DATA PERKARA BELUM PUTUS
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Tanggal Register,
Tanggal PHS
Tanggal Sidang Pertama Status Perkara Lama Proses
1 153/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1241)
Kewarisan
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
15-08-2022
15-08-2022
07-09-2022 Persidangan
T Hadir
44 Hari
2 167/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1256)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
12-09-2022
12-09-2022
19-09-2022 Persidangan
T Hadir
16 Hari
3 126/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1258)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Salahudin, S.HI., M.H
12-09-2022
12-09-2022
03-10-2022 Sidang pertama 16 Hari
4 171/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1261)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Raflina Abunuru, S.H.
13-09-2022
13-09-2022
26-09-2022 Persidangan 15 Hari
5 174/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1265)
Lain-Lain
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
13-09-2022
13-09-2022
21-09-2022 Persidangan
T Hadir
15 Hari
6 128/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1266)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Salahudin, S.HI., M.H
15-09-2022
15-09-2022
05-10-2022 Sidang pertama 13 Hari
7 175/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1268)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Raflina Abunuru, S.H.
19-09-2022
19-09-2022
26-09-2022 Persidangan 9 Hari
8 176/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1270)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
20-09-2022
20-09-2022
27-09-2022 Persidangan 8 Hari
9 177/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1271)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Raflina Abunuru, S.H.
21-09-2022
21-09-2022
27-09-2022 Persidangan 7 Hari
DATA PERKARA PUTUS
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Ketua Majelis,
Panitera
Tgl Register,
Tgl Sidang Pertama
Jenis Putus Tanggal Putus,
Lama Proses
Tanggal BHT Putusan
Asli | Anonim
Tanggal Terupload
1 130/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1269)
Dispensasi Kawin
Muhammad Rizky Fauzan, Lc
Salahudin, S.HI., M.H
19/09/2022
27.09.2022
Dikabulkan
27-09-2022
9 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-27 15:10:21
Putusan berhasil dibuat
2022-09-27 15:11:10
2 164/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1253)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
12/09/2022
20.09.2022
Dikabulkan
VERSTEK tdk diceklis
27-09-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-27 15:07:46
Putusan berhasil dibuat
2022-09-27 15:11:19
3 173/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1264)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Raflina Abunuru, S.H.
13/09/2022
19.09.2022
Dikabulkan
Verstek
27-09-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-27 12:14:49
Putusan berhasil dibuat
2022-09-27 15:11:27
4 170/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1260)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
12/09/2022
19.09.2022
Dikabulkan
Verstek
27-09-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-27 16:18:43
Putusan berhasil dibuat
2022-09-27 16:28:24
5 166/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1255)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Salahudin, S.HI., M.H
12/09/2022
19.09.2022
Dikabulkan
Verstek
27-09-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada 2022-09-27 15:09:48
Putusan berhasil dibuat
2022-09-27 15:11:17
6 165/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1254)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
12/09/2022
19.09.2022
Dikabulkan
Verstek
27-09-2022
16 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-27 13:09:21
Putusan berhasil dibuat
2022-09-27 15:11:26
7 172/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1263)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
13/09/2022
19.09.2022
Dikabulkan
Verstek
26-09-2022
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-26 16:30:09
Putusan berhasil dibuat
2022-09-26 16:31:18
8 169/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1259)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Salahudin, S.HI., M.H
12/09/2022
19.09.2022
Dikabulkan
Verstek
26-09-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-26 16:17:28
Putusan berhasil dibuat
2022-09-26 16:18:34
9 163/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1252)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
12/09/2022
19.09.2022
Dikabulkan
Verstek
26-09-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-26 16:51:09
Putusan berhasil dibuat
2022-09-26 18:02:29
10 129/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1267)
Dispensasi Kawin
Apep Andriana, S.Sy
Raflina Abunuru, S.H.
15/09/2022
26.09.2022
Dikabulkan
26-09-2022
12 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-26 16:28:28
Putusan berhasil dibuat
2022-09-26 16:31:25
11 168/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1257)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
12/09/2022
19.09.2022
Dikabulkan
Verstek
26-09-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-26 14:27:44
Putusan berhasil dibuat
2022-09-26 14:28:32
12 162/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1251)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
12/09/2022
19.09.2022
Digugurkan
Verstek
26-09-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-26 17:58:58
Putusan berhasil dibuat
2022-09-26 18:02:26
13 161/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1250)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
Raflina Abunuru, S.H.
01/09/2022
12.09.2022
Dikabulkan
Verstek
21-09-2022
21 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-21 10:43:13
Putusan berhasil dibuat
2022-09-21 10:44:33
14 127/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1262)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Salahudin, S.HI., M.H
13/09/2022
20.09.2022
Tidak Dapat Diterima
20-09-2022
8 Hari (5)
20-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-20 10:36:09
Putusan berhasil dibuat
2022-09-20 10:38:37
15 160/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1249)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
01/09/2022
12.09.2022
Dikabulkan
Verstek
19-09-2022
19 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-19 15:04:38
Putusan berhasil dibuat
2022-09-19 15:05:44
16 151/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1239)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
09/08/2022
16.08.2022
Ditolak
13-09-2022
29 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-13 10:33:03
Putusan berhasil dibuat
2022-09-13 10:34:12
17 125/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1247)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Raflina Abunuru, S.H.
22/08/2022
12.09.2022
Dikabulkan
12-09-2022
22 Hari (5)
12-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-12 13:06:51
Putusan berhasil dibuat
2022-09-12 13:22:44
18 159/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1248)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
22/08/2022
29.08.2022
Dikabulkan
Verstek
12-09-2022
22 Hari (5)
27-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-12 14:32:02
Putusan berhasil dibuat
2022-09-12 14:33:23
19 158/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1246)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Raflina Abunuru, S.H.
22/08/2022
29.08.2022
Dikabulkan
Verstek
12-09-2022
22 Hari (5)
27-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-12 13:02:40
Putusan berhasil dibuat
2022-09-12 13:04:30
20 146/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1228)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
04/08/2022
15.08.2022
Dikabulkan
08-09-2022
29 Hari (5)
23-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-08 12:11:28
Putusan berhasil dibuat
2022-09-08 12:16:48
21 148/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1230)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Raflina Abunuru, S.H.
08/08/2022
15.08.2022
Dikabulkan
Verstek
07-09-2022
31 Hari (3)
22-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-07 13:31:47
Putusan berhasil dibuat
2022-09-07 13:36:06
22 152/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1240)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Raflina Abunuru, S.H.
09/08/2022
16.08.2022
Dikabulkan
Verstek
05-09-2022
28 Hari (5)
20-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-05 16:14:06
Putusan berhasil dibuat
2022-09-05 16:18:59
23 157/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1245)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Raflina Abunuru, S.H.
16/08/2022
23.08.2022
Dikabulkan
Verstek
05-09-2022
21 Hari (5)
22-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-05 16:16:11
Putusan berhasil dibuat
2022-09-05 16:18:43
24 155/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1243)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Raflina Abunuru, S.H.
16/08/2022
23.08.2022
Dikabulkan
Verstek
05-09-2022
21 Hari (5)
20-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-05 16:14:43
Putusan berhasil dibuat
2022-09-05 16:18:52
25 156/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1244)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
16/08/2022
23.08.2022
Dikabulkan
Verstek
05-09-2022
21 Hari (5)
21-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-09-05 16:15:20
Putusan berhasil dibuat
2022-09-05 16:18:50
26 123/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1237)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
08/08/2022
29.08.2022
Dikabulkan
30-08-2022
23 Hari (5)
30-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-30 10:04:24
Putusan berhasil dibuat
2022-08-30 10:11:28
27 124/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1238)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
08/08/2022
29.08.2022
Dikabulkan
30-08-2022
23 Hari (5)
30-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-30 10:06:12
Putusan berhasil dibuat
2022-08-30 10:11:27
28 122/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1236)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
08/08/2022
29.08.2022
Dikabulkan
30-08-2022
23 Hari (5)
30-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-30 10:02:07
Putusan berhasil dibuat
2022-08-30 10:11:34
29 144/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1225)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Raflina Abunuru, S.H.
02/08/2022
22.08.2022
Dikabulkan
Verstek
29-08-2022
28 Hari (5)
14-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-29 11:52:14
Putusan berhasil dibuat
2022-08-29 14:39:07
30 137/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1218)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
01/08/2022
22.08.2022
Dicabut
Verstek
29-08-2022
29 Hari (5)
13-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-29 11:29:44
Putusan berhasil dibuat
2022-08-29 11:44:30
31 154/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1242)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
15/08/2022
29.08.2022
Dikabulkan
Verstek
29-08-2022
15 Hari (5)
14-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-29 11:36:11
Putusan berhasil dibuat
2022-08-29 14:39:08
32 142/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1223)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
02/08/2022
08.08.2022
Dikabulkan
29-08-2022
14 Hari (5)
13-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-29 10:19:16
Putusan berhasil dibuat
2022-08-29 10:20:07
33 120/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1234)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
08/08/2022
25.08.2022
Dikabulkan
26-08-2022
19 Hari (5)
26-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-26 08:35:28
Putusan berhasil dibuat
2022-08-26 08:42:25
34 121/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1235)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
08/08/2022
25.08.2022
Tidak Dapat Diterima
26-08-2022
19 Hari (5)
26-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-26 08:37:56
Putusan berhasil dibuat
2022-08-26 08:42:23
35 119/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1233)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
08/08/2022
25.08.2022
Dikabulkan
26-08-2022
19 Hari (5)
26-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-26 08:34:21
Putusan berhasil dibuat
2022-08-26 08:42:27
36 149/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1231)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
08/08/2022
16.08.2022
Dikabulkan
Verstek
23-08-2022
16 Hari (5)
07-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-23 14:44:55
Putusan berhasil dibuat
2022-08-23 14:46:37
37 150/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1232)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Raflina Abunuru, S.H.
