DATA PERKARA BELUM PUTUS
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Tanggal Register,
Tanggal PHS
Tanggal Sidang Pertama Status Perkara Lama Proses
1 221/Pdt.G/2022/PA.Una (6171)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
23-05-2022
23-05-2022
23-09-2022 Sidang pertama 128 Hari
Ghaib
2 296/Pdt.G/2022/PA.Una (6287)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
04-07-2022
04-07-2022
04-11-2022 Sidang pertama 86 Hari
Ghaib
3 311/Pdt.G/2022/PA.Una (6312)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
12-07-2022
12-07-2022
11-11-2022 Sidang pertama 78 Hari
Ghaib
4 335/Pdt.G/2022/PA.Una (6359)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
26-07-2022
26-07-2022
25-11-2022 Sidang pertama 64 Hari
Ghaib
5 341/Pdt.G/2022/PA.Una (6369)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
01-08-2022
01-08-2022
01-12-2022 Sidang pertama 58 Hari
Ghaib
6 361/Pdt.G/2022/PA.Una (6393)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
11-08-2022
11-08-2022
19-08-2022 Persidangan
T Hadir
48 Hari
7 371/Pdt.G/2022/PA.Una (6409)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
23-08-2022
23-08-2022
30-08-2022 Persidangan
T Hadir
36 Hari
8 375/Pdt.G/2022/PA.Una (6418)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01-09-2022
01-09-2022
08-09-2022 Persidangan
T Hadir
27 Hari
9 269/Pdt.P/2022/PA.Una (6420)
Perwalian
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01-09-2022
01-09-2022
12-09-2022 Persidangan 27 Hari
10 379/Pdt.G/2022/PA.Una (6425)
Cerai Talak
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
05-09-2022
05-09-2022
15-09-2022 Persidangan 23 Hari
11 381/Pdt.G/2022/PA.Una (6427)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
05-09-2022
05-09-2022
13-09-2022 Persidangan
T Hadir
23 Hari
12 383/Pdt.G/2022/PA.Una (6429)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06-09-2022
06-09-2022
14-09-2022 Persidangan 22 Hari
13 386/Pdt.G/2022/PA.Una (6432)
Cerai Gugat
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Cherman Rahman,SH
06-09-2022
06-09-2022
13-09-2022 Persidangan 22 Hari
14 387/Pdt.G/2022/PA.Una (6433)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07-09-2022
07-09-2022
13-09-2022 Persidangan
T Hadir
21 Hari
15 272/Pdt.P/2022/PA.Una (6434)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
07-09-2022
07-09-2022
22-09-2022 Sidang pertama 21 Hari
16 389/Pdt.G/2022/PA.Una (6437)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
07-09-2022
07-09-2022
15-09-2022 Persidangan 21 Hari
17 390/Pdt.G/2022/PA.Una (6438)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07-09-2022
07-09-2022
14-09-2022 Persidangan 21 Hari
18 391/Pdt.G/2022/PA.Una (6439)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
07-09-2022
07-09-2022
14-09-2022 Persidangan 21 Hari
19 392/Pdt.G/2022/PA.Una (6440)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
09-09-2022
09-09-2022
19-09-2022 Persidangan 19 Hari
20 393/Pdt.G/2022/PA.Una (6441)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Cherman Rahman,SH
09-09-2022
09-09-2022
19-09-2022 Persidangan 19 Hari
21 394/Pdt.G/2022/PA.Una (6442)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
12-09-2022
12-09-2022
20-09-2022 Persidangan 16 Hari
22 396/Pdt.G/2022/PA.Una (6444)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
12-09-2022
12-09-2022
19-09-2022 Persidangan 16 Hari
23 397/Pdt.G/2022/PA.Una (6445)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
12-09-2022
12-09-2022
20-09-2022 Persidangan 16 Hari
24 398/Pdt.G/2022/PA.Una (6446)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14-09-2022
14-09-2022
26-09-2022 Sidang pertama 14 Hari
25 275/Pdt.P/2022/PA.Una (6448)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14-09-2022
14-09-2022
03-10-2022 Sidang pertama 14 Hari
26 399/Pdt.G/2022/PA.Una (6449)
Kewarisan
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
15-09-2022
15-09-2022
26-09-2022 Sidang pertama 13 Hari
27 400/Pdt.G/2022/PA.Una (6450)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
15-09-2022
15-09-2022
22-09-2022 Sidang pertama 13 Hari
28 401/Pdt.G/2022/PA.Una (6451)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15-09-2022
15-09-2022
27-09-2022 Sidang pertama 13 Hari
29 402/Pdt.G/2022/PA.Una (6452)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
16-09-2022
16-09-2022
27-09-2022 Sidang pertama 12 Hari
30 403/Pdt.G/2022/PA.Una (6453)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
19-09-2022
19-09-2022
26-09-2022 Sidang pertama 9 Hari
31 404/Pdt.G/2022/PA.Una (6454)
Cerai Talak
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
19-09-2022
19-09-2022
26-09-2022 Sidang pertama 9 Hari
32 276/Pdt.P/2022/PA.Una (6455)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
19-09-2022
19-09-2022
04-10-2022 Sidang pertama 9 Hari
33 405/Pdt.G/2022/PA.Una (6456)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
19-09-2022
19-09-2022
26-09-2022 Sidang pertama 9 Hari
34 277/Pdt.P/2022/PA.Una (6457)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
19-09-2022
19-09-2022
04-10-2022 Sidang pertama 9 Hari
35 406/Pdt.G/2022/PA.Una (6458)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
19-09-2022
19-09-2022
27-09-2022 Sidang pertama 9 Hari
36 407/Pdt.G/2022/PA.Una (6459)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
19-09-2022
19-09-2022
27-09-2022 Sidang pertama 9 Hari
37 408/Pdt.G/2022/PA.Una (6460)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
20-09-2022
20-09-2022
27-09-2022 Sidang pertama 8 Hari
38 409/Pdt.G/2022/PA.Una (6461)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
21-09-2022
21-09-2022
28-09-2022 Sidang pertama 7 Hari
DATA PERKARA PUTUS
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Ketua Majelis,
Panitera
Tgl Register,
Tgl Sidang Pertama
Jenis Putus Tanggal Putus,
Lama Proses
Tanggal BHT Putusan
Asli | Anonim
Tanggal Terupload
1 274/Pdt.P/2022/PA.Una (6447)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
14/09/2022
20.09.2022
Dicabut
20-09-2022
7 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-20 14:06:18
Putusan berhasil dibuat
2022-09-20 14:35:00
2 385/Pdt.G/2022/PA.Una (6431)
Cerai Gugat
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
06/09/2022
13.09.2022
Dikabulkan
Verstek
20-09-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-20 09:31:44
Putusan berhasil dibuat
2022-09-20 14:35:03
3 388/Pdt.G/2022/PA.Una (6436)
Cerai Gugat
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
07/09/2022
13.09.2022
Dikabulkan
Verstek
20-09-2022
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-20 14:11:51
Putusan berhasil dibuat
2022-09-20 14:34:59
4 378/Pdt.G/2022/PA.Una (6424)
Cerai Gugat
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Cherman Rahman,SH
01/09/2022
13.09.2022
Dikabulkan
Verstek
20-09-2022
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-20 13:28:47
Putusan berhasil dibuat
2022-09-20 14:35:02
5 366/Pdt.G/2022/PA.Una (6398)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
16/08/2022
24.08.2022
Dikabulkan
19-09-2022
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-19 13:42:29
Putusan berhasil dibuat
2022-09-19 16:09:07
6 395/Pdt.G/2022/PA.Una (6443)
Cerai Gugat
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
12/09/2022
19.09.2022
Dikabulkan
Verstek
19-09-2022
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-19 10:58:34
Putusan berhasil dibuat
2022-09-19 12:58:36
7 382/Pdt.G/2022/PA.Una (6428)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
05/09/2022
19.09.2022
Dikabulkan
19-09-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-19 15:03:13
Putusan berhasil dibuat
2022-09-19 16:09:05
8 264/Pdt.P/2022/PA.Una (6410)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
23/08/2022
08.09.2022
Dikabulkan
19-09-2022
28 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-19 11:09:02
Putusan berhasil dibuat
2022-09-19 12:58:34
9 376/Pdt.G/2022/PA.Una (6419)
Cerai Gugat
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
01/09/2022
08.09.2022
Dikabulkan
Verstek
15-09-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-15 11:36:40
Putusan berhasil dibuat
2022-09-15 11:55:13
10 377/Pdt.G/2022/PA.Una (6423)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/09/2022
08.09.2022
Dikabulkan
Verstek
15-09-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-15 10:11:52
Putusan berhasil dibuat
2022-09-15 11:55:15
11 273/Pdt.P/2022/PA.Una (6435)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Cherman Rahman,SH
07/09/2022
15.09.2022
Dikabulkan
15-09-2022
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-15 11:07:39
Putusan berhasil dibuat
2022-09-15 11:55:14
12 271/Pdt.P/2022/PA.Una (6422)
Dispensasi Kawin
Ahmad Zubair Hasyim, S.HI
Ansar, SH
01/09/2022
14.09.2022
Dikabulkan
14-09-2022
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-14 14:26:56
Putusan berhasil dibuat
2022-09-14 15:34:55
13 384/Pdt.G/2022/PA.Una (6430)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
06/09/2022
14.09.2022
Dikabulkan
Verstek
14-09-2022
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-14 15:05:54
Putusan berhasil dibuat
2022-09-14 15:34:54
14 270/Pdt.P/2022/PA.Una (6421)
Dispensasi Kawin
Ahmad Zubair Hasyim, S.HI
Ansar, SH
01/09/2022
14.09.2022
Dikabulkan
14-09-2022
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-14 14:09:20
Putusan berhasil dibuat
2022-09-14 15:34:57
15 380/Pdt.G/2022/PA.Una (6426)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
05/09/2022
13.09.2022
Dicabut
13-09-2022
9 Hari (5)
13-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-13 10:29:21
Putusan berhasil dibuat
2022-09-13 14:47:44
16 368/Pdt.G/2022/PA.Una (6401)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
22/08/2022
29.08.2022
Dikabulkan
Verstek
12-09-2022
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-12 13:56:46
Putusan berhasil dibuat
2022-09-12 14:08:20
17 372/Pdt.G/2022/PA.Una (6411)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
23/08/2022
02.09.2022
Dikabulkan
Verstek
12-09-2022
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-12 13:32:13
Putusan berhasil dibuat
2022-09-12 14:08:23
18 268/Pdt.P/2022/PA.Una (6417)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
26/08/2022
12.09.2022
Dikabulkan
12-09-2022
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-12 09:51:09
Putusan berhasil dibuat
2022-09-12 14:13:10
19 267/Pdt.P/2022/PA.Una (6416)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Cherman Rahman,SH
26/08/2022
12.09.2022
Digugurkan
12-09-2022
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-12 13:43:19
Putusan berhasil dibuat
2022-09-12 14:08:21
20 265/Pdt.P/2022/PA.Una (6412)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
25/08/2022
12.09.2022
Dikabulkan
12-09-2022
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-12 13:28:02
Putusan berhasil dibuat
2022-09-12 14:08:24
21 266/Pdt.P/2022/PA.Una (6413)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
25/08/2022
12.09.2022
Dikabulkan
12-09-2022
19 Hari (5)
12-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-12 08:28:56
Putusan berhasil dibuat
2022-09-12 14:08:31
22 261/Pdt.P/2022/PA.Una (6404)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
23/08/2022
08.09.2022
Dikabulkan
08-09-2022
17 Hari (5)
08-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-08 10:34:24
Putusan berhasil dibuat
2022-09-08 15:59:21
23 262/Pdt.P/2022/PA.Una (6405)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
23/08/2022
08.09.2022
Dikabulkan
08-09-2022
17 Hari (5)
23-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-08 13:40:32
Putusan berhasil dibuat
2022-09-08 15:59:04
24 260/Pdt.P/2022/PA.Una (6403)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
22/08/2022
08.09.2022
Dikabulkan
08-09-2022
18 Hari (5)
23-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-08 10:52:39
Putusan berhasil dibuat
2022-09-08 15:59:15
25 259/Pdt.P/2022/PA.Una (6402)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
22/08/2022
08.09.2022
Dikabulkan
08-09-2022
18 Hari (5)
23-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-08 10:19:12
Putusan berhasil dibuat
2022-09-08 15:59:22
26 373/Pdt.G/2022/PA.Una (6414)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
25/08/2022
01.09.2022
Dikabulkan
Verstek
08-09-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-08 13:05:24
Putusan berhasil dibuat
2022-09-08 15:59:14
27 362/Pdt.G/2022/PA.Una (6394)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
12/08/2022
22.08.2022
Tidak Dapat Diterima
07-09-2022
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-07 13:47:21
Putusan berhasil dibuat
2022-09-07 15:52:30
28 258/Pdt.P/2022/PA.Una (6400)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
22/08/2022
07.09.2022
Dikabulkan
07-09-2022
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-07 10:21:34
Putusan berhasil dibuat
2022-09-07 15:52:34
29 370/Pdt.G/2022/PA.Una (6408)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
23/08/2022
30.08.2022
Dikabulkan
Verstek
05-09-2022
14 Hari (5)
21-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-05 11:53:52
Putusan berhasil dibuat
2022-09-05 14:30:57
30 369/Pdt.G/2022/PA.Una (6407)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
23/08/2022
30.08.2022
Dikabulkan
Verstek
05-09-2022
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-05 10:49:25
Putusan berhasil dibuat
2022-09-05 14:30:59
31 365/Pdt.G/2022/PA.Una (6397)
Cerai Gugat
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
15/08/2022
24.08.2022
Dikabulkan
Verstek
01-09-2022
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-01 11:43:21
Putusan berhasil dibuat
2022-09-01 12:02:50
32 355/Pdt.G/2022/PA.Una (6386)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
08/08/2022
18.08.2022
Dikabulkan
Verstek
01-09-2022
25 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-01 15:25:26
Putusan berhasil dibuat
2022-09-01 15:39:27
33 263/Pdt.P/2022/PA.Una (6406)
Dispensasi Kawin
Ahmad Zubair Hasyim, S.HI
Ansar, SH
23/08/2022
01.09.2022
Dikabulkan
01-09-2022
10 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-01 13:03:07
Putusan berhasil dibuat
2022-09-01 15:39:36
34 367/Pdt.G/2022/PA.Una (6399)
Cerai Gugat
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
18/08/2022
25.08.2022
Dikabulkan
Verstek
01-09-2022
15 Hari (5)
19-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-01 10:20:02
Putusan berhasil dibuat
2022-09-01 11:21:18
35 374/Pdt.G/2022/PA.Una (6415)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
25/08/2022
01.09.2022
Dikabulkan
Verstek
01-09-2022
8 Hari (5)
16-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-01 14:39:18
Putusan berhasil dibuat
2022-09-01 15:39:32
36 350/Pdt.G/2022/PA.Una (6381)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
05/08/2022
19.08.2022
Dikabulkan
Verstek
30-08-2022
26 Hari (5)
20-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-30 16:56:42
Putusan berhasil dibuat
2022-08-30 17:00:18
37 363/Pdt.G/2022/PA.Una (6395)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
15/08/2022
23.08.2022
Dikabulkan
Verstek
30-08-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-30 10:34:00
Putusan berhasil dibuat
2022-08-30 13:03:26
38 364/Pdt.G/2022/PA.Una (6396)
Cerai Gugat
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Cherman Rahman,SH
15/08/2022
23.08.2022
Dikabulkan
Verstek
30-08-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-30 11:48:12
Putusan berhasil dibuat
2022-08-30 13:03:23
39 359/Pdt.G/2022/PA.Una (6390)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
10/08/2022
18.08.2022
Dikabulkan
Verstek
29-08-2022
20 Hari (5)
20-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-29 10:51:13
Putusan berhasil dibuat
2022-08-29 11:32:59
40 354/Pdt.G/2022/PA.Una (6385)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
08/08/2022
18.08.2022
Dikabulkan
Verstek
25-08-2022
18 Hari (5)
19-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-25 14:14:06
Putusan berhasil dibuat
2022-08-25 15:15:12
41 360/Pdt.G/2022/PA.Una (6391)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
10/08/2022
18.08.2022
Dikabulkan
Verstek
25-08-2022
16 Hari (5)
13-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-25 14:02:11
Putusan berhasil dibuat
2022-08-25 14:06:53
42 357/Pdt.G/2022/PA.Una (6388)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
09/08/2022
16.08.2022
Dikabulkan
Verstek
24-08-2022
16 Hari (5)
12-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-24 15:21:15
Putusan berhasil dibuat
2022-08-24 17:24:08
43 257/Pdt.P/2022/PA.Una (6392)
Dispensasi Kawin
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
11/08/2022
22.08.2022
Dikabulkan
24-08-2022
14 Hari (5)
24-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-24 10:36:02
Putusan berhasil dibuat
2022-08-24 12:37:20
44 356/Pdt.G/2022/PA.Una (6387)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
09/08/2022
16.08.2022
Dikabulkan
Verstek
24-08-2022
16 Hari (5)
15-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-24 08:28:49
Putusan berhasil dibuat
2022-08-24 10:29:02
45 358/Pdt.G/2022/PA.Una (6389)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
09/08/2022
16.08.2022
Dicabut
24-08-2022
16 Hari (5)
24-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-24 14:47:37
Putusan berhasil dibuat
2022-08-24 15:53:59
46 349/Pdt.G/2022/PA.Una (6380)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Nadra, S.Ag
04/08/2022
15.08.2022
Dikabulkan
Verstek
22-08-2022
19 Hari (5)
12-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-22 08:15:43
Putusan berhasil dibuat
2022-08-22 09:19:34
47 353/Pdt.G/2022/PA.Una (6384)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
08/08/2022
15.08.2022
Dikabulkan
Verstek
22-08-2022
15 Hari (5)
15-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-22 12:12:55
Putusan berhasil dibuat
2022-08-22 14:17:41
48 351/Pdt.G/2022/PA.Una (6382)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Nadra, S.Ag
08/08/2022
15.08.2022
Dikabulkan
Verstek
22-08-2022
15 Hari (5)
09-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-22 09:43:03
Putusan berhasil dibuat
2022-08-22 11:46:42
49 352/Pdt.G/2022/PA.Una (6383)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Nadra, S.Ag
