
114 169/Pdt.P/2021/PA.Rh (5056)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/10/2021
22.10.2021
Dikabulkan
22-10-2021
18 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-22 09:55:26
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:16:30
115 170/Pdt.P/2021/PA.Rh (5057)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
05/10/2021
22.10.2021
Dikabulkan
22-10-2021
18 Hari (5)
08-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-22 14:38:26
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:18:47
116 171/Pdt.P/2021/PA.Rh (5058)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
05/10/2021
22.10.2021
Dikabulkan
22-10-2021
18 Hari (5)
08-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-22 14:47:49
Putusan berhasil dibuat
2021-10-26 13:21:04
117 446/Pdt.G/2021/PA.Rh (5071)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
06/10/2021
12.10.2021
Dikabulkan
Verstek
19-10-2021
14 Hari (5)
05-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-19 15:09:24
Putusan berhasil dibuat
2021-10-20 07:13:45
118 166/Pdt.P/2021/PA.Rh (5051)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
04/10/2021
19.10.2021
Dikabulkan
19-10-2021
16 Hari (5)
04-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-19 15:04:21
Putusan berhasil dibuat
2021-10-20 07:13:44
119 448/Pdt.G/2021/PA.Rh (5073)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
06/10/2021
12.10.2021
Dikabulkan
Verstek
19-10-2021
14 Hari (5)
08-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-19 17:23:57
Putusan berhasil dibuat
2021-10-20 07:13:24
120 438/Pdt.G/2021/PA.Rh (5063)
Cerai Gugat
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
05/10/2021
19.10.2021
Dicabut
19-10-2021
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-19 15:10:41
Putusan berhasil dibuat
2021-10-20 07:13:48
121 371/Pdt.G/2021/PA.Rh (4919)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
09/08/2021
23.08.2021
Dikabulkan
19-10-2021
49 Hari (3)
12-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-19 17:39:00
Putusan berhasil dibuat
2021-10-20 07:13:22
122 431/Pdt.G/2021/PA.Rh (5022)
Kewarisan
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
27/09/2021
05.10.2021
Dicabut
Badirin, S.Sy, S.Hum
19-10-2021
9 Hari (7)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-19 16:24:37
Putusan berhasil dibuat
2021-10-20 07:13:41
123 434/Pdt.G/2021/PA.Rh (5049)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
04/10/2021
12.10.2021
Dikabulkan
Verstek
19-10-2021
16 Hari (5)
05-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-19 14:14:48
Putusan berhasil dibuat
2021-10-20 07:13:57
124 445/Pdt.G/2021/PA.Rh (5070)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/10/2021
12.10.2021
Dikabulkan
Verstek
19-10-2021
15 Hari (5)
08-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-19 14:21:07
Putusan berhasil dibuat
2021-10-20 07:13:53
125 432/Pdt.G/2021/PA.Rh (5047)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
04/10/2021
12.10.2021
Dikabulkan
Verstek
19-10-2021
16 Hari (5)
22-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-19 14:18:05
Putusan berhasil dibuat
2021-10-20 07:13:50
126 419/Pdt.G/2021/PA.Rh (4998)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
13/09/2021
21.09.2021
Dikabulkan
19-10-2021
23 Hari (5)
03-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-19 14:20:33
Putusan berhasil dibuat
2021-10-20 07:13:51
127 437/Pdt.G/2021/PA.Rh (5053)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
04/10/2021
18.10.2021
Dikabulkan
Verstek
18-10-2021
15 Hari (5)
05-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-18 14:30:49
Putusan berhasil dibuat
2021-10-20 07:13:54
128 436/Pdt.G/2021/PA.Rh (5052)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
04/10/2021
11.10.2021
Dikabulkan
Verstek
18-10-2021
15 Hari (5)
05-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-18 14:42:53
Putusan berhasil dibuat
2021-10-20 07:13:56
129 176/Pdt.P/2021/PA.Rh (5074)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
06/10/2021
13.10.2021
Dikabulkan
18-10-2021
13 Hari (5)
03-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-18 09:18:47
Putusan berhasil dibuat
2021-10-18 12:59:20
130 145/Pdt.P/2021/PA.Rh (5026)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
28/09/2021
15.10.2021
Dikabulkan
15-10-2021
18 Hari (5)
15-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-15 16:40:22
Putusan berhasil dibuat
2021-10-15 16:45:51
131 146/Pdt.P/2021/PA.Rh (5027)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
28/09/2021
15.10.2021
Dikabulkan
15-10-2021
18 Hari (5)
15-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-15 16:42:53
Putusan berhasil dibuat
2021-10-15 16:45:47
132 142/Pdt.P/2021/PA.Rh (5023)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
28/09/2021
15.10.2021
Dikabulkan
15-10-2021
18 Hari (5)
15-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-15 16:31:48
Putusan berhasil dibuat
2021-10-15 16:45:59
133 149/Pdt.P/2021/PA.Rh (5030)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
28/09/2021
15.10.2021
Dikabulkan
15-10-2021
18 Hari (5)
01-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-15 14:46:04
Putusan berhasil dibuat
2021-10-15 16:09:34
134 147/Pdt.P/2021/PA.Rh (5028)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
28/09/2021
15.10.2021
Dikabulkan
15-10-2021
18 Hari (5)
01-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-15 16:45:27
Putusan berhasil dibuat
2021-10-15 16:45:45
135 451/Pdt.G/2021/PA.Rh (5077)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08/10/2021
15.10.2021
Dikabulkan
Verstek
15-10-2021
8 Hari (5)
02-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-15 14:15:19
Putusan berhasil dibuat
2021-10-15 16:09:38
136 150/Pdt.P/2021/PA.Rh (5031)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
28/09/2021
15.10.2021
Dikabulkan
15-10-2021
18 Hari (5)
01-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-15 14:59:03
Putusan berhasil dibuat
2021-10-15 16:09:32
137 148/Pdt.P/2021/PA.Rh (5029)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
28/09/2021
15.10.2021
Dikabulkan
15-10-2021
18 Hari (5)
01-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-15 16:52:35
Putusan berhasil dibuat
2021-10-16 08:20:27
138 452/Pdt.G/2021/PA.Rh (5078)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08/10/2021
15.10.2021
Dikabulkan
Verstek
15-10-2021
8 Hari (5)
02-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-15 14:40:37
Putusan berhasil dibuat
2021-10-15 16:09:36
139 151/Pdt.P/2021/PA.Rh (5032)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
28/09/2021
15.10.2021
Dikabulkan
15-10-2021
18 Hari (5)
01-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-15 15:03:39
Putusan berhasil dibuat
2021-10-15 16:09:31
140 143/Pdt.P/2021/PA.Rh (5024)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
28/09/2021
15.10.2021
Dikabulkan
15-10-2021
18 Hari (5)
15-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-15 16:34:55
Putusan berhasil dibuat
2021-10-15 16:45:55
141 144/Pdt.P/2021/PA.Rh (5025)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
28/09/2021
15.10.2021
Dikabulkan
15-10-2021
18 Hari (5)
15-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-15 16:37:28
Putusan berhasil dibuat
2021-10-15 16:45:52
142 159/Pdt.P/2021/PA.Rh (5040)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
28/09/2021
14.10.2021
Dikabulkan
14-10-2021
17 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 11:07:45
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 11:47:16
143 157/Pdt.P/2021/PA.Rh (5038)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
28/09/2021
14.10.2021
Dikabulkan
14-10-2021
17 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 15:53:27
Putusan berhasil dibuat
2021-10-15 16:09:40
144 156/Pdt.P/2021/PA.Rh (5037)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
28/09/2021
14.10.2021
Dikabulkan
14-10-2021
17 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 11:00:11
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 11:47:20
145 161/Pdt.P/2021/PA.Rh (5042)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
28/09/2021
14.10.2021
Dikabulkan
14-10-2021
17 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 11:09:30
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 11:47:12
146 162/Pdt.P/2021/PA.Rh (5043)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
28/09/2021
14.10.2021
Dikabulkan
14-10-2021
17 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 11:11:00
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 11:47:09
147 163/Pdt.P/2021/PA.Rh (5044)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
28/09/2021
14.10.2021
Dikabulkan
14-10-2021
17 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 11:12:21
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 11:47:05
148 152/Pdt.P/2021/PA.Rh (5033)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
28/09/2021
14.10.2021
Dicabut
14-10-2021
17 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 10:43:41
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 11:47:30
149 164/Pdt.P/2021/PA.Rh (5045)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
28/09/2021
14.10.2021
Dikabulkan
14-10-2021
17 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 11:13:37
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 11:47:02
150 153/Pdt.P/2021/PA.Rh (5034)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
28/09/2021
14.10.2021
Dikabulkan
14-10-2021
17 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 10:53:35
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 11:47:27
151 165/Pdt.P/2021/PA.Rh (5046)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
29/09/2021
14.10.2021
Dikabulkan
14-10-2021
16 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 11:14:55
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 11:46:56
152 154/Pdt.P/2021/PA.Rh (5035)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
28/09/2021
14.10.2021
Dikabulkan
14-10-2021
17 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 10:55:59
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 11:47:25
153 158/Pdt.P/2021/PA.Rh (5039)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
28/09/2021
14.10.2021
Dikabulkan
14-10-2021
17 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 11:05:22
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 11:47:18
154 160/Pdt.P/2021/PA.Rh (5041)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
28/09/2021
14.10.2021
Dikabulkan
14-10-2021
17 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 15:52:09
Putusan berhasil dibuat
2021-10-15 16:09:41
155 155/Pdt.P/2021/PA.Rh (5036)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
28/09/2021
14.10.2021
Dikabulkan
14-10-2021
17 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-14 10:58:19
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 11:47:23
156 426/Pdt.G/2021/PA.Rh (5006)
Cerai Talak
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
20/09/2021
06.10.2021
Dikabulkan
Verstek
13-10-2021
24 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-13 16:49:44
Putusan berhasil dibuat
2021-10-14 11:47:33
157 449/Pdt.G/2021/PA.Rh (5075)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
06/10/2021
12.10.2021
Dikabulkan
Verstek
12-10-2021
7 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-12 13:31:38
Putusan berhasil dibuat
2021-10-12 14:43:12
158 442/Pdt.G/2021/PA.Rh (5067)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/10/2021
12.10.2021
Dikabulkan
Verstek
12-10-2021
8 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-12 14:21:17
Putusan berhasil dibuat
2021-10-12 14:43:00
159 430/Pdt.G/2021/PA.Rh (5020)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
23/09/2021
05.10.2021
Dikabulkan
Verstek
12-10-2021
20 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-12 14:10:54
Putusan berhasil dibuat
2021-10-12 14:43:09
160 427/Pdt.G/2021/PA.Rh (5017)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
20/09/2021
05.10.2021
Dikabulkan
Verstek
12-10-2021
23 Hari (5)
04-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-12 11:55:49
Putusan berhasil dibuat
2021-10-12 14:43:27
161 411/Pdt.G/2021/PA.Rh (4987)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08/09/2021
16.09.2021
Dikabulkan
12-10-2021
16 Hari (5)
27-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-12 12:20:36
Putusan berhasil dibuat
2021-10-12 14:43:21
162 429/Pdt.G/2021/PA.Rh (5019)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
23/09/2021
05.10.2021
Dikabulkan
Verstek
12-10-2021
20 Hari (5)
01-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-12 14:11:25
Putusan berhasil dibuat
2021-10-12 14:43:03
163 447/Pdt.G/2021/PA.Rh (5072)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
06/10/2021
12.10.2021
Dikabulkan
Verstek
12-10-2021
7 Hari (5)
29-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-12 13:20:01
Putusan berhasil dibuat
2021-10-12 14:43:18
164 141/Pdt.P/2021/PA.Rh (5021)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
23/09/2021
11.10.2021
Dikabulkan
11-10-2021
19 Hari (5)
26-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-11 14:18:02
Putusan berhasil dibuat
2021-10-12 07:24:02
165 422/Pdt.G/2021/PA.Rh (5002)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
14/09/2021
22.09.2021
Dikabulkan
11-10-2021
16 Hari (5)
01-11-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-11 14:06:33
Putusan berhasil dibuat
2021-10-12 07:24:05
166 136/Pdt.P/2021/PA.Rh (5012)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
20/09/2021
07.10.2021
Dikabulkan
07-10-2021
18 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-07 16:26:59
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 17:35:02
167 133/Pdt.P/2021/PA.Rh (5009)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
20/09/2021
07.10.2021
Dikabulkan
07-10-2021
18 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-07 18:38:12
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 06:42:02
168 139/Pdt.P/2021/PA.Rh (5015)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
20/09/2021
07.10.2021
Dikabulkan
07-10-2021
18 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-07 16:51:29
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 06:42:28
169 134/Pdt.P/2021/PA.Rh (5010)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
20/09/2021
07.10.2021
Dikabulkan
07-10-2021
18 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-07 18:50:50
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 06:41:57
170 137/Pdt.P/2021/PA.Rh (5013)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
20/09/2021
07.10.2021
Dikabulkan
07-10-2021
18 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-07 17:05:27
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 06:42:20
171 135/Pdt.P/2021/PA.Rh (5011)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
20/09/2021
07.10.2021
Dikabulkan
07-10-2021
18 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-07 18:53:30
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 06:41:54
172 138/Pdt.P/2021/PA.Rh (5014)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
20/09/2021
07.10.2021
Dikabulkan
07-10-2021
18 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-07 17:16:51
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 06:42:16
173 140/Pdt.P/2021/PA.Rh (5016)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
20/09/2021
07.10.2021
Dicabut
07-10-2021
18 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-07 17:31:51
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 06:42:08
174 131/Pdt.P/2021/PA.Rh (5007)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
20/09/2021
07.10.2021
Dikabulkan
07-10-2021
18 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-07 18:31:26
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 06:42:07
175 132/Pdt.P/2021/PA.Rh (5008)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
20/09/2021
07.10.2021
Dikabulkan
07-10-2021
18 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-07 18:34:34
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 06:42:04
176 417/Pdt.G/2021/PA.Rh (4996)
Cerai Talak
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
13/09/2021
22.09.2021
Dikabulkan
Verstek
06-10-2021
24 Hari (5)
22-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-06 14:50:58
Putusan berhasil dibuat
2021-10-06 17:54:58
177 412/Pdt.G/2021/PA.Rh (4989)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
08/09/2021
28.09.2021
Dikabulkan
Verstek
06-10-2021
29 Hari (5)
25-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-06 13:28:13
Putusan berhasil dibuat
2021-10-06 17:55:02
178 129/Pdt.P/2021/PA.Rh (4992)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
13/09/2021
04.10.2021
Dikabulkan
06-10-2021
24 Hari (5)
21-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-06 14:57:50
Putusan berhasil dibuat
2021-10-06 17:54:54
179 410/Pdt.G/2021/PA.Rh (4985)
Cerai Gugat
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
07/09/2021
15.09.2021
Dikabulkan
Verstek
06-10-2021
30 Hari (5)
26-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-06 14:20:41
Putusan berhasil dibuat
2021-10-06 17:55:00
180 418/Pdt.G/2021/PA.Rh (4997)
Cerai Gugat
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
13/09/2021
22.09.2021
Dikabulkan
Verstek
06-10-2021
24 Hari (5)
25-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-06 15:14:10
Putusan berhasil dibuat
2021-10-06 17:54:50
181 423/Pdt.G/2021/PA.Rh (5003)
Cerai Talak
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
15/09/2021
27.09.2021
Dikabulkan
Verstek
06-10-2021
22 Hari (5)
26-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-06 15:12:25
Putusan berhasil dibuat
2021-10-06 17:54:52
182 424/Pdt.G/2021/PA.Rh (5004)
Cerai Talak
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
15/09/2021
22.09.2021
Dikabulkan
Verstek
06-10-2021
22 Hari (5)
25-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-06 15:55:49
Putusan berhasil dibuat
2021-10-06 17:54:48
183 406/Pdt.G/2021/PA.Rh (4981)
Kewarisan
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
07/09/2021
14.09.2021
Dicabut
Wida Uliyana, S.H
05-10-2021
9 Hari (7)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-05 14:36:56
Putusan berhasil dibuat
2021-10-06 13:01:39
184 421/Pdt.G/2021/PA.Rh (5000)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
14/09/2021
27.09.2021
Dikabulkan
Verstek
05-10-2021
22 Hari (5)
21-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-05 11:16:22
Putusan berhasil dibuat
2021-10-06 13:01:42
185 428/Pdt.G/2021/PA.Rh (5018)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
21/09/2021
28.09.2021
Dikabulkan
Verstek
05-10-2021
15 Hari (5)
25-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-05 12:42:18
Putusan berhasil dibuat
2021-10-06 12:58:29
186 130/Pdt.P/2021/PA.Rh (5001)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
14/09/2021
05.10.2021
Dikabulkan
05-10-2021
22 Hari (5)
19-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-05 15:31:43
Putusan berhasil dibuat
2021-10-06 12:58:22
187 128/Pdt.P/2021/PA.Rh (4990)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
09/09/2021
27.09.2021
Digugurkan
04-10-2021
26 Hari (5)
19-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-04 14:52:22
Putusan berhasil dibuat
2021-10-06 12:58:24
188 415/Pdt.G/2021/PA.Rh (4994)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
13/09/2021
22.09.2021
Dikabulkan
Verstek
04-10-2021
22 Hari (5)
21-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-10-04 12:50:31
Putusan berhasil dibuat
2021-10-08 17:34:16
189 404/Pdt.G/2021/PA.Rh (4979)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
06/09/2021
21.09.2021
Dikabulkan
Verstek
28-09-2021
23 Hari (5)
19-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-28 13:16:22
Putusan berhasil dibuat
2021-09-28 20:07:57
190 387/Pdt.G/2021/PA.Rh (4962)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
24/08/2021
06.09.2021
Dikabulkan
28-09-2021
28 Hari (5)
14-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-28 15:50:45
Putusan berhasil dibuat
2021-09-28 20:07:23
191 394/Pdt.G/2021/PA.Rh (4969)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
01/09/2021
13.09.2021
Dikabulkan
Verstek
28-09-2021
28 Hari (5)
15-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-28 13:24:42
Putusan berhasil dibuat
2021-09-28 20:07:26
192 395/Pdt.G/2021/PA.Rh (4970)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
01/09/2021
14.09.2021
Dikabulkan
Verstek
28-09-2021
28 Hari (5)
14-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-28 16:15:29
Putusan berhasil dibuat
2021-09-28 20:07:20
193 413/Pdt.G/2021/PA.Rh (4991)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
13/09/2021
21.09.2021
Dikabulkan
Verstek
28-09-2021
16 Hari (5)
14-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-28 12:49:42
Putusan berhasil dibuat
2021-09-28 20:07:29
194 127/Pdt.P/2021/PA.Rh (4988)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
08/09/2021
27.09.2021
Dikabulkan
27-09-2021
20 Hari (5)
12-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-27 11:22:33
Putusan berhasil dibuat
2021-09-28 20:07:35
195 126/Pdt.P/2021/PA.Rh (4986)
Dispensasi Kawin
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
08/09/2021
16.09.2021
Dikabulkan
27-09-2021
20 Hari (5)
12-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-27 11:32:56
Putusan berhasil dibuat
2021-09-28 20:07:33
196 385/Pdt.G/2021/PA.Rh (4959)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
24/08/2021
07.09.2021
Dikabulkan
22-09-2021
24 Hari (5)
08-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-22 17:02:57
Putusan berhasil dibuat
2021-09-22 23:29:22
197 416/Pdt.G/2021/PA.Rh (4995)
Cerai Gugat
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