08/08/2022
16.08.2022
Dikabulkan
Verstek
23-08-2022
16 Hari (5)
07-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-23 10:23:51
Putusan berhasil dibuat
2022-08-23 10:25:45
38 147/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1229)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
08/08/2022
16.08.2022
Dikabulkan
Verstek
23-08-2022
16 Hari (5)
07-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-23 14:20:24
Putusan berhasil dibuat
2022-08-23 14:22:44
39 145/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1227)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Raflina Abunuru, S.H.
03/08/2022
15.08.2022
Dikabulkan
Verstek
22-08-2022
20 Hari (5)
07-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-22 10:26:07
Putusan berhasil dibuat
2022-08-22 13:00:54
40 118/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1226)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Raflina Abunuru, S.H.
02/08/2022
22.08.2022
Dikabulkan
22-08-2022
21 Hari (5)
22-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-22 10:28:44
Putusan berhasil dibuat
2022-08-22 12:59:36
41 139/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1220)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Raflina Abunuru, S.H.
01/08/2022
08.08.2022
Dikabulkan
Verstek
15-08-2022
15 Hari (5)
30-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-15 16:37:57
Putusan berhasil dibuat
2022-08-16 13:27:28
42 143/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1224)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Raflina Abunuru, S.H.
02/08/2022
08.08.2022
Dikabulkan
Verstek
15-08-2022
14 Hari (5)
05-09-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-15 15:26:45
Putusan berhasil dibuat
2022-08-15 16:15:15
43 141/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1222)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
02/08/2022
08.08.2022
Dikabulkan
Verstek
15-08-2022
14 Hari (5)
30-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-15 14:20:33
Putusan berhasil dibuat
2022-08-16 13:27:22
44 140/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1221)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Raflina Abunuru, S.H.
01/08/2022
08.08.2022
Dikabulkan
Verstek
15-08-2022
15 Hari (5)
30-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-15 15:53:47
Putusan berhasil dibuat
2022-08-15 16:15:14
45 136/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1217)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Raflina Abunuru, S.H.
25/07/2022
01.08.2022
Dikabulkan
15-08-2022
14 Hari (5)
30-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-15 15:26:09
Putusan berhasil dibuat
2022-08-15 16:15:17
46 138/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1219)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
01/08/2022
08.08.2022
Dikabulkan
Verstek
15-08-2022
15 Hari (5)
30-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-15 13:30:37
Putusan berhasil dibuat
2022-08-16 13:27:15
47 112/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1211)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
18/07/2022
11.08.2022
Dikabulkan
12-08-2022
26 Hari (5)
12-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-12 10:05:03
Putusan berhasil dibuat
2022-08-16 13:34:37
48 114/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1213)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
18/07/2022
11.08.2022
Dikabulkan
12-08-2022
26 Hari (5)
12-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-12 18:21:29
Putusan berhasil dibuat
2022-08-16 13:34:40
49 115/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1214)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
18/07/2022
11.08.2022
Dikabulkan
12-08-2022
26 Hari (5)
12-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-12 10:05:29
Putusan berhasil dibuat
2022-08-16 13:34:33
50 111/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1210)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
18/07/2022
11.08.2022
Dikabulkan
12-08-2022
26 Hari (5)
12-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-12 09:46:54
Putusan berhasil dibuat
2022-08-15 14:23:49
51 113/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1212)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
18/07/2022
11.08.2022
Dikabulkan
12-08-2022
26 Hari (5)
12-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-12 13:35:05
Putusan berhasil dibuat
2022-08-16 13:34:26
52 125/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1186)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
22/06/2022
28.06.2022
Dikabulkan
08-08-2022
28 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-08 08:22:10
Putusan berhasil dibuat
2022-08-08 11:22:57
53 107/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1204)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
06/07/2022
28.07.2022
Dikabulkan
02-08-2022
28 Hari (5)
02-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-02 08:15:28
Putusan berhasil dibuat
2022-08-02 09:45:50
54 108/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1205)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
06/07/2022
28.07.2022
Dikabulkan
02-08-2022
28 Hari (5)
02-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-02 07:34:59
Putusan berhasil dibuat
2022-08-02 07:39:01
55 105/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1202)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
06/07/2022
28.07.2022
Dikabulkan
02-08-2022
28 Hari (5)
02-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-02 07:26:36
Putusan berhasil dibuat
2022-08-02 07:39:14
56 117/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1216)
Dispensasi Kawin
Muhammad Rizky Fauzan, Lc
Apit Butsiyana, S.H.
20/07/2022
02.08.2022
Tidak Dapat Diterima
02-08-2022
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-02 09:44:51
Putusan berhasil dibuat
2022-08-02 09:45:45
57 109/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1206)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
06/07/2022
28.07.2022
Digugurkan
02-08-2022
28 Hari (5)
02-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-02 07:38:29
Putusan berhasil dibuat
2022-08-02 07:38:51
58 106/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1203)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
06/07/2022
28.07.2022
Dikabulkan
02-08-2022
28 Hari (5)
02-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-02 07:28:23
Putusan berhasil dibuat
2022-08-02 07:39:04
59 116/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1215)
Dispensasi Kawin
Apep Andriana, S.Sy
Salahudin, S.HI., M.H
19/07/2022
25.07.2022
Digugurkan
01-08-2022
14 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-08-01 11:36:53
Putusan berhasil dibuat
2022-08-01 14:17:56
60 122/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1178)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
20/06/2022
27.06.2022
Dikabulkan
25-07-2022
22 Hari (5)
09-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-25 10:56:06
Putusan berhasil dibuat
2022-07-25 10:57:05
61 132/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1199)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
04/07/2022
11.07.2022
Dikabulkan
25-07-2022
15 Hari (5)
09-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-25 13:47:57
Putusan berhasil dibuat
2022-07-25 14:02:32
62 100/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1193)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Sofian, S.HI
29/06/2022
21.07.2022
Tidak Dapat Diterima
22-07-2022
24 Hari (5)
22-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-22 08:13:24
Putusan berhasil dibuat
2022-07-22 13:39:38
63 103/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1196)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
29/06/2022
21.07.2022
Dikabulkan
22-07-2022
24 Hari (5)
22-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-22 13:38:04
Putusan berhasil dibuat
2022-07-22 13:39:35
64 101/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1194)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
29/06/2022
21.07.2022
Dikabulkan
22-07-2022
24 Hari (5)
22-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-22 09:09:22
Putusan berhasil dibuat
2022-07-22 13:39:37
65 102/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1195)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
29/06/2022
21.07.2022
Dikabulkan
22-07-2022
24 Hari (5)
22-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-22 08:11:57
Putusan berhasil dibuat
2022-07-22 08:13:28
66 99/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1192)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Sofian, S.HI
29/06/2022
21.07.2022
Dikabulkan
22-07-2022
24 Hari (5)
22-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-22 15:50:45
Putusan berhasil dibuat
2022-07-25 10:57:07
67 98/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1191)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Sofian, S.HI
29/06/2022
21.07.2022
Dikabulkan
22-07-2022
24 Hari (5)
22-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-22 10:17:37
Putusan berhasil dibuat
2022-07-22 13:39:36
68 135/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1208)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
12/07/2022
21.07.2022
Dikabulkan
Verstek
21-07-2022
10 Hari (5)
05-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-21 14:38:50
Putusan berhasil dibuat
2022-07-21 14:47:59
69 134/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1207)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
12/07/2022
21.07.2022
Dikabulkan
Verstek
21-07-2022
10 Hari (5)
05-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-21 12:50:54
Putusan berhasil dibuat
2022-07-21 14:48:01
70 130/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1197)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
04/07/2022
11.07.2022
Dikabulkan
Verstek
18-07-2022
15 Hari (5)
02-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-18 16:06:20
Putusan berhasil dibuat
2022-07-18 16:15:19
71 133/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1200)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
04/07/2022
11.07.2022
Dikabulkan
Verstek
18-07-2022
15 Hari (5)
02-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-18 14:06:18
Putusan berhasil dibuat
2022-07-18 14:08:08
72 110/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1209)
Dispensasi Kawin
Muhammad Rizky Fauzan, Lc
Apit Butsiyana, S.H.