08/08/2022
15.08.2022
Dicabut
22-08-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-22 10:35:38
Putusan berhasil dibuat
2022-08-22 12:36:47
50 253/Pdt.P/2022/PA.Una (6365)
Asal Usul Anak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
29/07/2022
08.08.2022
Dicabut
22-08-2022
25 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-22 15:02:28
Putusan berhasil dibuat
2022-08-22 17:11:52
51 346/Pdt.G/2022/PA.Una (6377)
Cerai Gugat
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
04/08/2022
11.08.2022
Tidak Dapat Diterima
18-08-2022
11 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-18 13:35:05
Putusan berhasil dibuat
2022-08-18 15:44:28
52 340/Pdt.G/2022/PA.Una (6368)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/08/2022
09.08.2022
Dikabulkan
Verstek
18-08-2022
18 Hari (5)
07-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-18 10:34:25
Putusan berhasil dibuat
2022-08-18 11:43:56
53 348/Pdt.G/2022/PA.Una (6379)
Cerai Gugat
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
04/08/2022
11.08.2022
Dikabulkan
Verstek
18-08-2022
15 Hari (5)
15-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-18 10:01:26
Putusan berhasil dibuat
2022-08-18 11:10:27
54 255/Pdt.P/2022/PA.Una (6375)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
03/08/2022
10.08.2022
Dicabut
18-08-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-18 08:05:51
Putusan berhasil dibuat
2022-08-18 08:08:07
55 342/Pdt.G/2022/PA.Una (6371)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
02/08/2022
10.08.2022
Dikabulkan
Verstek
18-08-2022
17 Hari (5)
09-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-18 15:16:16
Putusan berhasil dibuat
2022-08-18 16:20:45
56 254/Pdt.P/2022/PA.Una (6370)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/08/2022
18.08.2022
Dikabulkan
18-08-2022
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-18 11:03:50
Putusan berhasil dibuat
2022-08-18 12:09:04
57 345/Pdt.G/2022/PA.Una (6374)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
02/08/2022
10.08.2022
Dikabulkan
Verstek
16-08-2022
15 Hari (5)
02-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-16 09:13:46
Putusan berhasil dibuat
2022-08-16 10:14:23
58 333/Pdt.G/2022/PA.Una (6357)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
25/07/2022
02.08.2022
Dikabulkan
16-08-2022
16 Hari (5)
08-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-16 15:11:00
Putusan berhasil dibuat
2022-08-16 16:17:22
59 328/Pdt.G/2022/PA.Una (6348)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
20/07/2022
01.08.2022
Dikabulkan
15-08-2022
20 Hari (5)
30-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-15 09:04:51
Putusan berhasil dibuat
2022-08-15 10:13:16
60 339/Pdt.G/2022/PA.Una (6367)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
01/08/2022
08.08.2022
Dikabulkan
Verstek
15-08-2022
15 Hari (5)
13-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-15 14:30:16
Putusan berhasil dibuat
2022-08-15 14:38:27
61 251/Pdt.P/2022/PA.Una (6363)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
27/07/2022
15.08.2022
Digugurkan
15-08-2022
20 Hari (5)
15-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-15 15:30:09
Putusan berhasil dibuat
2022-08-15 16:36:32
62 329/Pdt.G/2022/PA.Una (6349)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
22/07/2022
01.08.2022
Dikabulkan
Verstek
15-08-2022
25 Hari (5)
31-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-15 14:04:05
Putusan berhasil dibuat
2022-08-15 16:12:20
63 347/Pdt.G/2022/PA.Una (6378)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
04/08/2022
15.08.2022
Dicabut
15-08-2022
12 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-15 12:22:26
Putusan berhasil dibuat
2022-08-15 12:30:42
64 334/Pdt.G/2022/PA.Una (6358)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
26/07/2022
02.08.2022
Dikabulkan
Verstek
15-08-2022
21 Hari (5)
06-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-15 09:14:16
Putusan berhasil dibuat
2022-08-15 09:16:07
65 252/Pdt.P/2022/PA.Una (6364)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
27/07/2022
15.08.2022
Dikabulkan
15-08-2022
20 Hari (5)
15-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-15 12:49:07
Putusan berhasil dibuat
2022-08-15 14:51:15
66 344/Pdt.G/2022/PA.Una (6373)
Kewarisan
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Nadra, S.Ag
02/08/2022
09.08.2022
Dicabut
15-08-2022
8 Hari (7)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-15 09:09:00
Putusan berhasil dibuat
2022-08-15 09:12:17
67 247/Pdt.P/2022/PA.Una (6354)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
25/07/2022
12.08.2022
Dikabulkan
12-08-2022
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-12 09:37:57
Putusan berhasil dibuat
2022-08-12 10:43:53
68 256/Pdt.P/2022/PA.Una (6376)
Perwalian
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
03/08/2022
11.08.2022
Dikabulkan
12-08-2022
10 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-12 13:32:17
Putusan berhasil dibuat
2022-08-12 14:35:35
69 316/Pdt.G/2022/PA.Una (6317)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Cherman Rahman,SH
14/07/2022
03.08.2022
Dikabulkan
11-08-2022
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-11 11:26:56
Putusan berhasil dibuat
2022-08-11 13:34:54
70 250/Pdt.P/2022/PA.Una (6361)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
26/07/2022
11.08.2022
Dikabulkan
11-08-2022
17 Hari (5)
11-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-11 08:42:11
Putusan berhasil dibuat
2022-08-11 09:47:51
71 337/Pdt.G/2022/PA.Una (6362)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
26/07/2022
11.08.2022
Dikabulkan
11-08-2022
17 Hari (5)
11-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-11 15:02:14
Putusan berhasil dibuat
2022-08-11 17:06:21
72 343/Pdt.G/2022/PA.Una (6372)
Cerai Talak
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
02/08/2022
11.08.2022
Dikabulkan
Verstek
11-08-2022
10 Hari (5)
30-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-11 08:48:50
Putusan berhasil dibuat
2022-08-11 10:50:43
73 248/Pdt.P/2022/PA.Una (6355)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
25/07/2022
10.08.2022
Dicabut
10-08-2022
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-10 13:03:46
Putusan berhasil dibuat
2022-08-10 14:12:07
74 249/Pdt.P/2022/PA.Una (6356)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
25/07/2022
10.08.2022
Dikabulkan
10-08-2022
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-10 12:21:09
Putusan berhasil dibuat
2022-08-10 12:26:04
75 332/Pdt.G/2022/PA.Una (6353)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
25/07/2022
03.08.2022
Perdamaian
10-08-2022
10 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-10 12:24:19
Putusan berhasil dibuat
2022-08-10 12:28:41
76 246/Pdt.P/2022/PA.Una (6352)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
25/07/2022
10.08.2022
Dikabulkan
10-08-2022
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-10 12:24:01
Putusan berhasil dibuat
2022-08-10 14:31:21
77 315/Pdt.G/2022/PA.Una (6316)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
14/07/2022
21.07.2022
Ditolak
Verstek
09-08-2022
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-09 10:09:03
Putusan berhasil dibuat
2022-08-09 11:11:43
78 336/Pdt.G/2022/PA.Una (6360)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
26/07/2022
02.08.2022
Dikabulkan
Verstek
09-08-2022
15 Hari (5)
25-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-09 12:20:23
Putusan berhasil dibuat
2022-08-09 13:22:10
79 309/Pdt.G/2022/PA.Una (6310)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
07/07/2022
18.07.2022
Dikabulkan
09-08-2022
26 Hari (5)
26-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-09 09:40:12
Putusan berhasil dibuat
2022-08-09 09:42:17
80 331/Pdt.G/2022/PA.Una (6351)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
25/07/2022
02.08.2022
Dikabulkan
Verstek
09-08-2022
16 Hari (5)
29-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-09 09:44:39
Putusan berhasil dibuat
2022-08-09 09:46:58
81 330/Pdt.G/2022/PA.Una (6350)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
22/07/2022
01.08.2022
Dikabulkan
Verstek
08-08-2022
18 Hari (5)
31-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-08 14:31:47
Putusan berhasil dibuat
2022-08-08 15:40:21
82 317/Pdt.G/2022/PA.Una (6318)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
14/07/2022
21.07.2022
Dikabulkan
Verstek
08-08-2022
26 Hari (5)
29-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-08 09:48:31
Putusan berhasil dibuat
2022-08-08 11:55:02
83 338/Pdt.G/2022/PA.Una (6366)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
01/08/2022
08.08.2022
Dicabut
08-08-2022
8 Hari (5)
08-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-08 12:06:52
Putusan berhasil dibuat
2022-08-08 12:07:55
84 323/Pdt.G/2022/PA.Una (6341)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
18/07/2022
27.07.2022
Dikabulkan
Verstek
08-08-2022
22 Hari (5)
31-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-08 09:45:06
Putusan berhasil dibuat
2022-08-08 09:49:27
85 304/Pdt.G/2022/PA.Una (6300)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
06/07/2022
13.07.2022
Dikabulkan
08-08-2022
30 Hari (5)
23-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-08 09:49:29
Putusan berhasil dibuat
2022-08-08 11:50:06
86 324/Pdt.G/2022/PA.Una (6342)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
18/07/2022
27.07.2022
Dikabulkan
Verstek
04-08-2022
18 Hari (5)
22-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-04 12:06:33
Putusan berhasil dibuat
2022-08-04 14:15:25
87 244/Pdt.P/2022/PA.Una (6344)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
19/07/2022
04.08.2022
Dikabulkan
04-08-2022
17 Hari (5)
04-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-04 10:08:44
Putusan berhasil dibuat
2022-08-04 10:12:34
88 301/Pdt.G/2022/PA.Una (6297)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/07/2022
13.07.2022
Dikabulkan
04-08-2022
22 Hari (5)
19-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-04 11:26:05
Putusan berhasil dibuat
2022-08-04 13:32:33
89 245/Pdt.P/2022/PA.Una (6345)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
19/07/2022
04.08.2022
Dikabulkan
04-08-2022
17 Hari (5)
04-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-04 12:29:47
Putusan berhasil dibuat
2022-08-04 14:35:03
90 320/Pdt.G/2022/PA.Una (6338)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
18/07/2022
25.07.2022
Dikabulkan
Verstek
03-08-2022
17 Hari (5)
22-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-03 14:17:17
Putusan berhasil dibuat
2022-08-03 15:24:20
91 243/Pdt.P/2022/PA.Una (6337)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
18/07/2022
03.08.2022
Dikabulkan
03-08-2022
17 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-03 13:11:01
Putusan berhasil dibuat
2022-08-03 14:14:59
92 325/Pdt.G/2022/PA.Una (6343)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
18/07/2022
26.07.2022
Dikabulkan
Verstek
03-08-2022
17 Hari (5)
22-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-03 08:42:08
Putusan berhasil dibuat
2022-08-03 10:48:04
93 322/Pdt.G/2022/PA.Una (6340)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
18/07/2022
26.07.2022
Dicabut
03-08-2022
17 Hari (5)
03-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-03 08:03:28
Putusan berhasil dibuat
2022-08-03 08:04:39
94 321/Pdt.G/2022/PA.Una (6339)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
18/07/2022
25.07.2022
Dikabulkan
Verstek
03-08-2022
17 Hari (5)
23-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-03 12:03:24
Putusan berhasil dibuat
2022-08-03 14:09:08
95 306/Pdt.G/2022/PA.Una (6304)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
07/07/2022
18.07.2022
Dikabulkan
02-08-2022
20 Hari (5)
22-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-02 12:49:00
Putusan berhasil dibuat
2022-08-02 13:56:53
96 319/Pdt.G/2022/PA.Una (6336)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Drs. Safar, M.H.
18/07/2022
26.07.2022
Dikabulkan
Verstek
02-08-2022
16 Hari (5)
18-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-02 11:49:03
Putusan berhasil dibuat
2022-08-02 13:56:27
97 326/Pdt.G/2022/PA.Una (6346)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
19/07/2022
26.07.2022
Dikabulkan
Verstek
02-08-2022
15 Hari (5)
19-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-02 12:50:34
Putusan berhasil dibuat
2022-08-02 14:55:02
98 327/Pdt.G/2022/PA.Una (6347)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
20/07/2022
26.07.2022
Dikabulkan
Verstek
02-08-2022
14 Hari (5)
18-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-02 11:28:14
Putusan berhasil dibuat
2022-08-02 11:31:46
99 318/Pdt.G/2022/PA.Una (6335)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
15/07/2022
21.07.2022
Dicabut
01-08-2022
18 Hari (5)
01-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-01 09:28:45
Putusan berhasil dibuat
2022-08-01 10:34:29
100 222/Pdt.P/2022/PA.Una (6302)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
06/07/2022
25.07.2022
Ditolak
01-08-2022
27 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-01 15:43:03
Putusan berhasil dibuat
2022-08-01 16:49:58
101 314/Pdt.G/2022/PA.Una (6315)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
14/07/2022
21.07.2022
Dikabulkan
Verstek
01-08-2022
19 Hari (5)
24-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-01 12:40:13
Putusan berhasil dibuat
2022-08-01 13:41:28
102 227/Pdt.P/2022/PA.Una (6319)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
15/07/2022
29.07.2022
Dikabulkan
29-07-2022
15 Hari (5)
29-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 12:09:26
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 13:12:04
103 233/Pdt.P/2022/PA.Una (6325)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
15/07/2022
29.07.2022
Dikabulkan
29-07-2022
15 Hari (5)
29-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 09:24:11
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 09:26:54
104 241/Pdt.P/2022/PA.Una (6333)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
15/07/2022
29.07.2022
Dikabulkan
29-07-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 12:08:55
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 13:14:42
105 228/Pdt.P/2022/PA.Una (6320)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
15/07/2022
29.07.2022
Dikabulkan
29-07-2022
15 Hari (5)
29-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 10:47:25
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 12:56:31
106 232/Pdt.P/2022/PA.Una (6324)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
15/07/2022
29.07.2022
Dikabulkan
29-07-2022
15 Hari (5)
29-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 15:11:54
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 16:13:39
107 238/Pdt.P/2022/PA.Una (6330)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
15/07/2022
29.07.2022
Dikabulkan
29-07-2022
15 Hari (5)
29-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 08:38:07
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 10:43:57
108 239/Pdt.P/2022/PA.Una (6331)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
15/07/2022
29.07.2022
Digugurkan
29-07-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 11:23:40
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 13:30:08
109 230/Pdt.P/2022/PA.Una (6322)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
15/07/2022
29.07.2022
Dikabulkan
29-07-2022
15 Hari (5)
29-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 12:20:11
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 13:24:43
110 234/Pdt.P/2022/PA.Una (6326)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
15/07/2022
29.07.2022
Dikabulkan
29-07-2022
15 Hari (5)
29-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 13:13:40
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 14:21:30
111 229/Pdt.P/2022/PA.Una (6321)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
15/07/2022
29.07.2022
Dikabulkan
29-07-2022
15 Hari (5)
29-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 10:08:14
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 11:10:33
112 237/Pdt.P/2022/PA.Una (6329)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
15/07/2022
29.07.2022
Dikabulkan
29-07-2022
15 Hari (5)
29-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 09:32:41
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 10:36:32
113 231/Pdt.P/2022/PA.Una (6323)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
15/07/2022
29.07.2022
Dikabulkan
29-07-2022
15 Hari (5)
29-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 12:45:58
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 14:49:43
114 235/Pdt.P/2022/PA.Una (6327)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
15/07/2022
29.07.2022
Dikabulkan
29-07-2022
15 Hari (5)
29-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 11:04:35
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 11:12:17
115 236/Pdt.P/2022/PA.Una (6328)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
15/07/2022
29.07.2022
Dikabulkan
29-07-2022
15 Hari (5)
29-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 12:03:32
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 12:08:02
116 240/Pdt.P/2022/PA.Una (6332)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
15/07/2022
29.07.2022
Dikabulkan
29-07-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 09:19:55
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 09:22:58
117 242/Pdt.P/2022/PA.Una (6334)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
15/07/2022
29.07.2022
Dikabulkan
29-07-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-29 13:12:28
Putusan berhasil dibuat
2022-07-29 13:16:55
118 312/Pdt.G/2022/PA.Una (6313)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
12/07/2022
19.07.2022
Dikabulkan
Verstek
26-07-2022
15 Hari (5)
12-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-26 12:37:49
Putusan berhasil dibuat
2022-07-26 12:39:38
119 310/Pdt.G/2022/PA.Una (6311)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Drs. Safar, M.H.