13/09/2021
22.09.2021
Dikabulkan
Verstek
22-09-2021
10 Hari (5)
08-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-22 14:03:29
Putusan berhasil dibuat
2021-09-22 23:29:31
198 401/Pdt.G/2021/PA.Rh (4976)
Cerai Gugat
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
06/09/2021
15.09.2021
Dikabulkan
Verstek
22-09-2021
17 Hari (5)
11-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-22 14:28:24
Putusan berhasil dibuat
2021-09-22 23:29:29
199 409/Pdt.G/2021/PA.Rh (4984)
Cerai Talak
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
07/09/2021
15.09.2021
Dikabulkan
Verstek
22-09-2021
16 Hari (5)
08-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-22 14:29:14
Putusan berhasil dibuat
2021-09-22 23:29:28
200 298/Pdt.G/2021/PA.Rh (4817)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
14/06/2021
23.06.2021
Dikabulkan
22-09-2021
88 Hari (2)
18-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-22 17:01:59
Putusan berhasil dibuat
2021-09-22 23:29:23
201 402/Pdt.G/2021/PA.Rh (4977)
Cerai Gugat
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
06/09/2021
15.09.2021
Dikabulkan
Verstek
22-09-2021
17 Hari (5)
11-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-22 14:59:58
Putusan berhasil dibuat
2021-09-22 23:29:26
202 389/Pdt.G/2021/PA.Rh (4964)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
24/08/2021
15.09.2021
Dikabulkan
Verstek
22-09-2021
30 Hari (5)
08-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-22 15:35:06
Putusan berhasil dibuat
2021-09-22 23:29:25
203 400/Pdt.G/2021/PA.Rh (4975)
Cerai Gugat
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
06/09/2021
15.09.2021
Dikabulkan
Verstek
22-09-2021
17 Hari (5)
11-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-22 14:02:52
Putusan berhasil dibuat
2021-09-22 23:29:34
204 368/Pdt.G/2021/PA.Rh (4916)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
09/08/2021
30.08.2021
Dicabut
21-09-2021
44 Hari (3)
21-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-21 15:59:27
Putusan berhasil dibuat
2021-09-21 20:50:49
205 396/Pdt.G/2021/PA.Rh (4971)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01/09/2021
14.09.2021
Dikabulkan
Verstek
21-09-2021
21 Hari (5)
07-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-21 11:27:12
Putusan berhasil dibuat
2021-09-22 23:29:52
206 398/Pdt.G/2021/PA.Rh (4973)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
01/09/2021
13.09.2021
Dikabulkan
Verstek
21-09-2021
21 Hari (5)
14-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-21 15:23:51
Putusan berhasil dibuat
2021-09-21 20:51:13
207 380/Pdt.G/2021/PA.Rh (4952)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
18/08/2021
06.09.2021
Dikabulkan
Verstek
21-09-2021
35 Hari (3)
08-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-21 15:27:41
Putusan berhasil dibuat
2021-09-21 20:51:00
208 382/Pdt.G/2021/PA.Rh (4956)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
23/08/2021
14.09.2021
Dikabulkan
Verstek
21-09-2021
30 Hari (5)
11-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-21 10:32:49
Putusan berhasil dibuat
2021-09-21 20:53:01
209 392/Pdt.G/2021/PA.Rh (4967)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01/09/2021
14.09.2021
Dikabulkan
Verstek
21-09-2021
21 Hari (5)
08-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-21 16:01:15
Putusan berhasil dibuat
2021-09-21 20:50:43
210 383/Pdt.G/2021/PA.Rh (4957)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
23/08/2021
06.09.2021
Dikabulkan
Verstek
21-09-2021
30 Hari (5)
07-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-21 15:02:59
Putusan berhasil dibuat
2021-09-22 07:46:42
211 393/Pdt.G/2021/PA.Rh (4968)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
01/09/2021
13.09.2021
Digugurkan
21-09-2021
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-21 16:10:23
Putusan berhasil dibuat
2021-09-21 20:50:35
212 407/Pdt.G/2021/PA.Rh (4982)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
07/09/2021
21.09.2021
Dikabulkan
Verstek
21-09-2021
15 Hari (5)
07-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-21 13:07:55
Putusan berhasil dibuat
2021-09-21 20:52:03
213 397/Pdt.G/2021/PA.Rh (4972)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
01/09/2021
13.09.2021
Dikabulkan
Verstek
21-09-2021
21 Hari (5)
07-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-21 19:02:42
Putusan berhasil dibuat
2021-09-21 20:50:27
214 405/Pdt.G/2021/PA.Rh (4980)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
06/09/2021
13.09.2021
Dikabulkan
Verstek
20-09-2021
15 Hari (5)
08-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-20 11:56:36
Putusan berhasil dibuat
2021-09-22 07:46:53
215 391/Pdt.G/2021/PA.Rh (4966)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
30/08/2021
14.09.2021
Dikabulkan
Verstek
20-09-2021
22 Hari (5)
11-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-20 11:04:03
Putusan berhasil dibuat
2021-09-22 07:47:03
216 399/Pdt.G/2021/PA.Rh (4974)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
02/09/2021
14.09.2021
Dikabulkan
Verstek
20-09-2021
19 Hari (5)
11-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-20 11:53:03
Putusan berhasil dibuat
2021-09-20 23:07:42
217 408/Pdt.G/2021/PA.Rh (4983)
Cerai Talak
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
07/09/2021
15.09.2021
Dicabut
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
15-09-2021
9 Hari (5)
15-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-15 15:38:07
Putusan berhasil dibuat
2021-09-15 16:59:44
218 362/Pdt.G/2021/PA.Rh (4905)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
03/08/2021
10.08.2021
Dikabulkan
15-09-2021
29 Hari (5)
28-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-15 15:11:15
Putusan berhasil dibuat
2021-09-15 16:59:45
219 372/Pdt.G/2021/PA.Rh (4920)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
10/08/2021
23.08.2021
Dikabulkan
Verstek
14-09-2021
36 Hari (3)
01-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-14 14:23:54
Putusan berhasil dibuat
2021-09-14 16:23:09
220 388/Pdt.G/2021/PA.Rh (4963)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
24/08/2021
06.09.2021
Dikabulkan
Verstek
14-09-2021
22 Hari (5)
30-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-14 14:49:49
Putusan berhasil dibuat
2021-09-14 16:23:07
221 125/Pdt.P/2021/PA.Rh (4961)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24/08/2021
14.09.2021
Digugurkan
14-09-2021
22 Hari (5)
14-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-14 12:48:48
Putusan berhasil dibuat
2021-09-14 16:23:10
222 403/Pdt.G/2021/PA.Rh (4978)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
06/09/2021
14.09.2021
Dicabut
14-09-2021
9 Hari (5)
14-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-14 15:41:47
Putusan berhasil dibuat
2021-09-14 16:23:02
223 386/Pdt.G/2021/PA.Rh (4960)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24/08/2021
07.09.2021
Dikabulkan
Verstek
14-09-2021
22 Hari (5)
01-10-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-14 15:04:36
Putusan berhasil dibuat
2021-09-14 16:23:06
224 381/Pdt.G/2021/PA.Rh (4954)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
23/08/2021
31.08.2021
Dikabulkan
Verstek
13-09-2021
22 Hari (5)
30-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-13 11:57:34
Putusan berhasil dibuat
2021-09-13 16:42:46
225 124/Pdt.P/2021/PA.Rh (4955)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
23/08/2021
08.09.2021
Dikabulkan
08-09-2021
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-08 13:59:00
Putusan berhasil dibuat
2021-09-08 15:50:26
226 123/Pdt.P/2021/PA.Rh (4953)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
23/08/2021
08.09.2021
Dikabulkan
08-09-2021
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-08 10:25:46
Putusan berhasil dibuat
2021-09-08 15:50:35
227 122/Pdt.P/2021/PA.Rh (4950)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
18/08/2021
08.09.2021
Dikabulkan
08-09-2021
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-08 11:02:10
Putusan berhasil dibuat
2021-09-08 15:50:32
228 390/Pdt.G/2021/PA.Rh (4965)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
25/08/2021
07.09.2021
Dicabut
07-09-2021
14 Hari (5)
07-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-07 13:38:17
Putusan berhasil dibuat
2021-09-07 16:21:01
229 384/Pdt.G/2021/PA.Rh (4958)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Gunawan Bangu, S.HI
23/08/2021
31.08.2021
Dikabulkan
07-09-2021
16 Hari (5)
24-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-07 13:48:31
Putusan berhasil dibuat
2021-09-07 16:20:59
230 121/Pdt.P/2021/PA.Rh (4949)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
18/08/2021
06.09.2021
Dikabulkan
06-09-2021
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-06 15:15:48
Putusan berhasil dibuat
2021-09-06 21:20:39
231 102/Pdt.P/2021/PA.Rh (4927)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
16/08/2021
06.09.2021
Dikabulkan
06-09-2021
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-06 15:17:20
Putusan berhasil dibuat
2021-09-06 21:20:37
232 117/Pdt.P/2021/PA.Rh (4942)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
16/08/2021
02.09.2021
Dikabulkan
02-09-2021
18 Hari (5)
17-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-02 10:29:05
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:48:43
233 116/Pdt.P/2021/PA.Rh (4941)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
16/08/2021
02.09.2021
Dikabulkan
02-09-2021
18 Hari (5)
17-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-02 10:33:39
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:48:18
234 115/Pdt.P/2021/PA.Rh (4940)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
16/08/2021
02.09.2021
Dikabulkan
02-09-2021
18 Hari (5)
17-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-02 10:42:38
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:48:15
235 114/Pdt.P/2021/PA.Rh (4939)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
16/08/2021
02.09.2021
Dikabulkan
02-09-2021
18 Hari (5)
17-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-02 10:46:01
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:48:10
236 111/Pdt.P/2021/PA.Rh (4936)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
16/08/2021
02.09.2021
Dikabulkan
02-09-2021
18 Hari (5)
17-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-02 13:19:04
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:48:04
237 112/Pdt.P/2021/PA.Rh (4937)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
16/08/2021
02.09.2021
Dikabulkan
02-09-2021
18 Hari (5)
17-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-02 13:44:42
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:47:56
238 118/Pdt.P/2021/PA.Rh (4943)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
16/08/2021
02.09.2021
Dikabulkan
02-09-2021
18 Hari (5)
17-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-02 10:26:47
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:48:47
239 113/Pdt.P/2021/PA.Rh (4938)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Dra. Waode Nurhaisa
16/08/2021
02.09.2021
Dikabulkan
02-09-2021
18 Hari (5)
17-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-02 14:27:43
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:47:43
240 104/Pdt.P/2021/PA.Rh (4929)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
16/08/2021
01.09.2021
Ditolak
01-09-2021
17 Hari (5)
16-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-01 17:17:24
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:24
241 109/Pdt.P/2021/PA.Rh (4934)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
16/08/2021
01.09.2021
Dikabulkan
01-09-2021
17 Hari (5)
16-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-01 15:38:34
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:44
242 110/Pdt.P/2021/PA.Rh (4935)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
16/08/2021
01.09.2021
Dikabulkan
01-09-2021
17 Hari (5)
16-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-01 16:26:05
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:33
243 103/Pdt.P/2021/PA.Rh (4928)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
16/08/2021
01.09.2021
Dikabulkan
01-09-2021
17 Hari (5)
16-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-01 17:19:40
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:25
244 107/Pdt.P/2021/PA.Rh (4932)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
16/08/2021
01.09.2021
Dikabulkan
01-09-2021
17 Hari (5)
16-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-01 17:07:54
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:35
245 108/Pdt.P/2021/PA.Rh (4933)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
16/08/2021
01.09.2021
Dikabulkan
01-09-2021
17 Hari (5)
16-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-01 17:28:56
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:21
246 106/Pdt.P/2021/PA.Rh (4931)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
16/08/2021
01.09.2021
Tidak Dapat Diterima
01-09-2021
17 Hari (5)
16-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-01 17:11:11
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:27
247 105/Pdt.P/2021/PA.Rh (4930)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
16/08/2021
01.09.2021
Tidak Dapat Diterima
01-09-2021
17 Hari (5)
16-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-09-01 17:15:09
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:31
248 101/Pdt.P/2021/PA.Rh (4924)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
10/08/2021
25.08.2021
Dikabulkan
31-08-2021
22 Hari (5)
15-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-31 18:33:32
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:40
249 376/Pdt.G/2021/PA.Rh (4946)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
18/08/2021
24.08.2021
Dikabulkan
Verstek
31-08-2021
14 Hari (5)
16-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-31 14:23:40
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:59
250 374/Pdt.G/2021/PA.Rh (4925)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
16/08/2021
25.08.2021
Dikabulkan
31-08-2021
16 Hari (5)
15-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-31 18:41:33
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:42
251 119/Pdt.P/2021/PA.Rh (4944)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
16/08/2021
31.08.2021
Dikabulkan
31-08-2021
16 Hari (5)
15-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-31 14:31:20
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:50:02
252 100/Pdt.P/2021/PA.Rh (4922)
Dispensasi Kawin
Badirin, S.Sy, S.Hum
La Sahari, SH
10/08/2021
18.08.2021
Dikabulkan
31-08-2021
22 Hari (5)
14-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-31 15:01:25
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:50
253 379/Pdt.G/2021/PA.Rh (4951)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
18/08/2021
24.08.2021
Dicabut
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
31-08-2021
7 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-31 17:06:51
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:52
254 378/Pdt.G/2021/PA.Rh (4948)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
18/08/2021
24.08.2021
Dikabulkan
Verstek
31-08-2021
14 Hari (5)
20-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-31 17:07:43
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:56
255 370/Pdt.G/2021/PA.Rh (4918)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
09/08/2021
24.08.2021
Dikabulkan
Verstek
31-08-2021
23 Hari (5)
23-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-31 17:18:16
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:47
256 377/Pdt.G/2021/PA.Rh (4947)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
18/08/2021
25.08.2021
Dikabulkan
Verstek
31-08-2021
14 Hari (5)
21-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-31 17:29:46
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:49:49
257 357/Pdt.G/2021/PA.Rh (4900)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/08/2021
09.08.2021
Tidak Dapat Diterima
30-08-2021
15 Hari (5)
14-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-30 13:42:51
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:50:06
258 120/Pdt.P/2021/PA.Rh (4945)
Dispensasi Kawin
Wida Uliyana, S.H
Dra. Waode Nurhaisa
16/08/2021
25.08.2021
Ditolak
30-08-2021
15 Hari (5)
14-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-30 13:25:18
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:50:04
259 360/Pdt.G/2021/PA.Rh (4903)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
03/08/2021
12.08.2021
Dikabulkan
Verstek
26-08-2021
24 Hari (5)
13-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-26 13:31:46
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:50:12
260 352/Pdt.G/2021/PA.Rh (4893)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
19/07/2021
28.07.2021
Dikabulkan
25-08-2021
30 Hari (5)
09-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-25 15:43:37
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:50:09
261 369/Pdt.G/2021/PA.Rh (4917)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
09/08/2021
18.08.2021
Dikabulkan
Verstek
25-08-2021
17 Hari (5)
10-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-25 14:55:43
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:50:16
262 318/Pdt.G/2021/PA.Rh (4848)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
28/06/2021
14.07.2021
Dikabulkan
25-08-2021
54 Hari (3)
10-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-25 14:23:30
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:50:14
263 375/Pdt.G/2021/PA.Rh (4926)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
16/08/2021
24.08.2021
Dikabulkan
Verstek
24-08-2021
9 Hari (5)
09-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-24 12:35:18
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:50:22
264 366/Pdt.G/2021/PA.Rh (4914)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
04/08/2021
12.08.2021
Dikabulkan
Verstek
23-08-2021
20 Hari (5)
08-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-23 13:35:38
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:50:28
265 365/Pdt.G/2021/PA.Rh (4912)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
04/08/2021
23.08.2021
Dikabulkan
Verstek
23-08-2021
20 Hari (5)
09-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-23 14:27:48
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:50:18
266 99/Pdt.P/2021/PA.Rh (4921)
Dispensasi Kawin
Badirin, S.Sy, S.Hum
La Sahari, SH
10/08/2021
18.08.2021
Dikabulkan
23-08-2021
14 Hari (5)
07-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-23 09:23:12
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:50:31
267 373/Pdt.G/2021/PA.Rh (4923)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
10/08/2021
23.08.2021
Dikabulkan
Verstek
23-08-2021
14 Hari (5)
10-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-23 13:07:52
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:50:24
268 355/Pdt.G/2021/PA.Rh (4898)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/08/2021
09.08.2021
Dikabulkan
Verstek
23-08-2021
22 Hari (5)
08-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-23 13:09:13
Putusan berhasil dibuat
2021-09-02 21:50:26
269 364/Pdt.G/2021/PA.Rh (4911)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04/08/2021
19.08.2021
Dikabulkan
Verstek
19-08-2021
16 Hari (5)
07-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-19 13:27:46
Putusan berhasil dibuat
2021-08-19 16:04:50
270 363/Pdt.G/2021/PA.Rh (4906)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
03/08/2021
12.08.2021
Dikabulkan
Verstek
19-08-2021
17 Hari (5)
06-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-19 14:21:34
Putusan berhasil dibuat
2021-08-19 16:04:49
271 97/Pdt.P/2021/PA.Rh (4910)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
04/08/2021
19.08.2021
Dikabulkan
19-08-2021
16 Hari (5)
03-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-19 11:22:52
Putusan berhasil dibuat
2021-08-19 16:04:54
272 361/Pdt.G/2021/PA.Rh (4904)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
03/08/2021
12.08.2021
Dikabulkan
Verstek
19-08-2021
17 Hari (5)
06-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-19 15:13:29
Putusan berhasil dibuat
2021-08-19 16:04:48
273 96/Pdt.P/2021/PA.Rh (4909)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
04/08/2021
19.08.2021
Dicabut
19-08-2021
16 Hari (5)
03-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-19 12:07:09
Putusan berhasil dibuat
2021-08-19 16:04:53
274 150/Pdt.G/2021/PA.Rh (4636)
Kewarisan
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
02/03/2021
22.03.2021
Dikabulkan
19-08-2021
150 Hari (1)
Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-19 18:51:07
Putusan berhasil dibuat
2021-08-19 21:25:59
275 94/Pdt.P/2021/PA.Rh (4907)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
04/08/2021
19.08.2021
Digugurkan
19-08-2021
16 Hari (5)
03-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-19 12:09:55
Putusan berhasil dibuat
2021-08-19 16:04:53
276 95/Pdt.P/2021/PA.Rh (4908)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04/08/2021
19.08.2021
Dikabulkan
19-08-2021
16 Hari (5)
03-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-19 13:24:54
Putusan berhasil dibuat
2021-08-19 16:04:51
277 359/Pdt.G/2021/PA.Rh (4902)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
02/08/2021
10.08.2021
Dikabulkan
Verstek
18-08-2021
17 Hari (5)
06-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-18 14:40:57
Putusan berhasil dibuat
2021-08-18 16:56:38
278 92/Pdt.P/2021/PA.Rh (4895)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
02/08/2021
18.08.2021
Dikabulkan
18-08-2021