12/07/2022
18.07.2022
Dikabulkan
18-07-2022
7 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-18 14:54:43
Putusan berhasil dibuat
2022-07-18 14:55:36
73 93/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1181)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
22/06/2022
14.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
24 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 10:30:10
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 13:38:28
74 95/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1183)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
22/06/2022
14.07.2022
Tidak Dapat Diterima
15-07-2022
24 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 09:11:42
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 14:21:20
75 96/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1184)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
22/06/2022
14.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
24 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 12:26:02
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 13:38:21
76 94/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1182)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
22/06/2022
14.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
24 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 10:01:58
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 13:38:29
77 97/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1185)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
22/06/2022
14.07.2022
Dikabulkan
15-07-2022
24 Hari (5)
15-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-15 12:56:03
Putusan berhasil dibuat
2022-07-15 13:38:20
78 129/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1190)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
27/06/2022
06.07.2022
Dikabulkan
Verstek
14-07-2022
18 Hari (5)
01-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-14 07:40:33
Putusan berhasil dibuat
2022-07-14 08:12:55
79 128/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1189)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
27/06/2022
06.07.2022
Dikabulkan
Verstek
14-07-2022
18 Hari (5)
01-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-14 08:46:15
Putusan berhasil dibuat
2022-07-14 15:17:28
80 127/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1188)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
27/06/2022
06.07.2022
Dikabulkan
Verstek
14-07-2022
18 Hari (5)
01-08-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-14 07:30:47
Putusan berhasil dibuat
2022-07-14 08:13:02
81 104/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1201)
Dispensasi Kawin
Hamsin Haruna, S.HI
Sofian, S.HI
06/07/2022
12.07.2022
Dikabulkan
12-07-2022
7 Hari (5)
12-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-12 15:45:17
Putusan berhasil dibuat
2022-07-12 16:04:43
82 131/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1198)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
04/07/2022
11.07.2022
Dikabulkan
Verstek
11-07-2022
8 Hari (5)
26-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-11 15:37:45
Putusan berhasil dibuat
2022-07-11 15:45:48
83 126/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1187)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
23/06/2022
04.07.2022
Dikabulkan
Verstek
11-07-2022
19 Hari (5)
26-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-11 14:35:43
Putusan berhasil dibuat
2022-07-11 15:45:50
84 92/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1177)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
14/06/2022
06.07.2022
Dikabulkan
07-07-2022
24 Hari (5)
07-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-07 10:42:28
Putusan berhasil dibuat
2022-07-07 18:45:41
85 91/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1176)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
14/06/2022
06.07.2022
Dikabulkan
07-07-2022
24 Hari (5)
07-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-07 09:54:57
Putusan berhasil dibuat
2022-07-07 09:55:42
86 89/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1174)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
14/06/2022
06.07.2022
Dikabulkan
07-07-2022
24 Hari (5)
07-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-07 10:41:52
Putusan berhasil dibuat
2022-07-07 18:45:43
87 90/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1175)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
14/06/2022
06.07.2022
Dikabulkan
07-07-2022
24 Hari (5)
07-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-07 09:32:05
Putusan berhasil dibuat
2022-07-07 09:56:48
88 112/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1157)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
06/06/2022
27.06.2022
Dikabulkan
Verstek
04-07-2022
29 Hari (5)
19-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-04 15:25:46
Putusan berhasil dibuat
2022-07-04 15:27:26
89 123/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1179)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
20/06/2022
27.06.2022
Dikabulkan
Verstek
04-07-2022
15 Hari (5)
19-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-04 10:45:54
Putusan berhasil dibuat
2022-07-04 10:47:17
90 124/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1180)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
21/06/2022
27.06.2022
Dikabulkan
Verstek
04-07-2022
14 Hari (5)
19-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-07-04 12:19:19
Putusan berhasil dibuat
2022-07-04 12:21:07
91 87/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1163)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
06/06/2022
29.06.2022
Dikabulkan
30-06-2022
25 Hari (5)
30-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-30 11:58:19
Putusan berhasil dibuat
2022-06-30 11:59:10
92 85/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1161)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
06/06/2022
29.06.2022
Dikabulkan
30-06-2022
25 Hari (5)
30-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-30 09:05:27
Putusan berhasil dibuat
2022-06-30 09:08:10
93 83/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1159)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
06/06/2022
29.06.2022
Dikabulkan
30-06-2022
25 Hari (5)
30-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-30 09:00:15
Putusan berhasil dibuat
2022-06-30 09:08:14
94 86/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1162)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
06/06/2022
29.06.2022
Dikabulkan
30-06-2022
25 Hari (5)
30-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-30 09:07:25
Putusan berhasil dibuat
2022-06-30 09:08:08
95 84/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1160)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
06/06/2022
29.06.2022
Dikabulkan
30-06-2022
25 Hari (5)
30-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-30 09:03:24
Putusan berhasil dibuat
2022-06-30 09:08:12
96 121/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1173)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
14/06/2022
21.06.2022
Dikabulkan
Verstek
27-06-2022
14 Hari (5)
12-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-27 13:04:42
Putusan berhasil dibuat
2022-06-27 13:06:18
97 120/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1172)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
13/06/2022
21.06.2022
Dikabulkan
Verstek
27-06-2022
15 Hari (5)
12-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-27 13:58:09
Putusan berhasil dibuat
2022-06-27 13:59:43
98 116/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1168)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
09/06/2022
14.06.2022
Dikabulkan
Verstek
27-06-2022
19 Hari (5)
12-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-27 11:45:38
Putusan berhasil dibuat
2022-06-27 11:46:46
99 80/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1149)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
02/06/2022
23.06.2022
Dicabut
24-06-2022
23 Hari (5)
24-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-24 12:43:49
Putusan berhasil dibuat
2022-06-24 12:53:37
100 79/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1148)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
02/06/2022
23.06.2022
Dikabulkan
24-06-2022
23 Hari (5)
24-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-24 12:42:11
Putusan berhasil dibuat
2022-06-24 12:53:46
101 76/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1145)
Dispensasi Kawin
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
02/06/2022
09.06.2022
Tidak Dapat Diterima
24-06-2022
23 Hari (5)
24-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-24 12:37:00
Putusan berhasil dibuat
2022-06-24 12:53:50
102 81/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1150)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
02/06/2022
23.06.2022
Tidak Dapat Diterima
24-06-2022
23 Hari (5)
24-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-24 12:45:04
Putusan berhasil dibuat
2022-06-24 12:53:36
103 78/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1147)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
02/06/2022
23.06.2022
Dikabulkan
24-06-2022
23 Hari (5)
24-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-24 12:42:51
Putusan berhasil dibuat
2022-06-24 12:53:45
104 77/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1146)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
02/06/2022
23.06.2022
Dikabulkan
24-06-2022
23 Hari (5)
24-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-24 12:41:03
Putusan berhasil dibuat
2022-06-24 12:53:48
105 117/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1169)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
09/06/2022
14.06.2022
Dikabulkan
Verstek
21-06-2022
13 Hari (5)
06-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-21 12:41:05
Putusan berhasil dibuat
2022-06-21 13:34:51
106 106/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1151)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
06/06/2022
14.06.2022
Dikabulkan
Verstek
21-06-2022
16 Hari (5)
06-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-21 10:29:27
Putusan berhasil dibuat
2022-06-21 10:30:12
107 108/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1153)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
06/06/2022
14.06.2022
Dikabulkan
Verstek
21-06-2022
16 Hari (5)
06-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-21 13:33:58
Putusan berhasil dibuat
2022-06-21 13:34:49
108 119/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1171)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
09/06/2022
14.06.2022
Dikabulkan
Verstek
21-06-2022
13 Hari (5)
06-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-21 12:39:26
Putusan berhasil dibuat
2022-06-21 13:34:54
109 118/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1170)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
09/06/2022
14.06.2022
Dikabulkan
Verstek
21-06-2022
13 Hari (5)
06-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-21 13:55:48
Putusan berhasil dibuat
2022-06-21 13:56:37
110 111/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1156)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
06/06/2022
13.06.2022
Dikabulkan
Verstek
20-06-2022
15 Hari (5)
05-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 14:11:56
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 15:09:49
111 109/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1154)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
06/06/2022
14.06.2022
Dikabulkan
20-06-2022
9 Hari (5)
05-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 13:49:38
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 15:10:20
112 115/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1166)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
08/06/2022
14.06.2022
Dikabulkan
Verstek
20-06-2022
13 Hari (5)
05-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 15:08:36
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 15:09:35
113 82/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1158)
Dispensasi Kawin
Apep Andriana, S.Sy
Salahudin, S.HI., M.H
06/06/2022
20.06.2022
Dikabulkan
20-06-2022
15 Hari (5)
Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 14:04:22
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 15:10:03
114 107/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1152)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
06/06/2022
14.06.2022
Dikabulkan
Verstek
20-06-2022
15 Hari (5)
05-07-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-20 11:04:59
Putusan berhasil dibuat
2022-06-20 15:10:28
115 74/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1143)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
24/05/2022
16.06.2022
Dikabulkan
17-06-2022
25 Hari (5)
17-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-17 09:33:10
Putusan berhasil dibuat
2022-06-17 09:36:29
116 72/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1141)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
24/05/2022
16.06.2022
Dikabulkan
17-06-2022
25 Hari (5)
17-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-17 09:30:01
Putusan berhasil dibuat
2022-06-17 09:36:38
117 75/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1144)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
24/05/2022
16.06.2022
Dikabulkan
17-06-2022
25 Hari (5)
17-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-17 09:35:38
Putusan berhasil dibuat
2022-06-17 09:36:21
118 73/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1142)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
24/05/2022
16.06.2022
Dikabulkan
17-06-2022
25 Hari (5)
17-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-17 09:31:48
Putusan berhasil dibuat
2022-06-17 09:36:30
119 71/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1140)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
24/05/2022
16.06.2022
Dikabulkan