12/07/2022
19.07.2022
Dicabut
26-07-2022
15 Hari (5)
26-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-26 10:39:18
Putusan berhasil dibuat
2022-07-26 12:45:15
120 307/Pdt.G/2022/PA.Una (6305)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
07/07/2022
18.07.2022
Dikabulkan
Verstek
25-07-2022
19 Hari (5)
10-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-25 11:33:35
Putusan berhasil dibuat
2022-07-25 13:39:20
121 293/Pdt.G/2022/PA.Una (6279)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
01/07/2022
11.07.2022
Dikabulkan
Verstek
25-07-2022
25 Hari (5)
11-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-25 08:48:34
Putusan berhasil dibuat
2022-07-25 09:55:27
122 308/Pdt.G/2022/PA.Una (6307)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Cherman Rahman,SH
07/07/2022
18.07.2022
Dikabulkan
Verstek
25-07-2022
19 Hari (5)
15-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-25 15:43:23
Putusan berhasil dibuat
2022-07-25 16:51:25
123 300/Pdt.G/2022/PA.Una (6295)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
06/07/2022
18.07.2022
Dikabulkan
Verstek
25-07-2022
20 Hari (5)
10-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-25 11:14:29
Putusan berhasil dibuat
2022-07-25 12:19:57
124 223/Pdt.P/2022/PA.Una (6303)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
07/07/2022
25.07.2022
Dikabulkan
25-07-2022
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-25 13:36:53
Putusan berhasil dibuat
2022-07-25 14:45:59
125 221/Pdt.P/2022/PA.Una (6296)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
06/07/2022
25.07.2022
Digugurkan
25-07-2022
20 Hari (5)
25-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-25 14:31:54
Putusan berhasil dibuat
2022-07-25 15:37:24
126 218/Pdt.P/2022/PA.Una (6290)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
05/07/2022
21.07.2022
Dikabulkan
21-07-2022
17 Hari (5)
21-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-21 15:11:40
Putusan berhasil dibuat
2022-07-21 17:18:19
127 195/Pdt.P/2022/PA.Una (6262)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
27/06/2022
13.07.2022
Dikabulkan
21-07-2022
25 Hari (5)
21-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-21 15:39:47
Putusan berhasil dibuat
2022-07-21 16:43:01
128 282/Pdt.G/2022/PA.Una (6249)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/06/2022
27.06.2022
Dikabulkan
21-07-2022
29 Hari (5)
05-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-21 14:00:40
Putusan berhasil dibuat
2022-07-21 16:02:23
129 217/Pdt.P/2022/PA.Una (6289)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
05/07/2022
21.07.2022
Dikabulkan
21-07-2022
17 Hari (5)
21-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-21 13:14:15
Putusan berhasil dibuat
2022-07-21 13:18:25
130 214/Pdt.P/2022/PA.Una (6283)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
04/07/2022
20.07.2022
Dikabulkan
20-07-2022
17 Hari (5)
20-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-20 08:21:55
Putusan berhasil dibuat
2022-07-20 09:30:27
131 216/Pdt.P/2022/PA.Una (6286)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
04/07/2022
20.07.2022
Dikabulkan
20-07-2022
17 Hari (5)
20-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-20 12:11:00
Putusan berhasil dibuat
2022-07-20 13:20:43
132 226/Pdt.P/2022/PA.Una (6309)
Dispensasi Kawin
Ahmad Zubair Hasyim, S.HI
Cherman Rahman,SH
07/07/2022
20.07.2022
Dikabulkan
20-07-2022
14 Hari (5)
20-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-20 14:35:30
Putusan berhasil dibuat
2022-07-20 15:36:41
133 303/Pdt.G/2022/PA.Una (6299)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
06/07/2022
13.07.2022
Dikabulkan
Verstek
20-07-2022
15 Hari (5)
11-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-20 15:23:14
Putusan berhasil dibuat
2022-07-20 16:25:12
134 215/Pdt.P/2022/PA.Una (6284)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
04/07/2022
20.07.2022
Dikabulkan
20-07-2022
17 Hari (5)
20-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-20 13:30:31
Putusan berhasil dibuat
2022-07-20 13:33:49
135 225/Pdt.P/2022/PA.Una (6308)
Dispensasi Kawin
Ahmad Zubair Hasyim, S.HI
Cherman Rahman,SH
07/07/2022
20.07.2022
Dikabulkan
20-07-2022
14 Hari (5)
20-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-20 11:40:06
Putusan berhasil dibuat
2022-07-20 13:41:18
136 302/Pdt.G/2022/PA.Una (6298)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
06/07/2022
13.07.2022
Dikabulkan
Verstek
20-07-2022
15 Hari (5)
18-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-20 10:17:22
Putusan berhasil dibuat
2022-07-20 10:25:50
137 305/Pdt.G/2022/PA.Una (6301)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
06/07/2022
13.07.2022
Dikabulkan
Verstek
20-07-2022
15 Hari (5)
05-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-20 12:35:09
Putusan berhasil dibuat
2022-07-20 12:44:37
138 294/Pdt.G/2022/PA.Una (6282)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
01/07/2022
08.07.2022
Dikabulkan
Verstek
19-07-2022
19 Hari (5)
05-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-19 14:20:29
Putusan berhasil dibuat
2022-07-19 15:26:24
139 299/Pdt.G/2022/PA.Una (6294)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
05/07/2022
12.07.2022
Dikabulkan
Verstek
19-07-2022
15 Hari (5)
05-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-19 10:27:30
Putusan berhasil dibuat
2022-07-19 11:28:06
140 313/Pdt.G/2022/PA.Una (6314)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
12/07/2022
19.07.2022
Dicabut
19-07-2022
8 Hari (5)
19-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-19 15:09:45
Putusan berhasil dibuat
2022-07-19 16:17:22
141 297/Pdt.G/2022/PA.Una (6288)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
04/07/2022
11.07.2022
Dikabulkan
Verstek
18-07-2022
15 Hari (5)
04-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-18 08:44:10
Putusan berhasil dibuat
2022-07-18 08:46:08
142 212/Pdt.P/2022/PA.Una (6280)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
01/07/2022
18.07.2022
Digugurkan
18-07-2022
18 Hari (5)
18-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-18 08:06:31
Putusan berhasil dibuat
2022-07-18 10:07:28
143 295/Pdt.G/2022/PA.Una (6285)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
04/07/2022
11.07.2022
Dikabulkan
Verstek
18-07-2022
15 Hari (5)
09-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-18 09:38:33
Putusan berhasil dibuat
2022-07-18 09:46:56
144 292/Pdt.G/2022/PA.Una (6261)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
24/06/2022
01.07.2022
Dikabulkan
18-07-2022
19 Hari (5)
09-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-18 15:37:49
Putusan berhasil dibuat
2022-07-18 17:46:46
145 298/Pdt.G/2022/PA.Una (6291)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
05/07/2022
18.07.2022
Dicabut
18-07-2022
14 Hari (5)
18-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-18 13:46:01
Putusan berhasil dibuat
2022-07-18 13:51:44
146 224/Pdt.P/2022/PA.Una (6306)
Dispensasi Kawin
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
07/07/2022
18.07.2022
Dikabulkan
18-07-2022
12 Hari (5)
18-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-18 09:34:13
Putusan berhasil dibuat
2022-07-18 09:38:11
147 213/Pdt.P/2022/PA.Una (6281)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
01/07/2022
18.07.2022
Dikabulkan
18-07-2022
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-18 09:39:00
Putusan berhasil dibuat
2022-07-18 09:40:41
148 210/Pdt.P/2022/PA.Una (6277)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
28/06/2022
15.07.2022
Gugur (93)
Jenis Putus ini tidak terbaca di Laporan Perkara Putus SIPP
harap ganti dengan Jenis Putus Digugurkan (65)
15-07-2022
18 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 08:37:11
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 08:41:14
149 199/Pdt.P/2022/PA.Una (6266)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
27/06/2022
15.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
19 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 13:33:10
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 13:36:32
150 198/Pdt.P/2022/PA.Una (6265)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
27/06/2022
15.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
19 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 14:35:37
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 15:38:57
151 205/Pdt.P/2022/PA.Una (6272)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
28/06/2022
15.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
18 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 09:16:30
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 10:18:05
152 202/Pdt.P/2022/PA.Una (6269)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
27/06/2022
15.07.2022
Tidak Dapat Diterima
15-07-2022
19 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 12:29:02
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 12:38:02
153 207/Pdt.P/2022/PA.Una (6274)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
28/06/2022
15.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 11:04:03
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 11:05:08
154 200/Pdt.P/2022/PA.Una (6267)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
27/06/2022
15.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
19 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 12:49:46
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 12:57:36
155 209/Pdt.P/2022/PA.Una (6276)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
28/06/2022
15.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
18 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 13:46:54
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 13:54:03
156 197/Pdt.P/2022/PA.Una (6264)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
27/06/2022
15.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
19 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 08:15:28
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 09:22:23
157 204/Pdt.P/2022/PA.Una (6271)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
28/06/2022
15.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
18 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 15:06:09
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 17:12:18
158 196/Pdt.P/2022/PA.Una (6263)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
27/06/2022
15.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
19 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 13:23:33
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 15:30:51
159 203/Pdt.P/2022/PA.Una (6270)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
27/06/2022
15.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
19 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 10:24:06
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 12:33:06
160 206/Pdt.P/2022/PA.Una (6273)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
28/06/2022
15.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
18 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 13:29:32
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 15:33:47
161 201/Pdt.P/2022/PA.Una (6268)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
27/06/2022
15.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
19 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 10:30:12
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 11:37:09
162 208/Pdt.P/2022/PA.Una (6275)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
28/06/2022
15.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
18 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 08:50:20
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 09:56:05
163 211/Pdt.P/2022/PA.Una (6278)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
28/06/2022
15.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
18 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 12:01:16
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 14:02:34
164 279/Pdt.G/2022/PA.Una (6246)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/06/2022
27.06.2022
Dikabulkan
13-07-2022
19 Hari (5)
28-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-13 14:17:37
Putusan berhasil dibuat
2022-07-13 15:24:26
165 276/Pdt.G/2022/PA.Una (6241)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
15/06/2022
22.06.2022
Ditolak
13-07-2022
23 Hari (5)
13-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-13 11:31:53
Putusan berhasil dibuat
2022-07-13 13:33:10
166 219/Pdt.P/2022/PA.Una (6292)
Dispensasi Kawin
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
05/07/2022
12.07.2022
Dikabulkan
12-07-2022
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-12 14:32:05
Putusan berhasil dibuat
2022-07-12 15:33:04
167 220/Pdt.P/2022/PA.Una (6293)
Dispensasi Kawin
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
05/07/2022
12.07.2022
Dikabulkan
12-07-2022
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-12 15:23:15
Putusan berhasil dibuat
2022-07-12 15:25:27
168 193/Pdt.P/2022/PA.Una (6251)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
20/06/2022
07.07.2022
Ditolak
08-07-2022
19 Hari (5)
08-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-08 10:00:24
Putusan berhasil dibuat
2022-07-08 10:05:21
169 272/Pdt.G/2022/PA.Una (6237)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
14/06/2022
21.06.2022
Dikabulkan
Verstek
08-07-2022
25 Hari (5)
26-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-08 12:47:06
Putusan berhasil dibuat
2022-07-08 12:49:57
170 116/Pdt.G/2022/PA.Una (6006)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
07/03/2022
07.07.2022
Dikabulkan
Verstek
07-07-2022
123 Hari
Gaib
02-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-07 09:11:00
Putusan berhasil dibuat
2022-07-07 10:20:10
171 291/Pdt.G/2022/PA.Una (6260)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
23/06/2022
30.06.2022
Dikabulkan
Verstek
Bukan VERSTEK
07-07-2022
8 Hari (5)
02-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-07 11:40:33
Putusan berhasil dibuat
2022-07-07 11:42:39
172 265/Pdt.G/2022/PA.Una (6228)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
13/06/2022
21.06.2022
Dikabulkan
06-07-2022
17 Hari (5)
21-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-06 15:09:20
Putusan berhasil dibuat
2022-07-06 15:13:18
173 289/Pdt.G/2022/PA.Una (6258)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
22/06/2022
29.06.2022
Dikabulkan
Verstek
06-07-2022
15 Hari (5)
02-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-06 08:09:25
Putusan berhasil dibuat
2022-07-06 08:15:54
174 287/Pdt.G/2022/PA.Una (6256)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
21/06/2022
28.06.2022
Dikabulkan
Verstek
05-07-2022
15 Hari (5)
26-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-05 09:37:52
Putusan berhasil dibuat
2022-07-05 10:41:22
175 269/Pdt.G/2022/PA.Una (6233)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Cherman Rahman,SH
14/06/2022
21.06.2022
Dikabulkan
Verstek
05-07-2022
22 Hari (5)
26-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-05 15:30:42
Putusan berhasil dibuat
2022-07-05 17:32:34
176 286/Pdt.G/2022/PA.Una (6255)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
21/06/2022
28.06.2022
Dikabulkan
Verstek
05-07-2022
15 Hari (5)
22-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-05 15:38:56
Putusan berhasil dibuat
2022-07-05 15:44:28
177 255/Pdt.G/2022/PA.Una (6216)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
08/06/2022
15.06.2022
Dikabulkan
05-07-2022
15 Hari (5)
22-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-05 11:18:32
Putusan berhasil dibuat
2022-07-05 11:25:56
178 246/Pdt.G/2022/PA.Una (6206)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Drs. Safar, M.H.
07/06/2022
14.06.2022
Dikabulkan
05-07-2022
15 Hari (5)
22-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-05 13:13:37
Putusan berhasil dibuat
2022-07-05 13:16:11
179 267/Pdt.G/2022/PA.Una (6230)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
14/06/2022
21.06.2022
Dicabut
05-07-2022
8 Hari (5)
05-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-05 08:26:07
Putusan berhasil dibuat
2022-07-05 08:29:38
180 288/Pdt.G/2022/PA.Una (6257)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
21/06/2022
28.06.2022
Dikabulkan
Verstek
05-07-2022
15 Hari (5)
27-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-05 12:32:01
Putusan berhasil dibuat
2022-07-05 12:41:10
181 284/Pdt.G/2022/PA.Una (6252)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
20/06/2022
27.06.2022
Dikabulkan
Verstek
04-07-2022
15 Hari (5)
25-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-04 14:11:58
Putusan berhasil dibuat
2022-07-04 16:19:47
182 250/Pdt.G/2022/PA.Una (6210)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
07/06/2022
13.06.2022
Dikabulkan
04-07-2022
21 Hari (5)
19-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-04 13:20:34
Putusan berhasil dibuat
2022-07-04 13:23:15
183 285/Pdt.G/2022/PA.Una (6254)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
20/06/2022
27.06.2022
Dikabulkan
Verstek
04-07-2022
15 Hari (5)
26-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-04 12:34:44
Putusan berhasil dibuat
2022-07-04 12:40:31
184 283/Pdt.G/2022/PA.Una (6250)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
16/06/2022
27.06.2022
Dikabulkan
Verstek
04-07-2022
19 Hari (5)
21-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-04 11:12:07
Putusan berhasil dibuat
2022-07-04 12:13:38
185 259/Pdt.G/2022/PA.Una (6220)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
09/06/2022
17.06.2022
Dikabulkan
Verstek
01-07-2022
23 Hari (5)
21-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-01 09:00:50
Putusan berhasil dibuat
2022-07-01 11:06:02
186 277/Pdt.G/2022/PA.Una (6242)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
15/06/2022
01.07.2022
Dicabut
01-07-2022
17 Hari (5)
01-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-01 12:31:54
Putusan berhasil dibuat
2022-07-01 14:35:06
187 186/Pdt.P/2022/PA.Una (6211)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
08/06/2022
24.06.2022
Dikabulkan
01-07-2022
24 Hari (5)
01-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-01 14:02:33
Putusan berhasil dibuat
2022-07-01 15:03:47
188 273/Pdt.G/2022/PA.Una (6238)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
14/06/2022
22.06.2022
Dikabulkan
Verstek
29-06-2022
16 Hari (5)
19-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-29 09:10:44
Putusan berhasil dibuat
2022-06-29 10:19:10
189 268/Pdt.G/2022/PA.Una (6231)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
14/06/2022
22.06.2022
Dikabulkan
Verstek
29-06-2022
16 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-29 14:07:34
Putusan berhasil dibuat
2022-06-29 15:13:35
190 275/Pdt.G/2022/PA.Una (6240)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
15/06/2022
22.06.2022
Dikabulkan
Verstek
29-06-2022
15 Hari (5)
20-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-29 10:18:01
Putusan berhasil dibuat
2022-06-29 10:27:57
191 290/Pdt.G/2022/PA.Una (6259)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
23/06/2022
29.06.2022
Dicabut
29-06-2022
7 Hari (5)
29-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-29 08:32:23
Putusan berhasil dibuat
2022-06-29 10:37:39
192 278/Pdt.G/2022/PA.Una (6245)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
15/06/2022
22.06.2022
Dikabulkan
Verstek
29-06-2022
15 Hari (5)
02-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-29 15:43:29
Putusan berhasil dibuat
2022-06-29 16:45:16
193 266/Pdt.G/2022/PA.Una (6229)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/06/2022
22.06.2022
Dikabulkan
Verstek
29-06-2022
16 Hari (5)
19-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-29 12:13:25
Putusan berhasil dibuat
2022-06-29 14:22:05
194 270/Pdt.G/2022/PA.Una (6234)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/06/2022
22.06.2022
Dikabulkan
Verstek
29-06-2022
16 Hari (5)
18-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-29 09:27:00
Putusan berhasil dibuat
2022-06-29 10:31:16
195 281/Pdt.G/2022/PA.Una (6248)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
16/06/2022
22.06.2022
Dikabulkan
Verstek
29-06-2022
14 Hari (5)
25-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-29 10:32:51
Putusan berhasil dibuat
2022-06-29 10:36:12
196 188/Pdt.P/2022/PA.Una (6227)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
13/06/2022
28.06.2022
Dicabut
28-06-2022
16 Hari (5)
28-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-28 14:13:43
Putusan berhasil dibuat
2022-06-28 16:19:47
197 264/Pdt.G/2022/PA.Una (6226)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
13/06/2022
21.06.2022
Dikabulkan
Verstek
28-06-2022
16 Hari (5)
19-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-28 15:39:26
Putusan berhasil dibuat
2022-06-28 15:41:33
198 271/Pdt.G/2022/PA.Una (6235)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
14/06/2022
21.06.2022
Tidak Dapat Diterima
28-06-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-28 11:39:58
Putusan berhasil dibuat
2022-06-28 13:42:21
199 280/Pdt.G/2022/PA.Una (6247)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
16/06/2022
22.06.2022
Dikabulkan
Verstek
28-06-2022
13 Hari (5)
13-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-28 11:32:36
Putusan berhasil dibuat
2022-06-28 11:40:56
200 262/Pdt.G/2022/PA.Una (6224)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
13/06/2022
20.06.2022
Dikabulkan
Verstek
27-06-2022
15 Hari (5)
13-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-27 12:36:31
Putusan berhasil dibuat
2022-06-27 14:43:48
201 192/Pdt.P/2022/PA.Una (6244)
Perwalian
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
15/06/2022
27.06.2022
Dicabut
27-06-2022
13 Hari (5)
27-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-27 10:18:49
Putusan berhasil dibuat
2022-06-27 10:23:53
202 233/Pdt.G/2022/PA.Una (6189)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
02/06/2022
13.06.2022
Dikabulkan
Verstek
27-06-2022
26 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-27 15:13:05
Putusan berhasil dibuat
2022-06-27 15:21:25
203 190/Pdt.P/2022/PA.Una (6236)
Dispensasi Kawin
Ahmad Zubair Hasyim, S.HI
Ansar, SH
14/06/2022
27.06.2022
Dikabulkan
27-06-2022
14 Hari (5)
27-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-27 09:17:17
Putusan berhasil dibuat
2022-06-27 09:21:44
204 263/Pdt.G/2022/PA.Una (6225)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
13/06/2022
20.06.2022
Dikabulkan
Verstek
27-06-2022
15 Hari (5)
25-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-27 09:48:35
Putusan berhasil dibuat
2022-06-27 11:49:08
205 237/Pdt.G/2022/PA.Una (6197)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
06/06/2022
13.06.2022
Dikabulkan
Verstek
27-06-2022
22 Hari (5)
19-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-27 13:12:23
Putusan berhasil dibuat
2022-06-27 13:13:50
206 261/Pdt.G/2022/PA.Una (6222)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
13/06/2022
20.06.2022
Dikabulkan
Verstek
27-06-2022
15 Hari (5)
14-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-27 09:13:46
Putusan berhasil dibuat
2022-06-27 11:17:39
207 260/Pdt.G/2022/PA.Una (6221)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
13/06/2022
20.06.2022
Dikabulkan
Verstek
27-06-2022
15 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-27 08:13:32
Putusan berhasil dibuat
2022-06-27 09:18:24
208 234/Pdt.G/2022/PA.Una (6190)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
02/06/2022
13.06.2022
Dikabulkan
Verstek
27-06-2022
26 Hari (5)
13-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-27 11:44:12
Putusan berhasil dibuat
2022-06-27 11:50:08
209 194/Pdt.P/2022/PA.Una (6253)
Dispensasi Kawin
Nurul Aini, S.HI
Fadliyah Zainal, S.HI
20/06/2022
24.06.2022
Dikabulkan
24-06-2022
5 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-24 10:07:23
Putusan berhasil dibuat
2022-06-24 12:15:07
210 274/Pdt.G/2022/PA.Una (6239)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
15/06/2022
22.06.2022
Dicabut
22-06-2022
8 Hari (5)
22-06-2022 Ada | Ada 2022-06-22 15:16:35
Putusan berhasil dibuat
2022-06-22 15:18:00
211 236/Pdt.G/2022/PA.Una (6195)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
06/06/2022
14.06.2022
Dikabulkan
Verstek
22-06-2022
17 Hari (5)
11-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-22 09:40:30
Putusan berhasil dibuat
2022-06-22 09:45:08
212 251/Pdt.G/2022/PA.Una (6212)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
08/06/2022
15.06.2022
Dikabulkan
Verstek
22-06-2022
15 Hari (5)
08-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-22 13:44:08
Putusan berhasil dibuat
2022-06-22 13:45:38
213 248/Pdt.G/2022/PA.Una (6208)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
07/06/2022
15.06.2022
Dikabulkan
Verstek
22-06-2022
16 Hari (5)
08-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-22 13:27:57
Putusan berhasil dibuat
2022-06-22 14:32:03
214 191/Pdt.P/2022/PA.Una (6243)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
15/06/2022
22.06.2022
Dicabut
22-06-2022
8 Hari (5)
22-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-22 09:24:08
Putusan berhasil dibuat
2022-06-22 10:33:43
215 240/Pdt.G/2022/PA.Una (6200)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
06/06/2022
15.06.2022
Dikabulkan
Verstek
22-06-2022
17 Hari (5)
20-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-22 10:01:53
Putusan berhasil dibuat
2022-06-22 11:09:55
216 185/Pdt.P/2022/PA.Una (6196)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
06/06/2022
22.06.2022
Dikabulkan
22-06-2022
17 Hari (5)
22-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-22 09:18:45
Putusan berhasil dibuat
2022-06-22 11:27:59
217 253/Pdt.G/2022/PA.Una (6214)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
08/06/2022
15.06.2022
Dikabulkan
Verstek
22-06-2022
15 Hari (5)
07-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-22 08:08:16
Putusan berhasil dibuat
2022-06-22 09:09:04
218 245/Pdt.G/2022/PA.Una (6205)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
07/06/2022
15.06.2022
Dikabulkan
Verstek
22-06-2022
16 Hari (5)
14-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-22 14:35:14
Putusan berhasil dibuat
2022-06-22 15:42:26
219 242/Pdt.G/2022/PA.Una (6202)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
07/06/2022
15.06.2022
Dikabulkan
Verstek
22-06-2022
16 Hari (5)
18-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-22 14:11:40
Putusan berhasil dibuat
2022-06-22 14:16:00
220 252/Pdt.G/2022/PA.Una (6213)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
08/06/2022
15.06.2022
Dikabulkan
Verstek
21-06-2022
14 Hari (5)
18-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-21 10:17:21
Putusan berhasil dibuat
2022-06-21 12:21:39
221 244/Pdt.G/2022/PA.Una (6204)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
07/06/2022
14.06.2022
Dikabulkan
Verstek
21-06-2022
15 Hari (5)
07-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-21 11:01:43
Putusan berhasil dibuat
2022-06-21 12:06:24
222 256/Pdt.G/2022/PA.Una (6217)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
08/06/2022
15.06.2022
Dikabulkan
Verstek
21-06-2022
14 Hari (5)
07-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-21 14:26:53
Putusan berhasil dibuat
2022-06-21 14:30:00
223 247/Pdt.G/2022/PA.Una (6207)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Drs. Safar, M.H.