17 Hari (5)
02-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-18 15:07:52
Putusan berhasil dibuat
2021-08-18 16:56:37
279 98/Pdt.P/2021/PA.Rh (4913)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
04/08/2021
12.08.2021
Dikabulkan
18-08-2021
15 Hari (5)
02-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-18 13:35:41
Putusan berhasil dibuat
2021-08-18 14:28:12
280 93/Pdt.P/2021/PA.Rh (4896)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/08/2021
18.08.2021
Dikabulkan
18-08-2021
17 Hari (5)
02-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-18 14:19:23
Putusan berhasil dibuat
2021-08-18 14:28:10
281 324/Pdt.G/2021/PA.Rh (4856)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
05/07/2021
13.07.2021
Dikabulkan
16-08-2021
28 Hari (5)
01-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-16 13:23:07
Putusan berhasil dibuat
2021-08-16 22:33:15
282 332/Pdt.G/2021/PA.Rh (4866)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
06/07/2021
26.07.2021
Dikabulkan
16-08-2021
28 Hari (5)
31-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-16 14:13:20
Putusan berhasil dibuat
2021-08-16 22:33:12
283 358/Pdt.G/2021/PA.Rh (4901)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/08/2021
09.08.2021
Dikabulkan
Verstek
16-08-2021
15 Hari (5)
02-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-16 13:06:55
Putusan berhasil dibuat
2021-08-16 22:33:18
284 356/Pdt.G/2021/PA.Rh (4899)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/08/2021
09.08.2021
Dikabulkan
Verstek
16-08-2021
15 Hari (5)
02-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-16 14:41:28
Putusan berhasil dibuat
2021-08-16 22:33:09
285 367/Pdt.G/2021/PA.Rh (4915)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
04/08/2021
12.08.2021
Dikabulkan
Verstek
12-08-2021
9 Hari (5)
02-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-12 14:29:51
Putusan berhasil dibuat
2021-08-13 10:34:35
286 341/Pdt.G/2021/PA.Rh (4879)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
12/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
12-08-2021
26 Hari (5)
31-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-12 13:25:16
Putusan berhasil dibuat
2021-08-13 10:36:02
287 340/Pdt.G/2021/PA.Rh (4876)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
07/07/2021
14.07.2021
Dikabulkan
12-08-2021
29 Hari (5)
26-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-12 11:57:54
Putusan berhasil dibuat
2021-08-13 10:34:38
288 330/Pdt.G/2021/PA.Rh (4864)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
06/07/2021
27.07.2021
Dikabulkan
Verstek
09-08-2021
35 Hari (3)
27-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-09 14:58:06
Putusan berhasil dibuat
2021-08-09 18:20:21
289 354/Pdt.G/2021/PA.Rh (4897)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/08/2021
09.08.2021
Dicabut
09-08-2021
8 Hari (5)
09-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-09 10:19:59
Putusan berhasil dibuat
2021-08-09 18:20:23
290 313/Pdt.G/2021/PA.Rh (4840)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
22/06/2021
05.07.2021
Dikabulkan
09-08-2021
42 Hari (3)
24-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-09 09:50:19
Putusan berhasil dibuat
2021-08-09 18:20:26
291 333/Pdt.G/2021/PA.Rh (4869)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
06/07/2021
12.07.2021
Dikabulkan
09-08-2021
28 Hari (5)
24-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-09 16:49:24
Putusan berhasil dibuat
2021-08-09 18:20:17
292 349/Pdt.G/2021/PA.Rh (4890)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
14/07/2021
28.07.2021
Dikabulkan
Verstek
09-08-2021
27 Hari (5)
27-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-09 15:45:26
Putusan berhasil dibuat
2021-08-09 18:20:19
293 325/Pdt.G/2021/PA.Rh (4857)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/07/2021
26.07.2021
Dikabulkan
Verstek
05-08-2021
32 Hari (3)
24-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-05 12:29:25
Putusan berhasil dibuat
2021-08-05 21:46:38
294 306/Pdt.G/2021/PA.Rh (4830)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
16/06/2021
28.06.2021
Dikabulkan
05-08-2021
44 Hari (3)
20-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-05 11:57:18
Putusan berhasil dibuat
2021-08-05 21:46:40
295 291/Pdt.G/2021/PA.Rh (4807)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
08/06/2021
28.06.2021
Dikabulkan
Verstek
04-08-2021
58 Hari (3)
22-09-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-04 12:00:05
Putusan berhasil dibuat
2021-08-04 13:21:50
296 91/Pdt.P/2021/PA.Rh (4887)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
13/07/2021
28.07.2021
Dikabulkan
04-08-2021
23 Hari (5)
19-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-04 13:16:39
Putusan berhasil dibuat
2021-08-04 13:21:46
297 89/Pdt.P/2021/PA.Rh (4885)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
13/07/2021
28.07.2021
Dikabulkan
04-08-2021
23 Hari (5)
19-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-04 14:57:57
Putusan berhasil dibuat
2021-08-04 17:03:23
298 338/Pdt.G/2021/PA.Rh (4874)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
07/07/2021
26.07.2021
Dikabulkan
Verstek
02-08-2021
27 Hari (5)
19-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-02 13:25:33
Putusan berhasil dibuat
2021-08-02 17:03:53
299 337/Pdt.G/2021/PA.Rh (4873)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
07/07/2021
26.07.2021
Dikabulkan
Verstek
02-08-2021
27 Hari (5)
25-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-02 13:58:51
Putusan berhasil dibuat
2021-08-02 17:03:48
300 353/Pdt.G/2021/PA.Rh (4894)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
19/07/2021
02.08.2021
Dikabulkan
Verstek
02-08-2021
15 Hari (5)
27-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-02 11:22:24
Putusan berhasil dibuat
2021-08-02 17:03:57
301 320/Pdt.G/2021/PA.Rh (4851)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/07/2021
12.07.2021
Digugurkan
02-08-2021
29 Hari (5)
02-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-02 13:57:35
Putusan berhasil dibuat
2021-08-02 17:03:50
302 331/Pdt.G/2021/PA.Rh (4865)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
06/07/2021
12.07.2021
Dicabut
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
02-08-2021
21 Hari (5)
02-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-02 09:44:53
Putusan berhasil dibuat
2021-08-02 17:04:02
303 326/Pdt.G/2021/PA.Rh (4858)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/07/2021
26.07.2021
Dikabulkan
Verstek
02-08-2021
29 Hari (5)
18-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-08-02 14:48:14
Putusan berhasil dibuat
2021-08-02 17:05:26
304 347/Pdt.G/2021/PA.Rh (4888)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
13/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
Verstek
29-07-2021
17 Hari (5)
16-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-29 15:56:46
Putusan berhasil dibuat
2021-07-30 10:29:29
305 344/Pdt.G/2021/PA.Rh (4882)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
13/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
Verstek
29-07-2021
17 Hari (5)
16-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-29 11:15:55
Putusan berhasil dibuat
2021-07-29 14:26:19
306 90/Pdt.P/2021/PA.Rh (4886)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
13/07/2021
28.07.2021
Dikabulkan
28-07-2021
16 Hari (5)
12-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-28 11:51:42
Putusan berhasil dibuat
2021-07-28 12:37:35
307 348/Pdt.G/2021/PA.Rh (4889)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
14/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
Verstek
28-07-2021
15 Hari (5)
16-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-28 12:11:31
Putusan berhasil dibuat
2021-07-28 12:37:34
308 342/Pdt.G/2021/PA.Rh (4880)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
13/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
Verstek
28-07-2021
16 Hari (5)
16-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-28 13:14:28
Putusan berhasil dibuat
2021-07-29 14:27:17
309 81/Pdt.P/2021/PA.Rh (4849)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
28-07-2021
24 Hari (5)
12-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-28 16:18:48
Putusan berhasil dibuat
2021-07-29 14:26:29
310 346/Pdt.G/2021/PA.Rh (4884)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
13/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
Verstek
28-07-2021
16 Hari (5)
16-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-28 13:55:46
Putusan berhasil dibuat
2021-07-29 14:26:51
311 345/Pdt.G/2021/PA.Rh (4883)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
13/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
Verstek
28-07-2021
16 Hari (5)
16-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-28 11:06:43
Putusan berhasil dibuat
2021-07-28 12:37:37
312 85/Pdt.P/2021/PA.Rh (4867)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
06/07/2021
26.07.2021
Digugurkan
26-07-2021
21 Hari (5)
11-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-26 13:10:49
Putusan berhasil dibuat
2021-07-26 14:44:44
313 319/Pdt.G/2021/PA.Rh (4850)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/07/2021
12.07.2021
Dikabulkan
Verstek
26-07-2021
22 Hari (5)
13-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-26 14:07:13
Putusan berhasil dibuat
2021-07-26 14:44:40
314 82/Pdt.P/2021/PA.Rh (4855)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/07/2021
26.07.2021
Dikabulkan
26-07-2021
22 Hari (5)
11-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-26 14:00:00
Putusan berhasil dibuat
2021-07-26 14:44:42
315 88/Pdt.P/2021/PA.Rh (4878)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
07/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
22-07-2021
16 Hari (5)
06-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 14:02:10
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 18:21:42
316 334/Pdt.G/2021/PA.Rh (4870)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
07/07/2021
14.07.2021
Dikabulkan
Verstek
22-07-2021
16 Hari (5)
09-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 14:13:41
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 17:44:33
317 329/Pdt.G/2021/PA.Rh (4863)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
06/07/2021
14.07.2021
Dikabulkan
Verstek
22-07-2021
17 Hari (5)
09-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 12:17:55
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 17:44:36
318 87/Pdt.P/2021/PA.Rh (4877)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
07/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
22-07-2021
16 Hari (5)
06-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 14:23:26
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 17:44:31
319 323/Pdt.G/2021/PA.Rh (4854)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
05/07/2021
14.07.2021
Dikabulkan
Verstek
22-07-2021
18 Hari (5)
24-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 15:55:53
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 17:44:22
320 336/Pdt.G/2021/PA.Rh (4872)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
07/07/2021
13.07.2021
Dikabulkan
Verstek
22-07-2021
16 Hari (5)
09-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 16:01:23
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 17:44:20
321 327/Pdt.G/2021/PA.Rh (4861)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
05/07/2021
14.07.2021
Dikabulkan
Verstek
22-07-2021
18 Hari (5)
09-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 16:30:33
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 17:44:15
322 339/Pdt.G/2021/PA.Rh (4875)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
07/07/2021
14.07.2021
Dikabulkan
Verstek
22-07-2021
16 Hari (5)
09-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 17:03:47
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 17:44:04
323 351/Pdt.G/2021/PA.Rh (4892)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
14/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
Verstek
22-07-2021
9 Hari (5)
06-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 14:38:24
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 17:44:29
324 83/Pdt.P/2021/PA.Rh (4859)
Dispensasi Kawin
Wida Uliyana, S.H
Dra. Waode Nurhaisa
05/07/2021
14.07.2021
Dicabut
22-07-2021
18 Hari (5)
05-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 16:27:38
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 17:44:16
325 350/Pdt.G/2021/PA.Rh (4891)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
14/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
Verstek
22-07-2021
9 Hari (5)
09-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 16:02:02
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 17:44:18
326 86/Pdt.P/2021/PA.Rh (4868)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
06/07/2021
22.07.2021
Dikabulkan
22-07-2021
17 Hari (5)
06-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 16:50:03
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 17:44:12
327 80/Pdt.P/2021/PA.Rh (4846)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
23/06/2021
14.07.2021
Digugurkan
22-07-2021
30 Hari (5)
22-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-22 14:52:38
Putusan berhasil dibuat
2021-07-22 17:44:27
328 322/Pdt.G/2021/PA.Rh (4853)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
05/07/2021
14.07.2021
Dikabulkan
Verstek
14-07-2021
10 Hari (5)
02-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 11:40:19
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 13:21:21
329 84/Pdt.P/2021/PA.Rh (4860)
Dispensasi Kawin
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
La Sahari, SH
05/07/2021
14.07.2021
Dikabulkan
14-07-2021
10 Hari (5)
29-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 14:29:35
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 13:21:17
330 335/Pdt.G/2021/PA.Rh (4871)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
07/07/2021
14.07.2021
Dikabulkan
Verstek
14-07-2021
8 Hari (5)
03-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 13:09:16
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 13:21:24
331 321/Pdt.G/2021/PA.Rh (4852)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
05/07/2021
14.07.2021
Dikabulkan
Verstek
14-07-2021
10 Hari (5)
02-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-14 10:32:10
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 13:21:19
332 302/Pdt.G/2021/PA.Rh (4822)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
15/06/2021
23.06.2021
Dikabulkan
Verstek
12-07-2021
28 Hari (5)
02-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-12 14:56:11
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 13:21:34
333 74/Pdt.P/2021/PA.Rh (4828)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
16/06/2021
05.07.2021
Digugurkan
12-07-2021
27 Hari (5)
12-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-12 14:09:58
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 13:21:48
334 309/Pdt.G/2021/PA.Rh (4835)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
21/06/2021
01.07.2021
Dikabulkan
Verstek
12-07-2021
22 Hari (5)
02-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-12 14:47:27
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 13:21:31
335 315/Pdt.G/2021/PA.Rh (4844)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
23/06/2021
01.07.2021
Dikabulkan
Verstek
12-07-2021
20 Hari (5)
03-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-12 17:11:35
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 13:21:27
336 310/Pdt.G/2021/PA.Rh (4836)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
21/06/2021
01.07.2021
Tidak Dapat Diterima
12-07-2021
11 Hari (5)
28-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-12 17:10:14
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 13:21:38
337 328/Pdt.G/2021/PA.Rh (4862)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
06/07/2021
12.07.2021
Dikabulkan
Verstek
12-07-2021
7 Hari (5)
02-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-12 14:36:41
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 13:21:43
338 316/Pdt.G/2021/PA.Rh (4845)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
23/06/2021
01.07.2021
Dikabulkan
Verstek
12-07-2021
20 Hari (5)
03-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-12 17:12:48
Putusan berhasil dibuat
2021-07-19 13:21:29
339 76/Pdt.P/2021/PA.Rh (4833)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
21/06/2021
07.07.2021
Ditolak
08-07-2021
18 Hari (5)
23-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-08 15:03:50
Putusan berhasil dibuat
2021-07-09 04:40:57
340 78/Pdt.P/2021/PA.Rh (4842)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
22/06/2021
07.07.2021
Dikabulkan
07-07-2021
16 Hari (5)
22-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-07 10:32:34
Putusan berhasil dibuat
2021-07-09 03:38:42
341 79/Pdt.P/2021/PA.Rh (4843)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
22/06/2021
07.07.2021
Dikabulkan
07-07-2021
16 Hari (5)
22-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-07 11:14:56
Putusan berhasil dibuat
2021-07-09 03:01:13
342 317/Pdt.G/2021/PA.Rh (4847)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
28/06/2021
07.07.2021
Dikabulkan
Verstek
07-07-2021
10 Hari (5)
30-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-07 13:46:53
Putusan berhasil dibuat
2021-07-09 19:59:00
343 308/Pdt.G/2021/PA.Rh (4834)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
21/06/2021
30.06.2021
Dikabulkan
Verstek
06-07-2021
16 Hari (5)
26-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-06 13:54:37
Putusan berhasil dibuat
2021-07-09 03:48:41
344 311/Pdt.G/2021/PA.Rh (4838)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
21/06/2021
30.06.2021
Dikabulkan
Verstek
06-07-2021
16 Hari (5)
26-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-06 11:27:08
Putusan berhasil dibuat
2021-07-09 03:32:38
345 77/Pdt.P/2021/PA.Rh (4837)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
21/06/2021
06.07.2021
Dikabulkan
06-07-2021
16 Hari (5)
22-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-06 12:59:40
Putusan berhasil dibuat
2021-07-09 03:11:46
346 314/Pdt.G/2021/PA.Rh (4841)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
22/06/2021
05.07.2021
Dicabut
Dwi Anugerah, S.HI., MH
05-07-2021
14 Hari (5)
05-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 13:30:45
Putusan berhasil dibuat
2021-07-09 02:51:40
347 280/Pdt.G/2021/PA.Rh (4795)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
07/06/2021
15.06.2021
Dikabulkan
05-07-2021
22 Hari (5)
21-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 16:49:49
Putusan berhasil dibuat
2021-07-09 03:07:18
348 287/Pdt.G/2021/PA.Rh (4802)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
07/06/2021
21.06.2021
Dikabulkan
05-07-2021
22 Hari (5)
20-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 15:32:57
Putusan berhasil dibuat
2021-07-09 02:52:08
349 75/Pdt.P/2021/PA.Rh (4832)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
16/06/2021
05.07.2021
Ditolak
05-07-2021
20 Hari (5)
20-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 11:47:33
Putusan berhasil dibuat
2021-07-09 03:03:06
350 307/Pdt.G/2021/PA.Rh (4831)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
16/06/2021
28.06.2021
Dikabulkan
Verstek
05-07-2021
20 Hari (5)
04-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 16:04:50
Putusan berhasil dibuat
2021-07-09 02:43:47
351 260/Pdt.G/2021/PA.Rh (4768)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
24/05/2021
03.06.2021
Dikabulkan
05-07-2021
43 Hari (3)
21-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 15:56:26
Putusan berhasil dibuat
2021-07-09 02:43:24
352 295/Pdt.G/2021/PA.Rh (4813)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
09/06/2021
16.06.2021
Tidak Dapat Diterima
05-07-2021
20 Hari (5)
20-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 15:45:13
Putusan berhasil dibuat
2021-07-09 02:44:30
353 301/Pdt.G/2021/PA.Rh (4821)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
15/06/2021
21.06.2021
Dicabut
05-07-2021
21 Hari (5)
05-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-05 16:12:16
Putusan berhasil dibuat
2021-07-09 03:07:36
354 281/Pdt.G/2021/PA.Rh (4796)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
07/06/2021
21.06.2021
Dikabulkan
Verstek
01-07-2021
25 Hari (5)
23-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-01 15:18:54
Putusan berhasil dibuat
2021-07-04 03:31:16
355 285/Pdt.G/2021/PA.Rh (4800)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
07/06/2021
21.06.2021
Dikabulkan
Verstek
01-07-2021
25 Hari (5)
21-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-01 13:33:50
Putusan berhasil dibuat
2021-07-04 03:29:23
356 303/Pdt.G/2021/PA.Rh (4826)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
16/06/2021
28.06.2021
Dikabulkan
01-07-2021
16 Hari (5)
20-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-01 13:54:39
Putusan berhasil dibuat
2021-07-04 03:19:51
357 256/Pdt.G/2021/PA.Rh (4764)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
24/05/2021
03.06.2021
Dikabulkan
01-07-2021
28 Hari (5)
03-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-01 12:53:43
Putusan berhasil dibuat
2021-07-04 03:21:57
358 305/Pdt.G/2021/PA.Rh (4829)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
16/06/2021
23.06.2021
Dikabulkan
Verstek
01-07-2021
16 Hari (5)
21-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-01 15:20:27
Putusan berhasil dibuat
2021-07-04 03:20:08
359 304/Pdt.G/2021/PA.Rh (4827)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
16/06/2021
23.06.2021
Dikabulkan
Verstek
01-07-2021
16 Hari (5)