17-06-2022
25 Hari (5)
17-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-17 09:22:29
Putusan berhasil dibuat
2022-06-17 09:36:45
120 114/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1165)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
07/06/2022
14.06.2022
Dicabut
14-06-2022
8 Hari (5)
14-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-14 11:58:31
Putusan berhasil dibuat
2022-06-14 11:59:30
121 88/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1167)
Dispensasi Kawin
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
08/06/2022
13.06.2022
Dikabulkan
Verstek
14-06-2022
7 Hari (5)
14-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-14 11:28:20
Putusan berhasil dibuat
2022-06-14 11:50:12
122 94/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1119)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
17/05/2022
24.05.2022
Dikabulkan
14-06-2022
15 Hari (5)
29-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-14 11:49:33
Putusan berhasil dibuat
2022-06-14 11:50:10
123 113/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1164)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
07/06/2022
13.06.2022
Dikabulkan
Verstek
13-06-2022
7 Hari (5)
28-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-13 11:10:12
Putusan berhasil dibuat
2022-06-13 15:25:40
124 103/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1137)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Sofian, S.HI
23/05/2022
13.06.2022
Dikabulkan
Verstek
13-06-2022
22 Hari (5)
28-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-13 07:53:53
Putusan berhasil dibuat
2022-06-13 10:52:38
125 110/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1155)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
06/06/2022
13.06.2022
Dikabulkan
Verstek
13-06-2022
8 Hari (5)
29-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-13 10:51:51
Putusan berhasil dibuat
2022-06-13 10:52:35
126 64/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1127)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
18/05/2022
09.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
24 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 09:39:29
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 10:15:45
127 67/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1130)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
18/05/2022
09.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
24 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 09:33:30
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 10:15:58
128 65/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1128)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
18/05/2022
09.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
24 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 08:57:01
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 10:16:08
129 69/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1132)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
18/05/2022
09.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
24 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 10:14:54
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 10:15:36
130 66/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1129)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
18/05/2022
09.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
24 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 09:34:15
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 10:15:52
131 68/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1131)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
18/05/2022
09.06.2022
Dikabulkan
10-06-2022
24 Hari (5)
10-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-10 09:32:36
Putusan berhasil dibuat
2022-06-10 10:16:06
132 62/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1120)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
17/05/2022
07.06.2022
Dikabulkan
07-06-2022
22 Hari (5)
07-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-07 15:39:25
Putusan berhasil dibuat
2022-06-07 17:56:05
133 101/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1135)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
23/05/2022
30.05.2022
Dikabulkan
Verstek
07-06-2022
16 Hari (5)
22-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-07 13:58:16
Putusan berhasil dibuat
2022-06-07 17:56:15
134 102/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1136)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
23/05/2022
30.05.2022
Dikabulkan
Verstek
07-06-2022
16 Hari (5)
22-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-07 12:35:58
Putusan berhasil dibuat
2022-06-07 13:49:32
135 90/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1106)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
11/05/2022
19.05.2022
Dikabulkan
07-06-2022
14 Hari (5)
22-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-07 14:12:44
Putusan berhasil dibuat
2022-06-07 17:56:07
136 93/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1118)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
17/05/2022
24.05.2022
Dikabulkan
Verstek
07-06-2022
22 Hari (5)
22-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-07 13:57:40
Putusan berhasil dibuat
2022-06-07 17:56:22
137 92/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1116)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
17/05/2022
24.05.2022
Dikabulkan
Verstek
07-06-2022
22 Hari (5)
22-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-07 09:56:37
Putusan berhasil dibuat
2022-06-07 13:49:42
138 63/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1123)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
18/05/2022
06.06.2022
Dikabulkan
06-06-2022
20 Hari (5)
06-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 15:19:37
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 16:08:36
139 100/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1134)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
19/05/2022
25.05.2022
Dikabulkan
Verstek
06-06-2022
19 Hari (5)
21-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 14:28:00
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 14:49:31
140 99/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1126)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
18/05/2022
23.05.2022
Dikabulkan
Verstek
06-06-2022
20 Hari (5)
21-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 16:04:42
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 16:08:20
141 96/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1122)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
17/05/2022
23.05.2022
Dikabulkan
Verstek
06-06-2022
21 Hari (5)
21-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 15:21:17
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 16:08:31
142 98/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1125)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
18/05/2022
23.05.2022
Dikabulkan
Verstek
06-06-2022
20 Hari (5)
21-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 14:48:31
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 14:49:26
143 97/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1124)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
18/05/2022
23.05.2022
Dikabulkan
Verstek
06-06-2022
20 Hari (5)
21-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 13:53:02
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 13:54:11
144 95/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1121)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
17/05/2022
23.05.2022
Tidak Dapat Diterima
06-06-2022
7 Hari (5)
21-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-06 15:22:38
Putusan berhasil dibuat
2022-06-06 16:08:21
145 59/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1113)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
12/05/2022
02.06.2022
Dikabulkan
03-06-2022
23 Hari (5)
03-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-03 08:56:44
Putusan berhasil dibuat
2022-06-03 09:08:20
146 60/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1114)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
12/05/2022
02.06.2022
Ditolak
03-06-2022
23 Hari (5)
03-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-03 09:18:35
Putusan berhasil dibuat
2022-06-03 09:19:31
147 57/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1111)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
12/05/2022
02.06.2022
Dikabulkan
03-06-2022
23 Hari (5)
03-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-03 09:00:17
Putusan berhasil dibuat
2022-06-03 09:08:19
148 56/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1110)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
12/05/2022
02.06.2022
Ditolak
03-06-2022
23 Hari (5)
03-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-03 08:54:42
Putusan berhasil dibuat
2022-06-03 09:08:26
149 58/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1112)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
12/05/2022
02.06.2022
Dikabulkan
03-06-2022
23 Hari (5)
03-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-03 09:06:57
Putusan berhasil dibuat
2022-06-03 09:08:12
150 105/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1139)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
23/05/2022
02.06.2022
Dikabulkan
Verstek
02-06-2022
11 Hari (5)
17-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-02 16:50:14
Putusan berhasil dibuat
2022-06-02 17:02:57
151 48/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1098)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
10/05/2022
02.06.2022
Dikabulkan
02-06-2022
24 Hari (5)
02-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-02 15:25:19
Putusan berhasil dibuat
2022-06-02 17:03:12
152 104/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1138)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
23/05/2022
02.06.2022
Dikabulkan
Verstek
02-06-2022
11 Hari (5)
17-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-02 15:47:44
Putusan berhasil dibuat
2022-06-02 17:03:05
153 47/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1097)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
10/05/2022
02.06.2022
Dikabulkan
02-06-2022
24 Hari (5)
02-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-06-02 15:06:33
Putusan berhasil dibuat
2022-06-02 17:03:14
154 54/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1107)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
11/05/2022
30.05.2022
Dikabulkan
31-05-2022
21 Hari (5)
31-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-31 10:50:39
Putusan berhasil dibuat
2022-05-31 10:51:38
155 49/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1101)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
10/05/2022
30.05.2022
Dikabulkan
31-05-2022
22 Hari (5)
31-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-31 09:29:07
Putusan berhasil dibuat
2022-05-31 10:51:42
156 52/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1104)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
10/05/2022
30.05.2022
Dikabulkan
31-05-2022
22 Hari (5)
31-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-31 12:34:21
Putusan berhasil dibuat
2022-05-31 12:35:25
157 53/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1105)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
10/05/2022
30.05.2022
Dikabulkan
31-05-2022
22 Hari (5)
31-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-31 11:33:02
Putusan berhasil dibuat
2022-05-31 11:45:24
158 50/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1102)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
10/05/2022
30.05.2022
Tidak Dapat Diterima
31-05-2022
22 Hari (5)
31-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-31 10:21:29
Putusan berhasil dibuat
2022-05-31 10:51:39
159 51/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1103)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
10/05/2022
30.05.2022
Dikabulkan
31-05-2022
22 Hari (5)
31-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-31 11:37:16
Putusan berhasil dibuat
2022-05-31 11:45:20
160 85/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1094)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
10/05/2022
17.05.2022
Dicabut
25-05-2022
16 Hari (5)
25-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-25 14:50:57
Putusan berhasil dibuat
2022-05-25 14:51:27
161 89/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1100)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
10/05/2022
19.05.2022
Dikabulkan
Verstek
25-05-2022
16 Hari (5)
09-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-25 14:48:52
Putusan berhasil dibuat
2022-05-25 14:51:35
162 70/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1133)
Dispensasi Kawin
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
19/05/2022
25.05.2022
Dicabut
25-05-2022
7 Hari (5)
25-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-25 13:26:12
Putusan berhasil dibuat
2022-05-25 13:34:31
163 91/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1108)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
11/05/2022
19.05.2022
Dikabulkan
Verstek
25-05-2022
15 Hari (5)
09-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-25 16:29:26
Putusan berhasil dibuat
2022-05-25 16:45:50
164 87/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1096)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
10/05/2022
19.05.2022
Dikabulkan
Verstek
25-05-2022
16 Hari (5)
09-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-25 14:50:02
Putusan berhasil dibuat
2022-05-25 14:51:30
165 74/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1069)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
04/04/2022
12.04.2022
Ditolak
25-05-2022
24 Hari (5)
09-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-25 14:30:22
Putusan berhasil dibuat
2022-05-25 14:34:54
166 88/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1099)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