07/06/2022
14.06.2022
Dikabulkan
Verstek
21-06-2022
15 Hari (5)
07-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-21 15:48:09
Putusan berhasil dibuat
2022-06-21 16:49:25
224 257/Pdt.G/2022/PA.Una (6218)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
08/06/2022
15.06.2022
Dikabulkan
Verstek
21-06-2022
14 Hari (5)
07-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-21 10:32:46
Putusan berhasil dibuat
2022-06-21 10:36:21
225 189/Pdt.P/2022/PA.Una (6232)
Dispensasi Kawin
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Cherman Rahman,SH
14/06/2022
21.06.2022
Dikabulkan
21-06-2022
8 Hari (5)
21-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-21 14:43:44
Putusan berhasil dibuat
2022-06-21 16:50:01
226 241/Pdt.G/2022/PA.Una (6201)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
06/06/2022
13.06.2022
Dikabulkan
Verstek
21-06-2022
16 Hari (5)
11-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-21 11:29:29
Putusan berhasil dibuat
2022-06-21 11:37:00
227 254/Pdt.G/2022/PA.Una (6215)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
08/06/2022
15.06.2022
Dikabulkan
Verstek
21-06-2022
14 Hari (5)
14-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-21 10:40:37
Putusan berhasil dibuat
2022-06-21 10:49:18
228 187/Pdt.P/2022/PA.Una (6223)
Dispensasi Kawin
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Cherman Rahman,SH
13/06/2022
20.06.2022
Dikabulkan
20-06-2022
8 Hari (5)
20-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 14:32:30
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 14:36:50
229 181/Pdt.P/2022/PA.Una (6187)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/06/2022
20.06.2022
Digugurkan
20-06-2022
19 Hari (5)
20-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 12:48:21
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 13:52:41
230 235/Pdt.G/2022/PA.Una (6191)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
02/06/2022
13.06.2022
Dikabulkan
Verstek
20-06-2022
19 Hari (5)
21-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 11:50:48
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 13:54:16
231 222/Pdt.G/2022/PA.Una (6172)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
23/05/2022
02.06.2022
Dikabulkan
20-06-2022
18 Hari (5)
05-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 15:27:27
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 15:32:20
232 232/Pdt.G/2022/PA.Una (6188)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
02/06/2022
13.06.2022
Dikabulkan
Verstek
20-06-2022
19 Hari (5)
11-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 09:45:07
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 11:54:56
233 238/Pdt.G/2022/PA.Una (6198)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
06/06/2022
13.06.2022
Dikabulkan
Verstek
20-06-2022
15 Hari (5)
18-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 14:08:28
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 15:14:17
234 184/Pdt.P/2022/PA.Una (6194)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
03/06/2022
20.06.2022
Dicabut
20-06-2022
18 Hari (5)
20-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 09:03:21
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 09:04:25
235 180/Pdt.P/2022/PA.Una (6186)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/06/2022
20.06.2022
Dikabulkan
20-06-2022
19 Hari (5)
20-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 12:28:03
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 13:35:52
236 182/Pdt.P/2022/PA.Una (6192)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
03/06/2022
20.06.2022
Dikabulkan
20-06-2022
18 Hari (5)
20-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 14:27:11
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 16:31:59
237 239/Pdt.G/2022/PA.Una (6199)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
06/06/2022
13.06.2022
Dikabulkan
Verstek
20-06-2022
15 Hari (5)
06-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 12:03:18
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 14:09:53
238 183/Pdt.P/2022/PA.Una (6193)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
03/06/2022
20.06.2022
Digugurkan
20-06-2022
18 Hari (5)
20-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 13:24:26
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 15:27:32
239 258/Pdt.G/2022/PA.Una (6219)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
09/06/2022
17.06.2022
Dicabut
17-06-2022
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-17 13:46:17
Putusan berhasil dibuat
2022-06-17 13:47:26
240 249/Pdt.G/2022/PA.Una (6209)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
07/06/2022
15.06.2022
Dicabut
15-06-2022
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-15 10:37:02
Putusan berhasil dibuat
2022-06-15 10:41:32
241 179/Pdt.P/2022/PA.Una (6185)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
30/05/2022
15.06.2022
Dikabulkan
15-06-2022
17 Hari (5)
15-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-15 11:38:44
Putusan berhasil dibuat
2022-06-15 11:46:50
242 243/Pdt.G/2022/PA.Una (6203)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
07/06/2022
14.06.2022
Dikabulkan
Verstek
14-06-2022
8 Hari (5)
01-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-14 08:07:18
Putusan berhasil dibuat
2022-06-14 08:13:54
243 230/Pdt.G/2022/PA.Una (6182)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
25/05/2022
03.06.2022
Dikabulkan
Verstek
14-06-2022
21 Hari (5)
30-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-14 08:18:31
Putusan berhasil dibuat
2022-06-14 09:21:54
244 229/Pdt.G/2022/PA.Una (6181)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
25/05/2022
03.06.2022
Dikabulkan
Verstek
14-06-2022
21 Hari (5)
05-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-14 11:01:47
Putusan berhasil dibuat
2022-06-14 13:09:15
245 187/Pdt.G/2022/PA.Una (6120)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
09/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
14-06-2022
24 Hari (5)
30-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-14 11:28:45
Putusan berhasil dibuat
2022-06-14 11:29:52
246 227/Pdt.G/2022/PA.Una (6178)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
25/05/2022
03.06.2022
Dikabulkan
Verstek
14-06-2022
21 Hari (5)
04-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-14 14:19:05
Putusan berhasil dibuat
2022-06-14 16:25:31
247 231/Pdt.G/2022/PA.Una (6183)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
25/05/2022
03.06.2022
Dicabut
14-06-2022
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-14 15:26:47
Putusan berhasil dibuat
2022-06-14 15:28:05
248 176/Pdt.P/2022/PA.Una (6176)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
24/05/2022
13.06.2022
Dikabulkan
13-06-2022
21 Hari (5)
13-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-13 11:33:19
Putusan berhasil dibuat
2022-06-13 13:40:41
249 224/Pdt.G/2022/PA.Una (6174)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
24/05/2022
02.06.2022
Dikabulkan
Verstek
13-06-2022
21 Hari (5)
05-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-13 08:06:35
Putusan berhasil dibuat
2022-06-13 09:15:44
250 199/Pdt.G/2022/PA.Una (6132)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Cherman Rahman,SH
10/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
13-06-2022
15 Hari (5)
06-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-13 15:46:37
Putusan berhasil dibuat
2022-06-13 17:47:29
251 204/Pdt.G/2022/PA.Una (6137)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
10/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
13-06-2022
21 Hari (5)
28-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-13 09:12:02
Putusan berhasil dibuat
2022-06-13 11:18:22
252 226/Pdt.G/2022/PA.Una (6177)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
24/05/2022
02.06.2022
Dikabulkan
Verstek
13-06-2022
21 Hari (5)
29-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-13 08:44:08
Putusan berhasil dibuat
2022-06-13 09:47:48
253 218/Pdt.G/2022/PA.Una (6167)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
23/05/2022
31.05.2022
Dikabulkan
Verstek
13-06-2022
22 Hari (5)
01-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-13 09:08:56
Putusan berhasil dibuat
2022-06-13 09:14:33
254 175/Pdt.P/2022/PA.Una (6170)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
23/05/2022
13.06.2022
Dikabulkan
13-06-2022
22 Hari (5)
13-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-13 10:04:45
Putusan berhasil dibuat
2022-06-13 11:11:41
255 177/Pdt.P/2022/PA.Una (6180)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
25/05/2022
13.06.2022
Dikabulkan
13-06-2022
20 Hari (5)
13-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-13 12:11:32
Putusan berhasil dibuat
2022-06-13 12:13:44
256 228/Pdt.G/2022/PA.Una (6179)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
25/05/2022
02.06.2022
Dikabulkan
Verstek
13-06-2022
20 Hari (5)
30-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-13 14:20:13
Putusan berhasil dibuat
2022-06-13 15:29:09
257 223/Pdt.G/2022/PA.Una (6173)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
23/05/2022
31.05.2022
Dikabulkan
Verstek
13-06-2022
22 Hari (5)
30-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-13 15:28:31
Putusan berhasil dibuat
2022-06-13 15:32:25
258 178/Pdt.P/2022/PA.Una (6184)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
27/05/2022
13.06.2022
Digugurkan
13-06-2022
18 Hari (5)
13-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-13 12:11:35
Putusan berhasil dibuat
2022-06-13 13:18:49
259 173/Pdt.P/2022/PA.Una (6165)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
20/05/2022
10.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 13:19:36
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 14:21:08
260 160/Pdt.P/2022/PA.Una (6152)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
19/05/2022
10.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
23 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 09:08:14
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 09:11:51
261 167/Pdt.P/2022/PA.Una (6159)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
20/05/2022
10.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
22 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 13:31:12
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 15:37:53
262 165/Pdt.P/2022/PA.Una (6157)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
19/05/2022
10.06.2022
Dicabut
10-06-2022
23 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 09:05:54
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 10:08:21
263 170/Pdt.P/2022/PA.Una (6162)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
20/05/2022
10.06.2022
Digugurkan
10-06-2022
22 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 14:06:34
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 14:15:02
264 163/Pdt.P/2022/PA.Una (6155)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
19/05/2022
10.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
23 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 11:50:37
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 12:51:08
265 169/Pdt.P/2022/PA.Una (6161)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
20/05/2022
10.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
22 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 09:07:06
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 10:08:30
266 161/Pdt.P/2022/PA.Una (6153)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
19/05/2022
10.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
23 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 12:08:08
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 13:15:18
267 174/Pdt.P/2022/PA.Una (6166)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
20/05/2022
10.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
22 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 10:27:52
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 12:32:38
268 171/Pdt.P/2022/PA.Una (6163)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
20/05/2022
10.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
22 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 10:23:07
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 12:25:34
269 166/Pdt.P/2022/PA.Una (6158)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
19/05/2022
10.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
23 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 09:43:06
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 10:47:59
270 164/Pdt.P/2022/PA.Una (6156)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
19/05/2022
10.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
23 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 13:40:22
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 15:47:47
271 168/Pdt.P/2022/PA.Una (6160)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
20/05/2022
10.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
22 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 08:26:46
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 10:27:08
272 162/Pdt.P/2022/PA.Una (6154)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
19/05/2022
10.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
23 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 14:48:16
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 15:51:29
273 172/Pdt.P/2022/PA.Una (6164)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
20/05/2022
10.06.2022
Dicabut
10-06-2022
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 09:24:24
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 11:31:42
274 220/Pdt.G/2022/PA.Una (6169)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
23/05/2022
02.06.2022
Dikabulkan
Verstek
08-06-2022
17 Hari (5)
27-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-08 10:32:09
Putusan berhasil dibuat
2022-06-08 11:41:31
275 225/Pdt.G/2022/PA.Una (6175)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
24/05/2022
02.06.2022
Dikabulkan
Verstek
08-06-2022
16 Hari (5)
27-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-08 10:03:00
Putusan berhasil dibuat
2022-06-08 11:07:27
276 219/Pdt.G/2022/PA.Una (6168)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
23/05/2022
02.06.2022
Dikabulkan
Verstek
08-06-2022
17 Hari (5)
23-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-08 11:25:32
Putusan berhasil dibuat
2022-06-08 12:31:09
277 205/Pdt.G/2022/PA.Una (6139)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
10/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
08-06-2022
23 Hari (5)
30-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-08 10:09:07
Putusan berhasil dibuat
2022-06-08 10:15:06
278 197/Pdt.G/2022/PA.Una (6130)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
09/05/2022
18.05.2022
Dikabulkan
Verstek
06-06-2022
29 Hari (5)
23-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 14:37:43
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 16:41:48
279 214/Pdt.G/2022/PA.Una (6148)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
17/05/2022
24.05.2022
Dikabulkan
06-06-2022
8 Hari (5)
21-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 15:32:53
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 16:39:22
280 207/Pdt.G/2022/PA.Una (6141)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Cherman Rahman,SH
12/05/2022
19.05.2022
Dikabulkan
Verstek
06-06-2022
26 Hari (5)
21-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 10:29:12
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 10:38:21
281 216/Pdt.G/2022/PA.Una (6150)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
19/05/2022
27.05.2022
Dikabulkan
Verstek
06-06-2022
19 Hari (5)
22-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 11:00:22
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 12:04:51
282 212/Pdt.G/2022/PA.Una (6146)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Cherman Rahman,SH
17/05/2022
24.05.2022
Dikabulkan
Verstek
06-06-2022
21 Hari (5)
23-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 12:19:55
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 14:27:50
283 198/Pdt.G/2022/PA.Una (6131)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Cherman Rahman,SH
10/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
Verstek
06-06-2022
28 Hari (5)
21-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 13:44:51
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 14:52:58
284 213/Pdt.G/2022/PA.Una (6147)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
17/05/2022
24.05.2022
Dikabulkan
Verstek
06-06-2022
21 Hari (5)
24-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 12:08:39
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 13:17:42
285 217/Pdt.G/2022/PA.Una (6151)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
19/05/2022
27.05.2022
Dikabulkan
Verstek
06-06-2022
19 Hari (5)
22-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 10:01:41
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 12:10:14
286 184/Pdt.G/2022/PA.Una (6117)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Drs. Safar, M.H.
09/05/2022
17.05.2022
Tidak Dapat Diterima
06-06-2022
12 Hari (5)
06-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 11:18:32
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 11:21:02
287 215/Pdt.G/2022/PA.Una (6149)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
18/05/2022
25.05.2022
Dikabulkan
Verstek
02-06-2022
16 Hari (5)
20-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-02 13:09:27
Putusan berhasil dibuat
2022-06-02 13:18:43
288 208/Pdt.G/2022/PA.Una (6142)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
17/05/2022
25.05.2022
Dikabulkan
Verstek
02-06-2022
17 Hari (5)
22-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-02 10:32:46
Putusan berhasil dibuat
2022-06-02 11:33:39
289 193/Pdt.G/2022/PA.Una (6126)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
09/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
27-05-2022
13 Hari (5)
23-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-27 15:09:05
Putusan berhasil dibuat
2022-05-27 15:12:30
290 68/Pdt.G/2022/PA.Una (5877)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
24/01/2022
25.05.2022
Dikabulkan
Verstek
25-05-2022
122 Hari
Gaib
09-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-25 14:40:40
Putusan berhasil dibuat
2022-05-25 15:42:32
291 210/Pdt.G/2022/PA.Una (6144)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
17/05/2022
25.05.2022
Dicabut
25-05-2022
9 Hari (5)
25-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-25 11:31:03
Putusan berhasil dibuat
2022-05-25 13:39:13
292 196/Pdt.G/2022/PA.Una (6129)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
09/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
Verstek
24-05-2022
16 Hari (5)
16-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-24 14:32:58
Putusan berhasil dibuat
2022-05-24 15:41:06
293 209/Pdt.G/2022/PA.Una (6143)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
17/05/2022
24.05.2022
Dicabut
24-05-2022
8 Hari (5)
24-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-24 12:37:01
Putusan berhasil dibuat
2022-05-24 12:39:41
294 200/Pdt.G/2022/PA.Una (6133)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Cherman Rahman,SH
10/05/2022
18.05.2022
Digugurkan
24-05-2022
15 Hari (5)
24-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-24 12:08:14
Putusan berhasil dibuat
2022-05-24 13:17:25
295 186/Pdt.G/2022/PA.Una (6119)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
09/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
Verstek
24-05-2022
16 Hari (5)
09-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-24 10:01:44
Putusan berhasil dibuat
2022-05-24 10:05:29
296 203/Pdt.G/2022/PA.Una (6136)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
10/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
Verstek
24-05-2022
15 Hari (5)
14-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-24 08:20:37
Putusan berhasil dibuat
2022-05-24 08:24:06
297 206/Pdt.G/2022/PA.Una (6140)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
10/05/2022
17.05.2022
Dicabut
24-05-2022
15 Hari (5)
24-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-24 08:17:19
Putusan berhasil dibuat
2022-05-24 10:18:04
298 211/Pdt.G/2022/PA.Una (6145)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Cherman Rahman,SH
17/05/2022
24.05.2022
Dikabulkan
Verstek
24-05-2022
8 Hari (5)
27-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-24 10:12:31
Putusan berhasil dibuat
2022-05-24 11:16:29
299 202/Pdt.G/2022/PA.Una (6135)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
10/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
Verstek
24-05-2022
15 Hari (5)
15-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-24 08:17:44
Putusan berhasil dibuat
2022-05-24 08:18:10
300 192/Pdt.G/2022/PA.Una (6125)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
09/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
Verstek
23-05-2022
15 Hari (5)
08-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-23 08:46:49
Putusan berhasil dibuat
2022-05-23 10:51:59
301 190/Pdt.G/2022/PA.Una (6123)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
09/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
Verstek
23-05-2022
15 Hari (5)
08-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-23 15:05:28
Putusan berhasil dibuat
2022-05-23 15:08:37
302 159/Pdt.P/2022/PA.Una (6138)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
10/05/2022
18.05.2022
Dicabut
23-05-2022
14 Hari (5)
23-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-23 10:17:42
Putusan berhasil dibuat
2022-05-23 10:22:38
303 188/Pdt.G/2022/PA.Una (6121)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
09/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
Verstek
23-05-2022
15 Hari (5)
20-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-23 11:12:18
Putusan berhasil dibuat
2022-05-23 12:17:46
304 191/Pdt.G/2022/PA.Una (6124)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
09/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
Verstek
23-05-2022
15 Hari (5)
08-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-23 12:24:15
Putusan berhasil dibuat
2022-05-23 12:31:06
305 189/Pdt.G/2022/PA.Una (6122)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
09/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
Verstek
23-05-2022
15 Hari (5)
13-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-23 12:03:28
Putusan berhasil dibuat
2022-05-23 13:08:24
306 163/Pdt.G/2022/PA.Una (6096)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
12/04/2022
19.04.2022
Ditolak
19-05-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-19 13:19:04
Putusan berhasil dibuat
2022-05-19 15:28:52
307 201/Pdt.G/2022/PA.Una (6134)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Cherman Rahman,SH
10/05/2022
18.05.2022
Dikabulkan
Verstek
18-05-2022
9 Hari (5)
03-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-18 12:05:38
Putusan berhasil dibuat
2022-05-18 14:07:21
308 45/Pdt.G/2022/PA.Una (5850)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
13/01/2022
18.05.2022
Dikabulkan
Verstek
18-05-2022
126 Hari
Gaib
03-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-18 13:20:30
Putusan berhasil dibuat
2022-05-18 15:24:15
309 195/Pdt.G/2022/PA.Una (6128)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
09/05/2022
17.05.2022
Tidak Dapat Diterima
Verstek
17-05-2022
9 Hari (5)
17-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-17 08:50:20
Putusan berhasil dibuat
2022-05-17 08:51:23
310 194/Pdt.G/2022/PA.Una (6127)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
09/05/2022
17.05.2022
Dicabut
Verstek
17-05-2022
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-17 10:05:31
Putusan berhasil dibuat
2022-05-17 11:14:01
311 153/Pdt.G/2022/PA.Una (6057)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
04/04/2022
11.04.2022
Dikabulkan
17-05-2022
16 Hari (5)
02-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-17 10:34:51
Putusan berhasil dibuat
2022-05-17 10:42:14
312 185/Pdt.G/2022/PA.Una (6118)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Drs. Safar, M.H.