26-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-07-01 16:07:30
Putusan berhasil dibuat
2021-07-04 03:32:10
360 70/Pdt.P/2021/PA.Rh (4819)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
14/06/2021
30.06.2021
Dikabulkan
30-06-2021
17 Hari (5)
15-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-30 09:59:04
Putusan berhasil dibuat
2021-07-01 01:26:50
361 312/Pdt.G/2021/PA.Rh (4839)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
21/06/2021
30.06.2021
Digugurkan
30-06-2021
10 Hari (5)
30-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-30 16:40:15
Putusan berhasil dibuat
2021-07-01 03:58:39
362 71/Pdt.P/2021/PA.Rh (4823)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
15/06/2021
30.06.2021
Ditolak
30-06-2021
16 Hari (5)
15-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-30 14:21:57
Putusan berhasil dibuat
2021-07-01 01:31:07
363 293/Pdt.G/2021/PA.Rh (4811)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08/06/2021
15.06.2021
Dikabulkan
Verstek
30-06-2021
23 Hari (5)
19-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-30 17:09:11
Putusan berhasil dibuat
2021-07-01 04:00:40
364 72/Pdt.P/2021/PA.Rh (4824)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
15/06/2021
30.06.2021
Dikabulkan
30-06-2021
16 Hari (5)
15-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-30 16:06:14
Putusan berhasil dibuat
2021-07-01 01:36:35
365 288/Pdt.G/2021/PA.Rh (4803)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
07/06/2021
15.06.2021
Dikabulkan
30-06-2021
17 Hari (5)
26-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-30 20:29:55
Putusan berhasil dibuat
2021-07-01 04:05:11
366 73/Pdt.P/2021/PA.Rh (4825)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
15/06/2021
30.06.2021
Dikabulkan
30-06-2021
16 Hari (5)
15-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-30 16:11:41
Putusan berhasil dibuat
2021-07-01 01:40:19
367 297/Pdt.G/2021/PA.Rh (4815)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
14/06/2021
21.06.2021
Dikabulkan
Verstek
28-06-2021
15 Hari (5)
19-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-28 14:18:10
Putusan berhasil dibuat
2021-06-29 05:27:33
368 286/Pdt.G/2021/PA.Rh (4801)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
07/06/2021
28.06.2021
Dicabut
28-06-2021
22 Hari (5)
28-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-28 13:31:10
Putusan berhasil dibuat
2021-06-29 05:27:34
369 296/Pdt.G/2021/PA.Rh (4814)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
09/06/2021
16.06.2021
Dikabulkan
Verstek
23-06-2021
15 Hari (5)
12-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-23 12:15:37
Putusan berhasil dibuat
2021-06-23 16:50:05
370 66/Pdt.P/2021/PA.Rh (4806)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
07/06/2021
23.06.2021
Dikabulkan
23-06-2021
17 Hari (5)
08-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-23 09:47:45
Putusan berhasil dibuat
2021-06-23 16:50:19
371 68/Pdt.P/2021/PA.Rh (4809)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
08/06/2021
23.06.2021
Dikabulkan
23-06-2021
16 Hari (5)
08-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-23 11:36:13
Putusan berhasil dibuat
2021-06-23 16:50:07
372 276/Pdt.G/2021/PA.Rh (4790)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
02/06/2021
23.06.2021
Dikabulkan
Verstek
23-06-2021
22 Hari (5)
13-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-23 09:56:41
Putusan berhasil dibuat
2021-06-23 16:50:11
373 69/Pdt.P/2021/PA.Rh (4816)
Asal Usul Anak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
14/06/2021
22.06.2021
Dicabut
22-06-2021
9 Hari (5)
22-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-22 15:36:38
Putusan berhasil dibuat
2021-06-22 22:09:29
374 267/Pdt.G/2021/PA.Rh (4777)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
25/05/2021
02.06.2021
Dikabulkan
22-06-2021
23 Hari (5)
07-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-22 19:35:04
Putusan berhasil dibuat
2021-06-22 22:09:25
375 282/Pdt.G/2021/PA.Rh (4797)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
07/06/2021
15.06.2021
Dikabulkan
Verstek
22-06-2021
16 Hari (5)
12-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-22 15:09:20
Putusan berhasil dibuat
2021-06-22 22:09:55
376 129/Pdt.G/2021/PA.Rh (4606)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
16/02/2021
22.06.2021
Dikabulkan
Verstek
22-06-2021
127 Hari
Gaib
12-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-22 14:10:48
Putusan berhasil dibuat
2021-06-22 22:10:01
377 272/Pdt.G/2021/PA.Rh (4782)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
02/06/2021
08.06.2021
Dikabulkan
Verstek
22-06-2021
21 Hari (5)
12-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-22 15:10:08
Putusan berhasil dibuat
2021-06-22 22:09:38
378 299/Pdt.G/2021/PA.Rh (4818)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
14/06/2021
22.06.2021
Dikabulkan
Verstek
22-06-2021
9 Hari (5)
12-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-22 15:04:50
Putusan berhasil dibuat
2021-06-22 22:09:58
379 277/Pdt.G/2021/PA.Rh (4792)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/06/2021
09.06.2021
Dikabulkan
Verstek
21-06-2021
20 Hari (5)
07-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-21 11:15:47
Putusan berhasil dibuat
2021-06-21 22:08:16
380 300/Pdt.G/2021/PA.Rh (4820)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
14/06/2021
21.06.2021
Dicabut
Verstek
21-06-2021
8 Hari (5)
21-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-21 09:45:32
Putusan berhasil dibuat
2021-06-21 21:41:59
381 61/Pdt.P/2021/PA.Rh (4784)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
02/06/2021
21.06.2021
Dikabulkan
21-06-2021
20 Hari (5)
06-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-21 13:55:12
Putusan berhasil dibuat
2021-06-22 02:10:06
382 294/Pdt.G/2021/PA.Rh (4812)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
09/06/2021
21.06.2021
Dicabut
21-06-2021
13 Hari (5)
21-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-21 10:33:03
Putusan berhasil dibuat
2021-06-21 21:56:35
383 284/Pdt.G/2021/PA.Rh (4799)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
07/06/2021
14.06.2021
Dikabulkan
Verstek
21-06-2021
15 Hari (5)
08-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-21 12:32:23
Putusan berhasil dibuat
2021-06-21 21:25:11
384 283/Pdt.G/2021/PA.Rh (4798)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
07/06/2021
14.06.2021
Dikabulkan
Verstek
21-06-2021
15 Hari (5)
08-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-21 13:21:08
Putusan berhasil dibuat
2021-06-21 22:44:12
385 238/Pdt.G/2021/PA.Rh (4744)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04/05/2021
11.05.2021
Dikabulkan
18-06-2021
37 Hari (3)
05-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-18 14:49:38
Putusan berhasil dibuat
2021-06-18 23:21:47
386 278/Pdt.G/2021/PA.Rh (4793)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/06/2021
09.06.2021
Dikabulkan
Verstek
16-06-2021
15 Hari (5)
12-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-16 11:53:37
Putusan berhasil dibuat
2021-06-17 23:47:14
387 274/Pdt.G/2021/PA.Rh (4786)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/06/2021
09.06.2021
Dikabulkan
Verstek
16-06-2021
15 Hari (5)
05-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-16 15:10:20
Putusan berhasil dibuat
2021-06-18 02:07:47
388 292/Pdt.G/2021/PA.Rh (4810)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
08/06/2021
16.06.2021
Dikabulkan
Verstek
16-06-2021
9 Hari (5)
13-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-16 11:49:00
Putusan berhasil dibuat
2021-06-17 05:25:52
389 252/Pdt.G/2021/PA.Rh (4760)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
19/05/2021
25.05.2021
Dikabulkan
16-06-2021
29 Hari (5)
06-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-16 13:27:48
Putusan berhasil dibuat
2021-06-18 02:05:51
390 211/Pdt.G/2021/PA.Rh (4710)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
08/04/2021
19.04.2021
Dikabulkan
16-06-2021
63 Hari (2)
06-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-16 15:12:11
Putusan berhasil dibuat
2021-06-16 18:57:25
391 67/Pdt.P/2021/PA.Rh (4808)
Dispensasi Kawin
Badirin, S.Sy, S.Hum
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08/06/2021
15.06.2021
Dikabulkan
16-06-2021
9 Hari (5)
01-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-16 11:39:10
Putusan berhasil dibuat
2021-06-17 05:01:24
392 240/Pdt.G/2021/PA.Rh (4746)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
05/05/2021
19.05.2021
Dikabulkan
16-06-2021
36 Hari (3)
06-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-16 12:36:02
Putusan berhasil dibuat
2021-06-18 02:01:54
393 275/Pdt.G/2021/PA.Rh (4789)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
02/06/2021
09.06.2021
Dikabulkan
Verstek
16-06-2021
15 Hari (5)
05-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-16 11:23:30
Putusan berhasil dibuat
2021-06-17 05:02:08
394 251/Pdt.G/2021/PA.Rh (4759)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
19/05/2021
25.05.2021
Dikabulkan
15-06-2021
22 Hari (5)
12-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-15 16:07:08
Putusan berhasil dibuat
2021-06-17 05:15:54
395 63/Pdt.P/2021/PA.Rh (4787)
Dispensasi Kawin
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
02/06/2021
08.06.2021
Dikabulkan
15-06-2021
14 Hari (5)
30-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-15 11:11:13
Putusan berhasil dibuat
2021-06-17 05:13:16
396 65/Pdt.P/2021/PA.Rh (4791)
Perwalian
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
02/06/2021
08.06.2021
Dikabulkan
15-06-2021
14 Hari (5)
30-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-15 17:18:49
Putusan berhasil dibuat
2021-06-17 23:20:38
397 247/Pdt.G/2021/PA.Rh (4755)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
18/05/2021
24.05.2021
Dikabulkan
14-06-2021
21 Hari (5)
29-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-14 13:28:45
Putusan berhasil dibuat
2021-06-14 13:53:05
398 271/Pdt.G/2021/PA.Rh (4781)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
02/06/2021
14.06.2021
Dikabulkan
Verstek
14-06-2021
13 Hari (5)
06-08-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-14 13:44:11
Putusan berhasil dibuat
2021-06-14 13:52:59
399 290/Pdt.G/2021/PA.Rh (4805)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
07/06/2021
14.06.2021
Dikabulkan
Verstek
14-06-2021
8 Hari (5)
01-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-14 10:26:46
Putusan berhasil dibuat
2021-06-14 13:53:52
400 115/Pdt.G/2021/PA.Rh (4591)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
09/02/2021
14.06.2021
Dikabulkan
Verstek
14-06-2021
126 Hari
Gaib
01-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-14 14:52:54
Putusan berhasil dibuat
2021-06-15 00:36:09
401 269/Pdt.G/2021/PA.Rh (4779)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
25/05/2021
03.06.2021
Dikabulkan
Verstek
14-06-2021
21 Hari (5)
05-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-14 13:54:48
Putusan berhasil dibuat
2021-06-15 06:16:28
402 289/Pdt.G/2021/PA.Rh (4804)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
07/06/2021
14.06.2021
Dikabulkan
Verstek
14-06-2021
8 Hari (5)
26-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-14 10:38:50
Putusan berhasil dibuat
2021-06-14 13:53:46
403 258/Pdt.G/2021/PA.Rh (4766)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
24/05/2021
03.06.2021
Dikabulkan
Verstek
14-06-2021
22 Hari (5)
05-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-14 13:20:38
Putusan berhasil dibuat
2021-06-15 00:36:36
404 189/Pdt.G/2021/PA.Rh (4686)
Harta Bersama
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
29/03/2021
08.04.2021
Perdamaian
11-06-2021
67 Hari (4)
11-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-11 16:12:02
Putusan berhasil dibuat
2021-06-11 16:16:55
405 60/Pdt.P/2021/PA.Rh (4776)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
25/05/2021
03.06.2021
Dikabulkan
11-06-2021
18 Hari (5)
28-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-11 15:58:34
Putusan berhasil dibuat
2021-06-11 16:05:27
406 246/Pdt.G/2021/PA.Rh (4754)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
18/05/2021
24.05.2021
Dikabulkan
Verstek
10-06-2021
24 Hari (5)
28-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-10 13:13:37
Putusan berhasil dibuat
2021-06-10 21:20:29
407 259/Pdt.G/2021/PA.Rh (4767)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
24/05/2021
02.06.2021
Dikabulkan
Verstek
10-06-2021
18 Hari (5)
28-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-10 16:03:20
Putusan berhasil dibuat
2021-06-10 21:11:55
408 270/Pdt.G/2021/PA.Rh (4780)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
25/05/2021
02.06.2021
Dikabulkan
Verstek
10-06-2021
17 Hari (5)
28-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-10 15:14:00
Putusan berhasil dibuat
2021-06-10 21:35:58
409 265/Pdt.G/2021/PA.Rh (4773)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
24/05/2021
02.06.2021
Dikabulkan
Verstek
10-06-2021
18 Hari (5)
29-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-10 15:49:32
Putusan berhasil dibuat
2021-06-10 21:31:44
410 273/Pdt.G/2021/PA.Rh (4783)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/06/2021
09.06.2021
Dikabulkan
Verstek
09-06-2021
8 Hari (5)
28-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-09 13:32:42
Putusan berhasil dibuat
2021-06-09 23:38:34
411 261/Pdt.G/2021/PA.Rh (4769)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
24/05/2021
02.06.2021
Dikabulkan
Verstek
09-06-2021
17 Hari (5)
28-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-09 12:06:12
Putusan berhasil dibuat
2021-06-09 23:38:41
412 107/Pdt.G/2021/PA.Rh (4581)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
02/02/2021
09.06.2021
Dikabulkan
Verstek
09-06-2021
128 Hari
Gaib
25-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-09 10:45:04
Putusan berhasil dibuat
2021-06-09 23:38:48
413 279/Pdt.G/2021/PA.Rh (4794)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
03/06/2021
09.06.2021
Dikabulkan
Verstek
09-06-2021
7 Hari (5)
29-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-09 12:20:06
Putusan berhasil dibuat
2021-06-09 23:38:35
414 249/Pdt.G/2021/PA.Rh (4757)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
19/05/2021
25.05.2021
Dikabulkan
Verstek
09-06-2021
22 Hari (5)
29-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-09 11:19:34
Putusan berhasil dibuat
2021-06-09 23:38:43
415 257/Pdt.G/2021/PA.Rh (4765)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24/05/2021
02.06.2021
Dikabulkan
Verstek
08-06-2021
16 Hari (5)
28-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-08 16:58:46
Putusan berhasil dibuat
2021-06-08 17:13:03
416 64/Pdt.P/2021/PA.Rh (4788)
Dispensasi Kawin
Badirin, S.Sy, S.Hum
La Sahari, SH
02/06/2021
08.06.2021
Dicabut
08-06-2021
7 Hari (5)
23-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-08 08:59:45
Putusan berhasil dibuat
2021-06-08 17:13:07
417 62/Pdt.P/2021/PA.Rh (4785)
Dispensasi Kawin
Badirin, S.Sy, S.Hum
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
02/06/2021
08.06.2021
Dicabut
08-06-2021
7 Hari (5)
08-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-08 09:43:51
Putusan berhasil dibuat
2021-06-08 17:13:05
418 233/Pdt.G/2021/PA.Rh (4739)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04/05/2021
11.05.2021
Dikabulkan
08-06-2021
29 Hari (5)
23-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-08 21:10:08
Putusan berhasil dibuat
2021-06-09 07:51:10
419 264/Pdt.G/2021/PA.Rh (4772)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
24/05/2021
07.06.2021
Dicabut
Verstek
07-06-2021
15 Hari (5)
07-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-07 13:17:56
Putusan berhasil dibuat
2021-06-07 16:53:47
420 255/Pdt.G/2021/PA.Rh (4763)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
19/05/2021
31.05.2021
Dikabulkan
Verstek
07-06-2021
20 Hari (5)
23-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-07 15:19:57
Putusan berhasil dibuat
2021-06-07 16:53:44
421 263/Pdt.G/2021/PA.Rh (4771)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
24/05/2021
03.06.2021
Dikabulkan
Verstek
03-06-2021
11 Hari (5)
21-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-03 14:23:53
Putusan berhasil dibuat
2021-06-03 17:16:58
422 268/Pdt.G/2021/PA.Rh (4778)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
25/05/2021
03.06.2021
Dikabulkan
Verstek
03-06-2021
10 Hari (5)
21-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-03 13:51:13
Putusan berhasil dibuat
2021-06-03 17:17:04
423 250/Pdt.G/2021/PA.Rh (4758)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
19/05/2021
02.06.2021
Dicabut
02-06-2021
15 Hari (5)
02-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-02 11:14:11
Putusan berhasil dibuat
2021-06-02 16:07:15
424 262/Pdt.G/2021/PA.Rh (4770)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24/05/2021
02.06.2021
Dikabulkan
Verstek
02-06-2021
10 Hari (5)
21-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-02 16:12:08
Putusan berhasil dibuat
2021-06-03 17:17:06
425 234/Pdt.G/2021/PA.Rh (4740)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
04/05/2021
19.05.2021
Dikabulkan
Verstek
02-06-2021
30 Hari (5)
06-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-02 15:52:23
Putusan berhasil dibuat
2021-06-02 16:07:03
426 59/Pdt.P/2021/PA.Rh (4774)
Perwalian
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
24/05/2021
02.06.2021
Dicabut
02-06-2021
10 Hari (5)
02-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-02 11:29:00
Putusan berhasil dibuat
2021-06-02 16:07:07
427 266/Pdt.G/2021/PA.Rh (4775)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
25/05/2021
02.06.2021
Dikabulkan
Verstek
02-06-2021
9 Hari (5)
21-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-06-02 15:50:21
Putusan berhasil dibuat
2021-06-02 16:07:05
428 242/Pdt.G/2021/PA.Rh (4748)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/05/2021
11.05.2021
Dikabulkan
31-05-2021
21 Hari (5)
15-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-31 12:39:05
Putusan berhasil dibuat
2021-05-31 15:38:18
429 243/Pdt.G/2021/PA.Rh (4751)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
17/05/2021
24.05.2021
Dikabulkan
Verstek
31-05-2021
15 Hari (5)
17-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-31 09:45:47
Putusan berhasil dibuat
2021-05-31 15:38:20
430 222/Pdt.G/2021/PA.Rh (4724)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
19/04/2021
04.05.2021
Dikabulkan
27-05-2021
39 Hari (3)
11-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-27 16:58:18
Putusan berhasil dibuat
2021-05-28 09:52:12
431 253/Pdt.G/2021/PA.Rh (4761)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
19/05/2021
25.05.2021
Dikabulkan
Verstek
25-05-2021
7 Hari (5)
14-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-25 10:24:38
Putusan berhasil dibuat
2021-05-25 15:38:44
432 254/Pdt.G/2021/PA.Rh (4762)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
19/05/2021
25.05.2021
Dikabulkan
Verstek
25-05-2021
7 Hari (5)
11-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-25 13:12:51
Putusan berhasil dibuat
2021-05-25 15:38:40
433 248/Pdt.G/2021/PA.Rh (4756)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
18/05/2021
24.05.2021
Dikabulkan
Verstek
24-05-2021
7 Hari (5)
11-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-24 11:57:02
Putusan berhasil dibuat
2021-05-24 22:50:37
434 244/Pdt.G/2021/PA.Rh (4752)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
17/05/2021
24.05.2021
Dikabulkan
Verstek
24-05-2021
8 Hari (5)
11-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-24 12:04:30
Putusan berhasil dibuat
2021-05-24 22:52:37
435 231/Pdt.G/2021/PA.Rh (4737)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
03/05/2021
10.05.2021
Dikabulkan
Verstek
24-05-2021
22 Hari (5)
11-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-24 12:29:46
Putusan berhasil dibuat
2021-05-24 22:50:15
436 245/Pdt.G/2021/PA.Rh (4753)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
18/05/2021
24.05.2021
Dicabut
Verstek
24-05-2021
7 Hari (5)
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-24 12:27:09
Putusan berhasil dibuat
2021-05-24 22:50:17
437 57/Pdt.P/2021/PA.Rh (4749)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
05/05/2021
20.05.2021
Dikabulkan
20-05-2021
16 Hari (5)
04-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-20 11:37:34
Putusan berhasil dibuat
2021-05-20 15:36:48
438 241/Pdt.G/2021/PA.Rh (4747)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/05/2021
11.05.2021
Dikabulkan
Verstek
20-05-2021
16 Hari (5)
07-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-20 14:09:57
Putusan berhasil dibuat
2021-05-20 15:36:47
439 239/Pdt.G/2021/PA.Rh (4745)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
04/05/2021
17.05.2021
Dikabulkan
17-05-2021
14 Hari (5)
01-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-17 16:41:13
Putusan berhasil dibuat
2021-05-17 21:14:19
440 236/Pdt.G/2021/PA.Rh (4742)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
04/05/2021
11.05.2021
Dikabulkan
Verstek
11-05-2021
8 Hari (5)
02-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-11 11:26:29
Putusan berhasil dibuat
2021-05-11 13:24:58
441 58/Pdt.P/2021/PA.Rh (4750)
Dispensasi Kawin
Wida Uliyana, S.H
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/05/2021
11.05.2021
Dikabulkan
11-05-2021
7 Hari (5)
26-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-11 11:51:06
Putusan berhasil dibuat
2021-05-11 13:30:27
442 237/Pdt.G/2021/PA.Rh (4743)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
04/05/2021
11.05.2021
Dikabulkan
Verstek
11-05-2021
8 Hari (5)