10/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
Verstek
24-05-2022
15 Hari (5)
09-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-24 14:09:29
Putusan berhasil dibuat
2022-05-24 14:13:47
167 61/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1117)
Dispensasi Kawin
Apep Andriana, S.Sy
Salahudin, S.HI., M.H
17/05/2022
24.05.2022
Dikabulkan
24-05-2022
8 Hari (5)
24-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-24 13:11:17
Putusan berhasil dibuat
2022-05-24 13:37:02
168 84/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1093)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
09/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
Verstek
24-05-2022
16 Hari (5)
08-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-24 13:35:32
Putusan berhasil dibuat
2022-05-24 13:37:00
169 86/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1095)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
10/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
Verstek
24-05-2022
15 Hari (5)
09-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-24 12:14:47
Putusan berhasil dibuat
2022-05-24 12:15:46
170 83/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1090)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
09/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
Verstek
23-05-2022
15 Hari (5)
08-06-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-23 14:03:53
Putusan berhasil dibuat
2022-05-23 16:25:09
171 79/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1077)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
M. Akbar Amin, S.H
06/04/2022
13.04.2022
Dicabut
Hamsin Haruna, S.HI
23-05-2022
28 Hari (5)
23-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-23 13:59:08
Putusan berhasil dibuat
2022-05-23 14:00:23
172 42/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1086)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
27/04/2022
19.05.2022
Dikabulkan
20-05-2022
24 Hari (5)
20-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-20 09:04:33
Putusan berhasil dibuat
2022-05-20 09:53:36
173 40/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1084)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
27/04/2022
19.05.2022
Dikabulkan
20-05-2022
24 Hari (5)
20-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-20 08:52:07
Putusan berhasil dibuat
2022-05-20 09:50:11
174 43/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1087)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
27/04/2022
19.05.2022
Dikabulkan
20-05-2022
24 Hari (5)
20-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-20 08:13:00
Putusan berhasil dibuat
2022-05-20 09:50:14
175 44/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1088)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
27/04/2022
19.05.2022
Dikabulkan
20-05-2022
24 Hari (5)
20-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-20 10:08:13
Putusan berhasil dibuat
2022-05-20 10:08:45
176 41/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1085)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
27/04/2022
19.05.2022
Dikabulkan
20-05-2022
24 Hari (5)
20-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-20 08:56:11
Putusan berhasil dibuat
2022-05-20 09:50:09
177 39/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1083)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
27/04/2022
19.05.2022
Dikabulkan
20-05-2022
24 Hari (5)
20-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-20 08:48:41
Putusan berhasil dibuat
2022-05-20 09:50:13
178 55/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1115)
Dispensasi Kawin
Apep Andriana, S.Sy
Sofian, S.HI
12/05/2022
19.05.2022
Dikabulkan
19-05-2022
8 Hari (5)
19-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-19 10:15:41
Putusan berhasil dibuat
2022-05-19 14:22:27
179 45/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1091)
Dispensasi Kawin
Apep Andriana, S.Sy
Apit Butsiyana, S.H.
09/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
17-05-2022
9 Hari (5)
17-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-17 14:23:03
Putusan berhasil dibuat
2022-05-17 14:57:38
180 46/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1092)
Dispensasi Kawin
Muhammad Rizky Fauzan, Lc
Sofian, S.HI
09/05/2022
17.05.2022
Dikabulkan
17-05-2022
9 Hari (5)
17-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-17 11:56:55
Putusan berhasil dibuat
2022-05-17 11:57:41
181 82/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1089)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
09/05/2022
17.05.2022
Dicabut
17-05-2022
9 Hari (5)
17-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-05-17 12:34:45
Putusan berhasil dibuat
2022-05-17 12:36:22
182 81/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1082)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Salahudin, S.HI., M.H
18/04/2022
25.04.2022
Dikabulkan
Verstek
28-04-2022
11 Hari (5)
13-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-28 08:23:51
Putusan berhasil dibuat
2022-04-28 08:26:26
183 38/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1080)
Dispensasi Kawin
Muhammad Rizky Fauzan, Lc
Salahudin, S.HI., M.H
14/04/2022
25.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
13 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 08:18:35
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 08:21:14
184 80/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1081)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
14/04/2022
21.04.2022
Dikabulkan
Verstek
26-04-2022
13 Hari (5)
11-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 12:20:27
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 12:22:55
185 37/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1079)
Dispensasi Kawin
Muhammad Rizky Fauzan, Lc
Apit Butsiyana, S.H.
13/04/2022
25.04.2022
Dikabulkan
26-04-2022
14 Hari (5)
26-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-26 08:16:57
Putusan berhasil dibuat
2022-04-26 08:21:30
186 78/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1073)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
M. Akbar Amin, S.H
04/04/2022
12.04.2022
Dikabulkan
20-04-2022
10 Hari (5)
09-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-20 11:26:30
Putusan berhasil dibuat
2022-04-20 11:29:01
187 77/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1072)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
04/04/2022
12.04.2022
Dikabulkan
Verstek
20-04-2022
17 Hari (5)
09-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-20 11:20:21
Putusan berhasil dibuat
2022-04-20 11:29:04
188 73/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1068)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
04/04/2022
12.04.2022
Dikabulkan
Verstek
19-04-2022
16 Hari (5)
09-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-19 13:30:32
Putusan berhasil dibuat
2022-04-19 13:33:30
189 36/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1078)
Dispensasi Kawin
Muhammad Rizky Fauzan, Lc
Sofian, S.HI
11/04/2022
18.04.2022
Dicabut
19-04-2022
9 Hari (5)
19-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-19 12:27:22
Putusan berhasil dibuat
2022-04-19 13:33:57
190 76/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1071)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
M. Akbar Amin, S.H
04/04/2022
12.04.2022
Dikabulkan
Verstek
19-04-2022
16 Hari (5)
09-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-19 14:44:23
Putusan berhasil dibuat
2022-04-19 14:45:40
191 75/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1070)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
04/04/2022
12.04.2022
Dikabulkan
Verstek
19-04-2022
16 Hari (5)
09-05-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-19 13:02:48
Putusan berhasil dibuat
2022-04-19 13:33:51
192 35/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1076)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
M. Akbar Amin, S.H
05/04/2022
12.04.2022
Dikabulkan
13-04-2022
9 Hari (5)
13-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-13 09:09:05
Putusan berhasil dibuat
2022-04-13 09:47:30
193 34/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1075)
Dispensasi Kawin
Apep Andriana, S.Sy
Apit Butsiyana, S.H.
04/04/2022
11.04.2022
Dikabulkan
11-04-2022
8 Hari (5)
11-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-11 14:56:13
Putusan berhasil dibuat
2022-04-11 14:58:23
194 33/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1074)
Dispensasi Kawin
Apep Andriana, S.Sy
Apit Butsiyana, S.H.
04/04/2022
11.04.2022
Dikabulkan
11-04-2022
8 Hari (5)
11-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-11 14:49:32
Putusan berhasil dibuat
2022-04-11 14:58:36
195 66/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1060)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
07/03/2022
15.03.2022
Dikabulkan
06-04-2022
10 Hari (5)
25-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-06 12:34:27
Putusan berhasil dibuat
2022-04-06 12:36:13
196 67/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1061)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
08/03/2022
15.03.2022
Dikabulkan
Verstek
05-04-2022
29 Hari (5)
20-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-04-05 12:39:27
Putusan berhasil dibuat
2022-04-05 12:42:42
197 64/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1057)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
02/03/2022
23.03.2022
Dikabulkan
Verstek
29-03-2022
28 Hari (5)
13-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-29 15:04:51
Putusan berhasil dibuat
2022-03-29 15:10:55
198 71/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1066)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
14/03/2022
22.03.2022
Dikabulkan
Verstek
29-03-2022
16 Hari (5)
13-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-29 11:09:36
Putusan berhasil dibuat
2022-03-29 11:31:57
199 63/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1055)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Sofian, S.HI
02/03/2022
23.03.2022
Dikabulkan
Verstek
29-03-2022
28 Hari (5)
14-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-29 15:26:29
Putusan berhasil dibuat
2022-03-29 15:27:15
200 72/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1067)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
M. Akbar Amin, S.H
16/03/2022
23.03.2022
Dikabulkan
Verstek
29-03-2022
14 Hari (5)
13-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-29 13:43:45
Putusan berhasil dibuat
2022-03-29 14:42:34
201 69/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1063)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
09/03/2022
16.03.2022
Digugurkan
23-03-2022
15 Hari (5)
23-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-23 11:25:14
Putusan berhasil dibuat
2022-03-23 14:18:24
202 68/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1062)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
09/03/2022
16.03.2022
Tidak Dapat Diterima
23-03-2022
15 Hari (5)
08-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-23 15:07:22
Putusan berhasil dibuat
2022-03-23 15:09:45
203 70/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1065)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
14/03/2022
22.03.2022
Dikabulkan
Verstek
22-03-2022
9 Hari (5)
06-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-22 11:22:06
Putusan berhasil dibuat
2022-03-22 13:35:41
204 29/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1051)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
01/03/2022
22.03.2022
Tidak Dapat Diterima
22-03-2022
22 Hari (5)
22-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-22 13:28:36
Putusan berhasil dibuat
2022-03-22 13:29:40
205 32/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1064)
Dispensasi Kawin
Muhammad Rizky Fauzan, Lc
Salahudin, S.HI., M.H
10/03/2022
16.03.2022
Tidak Dapat Diterima
22-03-2022
13 Hari (5)
22-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-22 10:57:26
Putusan berhasil dibuat
2022-03-22 10:58:37
206 65/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1058)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
02/03/2022
09.03.2022
Dikabulkan
Verstek
16-03-2022
15 Hari (5)
07-04-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-16 10:49:03
Putusan berhasil dibuat
2022-03-16 10:51:02
207 61/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1053)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
01/03/2022
08.03.2022
Dikabulkan
Verstek
15-03-2022
15 Hari (5)
30-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-15 10:51:31
Putusan berhasil dibuat
2022-03-15 10:59:11
208 59/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1050)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
23/02/2022
07.03.2022
Dikabulkan
Verstek
14-03-2022
20 Hari (5)
30-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-14 11:49:07
Putusan berhasil dibuat
2022-03-14 11:52:52
209 58/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1047)
Kewarisan
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
21/02/2022
10.03.2022
Dicabut
10-03-2022
18 Hari (7)
25-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-10 13:51:15
Putusan berhasil dibuat
2022-03-10 13:52:41
210 27/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1048)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
21/02/2022
09.03.2022
Dikabulkan
Verstek
10-03-2022
18 Hari (5)
10-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-10 08:09:21
Putusan berhasil dibuat
2022-03-10 08:41:52
211 60/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1052)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
01/03/2022
08.03.2022
Dicabut
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
10-03-2022
8 Hari (5)
25-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-10 10:15:41
Putusan berhasil dibuat
2022-03-10 13:52:42
212 31/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1059)
Dispensasi Kawin
Apep Andriana, S.Sy
Apit Butsiyana, S.H.