09/05/2022
17.05.2022
Dicabut
17-05-2022
9 Hari (5)
17-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-17 09:12:28
Putusan berhasil dibuat
2022-05-17 09:15:28
313 154/Pdt.G/2022/PA.Una (6058)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
04/04/2022
11.04.2022
Dikabulkan
17-05-2022
23 Hari (5)
02-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-17 10:31:15
Putusan berhasil dibuat
2022-05-17 12:38:27
314 33/Pdt.G/2022/PA.Una (5830)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
11/01/2022
12.05.2022
Dikabulkan
Verstek
12-05-2022
122 Hari
Gaib
02-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-12 14:01:24
Putusan berhasil dibuat
2022-05-12 16:02:34
315 23/Pdt.G/2022/PA.Una (5819)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
10/01/2022
11.05.2022
Dikabulkan
Verstek
11-05-2022
122 Hari
Gaib
02-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-11 15:35:55
Putusan berhasil dibuat
2022-05-11 16:37:06
316 183/Pdt.G/2022/PA.Una (6116)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/04/2022
22.04.2022
Dikabulkan
Verstek
10-05-2022
27 Hari (5)
30-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-10 14:05:13
Putusan berhasil dibuat
2022-05-10 16:10:59
317 181/Pdt.G/2022/PA.Una (6114)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
14/04/2022
22.04.2022
Dicabut
10-05-2022
27 Hari (5)
10-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-10 15:21:51
Putusan berhasil dibuat
2022-05-10 16:25:23
318 158/Pdt.P/2022/PA.Una (6093)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
11/04/2022
26.04.2022
Gugur (93)
Jenis Putus ini tidak terbaca di Laporan Perkara Putus SIPP
harap ganti dengan Jenis Putus Digugurkan (65)
10-05-2022
30 Hari (5)
10-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-10 12:22:33
Putusan berhasil dibuat
2022-05-10 12:30:32
319 9/Pdt.G/2022/PA.Una (5800)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
04/01/2022
09.05.2022
Dikabulkan
Verstek
09-05-2022
126 Hari
Gaib
02-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-09 11:14:24
Putusan berhasil dibuat
2022-05-09 13:17:36
320 171/Pdt.G/2022/PA.Una (6104)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
13/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
Verstek
09-05-2022
27 Hari (5)
30-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-09 08:13:32
Putusan berhasil dibuat
2022-05-09 10:17:19
321 104/Pdt.G/2022/PA.Una (5947)
Kewarisan
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
16/02/2022
23.02.2022
Dikabulkan
27-04-2022
59 Hari (5)
Ada | Ada 2022-04-27 13:26:44
Putusan berhasil dibuat
2022-04-27 13:28:57
322 174/Pdt.G/2022/PA.Una (6107)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
13/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
Verstek
27-04-2022
15 Hari (5)
12-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-27 14:21:58
Putusan berhasil dibuat
2022-04-27 16:26:21
323 170/Pdt.G/2022/PA.Una (6103)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
13/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
Verstek
27-04-2022
15 Hari (5)
24-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-27 12:19:03
Putusan berhasil dibuat
2022-04-27 14:25:10
324 173/Pdt.G/2022/PA.Una (6106)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
13/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
Verstek
27-04-2022
15 Hari (5)
24-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-27 12:12:05
Putusan berhasil dibuat
2022-04-27 12:16:08
325 159/Pdt.G/2022/PA.Una (6091)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
06/04/2022
13.04.2022
Dicabut
27-04-2022
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-27 14:45:19
Putusan berhasil dibuat
2022-04-27 16:52:45
326 182/Pdt.G/2022/PA.Una (6115)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Drs. Safar, M.H.
14/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
Verstek
27-04-2022
14 Hari (5)
13-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-27 15:35:53
Putusan berhasil dibuat
2022-04-27 17:40:25
327 151/Pdt.P/2022/PA.Una (6081)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 11:21:26
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 11:25:38
328 152/Pdt.P/2022/PA.Una (6082)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 08:45:52
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 10:50:47
329 146/Pdt.P/2022/PA.Una (6076)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
05/04/2022
26.04.2022
Gugur (93)
Jenis Putus ini tidak terbaca di Laporan Perkara Putus SIPP
harap ganti dengan Jenis Putus Digugurkan (65)
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 10:01:13
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 12:05:41
330 137/Pdt.P/2022/PA.Una (6067)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 08:30:20
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 08:38:49
331 153/Pdt.P/2022/PA.Una (6083)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 10:06:46
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 11:10:55
332 138/Pdt.P/2022/PA.Una (6068)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 13:50:44
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 14:55:42
333 147/Pdt.P/2022/PA.Una (6077)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
05/04/2022
26.04.2022
Dicabut
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 11:18:53
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 11:27:51
334 154/Pdt.P/2022/PA.Una (6084)
Dispensasi Kawin
Ahmad Zubair Hasyim, S.HI
Cherman Rahman,SH
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 08:44:54
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 08:53:22
335 150/Pdt.P/2022/PA.Una (6080)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 10:14:48
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 10:21:39
336 148/Pdt.P/2022/PA.Una (6078)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 13:02:47
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 14:04:41
337 132/Pdt.P/2022/PA.Una (6062)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Drs. Safar, M.H.
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 10:41:13
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 10:42:52
338 136/Pdt.P/2022/PA.Una (6066)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Drs. Safar, M.H.
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 15:04:00
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 16:08:33
339 143/Pdt.P/2022/PA.Una (6073)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 11:20:39
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 11:25:08
340 149/Pdt.P/2022/PA.Una (6079)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Cherman Rahman,SH
05/04/2022
26.04.2022
Gugur (93)
Jenis Putus ini tidak terbaca di Laporan Perkara Putus SIPP
harap ganti dengan Jenis Putus Digugurkan (65)
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 10:45:30
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 12:53:49
341 139/Pdt.P/2022/PA.Una (6069)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
05/04/2022
26.04.2022
Digugurkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 12:20:01
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 13:27:12
342 135/Pdt.P/2022/PA.Una (6065)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Drs. Safar, M.H.
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 13:17:55
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 14:24:28
343 142/Pdt.P/2022/PA.Una (6072)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 08:23:29
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 10:29:47
344 141/Pdt.P/2022/PA.Una (6071)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 11:06:40
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 11:11:07
345 134/Pdt.P/2022/PA.Una (6064)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Drs. Safar, M.H.
05/04/2022
26.04.2022
Digugurkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 13:07:48
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 15:13:50
346 144/Pdt.P/2022/PA.Una (6074)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
05/04/2022
26.04.2022
Digugurkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 09:26:55
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 09:31:32
347 133/Pdt.P/2022/PA.Una (6063)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Drs. Safar, M.H.
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 10:39:43
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 10:41:05
348 145/Pdt.P/2022/PA.Una (6075)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
05/04/2022
26.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 14:15:22
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 15:20:42
349 140/Pdt.P/2022/PA.Una (6070)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
05/04/2022
26.04.2022
Gugur (93)
Jenis Putus ini tidak terbaca di Laporan Perkara Putus SIPP
harap ganti dengan Jenis Putus Digugurkan (65)
26-04-2022
22 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 12:40:25
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 14:49:42
350 157/Pdt.G/2022/PA.Una (6089)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
06/04/2022
13.04.2022
Dikabulkan
Verstek
26-04-2022
21 Hari (5)
13-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 14:32:56
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 14:33:27
351 165/Pdt.G/2022/PA.Una (6098)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Drs. Safar, M.H.
12/04/2022
19.04.2022
Dikabulkan
Verstek
25-04-2022
14 Hari (5)
12-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-25 12:23:27
Putusan berhasil dibuat
2022-04-25 13:29:38
352 151/Pdt.G/2022/PA.Una (6055)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
04/04/2022
12.04.2022
Ditolak
Verstek
25-04-2022
22 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-25 14:48:07
Putusan berhasil dibuat
2022-04-25 15:52:13
353 161/Pdt.G/2022/PA.Una (6094)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
11/04/2022
18.04.2022
Dikabulkan
Verstek
22-04-2022
12 Hari (5)
12-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-22 12:34:03
Putusan berhasil dibuat
2022-04-22 12:36:15
354 180/Pdt.G/2022/PA.Una (6113)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/04/2022
22.04.2022
Dicabut
Verstek
22-04-2022
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-22 15:50:42
Putusan berhasil dibuat
2022-04-22 15:52:05
355 156/Pdt.G/2022/PA.Una (6088)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
06/04/2022
13.04.2022
Ditolak
22-04-2022
12 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-22 12:04:10
Putusan berhasil dibuat
2022-04-22 12:12:44
356 162/Pdt.G/2022/PA.Una (6095)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
11/04/2022
18.04.2022
Dikabulkan
Verstek
22-04-2022
12 Hari (5)
13-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-22 15:43:18
Putusan berhasil dibuat
2022-04-22 17:49:30
357 155/Pdt.P/2022/PA.Una (6085)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
06/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
21-04-2022
16 Hari (5)
21-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-21 15:40:15
Putusan berhasil dibuat
2022-04-21 16:47:09
358 169/Pdt.G/2022/PA.Una (6102)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
13/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
Verstek
21-04-2022
9 Hari (5)
12-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-21 14:41:35
Putusan berhasil dibuat
2022-04-21 16:45:52
359 156/Pdt.P/2022/PA.Una (6086)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
06/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
21-04-2022
16 Hari (5)
21-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-21 11:33:03
Putusan berhasil dibuat
2022-04-21 12:39:33
360 176/Pdt.G/2022/PA.Una (6109)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
14/04/2022
21.04.2022
Dicabut
21-04-2022
8 Hari (5)
21-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-21 15:29:35
Putusan berhasil dibuat
2022-04-21 17:38:45
361 168/Pdt.G/2022/PA.Una (6101)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
13/04/2022
21.04.2022
Dicabut
21-04-2022
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-21 14:45:29
Putusan berhasil dibuat
2022-04-21 16:51:09
362 178/Pdt.G/2022/PA.Una (6111)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
14/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
Verstek
21-04-2022
8 Hari (5)
10-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-21 14:07:05
Putusan berhasil dibuat
2022-04-21 15:13:38
363 157/Pdt.P/2022/PA.Una (6087)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
06/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
21-04-2022
16 Hari (5)
21-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-21 10:48:25
Putusan berhasil dibuat
2022-04-21 11:55:04
364 179/Pdt.G/2022/PA.Una (6112)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Drs. Safar, M.H.
14/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
Verstek
21-04-2022
8 Hari (5)
09-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-21 14:29:16
Putusan berhasil dibuat
2022-04-21 16:35:09
365 177/Pdt.G/2022/PA.Una (6110)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
14/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
Verstek
21-04-2022
8 Hari (5)
12-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-21 14:32:39
Putusan berhasil dibuat
2022-04-21 15:36:24
366 160/Pdt.G/2022/PA.Una (6092)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
07/04/2022
14.04.2022
Dikabulkan
Verstek
21-04-2022
15 Hari (5)
12-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-21 10:45:10
Putusan berhasil dibuat
2022-04-21 12:51:57
367 130/Pdt.P/2022/PA.Una (6060)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
04/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
21-04-2022
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-21 13:03:48
Putusan berhasil dibuat
2022-04-21 14:12:44
368 175/Pdt.G/2022/PA.Una (6108)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
14/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
Verstek
21-04-2022
8 Hari (5)
27-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-21 15:17:40
Putusan berhasil dibuat
2022-04-21 17:26:45
369 167/Pdt.G/2022/PA.Una (6100)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
13/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
Verstek
21-04-2022
9 Hari (5)
09-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-21 15:27:45
Putusan berhasil dibuat
2022-04-21 17:28:21
370 158/Pdt.G/2022/PA.Una (6090)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
06/04/2022
13.04.2022
Dikabulkan
Verstek
20-04-2022
15 Hari (5)
12-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-20 13:37:21
Putusan berhasil dibuat
2022-04-20 13:44:42
371 164/Pdt.G/2022/PA.Una (6097)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
12/04/2022
20.04.2022
Dikabulkan
Verstek
20-04-2022
9 Hari (5)
13-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-20 11:10:53
Putusan berhasil dibuat
2022-04-20 12:14:40
372 172/Pdt.G/2022/PA.Una (6105)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
13/04/2022
20.04.2022
Dikabulkan
Verstek
20-04-2022
8 Hari (5)
24-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-20 11:20:03
Putusan berhasil dibuat
2022-04-20 13:24:20
373 166/Pdt.G/2022/PA.Una (6099)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
12/04/2022
20.04.2022
Dikabulkan
Verstek
20-04-2022
9 Hari (5)
10-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-20 11:21:07
Putusan berhasil dibuat
2022-04-20 12:30:30
374 147/Pdt.G/2022/PA.Una (6051)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
04/04/2022
12.04.2022
Dikabulkan
Verstek
19-04-2022
16 Hari (5)
25-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-19 12:29:04
Putusan berhasil dibuat
2022-04-19 14:36:26
375 150/Pdt.G/2022/PA.Una (6054)
Izin Poligami
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
04/04/2022
12.04.2022
Dicabut
19-04-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-19 12:10:39
Putusan berhasil dibuat
2022-04-19 14:12:05
376 148/Pdt.G/2022/PA.Una (6052)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
04/04/2022
12.04.2022
Dikabulkan
Verstek
19-04-2022
16 Hari (5)
13-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-19 13:48:56
Putusan berhasil dibuat
2022-04-19 15:51:19
377 144/Pdt.G/2022/PA.Una (6048)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
23/03/2022
30.03.2022
Dicabut
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
18-04-2022
20 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-18 10:11:51
Putusan berhasil dibuat
2022-04-18 11:14:59
378 146/Pdt.G/2022/PA.Una (6050)
Lain-Lain
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
01/04/2022
11.04.2022
Perdamaian
18-04-2022
11 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-18 14:26:22
Putusan berhasil dibuat
2022-04-18 15:27:19
379 149/Pdt.G/2022/PA.Una (6053)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
04/04/2022
11.04.2022
Dikabulkan
Verstek
18-04-2022
15 Hari (5)
09-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-18 14:34:53
Putusan berhasil dibuat
2022-04-18 16:43:30
380 155/Pdt.G/2022/PA.Una (6059)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
04/04/2022
11.04.2022
Dikabulkan
Verstek
18-04-2022
15 Hari (5)
24-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-18 09:00:27
Putusan berhasil dibuat
2022-04-18 10:04:59
381 152/Pdt.G/2022/PA.Una (6056)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
04/04/2022
11.04.2022
Dikabulkan
Verstek
18-04-2022
15 Hari (5)
09-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-18 11:00:57
Putusan berhasil dibuat
2022-04-18 12:03:39
382 122/Pdt.G/2022/PA.Una (6023)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
09/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
14-04-2022
29 Hari (5)
Ada | Ada 2022-04-14 12:12:58
Putusan berhasil dibuat
2022-04-14 13:21:06
383 145/Pdt.G/2022/PA.Una (6049)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
28/03/2022
05.04.2022
Dikabulkan
Verstek
12-04-2022
16 Hari (5)
09-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-12 14:46:39
Putusan berhasil dibuat
2022-04-12 15:49:50
384 131/Pdt.P/2022/PA.Una (6061)
Asal Usul Anak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
04/04/2022
11.04.2022
Dikabulkan
11-04-2022
8 Hari (5)
11-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-11 12:06:49
Putusan berhasil dibuat
2022-04-11 13:07:27
385 128/Pdt.G/2022/PA.Una (6029)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
09/03/2022
16.03.2022
Tidak Dapat Diterima
07-04-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-07 13:10:48
Putusan berhasil dibuat
2022-04-07 14:18:46
386 136/Pdt.G/2022/PA.Una (6037)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
10/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
06-04-2022
15 Hari (5)
22-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-06 12:02:46
Putusan berhasil dibuat
2022-04-06 12:05:29
387 129/Pdt.P/2022/PA.Una (6046)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
17/03/2022
29.03.2022
Dikabulkan
05-04-2022
20 Hari (5)
05-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-05 13:28:55
Putusan berhasil dibuat
2022-04-05 14:30:13
388 143/Pdt.G/2022/PA.Una (6047)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
21/03/2022
28.03.2022
Dikabulkan
Verstek
05-04-2022
16 Hari (5)
21-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-05 13:21:51
Putusan berhasil dibuat
2022-04-05 14:27:19
389 130/Pdt.G/2022/PA.Una (6031)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
09/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
Verstek
01-04-2022
24 Hari (5)
15-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-01 12:25:20
Putusan berhasil dibuat
2022-04-01 13:30:44
390 119/Pdt.G/2022/PA.Una (6009)
Kewarisan
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
07/03/2022
14.03.2022
Dicabut
Sudirman M, S.H.I.,M.E
31-03-2022
8 Hari (7)
31-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-31 14:08:33
Putusan berhasil dibuat
2022-03-31 16:11:40
391 137/Pdt.G/2022/PA.Una (6038)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
10/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
Verstek
29-03-2022
20 Hari (5)
09-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-29 10:32:26
Putusan berhasil dibuat
2022-03-29 12:38:24
392 134/Pdt.G/2022/PA.Una (6035)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
10/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
Verstek
29-03-2022
20 Hari (5)
14-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-29 08:24:39
Putusan berhasil dibuat
2022-03-29 10:29:32
393 135/Pdt.G/2022/PA.Una (6036)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
10/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
Verstek
29-03-2022
20 Hari (5)
13-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-29 11:48:54
Putusan berhasil dibuat
2022-03-29 11:53:58
394 133/Pdt.G/2022/PA.Una (6034)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
09/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
Verstek
29-03-2022
21 Hari (5)
14-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-29 14:47:13
Putusan berhasil dibuat
2022-03-29 16:56:11
395 126/Pdt.G/2022/PA.Una (6027)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
09/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
Verstek
29-03-2022
21 Hari (5)
14-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-29 10:26:30
Putusan berhasil dibuat
2022-03-29 12:34:16
396 132/Pdt.G/2022/PA.Una (6033)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
09/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
Verstek
28-03-2022
20 Hari (5)
13-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-28 14:19:46
Putusan berhasil dibuat
2022-03-28 16:26:06
397 129/Pdt.G/2022/PA.Una (6030)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
09/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
Verstek
28-03-2022
20 Hari (5)
13-04-2022 Ada | Ada 2022-03-28 12:19:03
Putusan berhasil dibuat
2022-03-28 12:27:59
398 121/Pdt.G/2022/PA.Una (6022)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
09/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
Verstek
28-03-2022
20 Hari (5)
18-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-28 10:08:50
Putusan berhasil dibuat
2022-03-28 12:14:05
399 124/Pdt.G/2022/PA.Una (6025)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
09/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
Verstek
28-03-2022
20 Hari (5)
14-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-28 15:29:46
Putusan berhasil dibuat
2022-03-28 16:36:56
400 131/Pdt.G/2022/PA.Una (6032)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
09/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
Verstek
28-03-2022
20 Hari (5)
13-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-28 12:49:01
Putusan berhasil dibuat
2022-03-28 13:56:48
401 125/Pdt.G/2022/PA.Una (6026)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
09/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
Verstek
28-03-2022
20 Hari (5)
13-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-28 10:10:16
Putusan berhasil dibuat
2022-03-28 11:14:06
402 123/Pdt.G/2022/PA.Una (6024)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
09/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
Verstek
28-03-2022
20 Hari (5)
20-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-28 13:47:43
Putusan berhasil dibuat
2022-03-28 14:48:31
403 119/Pdt.P/2022/PA.Una (6014)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
08/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
17 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 15:24:21
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 16:25:25
404 106/Pdt.P/2022/PA.Una (5994)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
07/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
18 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 09:25:56
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 09:32:40
405 126/Pdt.P/2022/PA.Una (6021)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
08/03/2022
24.03.2022
Digugurkan
24-03-2022
17 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 11:34:50
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 13:37:30
406 139/Pdt.G/2022/PA.Una (6040)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
10/03/2022
24.03.2022
Dicabut
24-03-2022
15 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 10:39:27
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 10:43:33
407 112/Pdt.P/2022/PA.Una (6000)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
07/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
18 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 11:05:56
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 13:13:37
408 128/Pdt.P/2022/PA.Una (6045)
Dispensasi Kawin
Ahmad Zubair Hasyim, S.HI
Lasmanah, S.HI
10/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
15 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 08:12:36
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 08:20:42
409 120/Pdt.P/2022/PA.Una (6015)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
08/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
17 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 13:42:08
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 14:51:42
410 110/Pdt.P/2022/PA.Una (5998)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
07/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 11:00:07
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 12:08:21
411 118/Pdt.P/2022/PA.Una (6013)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
08/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
17 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 14:26:02
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 14:30:34
412 142/Pdt.G/2022/PA.Una (6043)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
10/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
Verstek
24-03-2022
15 Hari (5)
09-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 13:38:21
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 13:42:35
413 108/Pdt.P/2022/PA.Una (5996)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
07/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
18 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 11:19:06
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 13:24:24
414 125/Pdt.P/2022/PA.Una (6020)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
08/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
17 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 15:20:25
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 16:27:32
415 124/Pdt.P/2022/PA.Una (6019)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
08/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
17 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 15:25:45
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 17:30:51
416 138/Pdt.G/2022/PA.Una (6039)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
10/03/2022
24.03.2022
Dicabut
24-03-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 15:38:08
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 16:44:22
417 140/Pdt.G/2022/PA.Una (6041)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
10/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
24-03-2022
15 Hari (5)
09-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 10:13:55
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 11:21:01
418 114/Pdt.P/2022/PA.Una (6002)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
07/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 15:27:45
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 15:34:38
419 122/Pdt.P/2022/PA.Una (6017)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
08/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
17 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 12:37:38
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 12:44:43
420 105/Pdt.P/2022/PA.Una (5993)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
07/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
18 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 10:23:20
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 10:30:25
421 123/Pdt.P/2022/PA.Una (6018)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
08/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
17 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 15:50:46
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 16:54:01
422 111/Pdt.P/2022/PA.Una (5999)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
07/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
18 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 10:31:03
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 10:38:33
423 121/Pdt.P/2022/PA.Una (6016)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
08/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
17 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 11:43:50
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 11:52:35
424 117/Pdt.P/2022/PA.Una (6012)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
08/03/2022
24.03.2022
Dicabut
24-03-2022
17 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 11:04:59
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 11:08:12
425 109/Pdt.P/2022/PA.Una (5997)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
07/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
18 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 10:36:06
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 10:42:41
426 127/Pdt.P/2022/PA.Una (6044)
Dispensasi Kawin
Ahmad Zubair Hasyim, S.HI