02-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-11 12:01:33
Putusan berhasil dibuat
2021-05-11 13:24:36
443 235/Pdt.G/2021/PA.Rh (4741)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04/05/2021
11.05.2021
Dicabut
11-05-2021
8 Hari (5)
11-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-11 13:31:02
Putusan berhasil dibuat
2021-05-11 14:29:41
444 164/Pdt.G/2021/PA.Rh (4656)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
15/03/2021
22.03.2021
Dikabulkan
11-05-2021
58 Hari (3)
27-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-11 12:48:52
Putusan berhasil dibuat
2021-05-11 13:24:24
445 177/Pdt.G/2021/PA.Rh (4671)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
22/03/2021
06.04.2021
Dikabulkan
11-05-2021
44 Hari (3)
27-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-11 13:17:05
Putusan berhasil dibuat
2021-05-11 13:24:19
446 216/Pdt.G/2021/PA.Rh (4716)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
13/04/2021
21.04.2021
Dikabulkan
Verstek
11-05-2021
29 Hari (5)
15-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-11 12:17:44
Putusan berhasil dibuat
2021-05-11 13:24:26
447 8/Pdt.G/2021/PA.Rh (4458)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
04/01/2021
05.05.2021
Digugurkan
11-05-2021
128 Hari
Gaib
11-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-11 11:32:42
Putusan berhasil dibuat
2021-05-11 13:24:56
448 220/Pdt.G/2021/PA.Rh (4721)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
19/04/2021
10.05.2021
Dikabulkan
Verstek
10-05-2021
22 Hari (5)
02-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-10 13:01:08
Putusan berhasil dibuat
2021-05-10 14:47:16
449 230/Pdt.G/2021/PA.Rh (4735)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
03/05/2021
10.05.2021
Dikabulkan
Verstek
10-05-2021
8 Hari (5)
02-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-10 14:13:59
Putusan berhasil dibuat
2021-05-10 14:47:14
450 56/Pdt.P/2021/PA.Rh (4736)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
03/05/2021
10.05.2021
Dikabulkan
10-05-2021
8 Hari (5)
25-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-10 14:36:00
Putusan berhasil dibuat
2021-05-10 14:47:11
451 213/Pdt.G/2021/PA.Rh (4712)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
12/04/2021
19.04.2021
Dikabulkan
10-05-2021
22 Hari (5)
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-10 12:09:12
Putusan berhasil dibuat
2021-05-10 12:30:43
452 232/Pdt.G/2021/PA.Rh (4738)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
03/05/2021
10.05.2021
Dikabulkan
Verstek
10-05-2021
8 Hari (5)
07-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-10 11:45:54
Putusan berhasil dibuat
2021-05-10 12:30:49
453 188/Pdt.G/2021/PA.Rh (4683)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
24/03/2021
03.05.2021
Dikabulkan
07-05-2021
37 Hari (3)
27-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-07 12:05:47
Putusan berhasil dibuat
2021-05-10 12:31:38
454 53/Pdt.P/2021/PA.Rh (4725)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
19/04/2021
06.05.2021
Digugurkan
06-05-2021
18 Hari (5)
06-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-06 14:58:37
Putusan berhasil dibuat
2021-05-10 12:31:40
455 54/Pdt.P/2021/PA.Rh (4726)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
20/04/2021
05.05.2021
Dikabulkan
05-05-2021
16 Hari (5)
20-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-05 11:46:35
Putusan berhasil dibuat
2021-05-05 14:44:01
456 227/Pdt.G/2021/PA.Rh (4732)
Penguasaan Anak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
21/04/2021
05.05.2021
Dikabulkan
Verstek
05-05-2021
15 Hari (5)
21-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-05 12:46:39
Putusan berhasil dibuat
2021-05-05 14:43:50
457 228/Pdt.G/2021/PA.Rh (4733)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
21/04/2021
05.05.2021
Dikabulkan
Verstek
05-05-2021
15 Hari (5)
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-05 12:57:24
Putusan berhasil dibuat
2021-05-05 14:43:31
458 223/Pdt.G/2021/PA.Rh (4728)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
20/04/2021
04.05.2021
Dikabulkan
Verstek
04-05-2021
15 Hari (5)
28-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-04 20:08:43
Putusan berhasil dibuat
2021-05-04 21:28:50
459 52/Pdt.P/2021/PA.Rh (4722)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
19/04/2021
04.05.2021
Dikabulkan
04-05-2021
16 Hari (5)
19-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-04 12:18:11
Putusan berhasil dibuat
2021-05-04 13:47:58
460 221/Pdt.G/2021/PA.Rh (4723)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
19/04/2021
27.04.2021
Dikabulkan
Verstek
04-05-2021
16 Hari (5)
21-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-04 12:04:45
Putusan berhasil dibuat
2021-05-04 13:48:07
461 224/Pdt.G/2021/PA.Rh (4729)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
20/04/2021
27.04.2021
Dikabulkan
Verstek
04-05-2021
15 Hari (5)
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-04 12:16:47
Putusan berhasil dibuat
2021-05-04 13:48:05
462 193/Pdt.G/2021/PA.Rh (4690)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
05/04/2021
12.04.2021
Dicabut
Abdul Salam, S.HI
03-05-2021
29 Hari (5)
03-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-03 14:01:40
Putusan berhasil dibuat
2021-05-04 06:59:06
463 226/Pdt.G/2021/PA.Rh (4731)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
20/04/2021
26.04.2021
Dikabulkan
Verstek
03-05-2021
14 Hari (5)
21-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-03 10:58:26
Putusan berhasil dibuat
2021-05-04 06:59:09
464 225/Pdt.G/2021/PA.Rh (4730)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
20/04/2021
03.05.2021
Dikabulkan
Verstek
03-05-2021
14 Hari (5)
24-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-05-03 13:11:38
Putusan berhasil dibuat
2021-05-04 06:59:08
465 229/Pdt.G/2021/PA.Rh (4734)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
21/04/2021
29.04.2021
Dicabut
Dwi Anugerah, S.HI., MH
29-04-2021
9 Hari (5)
29-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-29 12:24:18
Putusan berhasil dibuat
2021-04-29 16:38:45
466 174/Pdt.G/2021/PA.Rh (4668)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
17/03/2021
29.03.2021
Dikabulkan
29-04-2021
44 Hari (3)
25-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-29 13:28:35
Putusan berhasil dibuat
2021-04-29 16:38:42
467 203/Pdt.G/2021/PA.Rh (4701)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
06/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
28-04-2021
16 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-28 16:25:40
Putusan berhasil dibuat
2021-04-28 16:29:11
468 212/Pdt.G/2021/PA.Rh (4711)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
12/04/2021
21.04.2021
Dikabulkan
Verstek
28-04-2021
17 Hari (5)
21-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-28 10:43:25
Putusan berhasil dibuat
2021-04-28 16:16:16
469 215/Pdt.G/2021/PA.Rh (4715)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
12/04/2021
28.04.2021
Dicabut
28-04-2021
17 Hari (5)
28-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-28 13:43:51
Putusan berhasil dibuat
2021-04-28 16:16:15
470 218/Pdt.G/2021/PA.Rh (4719)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
14/04/2021
21.04.2021
Dikabulkan
Verstek
28-04-2021
15 Hari (5)
19-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-28 14:31:49
Putusan berhasil dibuat
2021-04-28 16:16:13
471 155/Pdt.G/2021/PA.Rh (4642)
Penguasaan Anak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
04/03/2021
15.03.2021
Ditolak
28-04-2021
49 Hari (3)
16-07-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-28 15:19:52
Putusan berhasil dibuat
2021-04-28 16:30:47
472 219/Pdt.G/2021/PA.Rh (4720)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
19/04/2021
27.04.2021
Dikabulkan
Verstek
27-04-2021
9 Hari (5)
19-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-27 13:48:55
Putusan berhasil dibuat
2021-04-27 22:25:02
473 191/Pdt.G/2021/PA.Rh (4688)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
30/03/2021
07.04.2021
Dikabulkan
27-04-2021
29 Hari (5)
19-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-27 12:27:39
Putusan berhasil dibuat
2021-04-27 22:25:08
474 55/Pdt.P/2021/PA.Rh (4727)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
20/04/2021
26.04.2021
Dikabulkan
26-04-2021
7 Hari (5)
10-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-26 14:49:16
Putusan berhasil dibuat
2021-04-26 22:19:35
475 208/Pdt.G/2021/PA.Rh (4707)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
07/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
26-04-2021
20 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-26 15:08:17
Putusan berhasil dibuat
2021-04-26 22:19:33
476 118/Pdt.G/2021/PA.Rh (4594)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
09/02/2021
22.02.2021
Dikabulkan
26-04-2021
77 Hari (2)
19-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-26 15:09:37
Putusan berhasil dibuat
2021-04-26 22:19:31
477 144/Pdt.G/2021/PA.Rh (4626)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
24/02/2021
08.03.2021
Dikabulkan
26-04-2021
55 Hari (3)
05-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-26 13:32:52
Putusan berhasil dibuat
2021-04-26 22:19:36
478 181/Pdt.G/2021/PA.Rh (4676)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
22/03/2021
05.04.2021
Dikabulkan
Verstek
26-04-2021
36 Hari (3)
25-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-26 12:47:52
Putusan berhasil dibuat
2021-04-26 22:19:46
479 207/Pdt.G/2021/PA.Rh (4706)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
06/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
26-04-2021
21 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-26 13:00:00
Putusan berhasil dibuat
2021-04-26 22:19:44
480 198/Pdt.G/2021/PA.Rh (4696)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
05/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
26-04-2021
22 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-26 13:12:48
Putusan berhasil dibuat
2021-04-26 22:19:38
481 49/Pdt.P/2021/PA.Rh (4702)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
06/04/2021
21.04.2021
Dikabulkan
21-04-2021
16 Hari (5)
06-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-21 11:00:04
Putusan berhasil dibuat
2021-04-22 15:25:59
482 179/Pdt.G/2021/PA.Rh (4673)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
22/03/2021
31.03.2021
Dikabulkan
21-04-2021
24 Hari (5)
10-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-21 14:10:56
Putusan berhasil dibuat
2021-04-22 15:25:44
483 194/Pdt.G/2021/PA.Rh (4691)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
21-04-2021
17 Hari (5)
07-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-21 12:49:46
Putusan berhasil dibuat
2021-04-22 15:25:56
484 176/Pdt.G/2021/PA.Rh (4670)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Gunawan Bangu, S.HI
19/03/2021
25.03.2021
Dikabulkan
21-04-2021
30 Hari (5)
10-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-21 14:14:57
Putusan berhasil dibuat
2021-04-22 15:25:37
485 201/Pdt.G/2021/PA.Rh (4699)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
05/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
21-04-2021
17 Hari (5)
10-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-21 13:04:42
Putusan berhasil dibuat
2021-04-22 16:14:45
486 195/Pdt.G/2021/PA.Rh (4692)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
05/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
21-04-2021
17 Hari (5)
21-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-21 14:08:16
Putusan berhasil dibuat
2021-04-22 16:14:42
487 196/Pdt.G/2021/PA.Rh (4694)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
05/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
21-04-2021
17 Hari (5)
07-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-21 14:12:29
Putusan berhasil dibuat
2021-04-22 16:14:44
488 204/Pdt.G/2021/PA.Rh (4703)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
06/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
21-04-2021
16 Hari (5)
07-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-21 10:53:41
Putusan berhasil dibuat
2021-04-22 15:26:01
489 48/Pdt.P/2021/PA.Rh (4693)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
05/04/2021
21.04.2021
Dikabulkan
21-04-2021
17 Hari (5)
06-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-21 11:21:58
Putusan berhasil dibuat
2021-04-22 15:25:58
490 205/Pdt.G/2021/PA.Rh (4704)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
06/04/2021
21.04.2021
Tidak Dapat Diterima
Verstek
21-04-2021
16 Hari (5)
10-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-21 12:30:31
Putusan berhasil dibuat
2021-04-22 15:25:55
491 51/Pdt.P/2021/PA.Rh (4718)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
13/04/2021
19.04.2021
Dikabulkan
19-04-2021
7 Hari (5)
19-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-19 15:58:54
Putusan berhasil dibuat
2021-04-19 22:24:40
492 200/Pdt.G/2021/PA.Rh (4698)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/04/2021
12.04.2021
Dikabulkan
Verstek
19-04-2021
15 Hari (5)
06-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-19 13:36:46
Putusan berhasil dibuat
2021-04-19 22:25:18
493 197/Pdt.G/2021/PA.Rh (4695)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/04/2021
12.04.2021
Dikabulkan
Verstek
19-04-2021
15 Hari (5)
05-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-19 14:29:45
Putusan berhasil dibuat
2021-04-19 22:25:08
494 199/Pdt.G/2021/PA.Rh (4697)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
05/04/2021
12.04.2021
Dikabulkan
Verstek
19-04-2021
15 Hari (5)
05-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-19 15:56:33
Putusan berhasil dibuat
2021-04-19 22:24:55
495 182/Pdt.G/2021/PA.Rh (4677)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
22/03/2021
05.04.2021
Dikabulkan
Verstek
19-04-2021
29 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-19 12:58:37
Putusan berhasil dibuat
2021-04-19 22:25:20
496 178/Pdt.G/2021/PA.Rh (4672)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
22/03/2021
07.04.2021
Dikabulkan
Verstek
19-04-2021
29 Hari (5)
17-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-19 13:42:27
Putusan berhasil dibuat
2021-04-19 22:27:47
497 192/Pdt.G/2021/PA.Rh (4689)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
31/03/2021
12.04.2021
Dikabulkan
Verstek
19-04-2021
20 Hari (5)
06-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-19 15:57:14
Putusan berhasil dibuat
2021-04-19 22:24:53
498 50/Pdt.P/2021/PA.Rh (4714)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
12/04/2021
19.04.2021
Dicabut
19-04-2021
8 Hari (5)
19-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-19 14:19:40
Putusan berhasil dibuat
2021-04-19 22:28:46
499 214/Pdt.G/2021/PA.Rh (4713)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
12/04/2021
19.04.2021
Dicabut
19-04-2021
8 Hari (5)
19-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-19 15:11:34
Putusan berhasil dibuat
2021-04-19 22:25:00
500 187/Pdt.G/2021/PA.Rh (4682)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
23/03/2021
05.04.2021
Dikabulkan
Verstek
19-04-2021
28 Hari (5)
06-05-2021 Ada | Ada 2021-04-19 15:26:18
Putusan berhasil dibuat
2021-04-19 22:24:57
501 217/Pdt.G/2021/PA.Rh (4717)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
13/04/2021
19.04.2021
Dikabulkan
Verstek
19-04-2021
7 Hari (5)
06-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-19 15:00:08
Putusan berhasil dibuat
2021-04-19 22:25:02
502 206/Pdt.G/2021/PA.Rh (4705)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
06/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
14-04-2021
9 Hari (5)
04-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-14 14:34:39
Putusan berhasil dibuat
2021-04-14 21:25:20
503 202/Pdt.G/2021/PA.Rh (4700)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
06/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
Bukan VERSTEK
14-04-2021
-5 Hari (5)
22-06-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-14 12:32:57
Putusan berhasil dibuat
2021-04-14 21:24:52
504 46/Pdt.P/2021/PA.Rh (4684)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
29/03/2021
14.04.2021
Dicabut
14-04-2021
17 Hari (5)
14-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-14 10:20:08
Putusan berhasil dibuat
2021-04-14 21:24:57
505 210/Pdt.G/2021/PA.Rh (4709)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
07/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
14-04-2021
8 Hari (5)
03-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-14 13:26:23
Putusan berhasil dibuat
2021-04-14 21:24:50
506 47/Pdt.P/2021/PA.Rh (4685)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
29/03/2021
14.04.2021
Dicabut
14-04-2021
17 Hari (5)
14-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-14 10:22:14
Putusan berhasil dibuat
2021-04-14 21:24:55
507 209/Pdt.G/2021/PA.Rh (4708)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
07/04/2021
14.04.2021
Dikabulkan
Verstek
14-04-2021
8 Hari (5)
03-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-14 14:29:21
Putusan berhasil dibuat
2021-04-14 21:24:47
508 171/Pdt.G/2021/PA.Rh (4664)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
16/03/2021
23.03.2021
Dikabulkan
13-04-2021
22 Hari (5)
28-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-13 11:49:35
Putusan berhasil dibuat
2021-04-13 15:00:08
509 111/Pdt.G/2021/PA.Rh (4585)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
03/02/2021
29.03.2021
Dikabulkan
12-04-2021
67 Hari (2)
28-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-12 10:44:27
Putusan berhasil dibuat
2021-04-12 20:02:02
510 148/Pdt.G/2021/PA.Rh (4634)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
01/03/2021
15.03.2021
Ditolak
Verstek
12-04-2021
43 Hari (3)
03-05-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-12 16:05:12
Putusan berhasil dibuat
2021-04-13 14:59:08
511 43/Pdt.P/2021/PA.Rh (4663)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
16/03/2021
05.04.2021
Dikabulkan
07-04-2021
23 Hari (5)
22-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-07 11:34:51
Putusan berhasil dibuat
2021-04-07 16:28:27
512 186/Pdt.G/2021/PA.Rh (4681)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
23/03/2021
31.03.2021
Dikabulkan
Verstek
07-04-2021
16 Hari (5)
26-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-07 12:20:42
Putusan berhasil dibuat
2021-04-07 16:28:24
513 190/Pdt.G/2021/PA.Rh (4687)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
30/03/2021
07.04.2021
Dikabulkan
Verstek
07-04-2021
9 Hari (5)
27-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-07 14:55:47
Putusan berhasil dibuat
2021-04-07 16:28:17
514 185/Pdt.G/2021/PA.Rh (4680)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
22/03/2021
31.03.2021
Dikabulkan
Verstek
07-04-2021
17 Hari (5)
26-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-07 13:33:12
Putusan berhasil dibuat
2021-04-07 16:28:19
515 184/Pdt.G/2021/PA.Rh (4679)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
22/03/2021
06.04.2021
Dikabulkan
Verstek
06-04-2021
16 Hari (5)
22-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-06 17:28:37
Putusan berhasil dibuat
2021-04-07 16:28:36
516 145/Pdt.G/2021/PA.Rh (4629)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
24/02/2021
08.03.2021
Dikabulkan
05-04-2021
27 Hari (5)
20-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-05 16:08:12
Putusan berhasil dibuat
2021-04-05 20:57:08
517 160/Pdt.G/2021/PA.Rh (4650)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
10/03/2021
22.03.2021
Dikabulkan
Verstek
05-04-2021
27 Hari (5)
28-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-05 16:46:23
Putusan berhasil dibuat
2021-04-05 20:55:17
518 180/Pdt.G/2021/PA.Rh (4675)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
22/03/2021
29.03.2021
Dikabulkan
Verstek
05-04-2021
15 Hari (5)
26-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-05 16:28:22
Putusan berhasil dibuat
2021-04-05 20:55:21
519 173/Pdt.G/2021/PA.Rh (4667)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
17/03/2021
05.04.2021
Dikabulkan
Verstek
05-04-2021
20 Hari (5)
22-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-05 16:46:11
Putusan berhasil dibuat
2021-04-05 20:55:19
520 172/Pdt.G/2021/PA.Rh (4666)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
17/03/2021
29.03.2021
Dikabulkan
Verstek
05-04-2021
20 Hari (5)
26-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-05 17:31:12
Putusan berhasil dibuat
2021-04-05 20:55:13
521 81/Pdt.G/2021/PA.Rh (4552)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
25/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
05-04-2021
68 Hari (2)
22-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-05 17:21:45
Putusan berhasil dibuat
2021-04-05 20:55:15
522 159/Pdt.G/2021/PA.Rh (4648)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
08/03/2021
16.03.2021
Dikabulkan
01-04-2021
18 Hari (5)
16-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-04-01 12:54:31
Putusan berhasil dibuat
2021-04-01 20:39:58
523 183/Pdt.G/2021/PA.Rh (4678)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
22/03/2021
31.03.2021
Tidak Dapat Diterima
Verstek
31-03-2021
10 Hari (5)
15-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-31 10:10:15
Putusan berhasil dibuat
2021-03-31 17:23:33
524 45/Pdt.P/2021/PA.Rh (4674)
Dispensasi Kawin
Badirin, S.Sy, S.Hum
La Sahari, SH
22/03/2021
31.03.2021
Dikabulkan
31-03-2021
10 Hari (5)
15-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-31 12:20:34
Putusan berhasil dibuat
2021-03-31 17:23:31
525 41/Pdt.P/2021/PA.Rh (4652)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
10/03/2021
30.03.2021
Dikabulkan
30-03-2021