02/03/2022
09.03.2022
Dikabulkan
09-03-2022
8 Hari (5)
09-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-09 10:52:38
Putusan berhasil dibuat
2022-03-09 14:58:48
213 56/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1045)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
17/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
Verstek
08-03-2022
20 Hari (5)
23-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-08 14:59:44
Putusan berhasil dibuat
2022-03-08 15:00:47
214 55/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1044)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
16/02/2022
22.02.2022
Dikabulkan
Verstek
08-03-2022
21 Hari (5)
23-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-08 09:55:19
Putusan berhasil dibuat
2022-03-08 13:58:48
215 54/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1043)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
14/02/2022
22.02.2022
Dikabulkan
Verstek
08-03-2022
23 Hari (5)
23-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-08 08:21:35
Putusan berhasil dibuat
2022-03-08 13:58:54
216 62/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1054)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
01/03/2022
08.03.2022
Dikabulkan
Verstek
08-03-2022
8 Hari (5)
23-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-08 15:49:24
Putusan berhasil dibuat
2022-03-08 15:56:58
217 30/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1056)
Dispensasi Kawin
Muhammad Rizky Fauzan, Lc
Salahudin, S.HI., M.H
02/03/2022
08.03.2022
Dikabulkan
08-03-2022
7 Hari (5)
08-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-08 13:01:51
Putusan berhasil dibuat
2022-03-08 13:58:34
218 57/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1046)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
17/02/2022
24.02.2022
Dicabut
Hamsin Haruna, S.HI
08-03-2022
8 Hari (5)
23-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-08 09:20:41
Putusan berhasil dibuat
2022-03-08 13:58:41
219 28/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1049)
Dispensasi Kawin
Muhammad Rizky Fauzan, Lc
Salahudin, S.HI., M.H
22/02/2022
02.03.2022
Dikabulkan
02-03-2022
9 Hari (5)
02-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-02 11:00:12
Putusan berhasil dibuat
2022-03-02 13:39:01
220 39/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1011)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
02/02/2022
22.02.2022
Dikabulkan
Verstek
01-03-2022
28 Hari (5)
17-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-01 15:40:43
Putusan berhasil dibuat
2022-03-01 15:41:46
221 47/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1035)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
07/02/2022
15.02.2022
Dikabulkan
01-03-2022
23 Hari (5)
16-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-03-01 13:58:17
Putusan berhasil dibuat
2022-03-01 15:10:38
222 24/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1029)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
03/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
24-02-2022
22 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-24 09:12:17
Putusan berhasil dibuat
2022-02-24 09:13:42
223 15/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1020)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
03/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
24-02-2022
22 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-24 08:56:38
Putusan berhasil dibuat
2022-02-24 09:08:54
224 18/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1023)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
03/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
24-02-2022
22 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-24 08:27:17
Putusan berhasil dibuat
2022-02-24 08:32:05
225 25/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1030)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
03/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
24-02-2022
22 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-24 09:12:42
Putusan berhasil dibuat
2022-02-24 09:13:35
226 23/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1028)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
03/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
24-02-2022
22 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-24 09:07:29
Putusan berhasil dibuat
2022-02-24 09:08:45
227 20/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1025)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
03/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
24-02-2022
22 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-24 08:29:58
Putusan berhasil dibuat
2022-02-24 08:31:58
228 22/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1027)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
03/02/2022
24.02.2022
Dikabulkan
24-02-2022
22 Hari (5)
24-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-24 08:24:49
Putusan berhasil dibuat
2022-02-24 08:32:11
229 10/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1014)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
02/02/2022
23.02.2022
Dikabulkan
23-02-2022
22 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-23 10:11:21
Putusan berhasil dibuat
2022-02-23 11:08:48
230 9/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1007)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
02/02/2022
23.02.2022
Dicabut
23-02-2022
22 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-23 12:43:06
Putusan berhasil dibuat
2022-02-23 12:44:23
231 13/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1018)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
03/02/2022
23.02.2022
Dikabulkan
23-02-2022
21 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-23 08:52:21
Putusan berhasil dibuat
2022-02-23 11:08:51
232 8/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1006)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
02/02/2022
23.02.2022
Dikabulkan
23-02-2022
22 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-23 11:07:17
Putusan berhasil dibuat
2022-02-23 11:08:34
233 5/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1003)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
02/02/2022
23.02.2022
Dikabulkan
23-02-2022
22 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-23 10:44:18
Putusan berhasil dibuat
2022-02-23 11:08:44
234 17/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1022)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
03/02/2022
23.02.2022
Tidak Dapat Diterima
23-02-2022
21 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-23 15:06:17
Putusan berhasil dibuat
2022-02-23 15:08:31
235 6/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1004)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
02/02/2022
23.02.2022
Dikabulkan
23-02-2022
22 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-23 10:28:19
Putusan berhasil dibuat
2022-02-23 11:08:47
236 12/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1017)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
03/02/2022
23.02.2022
Dikabulkan
23-02-2022
21 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-23 13:22:44
Putusan berhasil dibuat
2022-02-23 15:08:39
237 14/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1019)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
03/02/2022
23.02.2022
Dikabulkan
23-02-2022
21 Hari (5)
23-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-23 09:20:13
Putusan berhasil dibuat
2022-02-23 11:08:50
238 21/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1026)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
03/02/2022
23.02.2022
Dikabulkan
23-02-2022
21 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-23 12:00:55
Putusan berhasil dibuat
2022-02-23 12:44:24
239 7/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1005)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
02/02/2022
23.02.2022
Dikabulkan
23-02-2022
22 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-23 10:51:27
Putusan berhasil dibuat
2022-02-23 11:08:42
240 19/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1024)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
03/02/2022
23.02.2022
Dikabulkan
23-02-2022
21 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-23 10:34:02
Putusan berhasil dibuat
2022-02-23 11:08:45
241 16/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1021)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
03/02/2022
23.02.2022
Dikabulkan
23-02-2022
21 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-23 14:11:00
Putusan berhasil dibuat
2022-02-23 15:08:32
242 48/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1037)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
07/02/2022
15.02.2022
Dikabulkan
Verstek
22-02-2022
16 Hari (5)
09-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-22 16:45:42
Putusan berhasil dibuat
2022-02-22 16:54:32
243 52/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1041)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
08/02/2022
15.02.2022
Dikabulkan
Verstek
22-02-2022
15 Hari (5)
09-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-22 14:23:51
Putusan berhasil dibuat
2022-02-22 16:54:42
244 49/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1038)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
07/02/2022
15.02.2022
Dikabulkan
Verstek
22-02-2022
16 Hari (5)
09-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-22 17:45:42
Putusan berhasil dibuat
2022-02-22 17:53:14
245 50/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1039)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
07/02/2022
15.02.2022
Dikabulkan
Verstek
22-02-2022
16 Hari (5)
09-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-22 16:05:19
Putusan berhasil dibuat
2022-02-22 16:54:35
246 53/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1042)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
08/02/2022
15.02.2022
Dikabulkan
Verstek
22-02-2022
15 Hari (5)
09-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-22 13:15:01
Putusan berhasil dibuat
2022-02-22 16:54:49
247 40/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1012)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
02/02/2022
08.02.2022
Dikabulkan
Verstek
21-02-2022
20 Hari (5)
08-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-21 16:56:38
Putusan berhasil dibuat
2022-02-21 18:43:33
248 45/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1033)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Sofian, S.HI
07/02/2022
14.02.2022
Dikabulkan
Verstek
21-02-2022
15 Hari (5)
09-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-21 13:23:45
Putusan berhasil dibuat
2022-02-21 16:27:19
249 29/Pdt.G/2022/PA.Wgw (994)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
24/01/2022
14.02.2022
Dikabulkan
Verstek