Lasmanah, S.HI
10/03/2022
24.03.2022
Dicabut
24-03-2022
15 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 15:02:54
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 15:08:11
427 141/Pdt.G/2022/PA.Una (6042)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
10/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
Verstek
24-03-2022
15 Hari (5)
09-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 13:23:35
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 15:25:53
428 107/Pdt.P/2022/PA.Una (5995)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
07/03/2022
24.03.2022
Dikabulkan
24-03-2022
18 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 14:21:30
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 15:22:19
429 113/Pdt.P/2022/PA.Una (6001)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
07/03/2022
24.03.2022
Digugurkan
24-03-2022
18 Hari (5)
24-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-24 09:16:51
Putusan berhasil dibuat
2022-03-24 10:22:26
430 71/Pdt.G/2022/PA.Una (5880)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Cherman Rahman,SH
24/01/2022
31.01.2022
Dikabulkan
23-03-2022
38 Hari (3)
13-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-23 15:16:58
Putusan berhasil dibuat
2022-03-23 15:17:46
431 103/Pdt.P/2022/PA.Una (5989)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
07/03/2022
22.03.2022
Dikabulkan
22-03-2022
16 Hari (5)
22-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-22 12:08:54
Putusan berhasil dibuat
2022-03-22 14:17:25
432 104/Pdt.P/2022/PA.Una (5990)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
07/03/2022
22.03.2022
Dikabulkan
22-03-2022
16 Hari (5)
22-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-22 09:50:00
Putusan berhasil dibuat
2022-03-22 09:54:49
433 114/Pdt.G/2022/PA.Una (6004)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
07/03/2022
14.03.2022
Dikabulkan
Verstek
21-03-2022
15 Hari (5)
13-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-21 09:11:50
Putusan berhasil dibuat
2022-03-21 10:20:34
434 115/Pdt.G/2022/PA.Una (6005)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
07/03/2022
14.03.2022
Dikabulkan
Verstek
21-03-2022
15 Hari (5)
06-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-21 10:01:26
Putusan berhasil dibuat
2022-03-21 11:07:18
435 112/Pdt.G/2022/PA.Una (5991)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
07/03/2022
14.03.2022
Dikabulkan
Verstek
21-03-2022
15 Hari (5)
13-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-21 08:39:35
Putusan berhasil dibuat
2022-03-21 08:40:56
436 120/Pdt.G/2022/PA.Una (6011)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
08/03/2022
15.03.2022
Dicabut
21-03-2022
14 Hari (5)
21-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-21 15:27:10
Putusan berhasil dibuat
2022-03-21 15:34:07
437 117/Pdt.G/2022/PA.Una (6007)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
07/03/2022
14.03.2022
Dikabulkan
Verstek
21-03-2022
15 Hari (5)
12-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-21 10:18:57
Putusan berhasil dibuat
2022-03-21 12:19:30
438 113/Pdt.G/2022/PA.Una (5992)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Lasmanah, S.HI
07/03/2022
14.03.2022
Dikabulkan
Verstek
21-03-2022
15 Hari (5)
06-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-21 12:17:15
Putusan berhasil dibuat
2022-03-21 12:19:13
439 118/Pdt.G/2022/PA.Una (6008)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
07/03/2022
14.03.2022
Dikabulkan
Verstek
18-03-2022
12 Hari (5)
18-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-18 09:33:08
Putusan berhasil dibuat
2022-03-18 09:36:53
440 97/Pdt.P/2022/PA.Una (5983)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
02/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
17-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 14:01:13
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 16:02:50
441 95/Pdt.P/2022/PA.Una (5981)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
02/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
17-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 08:50:33
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 10:54:22
442 94/Pdt.P/2022/PA.Una (5980)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
02/03/2022
17.03.2022
Gugur (93)
Jenis Putus ini tidak terbaca di Laporan Perkara Putus SIPP
harap ganti dengan Jenis Putus Digugurkan (65)
17-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 09:37:24
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 09:42:05
443 90/Pdt.P/2022/PA.Una (5976)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
02/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
17-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 11:14:23
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 13:21:42
444 92/Pdt.P/2022/PA.Una (5978)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
02/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
17-03-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 13:16:49
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 15:19:47
445 101/Pdt.P/2022/PA.Una (5987)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
02/03/2022
17.03.2022
Gugur (93)
Jenis Putus ini tidak terbaca di Laporan Perkara Putus SIPP
harap ganti dengan Jenis Putus Digugurkan (65)
17-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 13:18:16
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 14:27:41
446 87/Pdt.P/2022/PA.Una (5973)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
02/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
17-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 13:32:28
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 14:33:23
447 91/Pdt.P/2022/PA.Una (5977)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
02/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
17-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 11:37:01
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 13:40:57
448 110/Pdt.G/2022/PA.Una (5954)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
01/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
17-03-2022
17 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 12:19:26
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 13:24:41
449 100/Pdt.P/2022/PA.Una (5986)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
02/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
17-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 10:40:21
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 12:43:20
450 93/Pdt.P/2022/PA.Una (5979)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
02/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
17-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 13:34:27
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 13:37:54
451 99/Pdt.P/2022/PA.Una (5985)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
02/03/2022
17.03.2022
Digugurkan
17-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 11:30:53
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 12:32:59
452 76/Pdt.P/2022/PA.Una (5961)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dicabut
17-03-2022
17 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 11:44:13
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 11:46:18
453 89/Pdt.P/2022/PA.Una (5975)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
02/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
17-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 13:12:21
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 15:15:37
454 98/Pdt.P/2022/PA.Una (5984)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
02/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
17-03-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 15:50:10
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 17:56:27
455 88/Pdt.P/2022/PA.Una (5974)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
02/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
17-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 10:33:13
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 12:36:56
456 96/Pdt.P/2022/PA.Una (5982)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
02/03/2022
17.03.2022
Dikabulkan
17-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-17 08:14:20
Putusan berhasil dibuat
2022-03-17 08:22:18
457 70/Pdt.P/2022/PA.Una (5955)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
16-03-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 10:36:26
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 11:43:10
458 74/Pdt.P/2022/PA.Una (5959)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dicabut
16-03-2022
16 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 15:27:19
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 15:36:04
459 72/Pdt.P/2022/PA.Una (5957)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Tidak Dapat Diterima
16-03-2022
16 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 14:14:19
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 14:15:50
460 79/Pdt.P/2022/PA.Una (5964)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
16-03-2022
16 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 14:32:55
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 15:35:54
461 86/Pdt.P/2022/PA.Una (5971)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
16-03-2022
16 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 11:49:17
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 11:53:22
462 106/Pdt.G/2022/PA.Una (5950)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
21/02/2022
01.03.2022
Dicabut
16-03-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 14:01:32
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 16:04:57
463 80/Pdt.P/2022/PA.Una (5965)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
16-03-2022
16 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 15:50:49
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 17:54:18
464 83/Pdt.P/2022/PA.Una (5968)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
16-03-2022
16 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 10:49:18
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 10:56:59
465 77/Pdt.P/2022/PA.Una (5962)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
16-03-2022
16 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 14:04:06
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 15:07:12
466 85/Pdt.P/2022/PA.Una (5970)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
16-03-2022
16 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 09:20:45
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 09:21:13
467 73/Pdt.P/2022/PA.Una (5958)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
16-03-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 13:19:15
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 15:22:37
468 75/Pdt.P/2022/PA.Una (5960)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
16-03-2022
16 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 15:26:19
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 16:32:57
469 71/Pdt.P/2022/PA.Una (5956)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
16-03-2022
16 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 10:24:06
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 10:29:26
470 81/Pdt.P/2022/PA.Una (5966)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
16-03-2022
16 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 12:47:23
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 14:48:15
471 127/Pdt.G/2022/PA.Una (6028)
Cerai Talak
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
09/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
Verstek
16-03-2022
8 Hari (5)
01-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 12:30:22
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 12:35:06
472 84/Pdt.P/2022/PA.Una (5969)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dicabut
16-03-2022
16 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 12:32:26
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 12:34:33
473 78/Pdt.P/2022/PA.Una (5963)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dikabulkan
16-03-2022
16 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 13:24:01
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 15:25:48
474 82/Pdt.P/2022/PA.Una (5967)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
01/03/2022
16.03.2022
Dicabut
16-03-2022
16 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 15:46:31
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 15:47:01
475 72/Pdt.G/2022/PA.Una (5881)
Hibah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
26/01/2022
02.02.2022
Ditolak
15-03-2022
30 Hari (5)
Ada | Ada 2022-03-15 12:32:13
Putusan berhasil dibuat
2022-03-15 13:36:39
476 116/Pdt.P/2022/PA.Una (6010)
Dispensasi Kawin
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
07/03/2022
14.03.2022
Dikabulkan
14-03-2022
8 Hari (5)
14-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-14 09:12:32
Putusan berhasil dibuat
2022-03-14 11:13:33
477 115/Pdt.P/2022/PA.Una (6003)
Dispensasi Kawin
Ahmad Zubair Hasyim, S.HI
Lasmanah, S.HI
07/03/2022
11.03.2022
Dikabulkan
11-03-2022
5 Hari (5)
11-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-11 13:05:57
Putusan berhasil dibuat
2022-03-11 13:14:23
478 102/Pdt.P/2022/PA.Una (5988)
Perwalian
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
02/03/2022
10.03.2022
Dikabulkan
11-03-2022
10 Hari (5)
11-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-11 15:21:27
Putusan berhasil dibuat
2022-03-11 17:30:36
479 111/Pdt.G/2022/PA.Una (5972)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
02/03/2022
10.03.2022
Dikabulkan
Verstek
10-03-2022
9 Hari (5)
29-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-10 13:22:55
Putusan berhasil dibuat
2022-03-10 14:28:02
480 85/Pdt.G/2022/PA.Una (5919)
Lain-Lain
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
08/02/2022
15.02.2022
Dikabulkan
09-03-2022
29 Hari (5)
09-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-09 15:44:18
Putusan berhasil dibuat
2022-03-09 17:51:28
481 107/Pdt.G/2022/PA.Una (5951)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
22/02/2022
02.03.2022
Dikabulkan
Verstek
09-03-2022
16 Hari (5)
25-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-09 08:46:01
Putusan berhasil dibuat
2022-03-09 08:53:23
482 109/Pdt.G/2022/PA.Una (5953)
Cerai Gugat
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Cherman Rahman,SH
01/03/2022
08.03.2022
Dikabulkan
Verstek
08-03-2022
8 Hari (5)
25-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-08 14:16:16
Putusan berhasil dibuat
2022-03-08 15:22:10
483 91/Pdt.G/2022/PA.Una (5933)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
14/02/2022
21.02.2022
Dikabulkan
Verstek
08-03-2022
23 Hari (5)
23-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-08 14:04:11
Putusan berhasil dibuat
2022-03-08 15:11:41
484 102/Pdt.G/2022/PA.Una (5945)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
16/02/2022
23.02.2022
Dikabulkan
Verstek
04-03-2022
17 Hari (5)
22-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-04 10:47:35
Putusan berhasil dibuat
2022-03-04 10:52:16
485 100/Pdt.G/2022/PA.Una (5943)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
15/02/2022
22.02.2022
Dikabulkan
Verstek
02-03-2022
16 Hari (5)
07-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-02 12:41:36
Putusan berhasil dibuat
2022-03-02 14:46:18
486 108/Pdt.G/2022/PA.Una (5952)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
22/02/2022
02.03.2022
Dikabulkan
02-03-2022
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-02 14:34:28
Putusan berhasil dibuat
2022-03-02 15:43:00
487 96/Pdt.G/2022/PA.Una (5939)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/02/2022
21.02.2022
Dikabulkan
Verstek
01-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-01 14:43:35
Putusan berhasil dibuat
2022-03-01 16:51:09
488 88/Pdt.G/2022/PA.Una (5930)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
11/02/2022
21.02.2022
Dikabulkan
Verstek
01-03-2022
19 Hari (5)
25-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-01 14:10:12
Putusan berhasil dibuat
2022-03-01 16:19:32
489 92/Pdt.G/2022/PA.Una (5934)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
14/02/2022
21.02.2022
Dikabulkan
Verstek
01-03-2022
16 Hari (5)
22-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-01 08:22:27
Putusan berhasil dibuat
2022-03-01 09:25:48
490 89/Pdt.G/2022/PA.Una (5931)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
14/02/2022
21.02.2022
Dikabulkan
Verstek
01-03-2022
16 Hari (5)
23-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-01 12:48:05
Putusan berhasil dibuat
2022-03-01 14:52:15
491 93/Pdt.G/2022/PA.Una (5935)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
14/02/2022
21.02.2022
Dikabulkan
Verstek
01-03-2022
16 Hari (5)
23-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-01 14:44:30
Putusan berhasil dibuat
2022-03-01 15:53:18
492 76/Pdt.G/2022/PA.Una (5902)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
02/02/2022
10.02.2022
Dikabulkan
01-03-2022
26 Hari (5)
23-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-01 08:03:25
Putusan berhasil dibuat
2022-03-01 08:12:55
493 90/Pdt.G/2022/PA.Una (5932)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
14/02/2022
21.02.2022
Dikabulkan
Verstek
01-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-01 11:50:18
Putusan berhasil dibuat
2022-03-01 12:57:31
494 94/Pdt.G/2022/PA.Una (5936)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
14/02/2022
21.02.2022
Dikabulkan
Verstek
01-03-2022
16 Hari (5)
21-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-01 14:09:20
Putusan berhasil dibuat
2022-03-01 15:10:23
495 68/Pdt.P/2022/PA.Una (5938)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
14/02/2022
01.03.2022
Dicabut
01-03-2022
16 Hari (5)
01-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-01 12:10:20
Putusan berhasil dibuat
2022-03-01 14:15:17
496 97/Pdt.G/2022/PA.Una (5940)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/02/2022
21.02.2022
Dikabulkan
Verstek
01-03-2022
16 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-01 10:40:51
Putusan berhasil dibuat
2022-03-01 11:47:14
497 67/Pdt.P/2022/PA.Una (5929)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
09/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
25-02-2022
17 Hari (5)
25-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-25 11:15:32
Putusan berhasil dibuat
2022-02-25 13:22:15
498 63/Pdt.P/2022/PA.Una (5925)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
09/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
25-02-2022
17 Hari (5)
25-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-25 11:26:25
Putusan berhasil dibuat
2022-02-25 13:30:15
499 61/Pdt.P/2022/PA.Una (5923)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
09/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
25-02-2022
17 Hari (5)
25-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-25 08:34:12
Putusan berhasil dibuat
2022-02-25 08:43:12
500 60/Pdt.P/2022/PA.Una (5922)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
09/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
25-02-2022
17 Hari (5)
25-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-25 11:44:29
Putusan berhasil dibuat
2022-02-25 11:45:15
501 64/Pdt.P/2022/PA.Una (5926)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
09/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
25-02-2022
17 Hari (5)
25-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-25 13:43:51
Putusan berhasil dibuat
2022-02-25 14:47:54
502 65/Pdt.P/2022/PA.Una (5927)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
09/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
25-02-2022
17 Hari (5)
25-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-25 11:05:20
Putusan berhasil dibuat
2022-02-25 11:08:36
503 62/Pdt.P/2022/PA.Una (5924)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
09/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
25-02-2022
17 Hari (5)
25-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-25 11:12:57
Putusan berhasil dibuat
2022-02-25 11:20:34
504 69/Pdt.P/2022/PA.Una (5949)
Dispensasi Kawin
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Lasmanah, S.HI
21/02/2022
25.02.2022
Dikabulkan
25-02-2022
5 Hari (5)
25-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-25 10:09:21
Putusan berhasil dibuat
2022-02-25 12:17:36
505 66/Pdt.P/2022/PA.Una (5928)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
09/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
25-02-2022
17 Hari (5)
25-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-25 12:43:18
Putusan berhasil dibuat
2022-02-25 13:46:02
506 53/Pdt.P/2022/PA.Una (5912)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
08/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
24-02-2022
17 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-24 12:26:11
Putusan berhasil dibuat
2022-02-24 13:34:31
507 58/Pdt.P/2022/PA.Una (5917)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
08/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
24-02-2022
17 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-24 15:03:43
Putusan berhasil dibuat
2022-02-24 17:08:15
508 56/Pdt.P/2022/PA.Una (5915)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
08/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
24-02-2022
17 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-24 14:43:32
Putusan berhasil dibuat
2022-02-24 15:52:29
509 54/Pdt.P/2022/PA.Una (5913)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
08/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
24-02-2022
17 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-24 14:20:26
Putusan berhasil dibuat
2022-02-24 15:25:59
510 59/Pdt.P/2022/PA.Una (5918)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
08/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
24-02-2022
17 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-24 08:33:03
Putusan berhasil dibuat
2022-02-24 09:37:05
511 57/Pdt.P/2022/PA.Una (5916)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
08/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
24-02-2022
17 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-24 08:20:19
Putusan berhasil dibuat
2022-02-24 08:27:33
512 55/Pdt.P/2022/PA.Una (5914)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
08/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
24-02-2022
17 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-24 09:32:23
Putusan berhasil dibuat
2022-02-24 11:35:59
513 103/Pdt.G/2022/PA.Una (5946)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
16/02/2022
23.02.2022
Dikabulkan
Verstek
23-02-2022
8 Hari (5)
14-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-23 08:10:38
Putusan berhasil dibuat
2022-02-23 10:12:05
514 105/Pdt.G/2022/PA.Una (5948)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
16/02/2022
23.02.2022
Dicabut
23-02-2022
8 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-23 12:33:09
Putusan berhasil dibuat
2022-02-23 14:36:15
515 98/Pdt.G/2022/PA.Una (5941)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
15/02/2022
22.02.2022
Dikabulkan
Verstek
22-02-2022
8 Hari (5)
14-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-22 10:08:00
Putusan berhasil dibuat
2022-02-22 10:15:05
516 99/Pdt.G/2022/PA.Una (5942)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
15/02/2022
22.02.2022
Dikabulkan
Verstek
22-02-2022
8 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-22 09:29:36
Putusan berhasil dibuat
2022-02-22 11:30:41
517 101/Pdt.G/2022/PA.Una (5944)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
15/02/2022
22.02.2022
Dikabulkan
Verstek
22-02-2022
8 Hari (5)
14-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-22 10:07:21
Putusan berhasil dibuat
2022-02-22 11:13:28
518 95/Pdt.G/2022/PA.Una (5937)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
14/02/2022
22.02.2022
Dikabulkan
Verstek
22-02-2022
9 Hari (5)
14-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-22 10:40:36
Putusan berhasil dibuat
2022-02-22 11:43:19
519 51/Pdt.P/2022/PA.Una (5898)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/02/2022
21.02.2022
Tidak Dapat Diterima
21-02-2022
20 Hari (5)
21-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-21 14:43:06
Putusan berhasil dibuat
2022-02-21 15:50:17
520 52/Pdt.P/2022/PA.Una (5911)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
03/02/2022
21.02.2022
Dikabulkan
21-02-2022
19 Hari (5)
21-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-21 12:05:53
Putusan berhasil dibuat
2022-02-21 14:13:22
521 35/Pdt.P/2022/PA.Una (5882)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
02/02/2022
21.02.2022
Dicabut
21-02-2022
20 Hari (5)
21-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-21 13:17:55
Putusan berhasil dibuat
2022-02-21 15:24:29
522 77/Pdt.G/2022/PA.Una (5903)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
03/02/2022
10.02.2022
Dikabulkan
Verstek
21-02-2022
19 Hari (5)
09-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-21 08:12:20
Putusan berhasil dibuat
2022-02-21 09:19:25
523 49/Pdt.P/2022/PA.Una (5896)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
02/02/2022
17.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
16 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 11:14:16
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 13:16:29
524 45/Pdt.P/2022/PA.Una (5892)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
02/02/2022
17.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
16 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 09:20:07
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 10:22:35
525 47/Pdt.P/2022/PA.Una (5894)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
02/02/2022
17.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
16 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 12:44:25
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 13:50:18
526 43/Pdt.P/2022/PA.Una (5890)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
02/02/2022
17.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
16 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 12:27:08
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 13:29:30
527 36/Pdt.P/2022/PA.Una (5883)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/02/2022
17.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 10:39:45
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 11:44:19
528 41/Pdt.P/2022/PA.Una (5888)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/02/2022
17.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
16 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 09:37:01
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 10:46:30
529 39/Pdt.P/2022/PA.Una (5886)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/02/2022
17.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
16 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 10:04:43
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 10:11:32
530 46/Pdt.P/2022/PA.Una (5893)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
02/02/2022
17.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
16 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 10:04:08
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 10:05:07
531 38/Pdt.P/2022/PA.Una (5885)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/02/2022
17.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
16 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 15:34:58
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 17:42:18
532 48/Pdt.P/2022/PA.Una (5895)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
02/02/2022
17.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
16 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 10:33:10
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 12:41:47
533 44/Pdt.P/2022/PA.Una (5891)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
02/02/2022
17.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
16 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 12:39:12
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 13:45:29
534 42/Pdt.P/2022/PA.Una (5889)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/02/2022
17.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
16 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 09:02:25
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 11:03:44
535 37/Pdt.P/2022/PA.Una (5884)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/02/2022
17.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 13:43:41
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 14:50:27
536 50/Pdt.P/2022/PA.Una (5897)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
02/02/2022
17.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
16 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 13:49:31
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 14:50:05
537 40/Pdt.P/2022/PA.Una (5887)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/02/2022
17.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
16 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 10:49:12
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 12:55:12
538 87/Pdt.G/2022/PA.Una (5921)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
09/02/2022
16.02.2022
Dicabut
16-02-2022
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-16 09:17:13
Putusan berhasil dibuat
2022-02-16 10:20:30
539 56/Pdt.G/2022/PA.Una (5864)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Drs. Safar, M.H.