21 Hari (5)
14-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-30 13:17:03
Putusan berhasil dibuat
2021-03-30 18:17:41
526 163/Pdt.G/2021/PA.Rh (4655)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
15/03/2021
29.03.2021
Dikabulkan
Verstek
29-03-2021
15 Hari (5)
16-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 15:03:47
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:32:50
527 167/Pdt.G/2021/PA.Rh (4659)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
15/03/2021
22.03.2021
Dikabulkan
Verstek
29-03-2021
15 Hari (5)
15-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 15:44:14
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:32:39
528 127/Pdt.G/2021/PA.Rh (4604)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
16/02/2021
22.02.2021
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
29-03-2021
42 Hari (3)
15-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 12:14:41
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:33:06
529 153/Pdt.G/2021/PA.Rh (4640)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
03/03/2021
15.03.2021
Dikabulkan
Verstek
29-03-2021
27 Hari (5)
16-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 13:27:04
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:33:04
530 168/Pdt.G/2021/PA.Rh (4660)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
15/03/2021
29.03.2021
Dikabulkan
Verstek
29-03-2021
15 Hari (5)
14-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 14:25:22
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:32:59
531 161/Pdt.G/2021/PA.Rh (4651)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
10/03/2021
29.03.2021
Dikabulkan
Verstek
29-03-2021
20 Hari (5)
15-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 14:43:14
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:32:57
532 170/Pdt.G/2021/PA.Rh (4662)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
15/03/2021
22.03.2021
Dikabulkan
Verstek
29-03-2021
15 Hari (5)
14-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 14:57:19
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:32:56
533 169/Pdt.G/2021/PA.Rh (4661)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
15/03/2021
29.03.2021
Dikabulkan
Verstek
29-03-2021
15 Hari (5)
15-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 15:00:32
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:32:54
534 166/Pdt.G/2021/PA.Rh (4658)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
15/03/2021
29.03.2021
Dikabulkan
Verstek
29-03-2021
15 Hari (5)
14-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 15:03:00
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:32:52
535 157/Pdt.G/2021/PA.Rh (4646)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
08/03/2021
22.03.2021
Dikabulkan
Verstek
29-03-2021
22 Hari (5)
15-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 13:43:05
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:33:03
536 165/Pdt.G/2021/PA.Rh (4657)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
15/03/2021
29.03.2021
Dikabulkan
Verstek
29-03-2021
15 Hari (5)
14-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 15:09:36
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:32:48
537 42/Pdt.P/2021/PA.Rh (4653)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
10/03/2021
29.03.2021
Dikabulkan
29-03-2021
20 Hari (5)
13-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-29 14:17:09
Putusan berhasil dibuat
2021-03-29 16:33:01
538 40/Pdt.P/2021/PA.Rh (4649)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
Gunawan Bangu, S.HI
09/03/2021
25.03.2021
Dicabut
25-03-2021
17 Hari (5)
25-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-25 16:14:29
Putusan berhasil dibuat
2021-03-25 22:07:48
539 84/Pdt.G/2021/PA.Rh (4555)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
25/01/2021
08.02.2021
Dikabulkan
25-03-2021
50 Hari (3)
09-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-25 16:19:46
Putusan berhasil dibuat
2021-03-25 22:07:47
540 175/Pdt.G/2021/PA.Rh (4669)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Gunawan Bangu, S.HI
17/03/2021
25.03.2021
Dikabulkan
Verstek
25-03-2021
9 Hari (5)
13-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-25 15:47:51
Putusan berhasil dibuat
2021-03-25 22:07:50
541 39/Pdt.P/2021/PA.Rh (4645)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
08/03/2021
24.03.2021
Dikabulkan
24-03-2021
17 Hari (5)
08-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-24 10:59:08
Putusan berhasil dibuat
2021-03-24 17:23:52
542 162/Pdt.G/2021/PA.Rh (4654)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
10/03/2021
24.03.2021
Dicabut
24-03-2021
15 Hari (5)
24-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-24 11:55:14
Putusan berhasil dibuat
2021-03-24 17:23:48
543 44/Pdt.P/2021/PA.Rh (4665)
Dispensasi Kawin
Wida Uliyana, S.H
Dra. Waode Nurhaisa
16/03/2021
24.03.2021
Dikabulkan
24-03-2021
9 Hari (5)
08-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-24 12:51:52
Putusan berhasil dibuat
2021-03-24 17:23:45
544 146/Pdt.G/2021/PA.Rh (4631)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
25/02/2021
24.03.2021
Digugurkan
24-03-2021
28 Hari (5)
24-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-24 11:53:52
Putusan berhasil dibuat
2021-03-24 17:23:50
545 130/Pdt.G/2021/PA.Rh (4607)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
16/02/2021
01.03.2021
Dikabulkan
Verstek
22-03-2021
35 Hari (3)
12-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-22 13:55:40
Putusan berhasil dibuat
2021-03-22 17:08:37
546 139/Pdt.G/2021/PA.Rh (4618)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
22/02/2021
09.03.2021
Dikabulkan
Verstek
22-03-2021
29 Hari (5)
14-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-22 17:13:48
Putusan berhasil dibuat
2021-03-23 17:21:19
547 151/Pdt.G/2021/PA.Rh (4637)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
02/03/2021
15.03.2021
Dikabulkan
Verstek
22-03-2021
21 Hari (5)
12-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-22 13:05:03
Putusan berhasil dibuat
2021-03-22 17:08:40
548 149/Pdt.G/2021/PA.Rh (4635)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
02/03/2021
15.03.2021
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
22-03-2021
21 Hari (5)
12-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-22 13:46:17
Putusan berhasil dibuat
2021-03-22 17:08:38
549 49/Pdt.G/2021/PA.Rh (4515)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
12/01/2021
19.01.2021
Dikabulkan
18-03-2021
59 Hari (3)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-18 11:52:56
Putusan berhasil dibuat
2021-03-18 16:52:18
550 38/Pdt.P/2021/PA.Rh (4644)
Dispensasi Kawin
Wida Uliyana, S.H
Dra. Waode Nurhaisa
08/03/2021
17.03.2021
Dikabulkan
17-03-2021
10 Hari (5)
01-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-17 11:49:13
Putusan berhasil dibuat
2021-03-17 20:54:56
551 158/Pdt.G/2021/PA.Rh (4647)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
08/03/2021
17.03.2021
Dikabulkan
Verstek
17-03-2021
10 Hari (5)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-17 11:55:49
Putusan berhasil dibuat
2021-03-17 20:54:55
552 128/Pdt.G/2021/PA.Rh (4605)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
16/02/2021
24.02.2021
Dikabulkan
17-03-2021
23 Hari (5)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-17 11:20:12
Putusan berhasil dibuat
2021-03-17 20:55:00
553 154/Pdt.G/2021/PA.Rh (4641)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
03/03/2021
10.03.2021
Dikabulkan
Verstek
17-03-2021
15 Hari (5)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-17 15:30:45
Putusan berhasil dibuat
2021-03-17 20:54:51
554 33/Pdt.P/2021/PA.Rh (4627)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24/02/2021
16.03.2021
Dicabut
16-03-2021
21 Hari (5)
16-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-16 11:20:47
Putusan berhasil dibuat
2021-03-16 15:31:46
555 147/Pdt.G/2021/PA.Rh (4632)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01/03/2021
09.03.2021
Dikabulkan
Verstek
16-03-2021
16 Hari (5)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-16 11:37:57
Putusan berhasil dibuat
2021-03-16 15:31:41
556 19/Pdt.G/2021/PA.Rh (4471)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
05/01/2021
12.01.2021
Dikabulkan
16-03-2021
61 Hari (2)
31-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-16 11:03:58
Putusan berhasil dibuat
2021-03-16 15:31:49
557 141/Pdt.G/2021/PA.Rh (4623)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24/02/2021
04.03.2021
Dikabulkan
16-03-2021
9 Hari (5)
29-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-16 14:45:21
Putusan berhasil dibuat
2021-03-16 15:31:38
558 156/Pdt.G/2021/PA.Rh (4643)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
08/03/2021
16.03.2021
Dicabut
16-03-2021
9 Hari (5)
16-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-16 15:23:45
Putusan berhasil dibuat
2021-03-16 15:31:36
559 31/Pdt.P/2021/PA.Rh (4620)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
22/02/2021
15.03.2021
Dikabulkan
15-03-2021
22 Hari (5)
30-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-15 15:04:05
Putusan berhasil dibuat
2021-03-15 19:26:13
560 35/Pdt.P/2021/PA.Rh (4630)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
25/02/2021
08.03.2021
Dicabut
15-03-2021
19 Hari (5)
15-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-15 13:41:16
Putusan berhasil dibuat
2021-03-15 19:26:22
561 34/Pdt.P/2021/PA.Rh (4628)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
24/02/2021
15.03.2021
Dikabulkan
15-03-2021
20 Hari (5)
30-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-15 14:25:39
Putusan berhasil dibuat
2021-03-15 19:26:15
562 37/Pdt.P/2021/PA.Rh (4638)
Perwalian
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
03/03/2021
15.03.2021
Dikabulkan
15-03-2021
13 Hari (5)
30-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-15 13:54:31
Putusan berhasil dibuat
2021-03-15 19:26:17
563 34/Pdt.G/2021/PA.Rh (4488)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
11/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
15-03-2021
64 Hari (2)
30-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-15 12:48:01
Putusan berhasil dibuat
2021-03-15 19:26:26
564 137/Pdt.G/2021/PA.Rh (4616)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
22/02/2021
01.03.2021
Dikabulkan
Verstek
15-03-2021
22 Hari (5)
05-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-15 13:45:54
Putusan berhasil dibuat
2021-03-15 19:26:20
565 152/Pdt.G/2021/PA.Rh (4639)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
03/03/2021
10.03.2021
Dikabulkan
Verstek
10-03-2021
8 Hari (5)
01-04-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-10 15:59:52
Putusan berhasil dibuat
2021-03-10 17:41:03
566 32/Pdt.P/2021/PA.Rh (4621)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
22/02/2021
10.03.2021
Dikabulkan
10-03-2021
17 Hari (5)
25-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-10 13:13:59
Putusan berhasil dibuat
2021-03-10 17:41:07
567 138/Pdt.G/2021/PA.Rh (4617)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
22/02/2021
03.03.2021
Dikabulkan
Verstek
10-03-2021
17 Hari (5)
29-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-10 14:12:28
Putusan berhasil dibuat
2021-03-10 17:41:05
568 121/Pdt.G/2021/PA.Rh (4598)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
10/02/2021
17.02.2021
Tidak Dapat Diterima
10-03-2021
29 Hari (5)
30-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-10 16:38:50
Putusan berhasil dibuat
2021-03-10 17:41:02
569 36/Pdt.P/2021/PA.Rh (4633)
Perwalian
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01/03/2021
09.03.2021
Dikabulkan
09-03-2021
9 Hari (5)
24-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-09 14:54:19
Putusan berhasil dibuat
2021-03-09 16:13:09
570 28/Pdt.P/2021/PA.Rh (4611)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
19/02/2021
09.03.2021
Dikabulkan
09-03-2021
19 Hari (5)
24-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-09 12:30:08
Putusan berhasil dibuat
2021-03-09 16:13:12
571 106/Pdt.G/2021/PA.Rh (4580)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
02/02/2021
15.02.2021
Ditolak
08-03-2021
28 Hari (5)
23-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-08 13:28:08
Putusan berhasil dibuat
2021-03-08 19:00:15
572 30/Pdt.P/2021/PA.Rh (4619)
Wali Adhol
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
22/02/2021
01.03.2021
Digugurkan
08-03-2021
15 Hari (5)
08-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-08 15:25:32
Putusan berhasil dibuat
2021-03-08 19:00:07
573 113/Pdt.G/2021/PA.Rh (4588)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
08/02/2021
15.02.2021
Dikabulkan
08-03-2021
29 Hari (5)
22-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-08 15:42:04
Putusan berhasil dibuat
2021-03-08 19:00:03
574 131/Pdt.G/2021/PA.Rh (4608)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
17/02/2021
01.03.2021
Dikabulkan
Verstek
08-03-2021
20 Hari (5)
25-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-08 15:33:02
Putusan berhasil dibuat
2021-03-08 19:00:05
575 135/Pdt.G/2021/PA.Rh (4613)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
22/02/2021
01.03.2021
Dicabut
Verstek
08-03-2021
15 Hari (5)
08-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-08 13:11:03
Putusan berhasil dibuat
2021-03-08 19:00:16
576 120/Pdt.G/2021/PA.Rh (4596)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
09/02/2021
18.02.2021
Dikabulkan
08-03-2021
15 Hari (5)
22-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-08 16:20:58
Putusan berhasil dibuat
2021-03-08 18:59:59
577 134/Pdt.G/2021/PA.Rh (4612)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
22/02/2021
01.03.2021
Dikabulkan
Verstek
08-03-2021
15 Hari (5)
26-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-08 13:30:21
Putusan berhasil dibuat
2021-03-08 19:00:13
578 136/Pdt.G/2021/PA.Rh (4615)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
22/02/2021
01.03.2021
Dikabulkan
Verstek
08-03-2021
15 Hari (5)
29-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-08 15:23:12
Putusan berhasil dibuat
2021-03-08 19:00:08
579 143/Pdt.G/2021/PA.Rh (4625)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
24/02/2021
08.03.2021
Tidak Dapat Diterima
08-03-2021
13 Hari (5)
23-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-08 13:46:47
Putusan berhasil dibuat
2021-03-08 19:00:11
580 133/Pdt.G/2021/PA.Rh (4610)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
17/02/2021
04.03.2021
Dicabut
Verstek
04-03-2021
16 Hari (5)
04-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-04 15:15:53
Putusan berhasil dibuat
2021-03-04 17:01:44
581 142/Pdt.G/2021/PA.Rh (4624)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
24/02/2021
04.03.2021
Dikabulkan
Verstek
04-03-2021
9 Hari (5)
23-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-04 17:21:03
Putusan berhasil dibuat
2021-03-06 05:29:42
582 132/Pdt.G/2021/PA.Rh (4609)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
17/02/2021
24.02.2021
Dikabulkan
Verstek
03-03-2021
15 Hari (5)
22-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-03 12:19:06
Putusan berhasil dibuat
2021-03-03 17:14:26
583 114/Pdt.G/2021/PA.Rh (4590)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
08/02/2021
22.02.2021
Dikabulkan
Verstek
03-03-2021
24 Hari (5)
23-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-03 11:56:27
Putusan berhasil dibuat
2021-03-03 17:15:24
584 123/Pdt.G/2021/PA.Rh (4600)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
15/02/2021
23.02.2021
Tidak Dapat Diterima
02-03-2021
9 Hari (5)
17-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-02 15:06:04
Putusan berhasil dibuat
2021-03-02 23:38:22
585 29/Pdt.P/2021/PA.Rh (4614)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
22/02/2021
01.03.2021
Dicabut
01-03-2021
8 Hari (5)
01-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-01 13:46:53
Putusan berhasil dibuat
2021-03-02 00:59:21
586 122/Pdt.G/2021/PA.Rh (4599)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
10/02/2021
22.02.2021
Digugurkan
01-03-2021
20 Hari (5)
01-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-01 12:40:56
Putusan berhasil dibuat
2021-03-02 00:53:16
587 119/Pdt.G/2021/PA.Rh (4595)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
09/02/2021
22.02.2021
Dikabulkan
Verstek
01-03-2021
21 Hari (5)
18-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-01 12:46:02
Putusan berhasil dibuat
2021-03-02 00:54:26
588 11/Pdt.G/2021/PA.Rh (4461)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
04/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
01-03-2021
50 Hari (3)
16-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-01 14:58:51
Putusan berhasil dibuat
2021-03-02 01:00:46
589 140/Pdt.G/2021/PA.Rh (4622)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
22/02/2021
01.03.2021
Dikabulkan
Verstek
01-03-2021
8 Hari (5)
22-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-01 12:14:34
Putusan berhasil dibuat
2021-03-02 00:51:58
590 126/Pdt.G/2021/PA.Rh (4603)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
15/02/2021
22.02.2021
Dikabulkan
Verstek
01-03-2021
15 Hari (5)
16-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-03-01 13:26:08
Putusan berhasil dibuat
2021-03-02 00:55:41
591 26/Pdt.P/2021/PA.Rh (4589)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
08/02/2021
24.02.2021
Dikabulkan
26-02-2021
19 Hari (5)
15-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-26 10:00:40
Putusan berhasil dibuat
2021-02-26 23:38:17
592 105/Pdt.G/2021/PA.Rh (4578)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
01/02/2021
15.02.2021
Dikabulkan
Verstek
24-02-2021
24 Hari (5)
15-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-24 12:45:37
Putusan berhasil dibuat
2021-02-24 22:15:38
593 27/Pdt.P/2021/PA.Rh (4597)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
09/02/2021
24.02.2021
Ditolak
24-02-2021
16 Hari (5)
11-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-24 15:46:53
Putusan berhasil dibuat
2021-02-24 22:15:32
594 43/Pdt.G/2021/PA.Rh (4509)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
12/01/2021
02.02.2021
Dikabulkan
23-02-2021
36 Hari (3)
10-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-23 13:11:54
Putusan berhasil dibuat
2021-02-23 17:44:43
595 124/Pdt.G/2021/PA.Rh (4601)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
15/02/2021
23.02.2021
Dikabulkan
Verstek
23-02-2021
9 Hari (5)
15-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-23 10:56:22
Putusan berhasil dibuat
2021-02-23 17:45:16
596 125/Pdt.G/2021/PA.Rh (4602)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
15/02/2021
23.02.2021
Dikabulkan
Verstek
23-02-2021
9 Hari (5)
11-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-23 11:23:03
Putusan berhasil dibuat
2021-02-23 17:45:04
597 23/Pdt.P/2021/PA.Rh (4564)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
01/02/2021
22.02.2021
Dikabulkan
22-02-2021
22 Hari (5)
10-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-22 10:36:44
Putusan berhasil dibuat
2021-02-22 21:52:43
598 108/Pdt.G/2021/PA.Rh (4582)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
02/02/2021
15.02.2021
Dikabulkan
Verstek
22-02-2021
21 Hari (5)
12-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-22 12:54:28
Putusan berhasil dibuat
2021-02-22 21:52:32
599 40/Pdt.G/2021/PA.Rh (4505)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
11/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
Verstek
22-02-2021
43 Hari (3)
11-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-22 14:10:10
Putusan berhasil dibuat
2021-02-22 22:01:53
600 110/Pdt.G/2021/PA.Rh (4584)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
03/02/2021
15.02.2021
Dikabulkan
Verstek
22-02-2021
20 Hari (5)
12-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-22 13:41:23
Putusan berhasil dibuat
2021-02-22 21:51:02
601 116/Pdt.G/2021/PA.Rh (4592)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
09/02/2021
22.02.2021
Tidak Dapat Diterima
22-02-2021
14 Hari (5)
09-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-22 11:32:57
Putusan berhasil dibuat
2021-02-22 21:52:40
602 100/Pdt.G/2021/PA.Rh (4573)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
01/02/2021
08.02.2021
Digugurkan
22-02-2021
22 Hari (5)
22-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-22 15:14:44
Putusan berhasil dibuat
2021-02-22 21:50:42
603 93/Pdt.G/2021/PA.Rh (4566)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
01/02/2021
08.02.2021
Dikabulkan
Verstek
22-02-2021
22 Hari (5)
11-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-22 13:26:49
Putusan berhasil dibuat
2021-02-22 22:00:32
604 117/Pdt.G/2021/PA.Rh (4593)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
09/02/2021
22.02.2021
Dikabulkan
Verstek
22-02-2021
14 Hari (5)
11-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-22 13:11:18
Putusan berhasil dibuat
2021-02-22 21:59:33
605 24/Pdt.P/2021/PA.Rh (4579)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
01/02/2021
18.02.2021
Dikabulkan
18-02-2021
18 Hari (5)
05-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-18 16:43:18
Putusan berhasil dibuat
2021-02-18 17:38:28
606 46/Pdt.G/2021/PA.Rh (4512)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
12/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
18-02-2021
38 Hari (3)
18-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-18 16:29:48
Putusan berhasil dibuat
2021-02-18 17:38:30
607 83/Pdt.G/2021/PA.Rh (4554)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
25/01/2021
08.02.2021
Dikabulkan
Verstek
18-02-2021
25 Hari (5)
09-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-18 16:44:30