21-02-2022
29 Hari (5)
08-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-21 18:30:44
Putusan berhasil dibuat
2022-02-21 18:43:26
250 44/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1032)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
Sofian, S.HI
07/02/2022
14.02.2022
Dikabulkan
Verstek
21-02-2022
15 Hari (5)
08-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-21 14:14:42
Putusan berhasil dibuat
2022-02-21 16:27:12
251 43/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1031)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
07/02/2022
14.02.2022
Dikabulkan
Verstek
21-02-2022
15 Hari (5)
08-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-21 12:41:02
Putusan berhasil dibuat
2022-02-21 16:27:21
252 51/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1040)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
Sofian, S.HI
08/02/2022
15.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
8 Hari (5)
04-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 17:01:26
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 17:59:02
253 42/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1016)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
03/02/2022
08.02.2022
Dikabulkan
17-02-2022
9 Hari (5)
04-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 13:36:50
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 15:30:46
254 31/Pdt.G/2022/PA.Wgw (996)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
24/01/2022
02.02.2022
Dicabut
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
17-02-2022
22 Hari (5)
04-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-17 14:08:57
Putusan berhasil dibuat
2022-02-17 15:30:36
255 26/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1036)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
07/02/2022
16.02.2022
Dikabulkan
16-02-2022
10 Hari (5)
16-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-16 15:38:12
Putusan berhasil dibuat
2022-02-16 15:39:10
256 38/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1010)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Sofian, S.HI
02/02/2022
08.02.2022
Dikabulkan
Verstek
15-02-2022
14 Hari (5)
02-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-15 13:17:44
Putusan berhasil dibuat
2022-02-15 14:20:21
257 46/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1034)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Sofian, S.HI
07/02/2022
15.02.2022
Tidak Dapat Diterima
15-02-2022
9 Hari (5)
02-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-15 14:16:54
Putusan berhasil dibuat
2022-02-15 14:20:20
258 41/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1013)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
02/02/2022
08.02.2022
Dikabulkan
Verstek
15-02-2022
14 Hari (5)
02-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-15 12:21:28
Putusan berhasil dibuat
2022-02-15 14:20:22
259 35/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1000)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
24/01/2022
02.02.2022
Dikabulkan
Verstek
14-02-2022
22 Hari (5)
02-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-14 15:58:05
Putusan berhasil dibuat
2022-02-14 16:05:01
260 34/Pdt.G/2022/PA.Wgw (999)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
24/01/2022
02.02.2022
Dikabulkan
Verstek
14-02-2022
22 Hari (5)
02-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-14 13:31:28
Putusan berhasil dibuat
2022-02-14 15:40:00
261 27/Pdt.G/2022/PA.Wgw (992)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
24/01/2022
07.02.2022
Dikabulkan
Verstek
14-02-2022
22 Hari (5)
02-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-14 15:11:53
Putusan berhasil dibuat
2022-02-14 15:39:59
262 33/Pdt.G/2022/PA.Wgw (998)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Sofian, S.HI
24/01/2022
02.02.2022
Dikabulkan
Verstek
14-02-2022
22 Hari (5)
02-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-14 12:07:57
Putusan berhasil dibuat
2022-02-14 15:40:01
263 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1001)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Sofian, S.HI
24/01/2022
02.02.2022
Dikabulkan
Verstek
10-02-2022
18 Hari (5)
25-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-10 10:41:01
Putusan berhasil dibuat
2022-02-10 12:09:42
264 28/Pdt.G/2022/PA.Wgw (993)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
Sofian, S.HI
24/01/2022
02.02.2022
Dicabut
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
10-02-2022
10 Hari (5)
25-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-10 12:03:21
Putusan berhasil dibuat
2022-02-10 12:09:39
265 21/Pdt.G/2022/PA.Wgw (984)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
17/01/2022
24.01.2022
Dikabulkan
Verstek
10-02-2022
25 Hari (5)
25-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-10 09:32:35
Putusan berhasil dibuat
2022-02-10 12:09:44
266 37/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1002)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
27/01/2022
03.02.2022
Dikabulkan
Verstek
08-02-2022
13 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-08 16:34:26
Putusan berhasil dibuat
2022-02-08 16:41:03
267 32/Pdt.G/2022/PA.Wgw (997)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
24/01/2022
02.02.2022
Dikabulkan
Verstek
08-02-2022
16 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-08 13:54:51
Putusan berhasil dibuat
2022-02-08 16:41:07
268 30/Pdt.G/2022/PA.Wgw (995)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
24/01/2022
02.02.2022
Dikabulkan
Verstek
08-02-2022
16 Hari (5)
23-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-08 15:08:37
Putusan berhasil dibuat
2022-02-08 16:41:05
269 11/Pdt.P/2022/PA.Wgw (1015)
Dispensasi Kawin
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
02/02/2022
07.02.2022
Dikabulkan
07-02-2022
6 Hari (5)
07-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-07 12:56:23
Putusan berhasil dibuat
2022-02-07 13:26:40
270 4/Pdt.P/2022/PA.Wgw (991)
P3HP/Penetapan Ahli Waris
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
21/01/2022
27.01.2022
Dikabulkan
07-02-2022
18 Hari (5)
07-03-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-07 13:22:26
Putusan berhasil dibuat
2022-02-07 13:26:17
271 25/Pdt.G/2022/PA.Wgw (989)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
18/01/2022
25.01.2022
Dikabulkan
07-02-2022
13 Hari (5)
22-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-07 11:55:02
Putusan berhasil dibuat
2022-02-07 13:26:55
272 24/Pdt.G/2022/PA.Wgw (988)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
18/01/2022
25.01.2022
Dikabulkan
Verstek
03-02-2022
17 Hari (5)
18-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-03 09:25:34
Putusan berhasil dibuat
2022-02-03 10:58:47
273 3/Pdt.P/2022/PA.Wgw (985)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
17/01/2022
03.02.2022
Dikabulkan
03-02-2022
18 Hari (5)
03-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-03 10:32:58
Putusan berhasil dibuat
2022-02-03 12:01:33
274 22/Pdt.G/2022/PA.Wgw (986)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
17/01/2022
25.01.2022
Dikabulkan
Verstek
03-02-2022
18 Hari (5)
18-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-03 09:21:58
Putusan berhasil dibuat
2022-02-03 10:58:49
275 14/Pdt.G/2022/PA.Wgw (977)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
06/01/2022
26.01.2022
Dikabulkan
Verstek
02-02-2022
28 Hari (5)
21-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-02 16:55:14
Putusan berhasil dibuat
2022-02-02 17:11:29
276 26/Pdt.G/2022/PA.Wgw (990)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
18/01/2022
25.01.2022
Dikabulkan
Verstek
02-02-2022
16 Hari (5)
17-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-02-02 13:45:29
Putusan berhasil dibuat
2022-02-02 14:53:14
277 3/Pdt.G/2022/PA.Wgw (964)
Cerai Gugat
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
03/01/2022
10.01.2022
Ditolak
27-01-2022
11 Hari (5)
11-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-27 15:40:16
Putusan berhasil dibuat
2022-01-27 15:40:39
278 19/Pdt.G/2022/PA.Wgw (982)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
M. Akbar Amin, S.H
11/01/2022
19.01.2022
Dicabut
Hamsin Haruna, S.HI
27-01-2022
16 Hari (5)
27-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-27 12:23:47
Putusan berhasil dibuat
2022-01-27 15:10:05
279 18/Pdt.G/2022/PA.Wgw (981)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
11/01/2022
19.01.2022
Dikabulkan
Verstek
26-01-2022
16 Hari (5)
11-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-26 15:01:49
Putusan berhasil dibuat
2022-01-26 15:04:51
280 6/Pdt.G/2022/PA.Wgw (968)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
04/01/2022
11.01.2022
Ditolak
26-01-2022
16 Hari (5)
11-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-26 16:12:23
Putusan berhasil dibuat
2022-01-26 16:13:17
281 20/Pdt.G/2022/PA.Wgw (983)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
M. Akbar Amin, S.H
12/01/2022
19.01.2022
Dikabulkan
Verstek
26-01-2022
15 Hari (5)
11-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-26 13:44:47
Putusan berhasil dibuat
2022-01-26 13:45:45
282 16/Pdt.G/2022/PA.Wgw (979)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
10/01/2022
17.01.2022
Dikabulkan
Verstek
25-01-2022
16 Hari (5)
09-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-25 14:43:37
Putusan berhasil dibuat
2022-01-25 14:44:28
283 15/Pdt.G/2022/PA.Wgw (978)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
10/01/2022
17.01.2022
Dikabulkan
Verstek
25-01-2022
16 Hari (5)
09-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-25 10:06:54
Putusan berhasil dibuat
2022-01-25 10:07:34
284 17/Pdt.G/2022/PA.Wgw (980)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
10/01/2022
17.01.2022
Dikabulkan
Verstek
25-01-2022
16 Hari (5)
09-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-25 13:27:58
Putusan berhasil dibuat
2022-01-25 14:01:16
285 2/Pdt.P/2022/PA.Wgw (969)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
04/01/2022
24.01.2022
Dikabulkan
24-01-2022
21 Hari (5)
24-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-24 11:12:41
Putusan berhasil dibuat
2022-01-24 12:57:58
286 1/Pdt.P/2022/PA.Wgw (967)
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
03/01/2022
24.01.2022
Tidak Dapat Diterima
24-01-2022
22 Hari (5)
24-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-24 12:55:15
Putusan berhasil dibuat
2022-01-24 12:57:56
287 11/Pdt.G/2022/PA.Wgw (974)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
05/01/2022
11.01.2022
Dikabulkan
Verstek
19-01-2022
15 Hari (5)
03-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-19 14:30:42
Putusan berhasil dibuat
2022-01-19 14:50:22
288 7/Pdt.G/2022/PA.Wgw (970)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Apit Butsiyana, S.H.