19/01/2022
27.01.2022
Dikabulkan
16-02-2022
17 Hari (5)
08-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-16 10:18:27
Putusan berhasil dibuat
2022-02-16 12:23:34
540 86/Pdt.G/2022/PA.Una (5920)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
08/02/2022
15.02.2022
Dikabulkan
Verstek
Bukan VERSTEK
15-02-2022
4 Hari (5)
22-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-15 08:43:37
Putusan berhasil dibuat
2022-02-15 08:45:33
541 16/Pdt.G/2022/PA.Una (5808)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
06/01/2022
14.01.2022
Dikabulkan
14-02-2022
29 Hari (5)
09-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-14 15:06:10
Putusan berhasil dibuat
2022-02-14 17:14:59
542 79/Pdt.G/2022/PA.Una (5905)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
03/02/2022
10.02.2022
Dicabut
14-02-2022
8 Hari (5)
14-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-14 10:11:32
Putusan berhasil dibuat
2022-02-14 10:14:12
543 82/Pdt.G/2022/PA.Una (5908)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
03/02/2022
14.02.2022
Dicabut
14-02-2022
12 Hari (5)
14-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-14 14:47:36
Putusan berhasil dibuat
2022-02-14 15:49:15
544 53/Pdt.G/2022/PA.Una (5861)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Cherman Rahman,SH
18/01/2022
27.01.2022
Dikabulkan
11-02-2022
13 Hari (5)
24-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-11 09:08:12
Putusan berhasil dibuat
2022-02-11 11:15:43
545 80/Pdt.G/2022/PA.Una (5906)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
03/02/2022
10.02.2022
Dikabulkan
Verstek
10-02-2022
8 Hari (5)
02-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-10 12:41:52
Putusan berhasil dibuat
2022-02-10 13:45:30
546 74/Pdt.G/2022/PA.Una (5900)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/02/2022
10.02.2022
Dicabut
10-02-2022
9 Hari (5)
10-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-10 13:04:32
Putusan berhasil dibuat
2022-02-10 15:10:31
547 73/Pdt.G/2022/PA.Una (5899)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
02/02/2022
10.02.2022
Dikabulkan
Verstek
10-02-2022
9 Hari (5)
28-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-10 10:08:37
Putusan berhasil dibuat
2022-02-10 11:15:42
548 83/Pdt.G/2022/PA.Una (5909)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Fadliyah Zainal, S.HI
03/02/2022
10.02.2022
Dicabut
10-02-2022
8 Hari (5)
10-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-10 15:20:19
Putusan berhasil dibuat
2022-02-10 17:21:56
549 75/Pdt.G/2022/PA.Una (5901)
Cerai Talak
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
02/02/2022
10.02.2022
Dikabulkan
Verstek
Bukan VERSTEK
10-02-2022
2 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-10 10:41:01
Putusan berhasil dibuat
2022-02-10 10:42:45
550 78/Pdt.G/2022/PA.Una (5904)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
03/02/2022
10.02.2022
Dikabulkan
Verstek
10-02-2022
8 Hari (5)
01-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-10 08:26:33
Putusan berhasil dibuat
2022-02-10 08:30:18
551 81/Pdt.G/2022/PA.Una (5907)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Drs. Safar, M.H.
03/02/2022
10.02.2022
Dikabulkan
Verstek
10-02-2022
8 Hari (5)
01-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-10 08:46:59
Putusan berhasil dibuat
2022-02-10 08:49:32
552 84/Pdt.G/2022/PA.Una (5910)
Cerai Gugat
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Cherman Rahman,SH
03/02/2022
10.02.2022
Dikabulkan
Verstek
10-02-2022
8 Hari (5)
04-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-10 12:04:42
Putusan berhasil dibuat
2022-02-10 13:08:06
553 52/Pdt.G/2022/PA.Una (5860)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
18/01/2022
26.01.2022
Dikabulkan
09-02-2022
16 Hari (5)
02-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-09 14:43:41
Putusan berhasil dibuat
2022-02-09 15:48:41
554 57/Pdt.G/2022/PA.Una (5865)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
19/01/2022
27.01.2022
Dikabulkan
Verstek
08-02-2022
21 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-08 13:20:32
Putusan berhasil dibuat
2022-02-08 14:22:59
555 65/Pdt.G/2022/PA.Una (5874)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
24/01/2022
31.01.2022
Dikabulkan
Verstek
08-02-2022
16 Hari (5)
01-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-08 09:43:25
Putusan berhasil dibuat
2022-02-08 10:50:40
556 67/Pdt.G/2022/PA.Una (5876)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
24/01/2022
31.01.2022
Dikabulkan
Verstek
08-02-2022
16 Hari (5)
01-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-08 12:42:56
Putusan berhasil dibuat
2022-02-08 12:50:59
557 70/Pdt.G/2022/PA.Una (5879)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
24/01/2022
31.01.2022
Dikabulkan
Verstek
08-02-2022
16 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-08 08:15:47
Putusan berhasil dibuat
2022-02-08 10:20:09
558 30/Pdt.G/2022/PA.Una (5827)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
11/01/2022
18.01.2022
Dikabulkan
04-02-2022
18 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-04 13:32:50
Putusan berhasil dibuat
2022-02-04 15:34:52
559 15/Pdt.G/2022/PA.Una (5807)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
06/01/2022
13.01.2022
Dikabulkan
04-02-2022
24 Hari (5)
25-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-04 14:22:51
Putusan berhasil dibuat
2022-02-04 14:23:20
560 27/Pdt.G/2022/PA.Una (5823)
Kewarisan
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
10/01/2022
18.01.2022
Dicabut
03-02-2022
18 Hari (7)
03-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-03 14:14:09
Putusan berhasil dibuat
2022-02-03 14:20:10
561 59/Pdt.G/2022/PA.Una (5867)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
19/01/2022
26.01.2022
Dikabulkan
Verstek
02-02-2022
15 Hari (5)
22-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-02 09:11:53
Putusan berhasil dibuat
2022-02-02 09:17:41
562 40/Pdt.G/2022/PA.Una (5839)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
13/01/2022
24.01.2022
Dikabulkan
Verstek
02-02-2022
21 Hari (5)
21-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-02 11:21:27
Putusan berhasil dibuat
2022-02-02 11:27:16
563 20/Pdt.G/2022/PA.Una (5816)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Cherman Rahman,SH
10/01/2022
18.01.2022
Dikabulkan
Verstek
02-02-2022
24 Hari (5)
22-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-02 15:33:34
Putusan berhasil dibuat
2022-02-02 16:34:24
564 62/Pdt.G/2022/PA.Una (5871)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
19/01/2022
26.01.2022
Dikabulkan
Verstek
02-02-2022
15 Hari (5)
21-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-02 13:26:35
Putusan berhasil dibuat
2022-02-02 14:27:01
565 41/Pdt.G/2022/PA.Una (5840)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
13/01/2022
24.01.2022
Dikabulkan
Verstek
02-02-2022
21 Hari (5)
18-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-02 11:15:03
Putusan berhasil dibuat
2022-02-02 13:24:29
566 55/Pdt.G/2022/PA.Una (5863)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
18/01/2022
26.01.2022
Dikabulkan
Verstek
02-02-2022
16 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-02 10:40:53
Putusan berhasil dibuat
2022-02-02 11:41:09
567 63/Pdt.G/2022/PA.Una (5872)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
19/01/2022
26.01.2022
Dikabulkan
Verstek
02-02-2022
15 Hari (5)
18-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-02 14:22:48
Putusan berhasil dibuat
2022-02-02 16:23:55
568 51/Pdt.G/2022/PA.Una (5859)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
18/01/2022
26.01.2022
Dikabulkan
Verstek
02-02-2022
16 Hari (5)
18-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-02 10:11:28
Putusan berhasil dibuat
2022-02-02 11:20:47
569 60/Pdt.G/2022/PA.Una (5868)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
19/01/2022
26.01.2022
Dikabulkan
Verstek
02-02-2022
15 Hari (5)
21-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-02 14:23:14
Putusan berhasil dibuat
2022-02-02 14:25:31
570 34/Pdt.G/2022/PA.Una (5831)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
11/01/2022
18.01.2022
Dikabulkan
02-02-2022
16 Hari (5)
22-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-02 15:34:21
Putusan berhasil dibuat
2022-02-02 15:39:07
571 49/Pdt.G/2022/PA.Una (5857)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
18/01/2022
26.01.2022
Dikabulkan
Verstek
02-02-2022
16 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-02 10:21:30
Putusan berhasil dibuat
2022-02-02 12:22:46
572 27/Pdt.P/2022/PA.Una (5846)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
13/01/2022
28.01.2022
Dikabulkan
Verstek
28-01-2022
16 Hari (5)
28-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-28 12:47:10
Putusan berhasil dibuat
2022-01-28 14:49:20
573 31/Pdt.P/2022/PA.Una (5851)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
13/01/2022
28.01.2022
Dikabulkan
28-01-2022
16 Hari (5)
28-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-28 08:07:45
Putusan berhasil dibuat
2022-01-28 09:09:48
574 30/Pdt.P/2022/PA.Una (5849)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
13/01/2022
28.01.2022
Dikabulkan
28-01-2022
16 Hari (5)
28-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-28 14:29:23
Putusan berhasil dibuat
2022-01-28 15:33:24
575 29/Pdt.P/2022/PA.Una (5848)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
13/01/2022
28.01.2022
Dikabulkan
28-01-2022
16 Hari (5)
28-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-28 09:48:47
Putusan berhasil dibuat
2022-01-28 11:50:40
576 66/Pdt.G/2022/PA.Una (5875)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
24/01/2022
28.01.2022
Dikabulkan
Verstek
28-01-2022
5 Hari (5)
15-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-28 10:27:10
Putusan berhasil dibuat
2022-01-28 10:30:19
577 69/Pdt.G/2022/PA.Una (5878)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
24/01/2022
28.01.2022
Dikabulkan
Verstek
28-01-2022
5 Hari (5)
15-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-28 15:41:20
Putusan berhasil dibuat
2022-01-28 17:46:12
578 32/Pdt.P/2022/PA.Una (5852)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
13/01/2022
28.01.2022
Dikabulkan
28-01-2022
16 Hari (5)
28-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-28 11:33:26
Putusan berhasil dibuat
2022-01-28 11:37:50
579 28/Pdt.P/2022/PA.Una (5847)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
13/01/2022
28.01.2022
Dicabut
28-01-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-28 14:36:31
Putusan berhasil dibuat
2022-01-28 15:42:54
580 25/Pdt.P/2022/PA.Una (5844)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Cherman Rahman,SH
13/01/2022
28.01.2022
Dikabulkan
28-01-2022
16 Hari (5)
28-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-28 13:33:49
Putusan berhasil dibuat
2022-01-28 15:42:40
581 26/Pdt.P/2022/PA.Una (5845)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
13/01/2022
28.01.2022
Dikabulkan
28-01-2022
16 Hari (5)
28-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-28 08:02:40
Putusan berhasil dibuat
2022-01-28 10:05:17
582 64/Pdt.G/2022/PA.Una (5873)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Cherman Rahman,SH
24/01/2022
28.01.2022
Dikabulkan
Verstek
28-01-2022
5 Hari (5)
15-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-28 13:12:51
Putusan berhasil dibuat
2022-01-28 13:16:46
583 61/Pdt.G/2022/PA.Una (5870)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Drs. Safar, M.H.
19/01/2022
27.01.2022
Dikabulkan
Verstek
27-01-2022
9 Hari (5)
15-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-27 09:49:42
Putusan berhasil dibuat
2022-01-27 09:50:36
584 48/Pdt.G/2022/PA.Una (5856)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Drs. Safar, M.H.
18/01/2022
27.01.2022
Dikabulkan
Verstek
27-01-2022
10 Hari (5)
15-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-27 09:33:24
Putusan berhasil dibuat
2022-01-27 10:36:40
585 29/Pdt.G/2022/PA.Una (5826)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Drs. Safar, M.H.
11/01/2022
19.01.2022
Dikabulkan
Verstek
27-01-2022
17 Hari (5)
07-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-27 14:39:38
Putusan berhasil dibuat
2022-01-27 15:46:40
586 24/Pdt.P/2022/PA.Una (5836)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
12/01/2022
27.01.2022
Dikabulkan
27-01-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-27 09:11:01
Putusan berhasil dibuat
2022-01-27 09:20:07
587 58/Pdt.G/2022/PA.Una (5866)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
19/01/2022
27.01.2022
Dikabulkan
Verstek
27-01-2022
9 Hari (5)
18-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-27 09:35:12
Putusan berhasil dibuat
2022-01-27 10:37:37
588 22/Pdt.P/2022/PA.Una (5825)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Cherman Rahman,SH
11/01/2022
27.01.2022
Dikabulkan
27-01-2022
17 Hari (5)
27-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-27 15:45:54
Putusan berhasil dibuat
2022-01-27 15:53:07
589 47/Pdt.G/2022/PA.Una (5855)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
18/01/2022
27.01.2022
Dikabulkan
Verstek
27-01-2022
10 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-27 15:13:15
Putusan berhasil dibuat
2022-01-27 16:22:12
590 50/Pdt.G/2022/PA.Una (5858)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
18/01/2022
26.01.2022
Dikabulkan
26-01-2022
9 Hari (5)
10-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-26 11:37:54
Putusan berhasil dibuat
2022-01-26 12:46:59
591 21/Pdt.P/2022/PA.Una (5814)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Cherman Rahman,SH
10/01/2022
25.01.2022
Dikabulkan
26-01-2022
17 Hari (5)
26-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-26 11:19:44
Putusan berhasil dibuat
2022-01-26 13:25:11
592 54/Pdt.G/2022/PA.Una (5862)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
18/01/2022
26.01.2022
Dicabut
26-01-2022
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-26 10:00:57
Putusan berhasil dibuat
2022-01-26 10:09:15
593 34/Pdt.P/2022/PA.Una (5869)
Lain-Lain
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
19/01/2022
26.01.2022
Dicabut
26-01-2022
8 Hari (5)
26-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-26 11:07:01
Putusan berhasil dibuat
2022-01-26 12:14:54
594 21/Pdt.G/2022/PA.Una (5817)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
10/01/2022
18.01.2022
Dikabulkan
Verstek
26-01-2022
17 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-26 15:44:14
Putusan berhasil dibuat
2022-01-26 17:53:00
595 39/Pdt.G/2022/PA.Una (5838)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
12/01/2022
19.01.2022
Dikabulkan
Verstek
26-01-2022
15 Hari (5)
14-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-26 11:41:54
Putusan berhasil dibuat
2022-01-26 12:44:31
596 7/Pdt.G/2022/PA.Una (5784)
Cerai Talak
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Cherman Rahman,SH
04/01/2022
13.01.2022
Dikabulkan
25-01-2022
16 Hari (5)
11-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-25 13:44:17
Putusan berhasil dibuat
2022-01-25 13:53:21
597 44/Pdt.G/2022/PA.Una (5843)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Cherman Rahman,SH
13/01/2022
25.01.2022
Dikabulkan
Verstek
25-01-2022
13 Hari (5)
15-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-25 13:27:15
Putusan berhasil dibuat
2022-01-25 13:31:22
598 32/Pdt.G/2022/PA.Una (5829)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
11/01/2022
18.01.2022
Dikabulkan
Verstek
25-01-2022
15 Hari (5)
10-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-25 13:06:48
Putusan berhasil dibuat
2022-01-25 15:14:23
599 20/Pdt.P/2022/PA.Una (5813)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
06/01/2022
25.01.2022
Dikabulkan
25-01-2022
20 Hari (5)
25-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-25 14:30:57
Putusan berhasil dibuat
2022-01-25 14:33:39
600 46/Pdt.G/2022/PA.Una (5854)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Drs. Safar, M.H.
18/01/2022
25.01.2022
Dikabulkan
Verstek
25-01-2022
8 Hari (5)
10-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-25 09:27:14
Putusan berhasil dibuat
2022-01-25 09:35:30
601 8/Pdt.G/2022/PA.Una (5799)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
04/01/2022
11.01.2022
Dikabulkan
25-01-2022
15 Hari (5)
21-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-25 12:37:50
Putusan berhasil dibuat
2022-01-25 13:38:51
602 38/Pdt.G/2022/PA.Una (5837)
Cerai Talak
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
12/01/2022
19.01.2022
Dicabut
25-01-2022
14 Hari (5)
25-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-25 09:45:07
Putusan berhasil dibuat
2022-01-25 11:48:33
603 42/Pdt.G/2022/PA.Una (5841)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Drs. Safar, M.H.