Putusan berhasil dibuat
2021-02-18 17:38:26
608 98/Pdt.G/2021/PA.Rh (4571)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
01/02/2021
10.02.2021
Dikabulkan
Verstek
17-02-2021
17 Hari (5)
08-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-17 12:04:59
Putusan berhasil dibuat
2021-02-17 22:13:28
609 18/Pdt.G/2021/PA.Rh (4470)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
05/01/2021
13.01.2021
Dikabulkan
17-02-2021
44 Hari (3)
09-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-17 11:08:25
Putusan berhasil dibuat
2021-02-17 22:12:01
610 104/Pdt.G/2021/PA.Rh (4577)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
01/02/2021
10.02.2021
Dikabulkan
Verstek
17-02-2021
17 Hari (5)
05-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-17 12:55:50
Putusan berhasil dibuat
2021-02-17 17:08:25
611 97/Pdt.G/2021/PA.Rh (4570)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
01/02/2021
10.02.2021
Dikabulkan
Verstek
17-02-2021
17 Hari (5)
08-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-17 12:57:44
Putusan berhasil dibuat
2021-02-17 17:06:26
612 66/Pdt.G/2021/PA.Rh (4535)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
19/01/2021
03.02.2021
Dikabulkan
Verstek
17-02-2021
30 Hari (5)
08-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-17 12:21:23
Putusan berhasil dibuat
2021-02-17 22:14:44
613 109/Pdt.G/2021/PA.Rh (4583)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
02/02/2021
10.02.2021
Dikabulkan
Verstek
17-02-2021
16 Hari (5)
08-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-17 12:30:53
Putusan berhasil dibuat
2021-02-17 22:16:53
614 92/Pdt.G/2021/PA.Rh (4565)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
01/02/2021
16.02.2021
Dikabulkan
Verstek
16-02-2021
16 Hari (5)
05-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-16 20:48:33
Putusan berhasil dibuat
2021-02-17 22:10:10
615 74/Pdt.G/2021/PA.Rh (4543)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/01/2021
02.02.2021
Dikabulkan
Verstek
16-02-2021
28 Hari (5)
04-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-16 14:42:46
Putusan berhasil dibuat
2021-02-16 19:17:18
616 72/Pdt.G/2021/PA.Rh (4541)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
20/01/2021
02.02.2021
Dikabulkan
Verstek
16-02-2021
28 Hari (5)
05-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-16 15:47:19
Putusan berhasil dibuat
2021-02-16 19:17:15
617 86/Pdt.G/2021/PA.Rh (4558)
Hibah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
25/01/2021
02.02.2021
Dicabut
16-02-2021
23 Hari (5)
16-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-16 19:31:21
Putusan berhasil dibuat
2021-02-17 17:07:34
618 61/Pdt.G/2021/PA.Rh (4530)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
18/01/2021
26.01.2021
Dikabulkan
16-02-2021
23 Hari (5)
03-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-16 16:43:21
Putusan berhasil dibuat
2021-02-16 19:17:06
619 89/Pdt.G/2021/PA.Rh (4561)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
26/01/2021
08.02.2021
Dikabulkan
Verstek
15-02-2021
21 Hari (5)
03-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 12:05:33
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 19:53:25
620 68/Pdt.G/2021/PA.Rh (4537)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
19/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
Verstek
15-02-2021
28 Hari (5)
03-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 14:15:41
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 19:52:33
621 87/Pdt.G/2021/PA.Rh (4559)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
26/01/2021
08.02.2021
Dikabulkan
Verstek
15-02-2021
21 Hari (5)
08-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 12:30:54
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 19:52:59
622 70/Pdt.G/2021/PA.Rh (4539)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
19/01/2021
01.02.2021
Tidak Dapat Diterima
15-02-2021
28 Hari (5)
02-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 15:12:51
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 19:52:25
623 21/Pdt.P/2021/PA.Rh (4551)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
25/01/2021
15.02.2021
Dikabulkan
15-02-2021
22 Hari (5)
02-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 14:15:15
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 19:52:38
624 25/Pdt.P/2021/PA.Rh (4586)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
04/02/2021
15.02.2021
Dicabut
15-02-2021
12 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 12:07:06
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 19:53:01
625 99/Pdt.G/2021/PA.Rh (4572)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
01/02/2021
08.02.2021
Dikabulkan
Verstek
15-02-2021
15 Hari (5)
03-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 14:44:26
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 19:52:28
626 101/Pdt.G/2021/PA.Rh (4574)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
01/02/2021
08.02.2021
Dikabulkan
Verstek
15-02-2021
15 Hari (5)
08-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 15:02:49
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 19:52:27
627 62/Pdt.G/2021/PA.Rh (4531)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
18/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
Verstek
15-02-2021
29 Hari (5)
05-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 12:55:19
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 19:52:56
628 95/Pdt.G/2021/PA.Rh (4568)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
01/02/2021
08.02.2021
Dikabulkan
Verstek
15-02-2021
15 Hari (5)
05-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 15:23:20
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 19:52:16
629 112/Pdt.G/2021/PA.Rh (4587)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
04/02/2021
15.02.2021
Tidak Dapat Diterima
15-02-2021
12 Hari (5)
02-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 16:09:27
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 19:52:11
630 69/Pdt.G/2021/PA.Rh (4538)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
19/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
Verstek
15-02-2021
28 Hari (5)
04-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 13:04:55
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 19:52:50
631 90/Pdt.G/2021/PA.Rh (4562)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
01/02/2021
08.02.2021
Dikabulkan
Verstek
15-02-2021
15 Hari (5)
05-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 15:26:19
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 19:52:14
632 56/Pdt.G/2021/PA.Rh (4525)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
14/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
15-02-2021
26 Hari (5)
15-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 13:59:30
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 19:52:43
633 79/Pdt.G/2021/PA.Rh (4549)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
25/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
15-02-2021
22 Hari (5)
02-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-15 16:11:15
Putusan berhasil dibuat
2021-02-15 19:52:10
634 77/Pdt.G/2021/PA.Rh (4546)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
21/01/2021
03.02.2021
Dikabulkan
Verstek
10-02-2021
21 Hari (5)
02-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-10 12:02:10
Putusan berhasil dibuat
2021-02-10 14:01:58
635 71/Pdt.G/2021/PA.Rh (4540)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
20/01/2021
03.02.2021
Dikabulkan
Verstek
10-02-2021
22 Hari (5)
26-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-10 12:51:44
Putusan berhasil dibuat
2021-02-10 14:01:46
636 103/Pdt.G/2021/PA.Rh (4576)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
01/02/2021
10.02.2021
Dikabulkan
Verstek
10-02-2021
10 Hari (5)
01-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-10 11:59:17
Putusan berhasil dibuat
2021-02-10 14:02:02
637 60/Pdt.G/2021/PA.Rh (4529)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
18/01/2021
03.02.2021
Dikabulkan
Verstek
10-02-2021
24 Hari (5)
26-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-10 12:50:31
Putusan berhasil dibuat
2021-02-10 14:01:48
638 51/Pdt.G/2021/PA.Rh (4517)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
12/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
10-02-2021
30 Hari (5)
25-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-10 12:04:30
Putusan berhasil dibuat
2021-02-10 14:01:53
639 91/Pdt.G/2021/PA.Rh (4563)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
01/02/2021
10.02.2021
Dicabut
10-02-2021
10 Hari (5)
10-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-10 13:24:07
Putusan berhasil dibuat
2021-02-10 14:01:40
640 25/Pdt.G/2021/PA.Rh (4479)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
07/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
09-02-2021
34 Hari (3)
25-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-09 09:46:25
Putusan berhasil dibuat
2021-02-09 15:38:38
641 22/Pdt.P/2021/PA.Rh (4556)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
25/01/2021
09.02.2021
Dikabulkan
09-02-2021
16 Hari (5)
24-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-09 09:36:51
Putusan berhasil dibuat
2021-02-09 15:38:40
642 102/Pdt.G/2021/PA.Rh (4575)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
01/02/2021
08.02.2021
Dikabulkan
Verstek
08-02-2021
8 Hari (5)
26-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-08 15:42:39
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 17:07:23
643 20/Pdt.P/2021/PA.Rh (4547)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
21/01/2021
08.02.2021
Dikabulkan
08-02-2021
19 Hari (5)
23-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-08 15:07:43
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 17:07:37
644 88/Pdt.G/2021/PA.Rh (4560)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
26/01/2021
08.02.2021
Dikabulkan
Verstek
08-02-2021
14 Hari (5)
25-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-08 12:31:39
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 17:07:46
645 73/Pdt.G/2021/PA.Rh (4542)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
20/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
Verstek
08-02-2021
20 Hari (5)
25-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-08 15:09:56
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 17:07:33
646 94/Pdt.G/2021/PA.Rh (4567)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
01/02/2021
08.02.2021
Dikabulkan
Verstek
08-02-2021
8 Hari (5)
25-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-08 12:37:52
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 17:07:42
647 82/Pdt.G/2021/PA.Rh (4553)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
25/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
Verstek
08-02-2021
15 Hari (5)
25-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-08 15:24:30
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 17:07:29
648 96/Pdt.G/2021/PA.Rh (4569)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
01/02/2021
08.02.2021
Tidak Dapat Diterima
08-02-2021
8 Hari (5)
23-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-08 17:23:39
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 19:00:05
649 41/Pdt.G/2021/PA.Rh (4506)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
12/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
08-02-2021
28 Hari (5)
25-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-08 17:16:59
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 19:00:09
650 76/Pdt.G/2021/PA.Rh (4545)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
21/01/2021
01.02.2021
Dicabut
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
08-02-2021
19 Hari (5)
08-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-08 16:00:38
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 19:07:08
651 20/Pdt.G/2021/PA.Rh (4473)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
06/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
08-02-2021
27 Hari (5)
23-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-08 12:21:33
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 17:07:48
652 75/Pdt.G/2021/PA.Rh (4544)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
21/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
Verstek
08-02-2021
19 Hari (5)
24-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-08 17:17:55
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 19:00:07
653 16/Pdt.G/2021/PA.Rh (4468)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
05/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
08-02-2021
35 Hari (3)
25-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-08 15:34:08
Putusan berhasil dibuat
2021-02-08 17:07:26
654 85/Pdt.G/2021/PA.Rh (4557)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
25/01/2021
03.02.2021
Dicabut
03-02-2021
10 Hari (5)
03-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-03 11:32:54
Putusan berhasil dibuat
2021-02-03 17:04:09
655 30/Pdt.G/2021/PA.Rh (4484)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
07/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
03-02-2021
28 Hari (5)
19-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-03 15:50:35
Putusan berhasil dibuat
2021-02-03 17:03:59
656 48/Pdt.G/2021/PA.Rh (4514)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
12/01/2021
20.01.2021
Dikabulkan
Verstek
03-02-2021
23 Hari (5)
22-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-03 11:37:50
Putusan berhasil dibuat
2021-02-03 17:04:03
657 31/Pdt.G/2021/PA.Rh (4485)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
07/01/2021
02.02.2021
Dikabulkan
Verstek
02-02-2021
27 Hari (5)
03-03-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-02 16:52:24
Putusan berhasil dibuat
2021-02-02 18:36:44
658 13/Pdt.G/2021/PA.Rh (4465)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
05/01/2021
12.01.2021
Dikabulkan
02-02-2021
20 Hari (5)
17-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-02 18:01:25
Putusan berhasil dibuat
2021-02-02 18:36:43
659 19/Pdt.P/2021/PA.Rh (4524)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
14/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
01-02-2021
19 Hari (5)
16-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 15:19:07
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:31:47
660 80/Pdt.G/2021/PA.Rh (4550)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
25/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
8 Hari (5)
18-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 15:59:29
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:31:28
661 17/Pdt.P/2021/PA.Rh (4507)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
12/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
01-02-2021
21 Hari (5)
16-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 15:25:18
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:31:40
662 33/Pdt.G/2021/PA.Rh (4487)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
11/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
22 Hari (5)
22-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 12:37:25
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:32:04
663 65/Pdt.G/2021/PA.Rh (4534)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
19/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
14 Hari (5)
22-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 14:45:43
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:32:02
664 57/Pdt.G/2021/PA.Rh (4526)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
14/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
19 Hari (5)
19-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 15:27:39
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:31:39
665 28/Pdt.G/2021/PA.Rh (4482)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
07/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
26 Hari (5)
17-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 15:16:26
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:31:51
666 58/Pdt.G/2021/PA.Rh (4527)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
14/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
19 Hari (5)
22-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 15:05:32
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:31:57
667 4/Pdt.P/2021/PA.Rh (4472)
Perwalian
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
06/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
01-02-2021
27 Hari (5)
16-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 14:49:18
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:32:00
668 45/Pdt.G/2021/PA.Rh (4511)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
12/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
21 Hari (5)
22-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 15:24:09
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:31:42
669 63/Pdt.G/2021/PA.Rh (4532)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
18/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
15 Hari (5)
18-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 15:06:52
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:31:56
670 47/Pdt.G/2021/PA.Rh (4513)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
12/01/2021
18.01.2021
Dicabut
Abdul Salam, S.HI
01-02-2021
21 Hari (5)
01-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 15:45:54
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:31:29
671 59/Pdt.G/2021/PA.Rh (4528)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
18/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
15 Hari (5)
22-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 15:12:16
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:31:54
672 29/Pdt.G/2021/PA.Rh (4483)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
07/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
26 Hari (5)
19-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 16:11:17
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:31:26
673 64/Pdt.G/2021/PA.Rh (4533)
Cerai Talak
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
19/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
14 Hari (5)
19-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 15:15:42
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:31:53
674 78/Pdt.G/2021/PA.Rh (4548)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
21/01/2021
01.02.2021
Dikabulkan
Verstek
01-02-2021
12 Hari (5)
18-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-02-01 15:30:32
Putusan berhasil dibuat
2021-02-01 17:31:31
675 13/Pdt.P/2021/PA.Rh (4501)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
11/01/2021
29.01.2021
Dikabulkan
29-01-2021
19 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-29 10:36:59
Putusan berhasil dibuat
2021-01-29 16:43:48
676 14/Pdt.P/2021/PA.Rh (4502)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
11/01/2021
29.01.2021
Dikabulkan
29-01-2021
19 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-29 12:05:12
Putusan berhasil dibuat
2021-01-29 16:43:03
677 18/Pdt.P/2021/PA.Rh (4521)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
13/01/2021
29.01.2021
Dikabulkan
29-01-2021
17 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-29 10:56:02
Putusan berhasil dibuat
2021-01-29 16:43:34
678 15/Pdt.P/2021/PA.Rh (4503)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
11/01/2021
29.01.2021
Dikabulkan
29-01-2021
19 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-29 10:43:58
Putusan berhasil dibuat
2021-01-29 16:43:45
679 16/Pdt.P/2021/PA.Rh (4504)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
11/01/2021
29.01.2021
Dikabulkan
29-01-2021
19 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-29 10:50:03
Putusan berhasil dibuat
2021-01-29 16:43:42
680 9/Pdt.P/2021/PA.Rh (4497)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
11/01/2021
29.01.2021
Dikabulkan
29-01-2021
19 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-29 12:00:11
Putusan berhasil dibuat
2021-01-29 16:43:29
681 10/Pdt.P/2021/PA.Rh (4498)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
11/01/2021
29.01.2021
Dikabulkan
29-01-2021
19 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-29 12:01:33
Putusan berhasil dibuat
2021-01-29 16:43:17
682 11/Pdt.P/2021/PA.Rh (4499)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
11/01/2021
29.01.2021
Dikabulkan
29-01-2021
19 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-29 12:02:42
Putusan berhasil dibuat
2021-01-29 16:43:06
683 12/Pdt.P/2021/PA.Rh (4500)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
11/01/2021
29.01.2021
Dikabulkan
29-01-2021
19 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-29 12:03:48
Putusan berhasil dibuat
2021-01-29 16:43:05
684 42/Pdt.G/2021/PA.Rh (4508)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
12/01/2021
20.01.2021
Dikabulkan
Verstek
27-01-2021
16 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-27 12:07:23
Putusan berhasil dibuat
2021-01-27 17:56:39
685 8/Pdt.P/2021/PA.Rh (4496)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
11/01/2021
27.01.2021
Dikabulkan
27-01-2021
17 Hari (5)
11-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-27 11:26:30
Putusan berhasil dibuat
2021-01-27 17:56:43
686 37/Pdt.G/2021/PA.Rh (4491)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
11/01/2021
20.01.2021
Dikabulkan
Verstek
27-01-2021
17 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-27 11:46:13
Putusan berhasil dibuat
2021-01-27 17:56:41
687 55/Pdt.G/2021/PA.Rh (4523)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
14/01/2021
27.01.2021
Tidak Dapat Diterima