04/01/2022
11.01.2022
Dikabulkan
Verstek
18-01-2022
15 Hari (5)
03-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-18 13:32:07
Putusan berhasil dibuat
2022-01-18 13:57:31
289 8/Pdt.G/2022/PA.Wgw (971)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
04/01/2022
11.01.2022
Dikabulkan
Verstek
18-01-2022
15 Hari (5)
03-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-18 12:47:37
Putusan berhasil dibuat
2022-01-18 13:57:24
290 12/Pdt.G/2022/PA.Wgw (975)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
05/01/2022
11.01.2022
Dikabulkan
Verstek
18-01-2022
14 Hari (5)
07-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-18 14:11:56
Putusan berhasil dibuat
2022-01-18 14:12:52
291 10/Pdt.G/2022/PA.Wgw (973)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
04/01/2022
11.01.2022
Tidak Dapat Diterima
18-01-2022
15 Hari (5)
18-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-18 13:31:23
Putusan berhasil dibuat
2022-01-18 13:57:34
292 13/Pdt.G/2022/PA.Wgw (976)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
05/01/2022
11.01.2022
Dikabulkan
Verstek
18-01-2022
14 Hari (5)
03-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-18 11:04:26
Putusan berhasil dibuat
2022-01-18 12:50:05
293 1/Pdt.G/2022/PA.Wgw (962)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
03/01/2022
10.01.2022
Dikabulkan
Verstek
17-01-2022
15 Hari (5)
03-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-17 11:15:24
Putusan berhasil dibuat
2022-01-17 11:16:11
294 2/Pdt.G/2022/PA.Wgw (963)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
03/01/2022
10.01.2022
Dikabulkan
Verstek
17-01-2022
15 Hari (5)
03-02-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-17 10:38:42
Putusan berhasil dibuat
2022-01-17 10:39:31
295 9/Pdt.G/2022/PA.Wgw (972)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
04/01/2022
11.01.2022
Dicabut
Apep Andriana, S.Sy
12-01-2022
8 Hari (5)
12-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-12 09:24:23
Putusan berhasil dibuat
2022-01-12 09:25:38
296 5/Pdt.G/2022/PA.Wgw (966)
Cerai Talak
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Sofian, S.HI
03/01/2022
10.01.2022
Tidak Dapat Diterima
10-01-2022
8 Hari (5)
10-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-10 11:05:12
Putusan berhasil dibuat
2022-01-10 11:46:25
297 4/Pdt.G/2022/PA.Wgw (965)
Cerai Gugat
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
03/01/2022
10.01.2022
Dicabut
10-01-2022
8 Hari (5)
10-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-10 10:55:33
Putusan berhasil dibuat
2022-01-10 10:56:41
298 197/Pdt.G/2021/PA.Wgw (957)
Cerai Talak
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
07/12/2021
27.12.2021
Dikabulkan
Verstek
03-01-2022
28 Hari (5)
18-01-2022 Ada | Ada

Link Dirput

2022-01-03 08:36:59
Putusan berhasil dibuat
2022-01-03 08:38:05
DATA PERKARA PUTUS, BELUM BHT
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Ketua Majelis
Panitera
Jurusita Tanggal Putus
Tanggal Minutasi
Jenis Putus Upaya Hukum
1 173/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1264)
Hamsin Haruna, S.HI
Raflina Abunuru, S.H.
Gilang Airlangga, S.H., M.Kn 27-09-2022
27-09-2022
Dikabulkan
Verstek
2 172/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1263)
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
Joko Santoso 26-09-2022
26-09-2022
Dikabulkan
Verstek
3 170/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1260)
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
Joko Santoso 27-09-2022
27-09-2022
Dikabulkan
Verstek
4 169/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1259)
Hamsin Haruna, S.HI
Salahudin, S.HI., M.H
Gilang Airlangga, S.H., M.Kn 26-09-2022
26-09-2022
Dikabulkan
Verstek
5 168/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1257)
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
Gilang Airlangga, S.H., M.Kn 26-09-2022
26-09-2022
Dikabulkan
Verstek
6 166/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1255)
Hamsin Haruna, S.HI
Salahudin, S.HI., M.H
Joko Santoso 27-09-2022
27-09-2022
Dikabulkan
Verstek
7 165/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1254)
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
Gilang Airlangga, S.H., M.Kn 27-09-2022
27-09-2022
Dikabulkan
Verstek
8 164/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1253)
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
Joko Santoso 27-09-2022
27-09-2022
Dikabulkan
9 163/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1252)
Hamsin Haruna, S.HI
M. Akbar Amin, S.H
Joko Santoso 26-09-2022
26-09-2022
Dikabulkan
Verstek
10 161/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1250)
Hamsin Haruna, S.HI
Raflina Abunuru, S.H.
Gilang Airlangga, S.H., M.Kn 21-09-2022
21-09-2022
Dikabulkan
Verstek
11 160/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1249)
Hamsin Haruna, S.HI
Apit Butsiyana, S.H.
Joko Santoso 19-09-2022
19-09-2022
Dikabulkan
Verstek
12 151/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1239)
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H.
Salahudin, S.HI., M.H
Gilang Airlangga, S.H., M.Kn 13-09-2022
13-09-2022
Ditolak
PERKARA PERCERAIAN SUDAH PUTUS BELUM TERBIT AKTA CERAI / IKRAR TALAK
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Panitera,
Jurusita
Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 160/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1249)
Cerai Gugat
19-09-2022 Apit Butsiyana, S.H.
Joko Santoso
19-09-2022
2 166/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1255)
Cerai Gugat
27-09-2022 Salahudin, S.HI., M.H
Joko Santoso
27-09-2022
3 173/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1264)
Cerai Gugat
27-09-2022 Raflina Abunuru, S.H.
Gilang Airlangga, S.H., M.Kn
Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi
4 164/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1253)
Cerai Gugat
27-09-2022 Apit Butsiyana, S.H.
Joko Santoso
27-09-2022
5 170/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1260)
Cerai Gugat
27-09-2022 Apit Butsiyana, S.H.
Joko Santoso
27-09-2022
6 161/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1250)
Cerai Talak
21-09-2022 Raflina Abunuru, S.H.
Gilang Airlangga, S.H., M.Kn
21-09-2022
Belum Ikrar
7 168/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1257)
Cerai Gugat
26-09-2022 M. Akbar Amin, S.H
Gilang Airlangga, S.H., M.Kn
26-09-2022
P dan T hadir
8 165/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1254)
Cerai Gugat
27-09-2022 Apit Butsiyana, S.H.
Gilang Airlangga, S.H., M.Kn
27-09-2022
9 172/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1263)
Cerai Gugat
26-09-2022 Apit Butsiyana, S.H.
Joko Santoso
27-09-2022
10 163/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1252)
Cerai Talak
26-09-2022 M. Akbar Amin, S.H
Joko Santoso
27-09-2022
Belum Ikrar
11 169/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1259)
Cerai Gugat
26-09-2022 Salahudin, S.HI., M.H
Gilang Airlangga, S.H., M.Kn
26-09-2022
12 158/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1246)
Cerai Talak
12-09-2022 Raflina Abunuru, S.H.
Joko Santoso
12-09-2022
27-09-2022 Belum Ikrar
DATA PERKARA GHAIB
No Perkara Nomor
Jenis Perkara
Penggugat Tergugat Tanggal Sidang
PERKARA BELUM DI PBT
No Perkara Nomor,
Jenis Perkara
Tanggal Putusan Jurusita Tanggal PBT Tanggal BHT Keterangan
1 164/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1253)
27-09-2022 Joko Santoso 27-09-2022
2 169/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1259)
26-09-2022 Gilang Airlangga, S.H., M.Kn 26-09-2022
3 163/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1252)
26-09-2022 Joko Santoso 26-09-2022
4 168/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1257)
26-09-2022 Gilang Airlangga, S.H., M.Kn 26-09-2022
5 161/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1250)
21-09-2022 Gilang Airlangga, S.H., M.Kn 21-09-2022
6 173/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1264)
27-09-2022 Gilang Airlangga, S.H., M.Kn Desa Mola Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi
7 166/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1255)
27-09-2022 Joko Santoso 27-09-2022
8 160/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1249)
19-09-2022 Joko Santoso 19-09-2022
9 172/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1263)
26-09-2022 Joko Santoso 26-09-2022
10 165/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1254)
27-09-2022 Gilang Airlangga, S.H., M.Kn 27-09-2022
11 170/Pdt.G/2022/PA.Wgw (1260)
27-09-2022 Joko Santoso 27-09-2022