13/01/2022
25.01.2022
Dikabulkan
Verstek
25-01-2022
13 Hari (5)
11-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-25 11:42:42
Putusan berhasil dibuat
2022-01-25 13:45:08
604 18/Pdt.P/2022/PA.Una (5811)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
06/01/2022
24.01.2022
Dikabulkan
24-01-2022
19 Hari (5)
24-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-24 13:10:29
Putusan berhasil dibuat
2022-01-24 15:11:36
605 28/Pdt.G/2022/PA.Una (5824)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
10/01/2022
17.01.2022
Dikabulkan
Verstek
24-01-2022
15 Hari (5)
10-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-24 14:01:39
Putusan berhasil dibuat
2022-01-24 15:05:07
606 24/Pdt.G/2022/PA.Una (5820)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
10/01/2022
17.01.2022
Dikabulkan
Verstek
24-01-2022
15 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-24 10:23:03
Putusan berhasil dibuat
2022-01-24 12:31:26
607 25/Pdt.G/2022/PA.Una (5821)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
10/01/2022
17.01.2022
Dikabulkan
Verstek
24-01-2022
15 Hari (5)
09-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-24 15:08:16
Putusan berhasil dibuat
2022-01-24 16:17:23
608 19/Pdt.P/2022/PA.Una (5812)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
06/01/2022
24.01.2022
Dikabulkan
24-01-2022
19 Hari (5)
24-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-24 08:28:08
Putusan berhasil dibuat
2022-01-24 09:32:41
609 17/Pdt.P/2022/PA.Una (5805)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
05/01/2022
24.01.2022
Dikabulkan
24-01-2022
20 Hari (5)
24-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-24 11:01:13
Putusan berhasil dibuat
2022-01-24 13:09:55
610 17/Pdt.G/2022/PA.Una (5809)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
06/01/2022
13.01.2022
Dikabulkan
Verstek
24-01-2022
19 Hari (5)
14-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-24 09:29:05
Putusan berhasil dibuat
2022-01-24 10:31:14
611 9/Pdt.P/2022/PA.Una (5791)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
04/01/2022
21.01.2022
Dikabulkan
21-01-2022
18 Hari (5)
21-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-21 13:03:35
Putusan berhasil dibuat
2022-01-21 14:04:11
612 12/Pdt.P/2022/PA.Una (5794)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
04/01/2022
21.01.2022
Dikabulkan
21-01-2022
18 Hari (5)
21-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-21 13:37:40
Putusan berhasil dibuat
2022-01-21 14:39:03
613 15/Pdt.P/2022/PA.Una (5797)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
04/01/2022
21.01.2022
Dikabulkan
21-01-2022
18 Hari (5)
21-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-21 13:18:24
Putusan berhasil dibuat
2022-01-21 15:25:06
614 5/Pdt.P/2022/PA.Una (5787)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
04/01/2022
21.01.2022
Dikabulkan
21-01-2022
18 Hari (5)
21-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-21 10:06:03
Putusan berhasil dibuat
2022-01-21 12:14:06
615 33/Pdt.P/2022/PA.Una (5853)
Asal Usul Anak
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
17/01/2022
21.01.2022
Dikabulkan
21-01-2022
5 Hari (5)
21-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-21 12:23:58
Putusan berhasil dibuat
2022-01-21 14:27:08
616 3/Pdt.P/2022/PA.Una (5785)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
04/01/2022
21.01.2022
Dikabulkan
21-01-2022
18 Hari (5)
21-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-21 08:41:11
Putusan berhasil dibuat
2022-01-21 08:47:42
617 7/Pdt.P/2022/PA.Una (5789)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
04/01/2022
21.01.2022
Dikabulkan
21-01-2022
18 Hari (5)
21-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-21 15:29:18
Putusan berhasil dibuat
2022-01-21 17:31:34
618 10/Pdt.P/2022/PA.Una (5792)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
04/01/2022
21.01.2022
Dikabulkan
21-01-2022
18 Hari (5)
21-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-21 10:03:44
Putusan berhasil dibuat
2022-01-21 12:07:08
619 13/Pdt.P/2022/PA.Una (5795)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
04/01/2022
21.01.2022
Dikabulkan
21-01-2022
18 Hari (5)
21-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-21 14:21:54
Putusan berhasil dibuat
2022-01-21 16:26:25
620 6/Pdt.P/2022/PA.Una (5788)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
04/01/2022
21.01.2022
Dikabulkan
21-01-2022
18 Hari (5)
21-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-21 11:33:55
Putusan berhasil dibuat
2022-01-21 13:37:25
621 14/Pdt.P/2022/PA.Una (5796)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
04/01/2022
21.01.2022
Dikabulkan
21-01-2022
18 Hari (5)
21-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-21 11:46:39
Putusan berhasil dibuat
2022-01-21 12:51:29
622 16/Pdt.P/2022/PA.Una (5798)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
04/01/2022
21.01.2022
Dikabulkan
21-01-2022
18 Hari (5)
21-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-21 15:16:08
Putusan berhasil dibuat
2022-01-21 17:23:53
623 4/Pdt.P/2022/PA.Una (5786)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
04/01/2022
21.01.2022
Dikabulkan
21-01-2022
18 Hari (5)
21-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-21 11:15:07
Putusan berhasil dibuat
2022-01-21 11:16:16
624 8/Pdt.P/2022/PA.Una (5790)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
04/01/2022
21.01.2022
Dikabulkan
21-01-2022
18 Hari (5)
21-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-21 09:36:00
Putusan berhasil dibuat
2022-01-21 10:37:55
625 11/Pdt.P/2022/PA.Una (5793)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
04/01/2022
21.01.2022
Dikabulkan
21-01-2022
18 Hari (5)
21-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-21 12:45:34
Putusan berhasil dibuat
2022-01-21 12:47:49
626 43/Pdt.G/2022/PA.Una (5842)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
13/01/2022
20.01.2022
Dikabulkan
Verstek
20-01-2022
8 Hari (5)
07-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-20 08:07:59
Putusan berhasil dibuat
2022-01-20 08:11:04
627 1/Pdt.P/2022/PA.Una (5776)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
03/01/2022
19.01.2022
Dikabulkan
19-01-2022
17 Hari (5)
19-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-19 14:21:02
Putusan berhasil dibuat
2022-01-19 15:23:30
628 14/Pdt.G/2022/PA.Una (5806)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Cherman Rahman,SH
05/01/2022
12.01.2022
Dikabulkan
Verstek
19-01-2022
15 Hari (5)
10-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-19 12:24:44
Putusan berhasil dibuat
2022-01-19 12:27:49
629 36/Pdt.G/2022/PA.Una (5834)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
12/01/2022
19.01.2022
Dikabulkan
Verstek
19-01-2022
8 Hari (5)
15-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-19 14:29:59
Putusan berhasil dibuat
2022-01-19 16:31:36
630 37/Pdt.G/2022/PA.Una (5835)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Cherman Rahman,SH
12/01/2022
19.01.2022
Dikabulkan
Verstek
19-01-2022
8 Hari (5)
10-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-19 13:44:46
Putusan berhasil dibuat
2022-01-19 14:46:37
631 23/Pdt.P/2022/PA.Una (5832)
Perwalian
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
12/01/2022
19.01.2022
Dicabut
19-01-2022
8 Hari (5)
19-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-19 09:31:53
Putusan berhasil dibuat
2022-01-19 11:32:48
632 35/Pdt.G/2022/PA.Una (5833)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
12/01/2022
19.01.2022
Dikabulkan
Verstek
19-01-2022
8 Hari (5)
11-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-19 15:32:59
Putusan berhasil dibuat
2022-01-19 16:41:10
633 22/Pdt.G/2022/PA.Una (5818)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
10/01/2022
19.01.2022
Dikabulkan
Verstek
19-01-2022
10 Hari (5)
10-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-19 10:19:55
Putusan berhasil dibuat
2022-01-19 11:27:38
634 10/Pdt.G/2022/PA.Una (5801)
Cerai Talak
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
04/01/2022
11.01.2022
Dicabut
18-01-2022
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-18 09:35:21
Putusan berhasil dibuat
2022-01-18 11:40:07
635 2/Pdt.P/2022/PA.Una (5777)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Cherman Rahman,SH
03/01/2022
18.01.2022
Dikabulkan
18-01-2022
16 Hari (5)
18-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-18 13:36:43
Putusan berhasil dibuat
2022-01-18 13:43:26
636 19/Pdt.G/2022/PA.Una (5815)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
10/01/2022
18.01.2022
Dicabut
18-01-2022
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-18 14:45:10
Putusan berhasil dibuat
2022-01-18 16:47:54
637 6/Pdt.G/2022/PA.Una (5783)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
04/01/2022
11.01.2022
Dikabulkan
Verstek
18-01-2022
15 Hari (5)
10-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-18 14:15:05
Putusan berhasil dibuat
2022-01-18 15:21:23
638 11/Pdt.G/2022/PA.Una (5802)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Fadliyah Zainal, S.HI
04/01/2022
11.01.2022
Dikabulkan
Verstek
18-01-2022
15 Hari (5)
09-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-18 14:25:15
Putusan berhasil dibuat
2022-01-18 15:29:17
639 31/Pdt.G/2022/PA.Una (5828)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Drs. Safar, M.H.
11/01/2022
18.01.2022
Dikabulkan
Verstek
18-01-2022
8 Hari (5)
03-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-18 13:02:32
Putusan berhasil dibuat
2022-01-18 15:06:46
640 26/Pdt.G/2022/PA.Una (5822)
Kewarisan
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
10/01/2022
17.01.2022
Dicabut
17-01-2022
8 Hari (7)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-17 13:17:00
Putusan berhasil dibuat
2022-01-17 14:19:32
641 5/Pdt.G/2022/PA.Una (5782)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
03/01/2022
10.01.2022
Dikabulkan
Verstek
17-01-2022
15 Hari (5)
02-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-17 09:31:47
Putusan berhasil dibuat
2022-01-17 10:38:24
642 18/Pdt.G/2022/PA.Una (5810)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
06/01/2022
13.01.2022
Dikabulkan
Verstek
13-01-2022
8 Hari (5)
31-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-13 15:12:26
Putusan berhasil dibuat
2022-01-13 15:16:17
643 12/Pdt.G/2022/PA.Una (5803)
Cerai Talak
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
05/01/2022
13.01.2022
Dikabulkan
Verstek
13-01-2022
9 Hari (5)
02-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-13 15:38:04
Putusan berhasil dibuat
2022-01-13 17:42:35
644 13/Pdt.G/2022/PA.Una (5804)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Ansar, SH
05/01/2022
12.01.2022
Dicabut
12-01-2022
8 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-12 09:01:44
Putusan berhasil dibuat
2022-01-12 09:07:10
645 2/Pdt.G/2022/PA.Una (5779)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
03/01/2022
12.01.2022
Dikabulkan
Verstek
12-01-2022
10 Hari (5)
11-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-12 14:24:11
Putusan berhasil dibuat
2022-01-12 16:28:27
646 3/Pdt.G/2022/PA.Una (5780)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Drs. Safar, M.H.
03/01/2022
11.01.2022
Dikabulkan
Verstek
11-01-2022
9 Hari (5)
08-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-11 15:25:46
Putusan berhasil dibuat
2022-01-11 15:29:01
647 1/Pdt.G/2022/PA.Una (5778)
Cerai Gugat
Sudirman M, S.H.I.,M.E
Drs. Safar, M.H.
03/01/2022
11.01.2022
Dikabulkan
Verstek
11-01-2022
9 Hari (5)
31-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-11 09:26:02
Putusan berhasil dibuat
2022-01-11 10:28:48
648 4/Pdt.G/2022/PA.Una (5781)
Cerai Gugat
Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Lasmanah, S.HI
03/01/2022
07.01.2022
Dikabulkan
Verstek
07-01-2022
5 Hari (5)
26-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-07 08:25:50
Putusan berhasil dibuat
2022-01-07 09:28:26
DATA PERKARA PUTUS, BELUM BHT
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Jurusita Tanggal Putus
Tanggal Minutasi
Jenis Putus Upaya Hukum
1 395/Pdt.G/2022/PA.Una (6443)
Ahmad Padli,S.Ag.,MH
Nadra, S.Ag
Juberi 19-09-2022
19-09-2022
Dikabulkan
Verstek
2 388/Pdt.G/2022/PA.Una (6436)
Abdul Salam, S.HI
Ansar, SH
Juberi 20-09-2022
20-09-2022
Dikabulkan
Verstek
3 385/Pdt.G/2022/PA.Una (6431)
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
Haris Eka Putra Liambo 20-09-2022
20-09-2022
Dikabulkan
Verstek
4 384/Pdt.G/2022/PA.Una (6430)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
Juberi 14-09-2022
14-09-2022
Dikabulkan
Verstek
5 382/Pdt.G/2022/PA.Una (6428)
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
Juberi 19-09-2022
19-09-2022
Dikabulkan
6 378/Pdt.G/2022/PA.Una (6424)
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Cherman Rahman,SH
Haris Eka Putra Liambo 20-09-2022
20-09-2022
Dikabulkan
Verstek
7 377/Pdt.G/2022/PA.Una (6423)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
Ansar 15-09-2022
15-09-2022
Dikabulkan
Verstek
8 376/Pdt.G/2022/PA.Una (6419)
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
Haris Eka Putra Liambo 15-09-2022
15-09-2022
Dikabulkan
Verstek
9 373/Pdt.G/2022/PA.Una (6414)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Lasmanah, S.HI
Ansar 08-09-2022
08-09-2022
Dikabulkan
Verstek
10 372/Pdt.G/2022/PA.Una (6411)
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
Ansar 12-09-2022
12-09-2022
Dikabulkan
Verstek
11 369/Pdt.G/2022/PA.Una (6407)
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
Juberi 05-09-2022
05-09-2022
Dikabulkan
Verstek
12 368/Pdt.G/2022/PA.Una (6401)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
Haris Eka Putra Liambo 12-09-2022
12-09-2022
Dikabulkan
Verstek
13 366/Pdt.G/2022/PA.Una (6398)
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
Haris Eka Putra Liambo 19-09-2022
19-09-2022
Dikabulkan
14 365/Pdt.G/2022/PA.Una (6397)
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
Juberi 01-09-2022
01-09-2022
Dikabulkan
Verstek
15 364/Pdt.G/2022/PA.Una (6396)
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Cherman Rahman,SH
Ansar 30-08-2022
30-08-2022
Dikabulkan
Verstek
16 363/Pdt.G/2022/PA.Una (6395)
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Lasmanah, S.HI
Abd. Rahman, M 30-08-2022
30-08-2022
Dikabulkan
Verstek
17 362/Pdt.G/2022/PA.Una (6394)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
Haris Eka Putra Liambo 07-09-2022
07-09-2022
Tidak Dapat Diterima
18 355/Pdt.G/2022/PA.Una (6386)
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
Juberi 01-09-2022
01-09-2022
Dikabulkan
Verstek
19 346/Pdt.G/2022/PA.Una (6377)
Dita Wardhani Muntalib,LC.,M.H
Nadra, S.Ag
Juberi 18-08-2022
18-08-2022
Tidak Dapat Diterima
20 332/Pdt.G/2022/PA.Una (6353)
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
Juberi 10-08-2022
10-08-2022
Perdamaian
21 316/Pdt.G/2022/PA.Una (6317)
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Cherman Rahman,SH
Haris Eka Putra Liambo 11-08-2022
11-08-2022
Dikabulkan
22 315/Pdt.G/2022/PA.Una (6316)
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
Haris Eka Putra Liambo 09-08-2022
09-08-2022
Ditolak
Verstek
23 271/Pdt.G/2022/PA.Una (6235)
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
Juberi 28-06-2022
28-06-2022
Tidak Dapat Diterima
24 163/Pdt.G/2022/PA.Una (6096)
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
Abd. Rahman, M 19-05-2022
19-05-2022
Ditolak
25 156/Pdt.G/2022/PA.Una (6088)
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Ansar, SH
Abd. Rahman, M 22-04-2022
22-04-2022
Ditolak
26 151/Pdt.G/2022/PA.Una (6055)
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
Haris Eka Putra Liambo 25-04-2022
25-04-2022
Ditolak
Verstek
27 146/Pdt.G/2022/PA.Una (6050)
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
Abd. Rahman, M 18-04-2022
18-04-2022
Perdamaian
28 128/Pdt.G/2022/PA.Una (6029)
Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
Fadliyah Zainal, S.HI
Haris Eka Putra Liambo 07-04-2022
07-04-2022
Tidak Dapat Diterima
29 108/Pdt.G/2022/PA.Una (5952)
Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H
Ansar, SH
Juberi 02-03-2022
02-03-2022
Dikabulkan
PERKARA PERCERAIAN SUDAH PUTUS BELUM TERBIT AKTA CERAI / IKRAR TALAK
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Panitera,
Jurusita
Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 365/Pdt.G/2022/PA.Una (6397)
Cerai Gugat
01-09-2022 Nadra, S.Ag
Juberi
Desa Tombaone Kecamatan Wawonii Utara Kab. Konawe Kepulauan
2 366/Pdt.G/2022/PA.Una (6398)
Cerai Gugat
19-09-2022 Lasmanah, S.HI
Haris Eka Putra Liambo
P dan T hadir
3 355/Pdt.G/2022/PA.Una (6386)
Cerai Talak
01-09-2022 Ansar, SH
Juberi
01-09-2022
Belum Ikrar
4 255/Pdt.G/2022/PA.Una (6216)
Cerai Talak
05-07-2022 Ansar, SH
Abd. Rahman, M
07-07-2022
P dan T hadir
22-08-2022 Jadwal Ulang Ikrar
DATA PERKARA GHAIB
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Penggugat Tergugat Tanggal Sidang
1 221/Pdt.G/2022/PA.Una
Cerai Talak
Rusman Bin Delle Safura Binti Ahmad Malan. 23-09-2022
2 296/Pdt.G/2022/PA.Una
Cerai Talak
Erba bin Oni Asajadah binti Askar 04-11-2022
3 311/Pdt.G/2022/PA.Una
Cerai Talak
Arjuddin bin Sardin Yeyen Zainal binti Zainal 11-11-2022
4 335/Pdt.G/2022/PA.Una
Cerai Gugat
Desi Juliana Alias Desi Yuliana binti Jumali Anas SyafiI bin Sukiran 25-11-2022
5 341/Pdt.G/2022/PA.Una
Cerai Gugat
Citra alias Citra Aroma Binti Andri alias Anday Yuli Warsanto bin Kasimin 01-12-2022
PERKARA BELUM DI PBT
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Jurusita Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 364/Pdt.G/2022/PA.Una (6396)
30-08-2022 Ansar 30-08-2022
2 378/Pdt.G/2022/PA.Una (6424)
20-09-2022 Haris Eka Putra Liambo 20-09-2022
3 369/Pdt.G/2022/PA.Una (6407)
05-09-2022 Juberi Dusun 3 Watu Dombira, Desa Polua, Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe
4 395/Pdt.G/2022/PA.Una (6443)
19-09-2022 Juberi 19-09-2022
5 363/Pdt.G/2022/PA.Una (6395)
30-08-2022 Abd. Rahman, M Jl. Pagala Desa/Kel. Asambu, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
6 377/Pdt.G/2022/PA.Una (6423)
15-09-2022 Ansar 15-09-2022
7 368/Pdt.G/2022/PA.Una (6401)
12-09-2022 Haris Eka Putra Liambo 12-09-2022
8 388/Pdt.G/2022/PA.Una (6436)
20-09-2022 Juberi 20-09-2022
9 355/Pdt.G/2022/PA.Una (6386)
01-09-2022 Juberi 01-09-2022
10 376/Pdt.G/2022/PA.Una (6419)
15-09-2022 Haris Eka Putra Liambo 15-09-2022
11 366/Pdt.G/2022/PA.Una (6398)
19-09-2022 Haris Eka Putra Liambo 19-09-2022
12 385/Pdt.G/2022/PA.Una (6431)
20-09-2022 Haris Eka Putra Liambo 20-09-2022
13 373/Pdt.G/2022/PA.Una (6414)
08-09-2022 Ansar Desa Langgea, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe
14 365/Pdt.G/2022/PA.Una (6397)
01-09-2022 Juberi 01-09-2022
15 384/Pdt.G/2022/PA.Una (6430)
14-09-2022 Juberi Rutan kelas IIB, Kelurahan Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe
16 372/Pdt.G/2022/PA.Una (6411)
12-09-2022 Ansar 12-09-2022