27-01-2021
14 Hari (5)
11-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-27 12:20:43
Putusan berhasil dibuat
2021-01-27 17:56:34
688 1/Pdt.P/2021/PA.Rh (4450)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04/01/2021
26.01.2021
Dikabulkan
26-01-2021
23 Hari (5)
10-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-26 14:34:26
Putusan berhasil dibuat
2021-01-26 17:25:14
689 7/Pdt.G/2021/PA.Rh (4457)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04/01/2021
12.01.2021
Dikabulkan
26-01-2021
23 Hari (5)
09-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-26 14:47:01
Putusan berhasil dibuat
2021-01-26 17:25:08
690 36/Pdt.G/2021/PA.Rh (4490)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
11/01/2021
19.01.2021
Dikabulkan
Verstek
26-01-2021
16 Hari (5)
11-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-26 14:10:15
Putusan berhasil dibuat
2021-01-26 17:25:17
691 54/Pdt.G/2021/PA.Rh (4522)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
14/01/2021
26.01.2021
Tidak Dapat Diterima
26-01-2021
13 Hari (5)
10-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-26 12:50:59
Putusan berhasil dibuat
2021-01-26 17:25:20
692 67/Pdt.G/2021/PA.Rh (4536)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
19/01/2021
26.01.2021
Dicabut
26-01-2021
8 Hari (5)
26-01-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-26 13:50:12
Putusan berhasil dibuat
2021-01-26 17:25:18
693 2/Pdt.P/2021/PA.Rh (4462)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
04/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
25-01-2021
22 Hari (5)
09-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-25 12:29:05
Putusan berhasil dibuat
2021-01-25 17:11:47
694 17/Pdt.G/2021/PA.Rh (4469)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
05/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
25-01-2021
21 Hari (5)
11-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-25 14:16:51
Putusan berhasil dibuat
2021-01-25 17:11:38
695 27/Pdt.G/2021/PA.Rh (4481)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
07/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
25-01-2021
19 Hari (5)
16-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-25 15:07:19
Putusan berhasil dibuat
2021-01-25 17:11:34
696 44/Pdt.G/2021/PA.Rh (4510)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
12/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
25-01-2021
14 Hari (5)
11-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-25 12:15:00
Putusan berhasil dibuat
2021-01-25 17:11:59
697 53/Pdt.G/2021/PA.Rh (4520)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
13/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
25-01-2021
13 Hari (5)
11-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-25 13:29:06
Putusan berhasil dibuat
2021-01-25 17:11:42
698 22/Pdt.G/2021/PA.Rh (4476)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
06/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
25-01-2021
20 Hari (5)
12-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-25 15:16:08
Putusan berhasil dibuat
2021-01-25 17:11:32
699 38/Pdt.G/2021/PA.Rh (4492)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
11/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
25-01-2021
15 Hari (5)
15-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-25 14:40:31
Putusan berhasil dibuat
2021-01-25 17:11:35
700 52/Pdt.G/2021/PA.Rh (4519)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
13/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
Verstek
25-01-2021
13 Hari (5)
11-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-25 14:17:24
Putusan berhasil dibuat
2021-01-25 17:11:37
701 26/Pdt.G/2021/PA.Rh (4480)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
07/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
25-01-2021
19 Hari (5)
17-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-25 12:39:21
Putusan berhasil dibuat
2021-01-25 17:11:46
702 5/Pdt.P/2021/PA.Rh (4474)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
06/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
25-01-2021
20 Hari (5)
09-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-25 12:48:41
Putusan berhasil dibuat
2021-01-25 17:11:43
703 3/Pdt.P/2021/PA.Rh (4463)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
04/01/2021
25.01.2021
Dikabulkan
25-01-2021
22 Hari (5)
09-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-25 12:22:34
Putusan berhasil dibuat
2021-01-25 17:11:49
704 21/Pdt.G/2021/PA.Rh (4475)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
06/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
25-01-2021
20 Hari (5)
11-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-25 14:10:00
Putusan berhasil dibuat
2021-01-25 17:11:40
705 7/Pdt.P/2021/PA.Rh (4495)
Dispensasi Kawin
Badirin, S.Sy, S.Hum
La Sahari, SH
11/01/2021
20.01.2021
Dicabut
20-01-2021
10 Hari (5)
20-01-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-20 10:50:46
Putusan berhasil dibuat
2021-01-20 21:21:23
706 24/Pdt.G/2021/PA.Rh (4478)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
06/01/2021
13.01.2021
Dikabulkan
Verstek
20-01-2021
15 Hari (5)
05-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-20 11:41:43
Putusan berhasil dibuat
2021-01-20 21:21:19
707 12/Pdt.G/2021/PA.Rh (4464)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
05/01/2021
13.01.2021
Dikabulkan
Verstek
20-01-2021
16 Hari (5)
05-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-20 10:34:51
Putusan berhasil dibuat
2021-01-20 21:21:27
708 6/Pdt.G/2021/PA.Rh (4456)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Gunawan Bangu, S.HI
04/01/2021
13.01.2021
Dikabulkan
Verstek
20-01-2021
17 Hari (5)
05-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-20 11:27:52
Putusan berhasil dibuat
2021-01-20 21:21:21
709 6/Pdt.P/2021/PA.Rh (4494)
Dispensasi Kawin
Badirin, S.Sy, S.Hum
La Sahari, SH
11/01/2021
20.01.2021
Dicabut
20-01-2021
10 Hari (5)
20-01-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-20 10:41:46
Putusan berhasil dibuat
2021-01-20 21:23:18
710 1/Pdt.G/2021/PA.Rh (4451)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
04/01/2021
12.01.2021
Dikabulkan
Verstek
19-01-2021
16 Hari (5)
04-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-19 13:23:39
Putusan berhasil dibuat
2021-01-19 16:58:00
711 2/Pdt.G/2021/PA.Rh (4452)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
04/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
18-01-2021
15 Hari (5)
04-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-18 13:51:34
Putusan berhasil dibuat
2021-01-18 18:14:22
712 14/Pdt.G/2021/PA.Rh (4466)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
18-01-2021
14 Hari (5)
03-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-18 14:41:03
Putusan berhasil dibuat
2021-01-18 18:14:14
713 3/Pdt.G/2021/PA.Rh (4453)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
04/01/2021
11.01.2021
Dicabut
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
18-01-2021
15 Hari (5)
18-01-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-18 15:06:31
Putusan berhasil dibuat
2021-01-18 18:14:10
714 15/Pdt.G/2021/PA.Rh (4467)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
05/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
18-01-2021
14 Hari (5)
03-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-18 15:12:59
Putusan berhasil dibuat
2021-01-18 18:14:07
715 35/Pdt.G/2021/PA.Rh (4489)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
11/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
18-01-2021
8 Hari (5)
04-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-18 13:08:02
Putusan berhasil dibuat
2021-01-18 18:14:25
716 4/Pdt.G/2021/PA.Rh (4454)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
04/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
18-01-2021
15 Hari (5)
03-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-18 11:09:22
Putusan berhasil dibuat
2021-01-18 18:14:34
717 32/Pdt.G/2021/PA.Rh (4486)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
07/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
18-01-2021
12 Hari (5)
04-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-18 14:52:39
Putusan berhasil dibuat
2021-01-18 18:14:12
718 10/Pdt.G/2021/PA.Rh (4460)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
04/01/2021
11.01.2021
Dikabulkan
Verstek
18-01-2021
15 Hari (5)
09-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-18 11:49:12
Putusan berhasil dibuat
2021-01-18 18:14:32
719 39/Pdt.G/2021/PA.Rh (4493)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
11/01/2021
18.01.2021
Dicabut
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
18-01-2021
8 Hari (5)
18-01-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-18 16:03:07
Putusan berhasil dibuat
2021-01-18 18:14:05
720 50/Pdt.G/2021/PA.Rh (4516)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
12/01/2021
18.01.2021
Dikabulkan
Verstek
18-01-2021
7 Hari (5)
04-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-18 15:11:10
Putusan berhasil dibuat
2021-01-18 18:14:09
721 9/Pdt.G/2021/PA.Rh (4459)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
04/01/2021
11.01.2021
Dikabulkan
Verstek
18-01-2021
15 Hari (5)
04-02-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-18 12:21:18
Putusan berhasil dibuat
2021-01-18 18:14:30
722 23/Pdt.G/2021/PA.Rh (4477)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
06/01/2021
18.01.2021
Dicabut
18-01-2021
13 Hari (5)
18-01-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-18 13:08:37
Putusan berhasil dibuat
2021-01-18 18:14:23
723 5/Pdt.G/2021/PA.Rh (4455)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
04/01/2021
11.01.2021
Dikabulkan
Verstek
11-01-2021
8 Hari (5)
27-01-2021 Ada | Ada

Link Dirput

2021-01-11 10:58:12
Putusan berhasil dibuat
2021-01-11 11:03:04
DATA PERKARA PUTUS, BELUM BHT
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Jurusita Tanggal Putus
Tanggal Minutasi
Jenis Putus Upaya Hukum
1 531/Pdt.G/2021/PA.Rh (5193)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin 01-12-2021
01-12-2021
Dikabulkan
2 529/Pdt.G/2021/PA.Rh (5191)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
Syukri 30-11-2021
30-11-2021
Dikabulkan
Verstek
3 526/Pdt.G/2021/PA.Rh (5188)
Cerai Gugat
Badirin, S.Sy, S.Hum
Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin 01-12-2021
01-12-2021
Dikabulkan
Verstek
4 521/Pdt.G/2021/PA.Rh (5183)
Cerai Talak
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
La Ode Muhammad Ahya Syawal 01-12-2021
01-12-2021
Dikabulkan
Verstek
5 520/Pdt.G/2021/PA.Rh (5182)
Cerai Gugat
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
Syukri 24-11-2021
24-11-2021
Dikabulkan
Verstek
6 519/Pdt.G/2021/PA.Rh (5181)
Cerai Talak
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
Syukri 01-12-2021
01-12-2021
Dikabulkan
Verstek
7 517/Pdt.G/2021/PA.Rh (5179)
Cerai Gugat
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
Syukri 01-12-2021
01-12-2021
Dikabulkan
Verstek
8 516/Pdt.G/2021/PA.Rh (5178)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
Amiruddin 29-11-2021
29-11-2021
Dikabulkan
Verstek
9 513/Pdt.G/2021/PA.Rh (5175)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
Amiruddin 22-11-2021
22-11-2021
Dikabulkan
Verstek
10 511/Pdt.G/2021/PA.Rh (5173)
Cerai Talak
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
Syukri 29-11-2021
29-11-2021
Dikabulkan
Verstek
11 510/Pdt.G/2021/PA.Rh (5172)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
Syukri 29-11-2021
29-11-2021
Dikabulkan
Verstek
12 509/Pdt.G/2021/PA.Rh (5170)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
La Ode Muhammad Ahya Syawal 22-11-2021
22-11-2021
Dikabulkan
Verstek
13 507/Pdt.G/2021/PA.Rh (5168)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
La Ode Muhammad Ahya Syawal 30-11-2021
30-11-2021
Dikabulkan
Verstek
14 505/Pdt.G/2021/PA.Rh (5166)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
La Ode Muhammad Ahya Syawal 17-11-2021
17-11-2021
Dikabulkan
Verstek
15 504/Pdt.G/2021/PA.Rh (5165)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
La Ode Muhammad Ahya Syawal 24-11-2021
24-11-2021
Dikabulkan
Verstek
16 503/Pdt.G/2021/PA.Rh (5164)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
La Ode Muhammad Ahya Syawal 23-11-2021
23-11-2021
Dikabulkan
Verstek
17 501/Pdt.G/2021/PA.Rh (5162)
Cerai Talak
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
La Sahari, SH
Amiruddin 16-11-2021
16-11-2021
Dikabulkan
Verstek
18 498/Pdt.G/2021/PA.Rh (5159)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
Gunawan Bangu, S.HI
La Ode Muhammad Ahya Syawal 23-11-2021
23-11-2021
Dikabulkan
Verstek
19 497/Pdt.G/2021/PA.Rh (5158)
Cerai Gugat
Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I
Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin 24-11-2021
24-11-2021
Dikabulkan
Verstek
20 496/Pdt.G/2021/PA.Rh (5157)
Cerai Talak
Wida Uliyana, S.H
Gunawan Bangu, S.HI
Amiruddin 01-12-2021
01-12-2021
Dikabulkan
Verstek
21 495/Pdt.G/2021/PA.Rh (5155)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
Syukri 23-11-2021
23-11-2021
Dikabulkan
Verstek
22 493/Pdt.G/2021/PA.Rh (5153)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
Amiruddin 16-11-2021
16-11-2021
Dikabulkan
Verstek
23 488/Pdt.G/2021/PA.Rh (5148)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
Syukri 16-11-2021
16-11-2021
Dikabulkan
Verstek
24 487/Pdt.G/2021/PA.Rh (5147)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
Syukri 16-11-2021
16-11-2021
Dikabulkan
Verstek
25 485/Pdt.G/2021/PA.Rh (5145)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
Syukri 30-11-2021
30-11-2021
Dikabulkan
Verstek
26 476/Pdt.G/2021/PA.Rh (5136)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
La Sahari, SH
Amiruddin 16-11-2021
16-11-2021
Dikabulkan
Verstek
27 454/Pdt.G/2021/PA.Rh (5080)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
Amiruddin 17-11-2021
17-11-2021
Dikabulkan
Verstek
28 441/Pdt.G/2021/PA.Rh (5066)
Cerai Gugat
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
Amiruddin 02-11-2021
02-11-2021
Dikabulkan
Verstek
29 425/Pdt.G/2021/PA.Rh (5005)
Cerai Gugat
Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy
Dra. Waode Nurhaisa
Syukri 02-11-2021
02-11-2021
Dikabulkan
30 343/Pdt.G/2021/PA.Rh (4881)
Cerai Gugat
Dwi Anugerah, S.HI., MH
Dra. Waode Nurhaisa
Amiruddin 15-11-2021
15-11-2021
Dikabulkan
Verstek
31 150/Pdt.G/2021/PA.Rh (4636)
Kewarisan
Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si
H. Abdul Haq, S. Ag, M.H
Syukri 19-08-2021
19-08-2021
Dikabulkan
28-10-2021 Kasasi
01-01-1970
PERKARA PERCERAIAN SUDAH PUTUS BELUM TERBIT AKTA CERAI / IKRAR TALAK
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Jurusita Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 485/Pdt.G/2021/PA.Rh (5145)
Cerai Talak
30-11-2021 Syukri JALAN MOJIMOHALO, KELURAHAN WANDAKA, KECAMATAN KULISUSU, KABUPATEN BUTON UTARA, SULWESI TENGGARA, Kel. Wandaka, Kulisusu, Kab. Buton Utara, Sulawesi Tenggara
2 505/Pdt.G/2021/PA.Rh (5166)
Cerai Gugat
17-11-2021 La Ode Muhammad Ahya Syawal Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
3 503/Pdt.G/2021/PA.Rh (5164)
Cerai Gugat
23-11-2021 La Ode Muhammad Ahya Syawal JL. Pelabuhan Feri Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, Kel. Napabalano, Napabalano, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara
4 497/Pdt.G/2021/PA.Rh (5158)
Cerai Gugat
24-11-2021 Amiruddin 26-11-2021
5 493/Pdt.G/2021/PA.Rh (5153)
Cerai Gugat
16-11-2021 Amiruddin 19-11-2021
6 487/Pdt.G/2021/PA.Rh (5147)
Cerai Gugat
16-11-2021 Syukri 19-11-2021
7 526/Pdt.G/2021/PA.Rh (5188)
Cerai Gugat
01-12-2021 Amiruddin Jalan Kontu Kowuna , Kelurahan Foo Kuni kecamatan Katobu Kabupaten Muna
8 454/Pdt.G/2021/PA.Rh (5080)
Cerai Gugat
17-11-2021 Amiruddin 19-11-2021
9 517/Pdt.G/2021/PA.Rh (5179)
Cerai Gugat
01-12-2021 Syukri Desa Tanjung Batu/Lamanu, RT.002/RW.002, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna
10 519/Pdt.G/2021/PA.Rh (5181)
Cerai Talak
01-12-2021 Syukri Kampung/Desa Pajala, RT.001/ RW.001. Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat
11 425/Pdt.G/2021/PA.Rh (5005)
Cerai Gugat
02-11-2021 Syukri 02-11-2021 P dan T hadir
12 510/Pdt.G/2021/PA.Rh (5172)
Cerai Gugat
29-11-2021 Syukri 30-11-2021
13 511/Pdt.G/2021/PA.Rh (5173)
Cerai Talak
29-11-2021 Syukri 30-11-2021
14 507/Pdt.G/2021/PA.Rh (5168)
Cerai Gugat
30-11-2021 La Ode Muhammad Ahya Syawal Jl. Kancil/RT.02/RW 01 Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
15 496/Pdt.G/2021/PA.Rh (5157)
Cerai Talak
01-12-2021 Amiruddin Desa Pola Kecamatan Paris Putih kabupaten muna
16 504/Pdt.G/2021/PA.Rh (5165)
Cerai Gugat
24-11-2021 La Ode Muhammad Ahya Syawal 24-11-2021
17 498/Pdt.G/2021/PA.Rh (5159)
Cerai Gugat
23-11-2021 La Ode Muhammad Ahya Syawal Desa kangkunawe Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna barat, Desa Kangkunawe, Maginti, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara
18 495/Pdt.G/2021/PA.Rh (5155)
Cerai Gugat
23-11-2021 Syukri 26-11-2021
19 488/Pdt.G/2021/PA.Rh (5148)
Cerai Gugat
16-11-2021 Syukri Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna
20 529/Pdt.G/2021/PA.Rh (5191)
Cerai Gugat
30-11-2021 Syukri Jalan Cut Nyak Dien, RT 001/ RW 001, Desa Sido Makmur Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat
21 476/Pdt.G/2021/PA.Rh (5136)
Cerai Gugat
16-11-2021 Amiruddin Jl. Kontukowuna, Desa Kontukowuna, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
22 520/Pdt.G/2021/PA.Rh (5182)
Cerai Gugat
24-11-2021 Syukri 25-11-2021
23 521/Pdt.G/2021/PA.Rh (5183)
Cerai Talak
01-12-2021 La Ode Muhammad Ahya Syawal Jalan Sugimanuru, Kelurahan Laende Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna
24 441/Pdt.G/2021/PA.Rh (5066)
Cerai Gugat
02-11-2021 Amiruddin Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Lalodati, RT 006 RW 002, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari
25 513/Pdt.G/2021/PA.Rh (5175)
Cerai Gugat
22-11-2021 Amiruddin Kelurahan Laimpi, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Prov. Sulawesi Tenggara
26 516/Pdt.G/2021/PA.Rh (5178)
Cerai Talak
29-11-2021 Amiruddin DESA LATAWE, Desa Latawe, Napano Kusambi, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara
27 509/Pdt.G/2021/PA.Rh (5170)
Cerai Gugat
22-11-2021 La Ode Muhammad Ahya Syawal Desa Labunti, Jalan Poros Raha Tampo RW 00, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna
28 501/Pdt.G/2021/PA.Rh (5162)
Cerai Talak
16-11-2021 Amiruddin 18-11-2021
29 0457/Pdt.G/2019/PA.Rh (3789)
Cerai Talak
13-01-2020 Amiruddin 13-01-2020 P dan T hadir 28-01-2020 Tidak Ikrar Talak > 6 bulan sejak PHS Ikrar
30 0449/Pdt.G/2019/PA.Rh (3779)
Cerai Talak
04-02-2020 Syukri, A .Md 04-02-2020 02-03-2020 Tidak Ikrar Talak > 6 bulan sejak PHS Ikrar
31 0093/Pdt.G/2020/PA.Rh (3966)
Cerai Talak
17-03-2020 H Junaid, S.HI 19-03-2020 06-04-2020 Tidak Ikrar Talak > 6 bulan sejak PHS Ikrar
32 0095/Pdt.G/2020/PA.Rh (3968)
Cerai Gugat
23-03-2020 H Junaid, S.HI 23-03-2020 07-04-2020
33 0061/Pdt.G/2020/PA.Rh (3920)
Cerai Talak
24-03-2020 Amiruddin 26-03-2020 09-04-2020 Tidak Ikrar Talak > 6 bulan sejak PHS Ikrar
34 0034/Pdt.G/2020/PA.Rh (3877)
Cerai Talak
07-04-2020 H Junaid, S.HI 07-04-2020 P dan T hadir 22-04-2020 Tidak Ikrar Talak > 6 bulan sejak PHS Ikrar
35 0186/Pdt.G/2020/PA.Rh (4080)
Cerai Talak
13-07-2020 Amiruddin 13-07-2020 P dan T hadir 28-07-2020 Belum Ikrar
36 0383/Pdt.G/2020/PA.Rh (4351)
Cerai Talak
19-10-2020 Amiruddin 21-10-2020 06-11-2020 Tidak Ikrar Talak > 6 bulan sejak PHS Ikrar
37 0208/Pdt.G/2020/PA.Rh (4109)
Cerai Gugat
01-09-2020 Amiruddin 01-09-2020 P dan T hadir 24-11-2020 14-09-2020 Banding
03-11-2020 Menguatkan
38 81/Pdt.G/2021/PA.Rh (4552)
Cerai Talak
05-04-2021 Syukri 07-04-2021 22-04-2021 Tidak Ikrar Talak > 6 bulan sejak PHS Ikrar
39 222/Pdt.G/2021/PA.Rh (4724)
Cerai Talak
27-05-2021 Syukri 27-05-2021 P dan T hadir 11-06-2021 Tidak Ikrar Talak > 6 bulan sejak PHS Ikrar
40 242/Pdt.G/2021/PA.Rh (4748)
Cerai Talak
31-05-2021 Amiruddin 31-05-2021 P dan T hadir 15-06-2021 Jadwal Ulang Ikrar
41 202/Pdt.G/2021/PA.Rh (4700)
Cerai Talak
14-04-2021 Syukri 16-04-2021 22-06-2021 27-04-2021 Verzet
27-05-2021 Dikabulkan
Jadwal Ulang Ikrar
42 238/Pdt.G/2021/PA.Rh (4744)
Cerai Talak
18-06-2021 Syukri 18-06-2021 P dan T hadir 05-07-2021 Jadwal Ulang Ikrar
43 260/Pdt.G/2021/PA.Rh (4768)
Cerai Talak
05-07-2021 Syukri P dan T hadir 21-07-2021 Jadwal Ulang Ikrar
44 333/Pdt.G/2021/PA.Rh (4869)
Cerai Talak
09-08-2021 La Ode Muhammad Ahya Syawal 09-08-2021 P dan T hadir 24-08-2021 Jadwal Ulang Ikrar
45 352/Pdt.G/2021/PA.Rh (4893)
Cerai Talak
25-08-2021 Amiruddin P dan T hadir 09-09-2021 Jadwal Ulang Ikrar
46 387/Pdt.G/2021/PA.Rh (4962)
Cerai Talak
28-09-2021 Syukri 28-09-2021 14-10-2021 Jadwal Ulang Ikrar
47 414/Pdt.G/2021/PA.Rh (4993)
Cerai Talak
02-11-2021 Syukri 02-11-2021 P dan T hadir 11-11-2021 Jadwal Ulang Ikrar
48 420/Pdt.G/2021/PA.Rh (4999)
Cerai Talak
02-11-2021 Syukri 02-11-2021 P dan T hadir 17-11-2021 Belum Ikrar
49 439/Pdt.G/2021/PA.Rh (5064)
Cerai Talak
02-11-2021 Syukri 04-11-2021 19-11-2021 Belum Ikrar
50 444/Pdt.G/2021/PA.Rh (5069)
Cerai Talak
02-11-2021 Amiruddin 05-11-2021 22-11-2021 Belum Ikrar
51 478/Pdt.G/2021/PA.Rh (5138)
Cerai Talak
16-11-2021 La Ode Muhammad Ahya Syawal 02-12-2021 Desa Kafofoo, Kecamatan Kontu Kowuna, Kabupaten Muna
Belum Ikrar
52 480/Pdt.G/2021/PA.Rh (5140)
Cerai Talak
16-11-2021 La Ode Muhammad Ahya Syawal 02-12-2021 Kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna
Belum Ikrar
53 477/Pdt.G/2021/PA.Rh (5137)
Cerai Talak
16-11-2021 Amiruddin 17-11-2021 02-12-2021 Belum Ikrar
DATA PERKARA GHAIB
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Penggugat Tergugat Tanggal Sidang